logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

1 травня 2023 року відбулося засідання Вченої ради університету

У Вінницькому національному аграрному університеті під головуванням голови Вченої ради, д.е.н., професора, академіка НААНУ Григорія Калетніка відбулося засідання Вченої ради університету.

Проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Інна Гончарук виступила з інформацією про перемоги у міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсах і вручили дипломи переможцям: диплом про присудження Премії Національної академії наук України для студентів вищих навчальних закладів магістрам факультету обліку та аудиту Марії Обнявко та Анні Василині; Грамоту Президії Національної академії наук України к.т.н., доценту інженерно-технологічного факультету Валерію Граняку; дипломи ІІІ ступеня за перемогу у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science 2023» – студентці 3 курсу факультету обліку та аудиту Катерині Лиманюк (секція «Економіка і управління») та студенту 2 курсу факультету агрономії та лісівництва Віталію Крижанівському (секція «Екологія та охорона навколишнього середовища»). 

Вчена рада розглянула звіти:
– про стан і перспективи розвитку факультету агрономії та лісівництва – доповів декан факультету, к.с.-г. н., доцент Ігор Дідур;
– про роботу та перспективи розвитку кафедри агроінженерії та технічного сервісу – доповіла завідувач кафедри, к.т.н., професор Ірина Гунько.

Окремо, Вченою радою було затверджено:
– Правила прийому до Вінницького національного аграрного університету у 2023 році та структурних підрозділів;
– Положення про приймальну комісію структурних підрозділів Вінницького національного аграрного університету;
– ряд документів для забезпечення прийому на навчання до аспірантури та докторантури університету;
– створено і затверджено склад разової спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 Агрономія з метою захисту дисертаційної роботи аспіранта Сергія Коршевнюка.

Голова Вченої ради Григорій Калетнік звернув увагу присутніх щодо підготовки організованого завершення навчального року, запропонував деканам факультетів детально обговорити в колективах пропозиції щодо календарного старту нового 2023-2024 навчального року та доручив відділу кадрів (А. Красносельська) здійснити ретельну перевірку стану виконання науково-педагогічними працівниками умов контрактів і посадових обов’язків згідно посадових інструкцій на факультетах: технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, менеджменту та права, обліку та аудиту.

Вчена рада університету рекомендувала до друку наукові журнали та збірники наукових студентських праць і розглянула ще ряд важливих питань, що забезпечують життєдіяльність університету.

18093

Події у світлинах