logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

ІІІ Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з годівлі тварин та технології кормів на приз академіка І.І. Ібатуліна

Національний університет біоресурсів і природокористування України проводить III Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з годівлі тварин та технології кормів на приз академіка І.І. Ібатулліна.
Цей конкурс спрямований на виявлення та розвиток обдарованих студентів і формування кола однодумців для вирішення актуальних питань в годівлі тварин та технології кормів.

Вимоги до конкурсних робіт

Термін прийому конкурсних робіт - до 30 вересня 2019 року.

Наукова робота повинна відповідати наступним вимогам:
1. Містити результати експериментальних досліджень автора;
2. Має бути оформлена відповідно ДСТУ 3008:2015;
3. Складатися з наступних розділів:
- Зміст, Вступ, Огляд літератури, Матеріали і методи досліджень,
Результати досліджень, Висновки, Список літератури;
4. Список літератури має бути оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015;
5. На титульному аркуші має міститися інформація про автора та керівника
(П.І.П., факультет, курс, науковий ступінь, вчене звання, номер телефону, e-mail).
6. Вичитка та візування роботи літературним коректором є обов’язковою.


Роботи надсилаються на адресу оргкомітету:
03041, м. Київ,
вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус № 1, кімн. 38.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном:
067-811-95-35, Уманець Дмитро Петрович,
E-mail: umanetsdima@:ukr.net,
097-827-53-44, Позняковський Юрій Володимирович,
E-mail: yuriy_pozniakovskiy@nubip.edu.ua

Міністерство освіти і науки України
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«___» ____________2019 р. м. Вінниця                                                                                                                                                                                                   №____

 

Щодо участі у ІІІ Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт
з годівлі тварин та технології кормів
на приз академіка І.І. Ібатуліна


Відповідно до листа Національного університету біоресурсів і природокористування України від 17.04.2019 р. № 1038 зареєстрованого загальним відділом університету 06.05.2019 р. № 373 «Щодо проведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з годівлі тварин та технології кормів на приз академіка І.І. Ібатуліна» (далі – Конкурс):
1. Декану факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії (Скоромна О.І.), голові наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (Паламаренко Я.В.) проінформувати студентів щодо участі у Конкурсі.
2. Заступнику декана з наукової роботи факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії (Разанова О.П.) забезпечити відбір претендентів відповідно до вимог Конкурсу (додаток 1). До 10 вересня 2019 року подати списки претендентів та їх наукові роботи у роздрукованому та електронному варіантах завідувачу науково-дослідної частини Цицюрі Я.Г.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Додатки: 1 арк.


Проректор з наукової, інноваційної
та міжнародної діяльності І.В. Гончарук

  
Виконав:
Цицюра Я.Г.
тел.: (0432) 55-60-96

Додаток 1

Вимоги до конкурсних робіт

Термін прийому конкурсних робіт - до 30 вересня 2019 року.

Наукова робота повинна відповідати наступним вимогам:
1. Містити результати експериментальних досліджень автора;
2. Має бути оформлена відповідно ДСТУ 3008:2015;
3. Складатися з наступних розділів:
- Зміст, Вступ, Огляд літератури, Матеріали і методи досліджень,
Результати досліджень, Висновки, Список літератури;
4. Список літератури має бути оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015;
5. На титульному аркуші має міститися інформація про автора та керівника
(П.І.П., факультет, курс, науковий ступінь, вчене звання, номер телефону, e-mail).
6. Вичитка та візування роботи літературним коректором є обов’язковою.

Роботи надсилаються на адресу оргкомітету:
03041, м. Київ,
вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус № 1, кімн. 38.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном:
067-811-95-35, Уманець Дмитро Петрович,
E-mail: umanetsdima@:ukr.net,
097-827-53-44, Позняковський Юрій Володимирович,
E-mail: yuriy_pozniakovskiy@nubip.edu.ua.

 

1054

Події у світлинах