logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Інститут модернізації змісту освіти перелік проведення міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2020 році

Інститут модернізації змісту освіти МОН України формує перелік проведення міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2020 році.

До Переліку необхідно подавати лише міжнародні та всеукраїнські конференції, які організуються та проводяться спільно з МОН України та Інститутом модернізації змісту освіти, спрямовані на вирішення освітянських і наукових проблем загальнодержавного та міжнародного рівнів. Назва конференції повинна бути без абревіатури незрозумілих скорочень і умовних позначень, відображати наукову проблематику, що пропонується для обговорення. Чітко зазначити рівень конференції, термін і місце проведення, повну назву закладу освіти, наукової установи та їх місцезнаходження.

Пропозиції до формування Переліку надсилаються до 20 листопада 2019 року за формами 1 і 2, які додаються.

Телефони для довідок: (044) 248-25-96.

Форма 1

Пропозиції до переліку проведення наукових конференцій 

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

___________________________________________________

(назва закладу вищої освіти )

№ з/п

Тема

конференції

 

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто

та термін

проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. Міжнародні конференції

1.1

 

 

 

 

 

ІІ. Всеукраїнські конференції

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Інтернет-конференції

3.1

 

 

 

 

 

 

Форма 2

Обґрунтування

доцільності проведення наукового заходу

Назва заходу (рівень, форма проведення)  _________________________________________

_____________________________________________________________________________

Тема заходу ___________________________________________________________________

Дата проведення _______________________________________________________________

Місце проведення _____________________________________________________________

Кількість учасників  ____________________________________________________________

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів)
_____________________________________________________________________________

 

В обґрунтуванні потрібно зазначити наступні відомості:

  • мета проведення заходу;
  • коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ЗВО і наукових організацій, які залучалися до співпраці;
  • основні питання, що пропонуються для обговорення;
  • наявність у данному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.

 

Розпорядження і додатки

1948

Події у світлинах