logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

17 червня відбулося чергове засідання Вченої ради ВНАУ

17 червня відбулося чергове засідання Вченої ради Вінницького національного аграрного університету. На початку урочисто вручили:
Ірині Гунько – атестат професора; В’ячеславу Циганському – атестат доцента Олені Циганській – атестат доцента. Олені Бескупській – диплом кандидата економічних наук.

Таємним голосуванням Вчена рада обрала на посаду декана факультету економіки та підприємництва, доцента Ольгу Хаєцьку; на посаду доцента кафедри історії України та філософії Світлану Богатчук; на посаду доцента кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Василя Балдинюка; на посаду заступника директора з адміністративно-господарської роботи ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ» Володимира Дзюбенка; на посаду заступника директора з виховної роботи ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ» Ірину Войцехівську.

Завідувач кафедри права, д.ю.н., доцент Наталія Опольська доповіла про стан та перспективи розвитку очолюваної нею кафедри. Обговоривши звіт, Вчена рада одноголосно прийняла відповідну ухвалу.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.е.н., доцент Світлана Лутковська внесла пропозицію, яка була одноголосно підтримана, визнати результати підвищення кваліфікації у загальному обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS), науково-педагогічних працівників університету Сергія Березюка, Тетяни Захарової, Ігоря Мазила, Василя Мамалиги, Світлани Овсієнко, Сергія Разанова, Ірини Фурман, Галини Шпаковської та Наталії Яремчук.

Проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор Інна Гончарук доповіла про внесення змін до Положення «Про порядок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих Вчених радах Вінницького національного аграрного університету». Вчена рада ВНАУ затвердила запропоновані зміни до цього Положення.

Вчена рада перезатвердила тему дисертації аспірантці третього року навчання Людмилі Маркевич, продовжила термін переривання навчання аспірантці другого року навчання Аллі Вишинській. Відрахувала аспірантку третього року навчання Аліну Гуцол.

На засіданні Вченої ради було затверджено рекомендацію до друку 6 монографій науково-педагогічних працівників ВНАУ.

Ректор університету, заступник голови Вченої ради, к. с.-г. н, професор Віктор Мазур вніс пропозицію створити центр аудиту, контролю, кадрового та юридичного супроводу. Пропозиція була одноголосно підтримана членами Вченої ради ВНАУ.

16725

Події у світлинах