logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Звітування аспірантів та докторантів Вінницького національного аграрного університету

З 13 по 21 червня 2019 року успішно пройшло звітування аспірантів та докторантів Вінницького національного аграрного університету на вчених радах факультетів: менеджменту та права, економіки та підприємництва, обліку та аудиту, агрономії та лісівництва, технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, а також на інженерно-технологічному. 


Аспіранти та докторанти розповідали про проведену ними навчально-наукову роботу за 2018-2019 навчальний рік, а саме: відвідування лекцій та практичних занять; складання іспитів та заліків; публікацію статтей у наукових фахових виданнях України, у іноземних наукових виданнях та у виданнях включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та Index Copernicus; апробацію наукових досягнень на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях; педагогічну практику, яку їм з радістю забезпечує керівництво ВНАУ. Також аспіранти та докторанти розповідали про участь у різноманітних семінарах, тренінгах, круглих столах, курсах іноземних мов, закордонних стажуваннях, участь у міжнародних конкурсах та проектах молодих науковців. 
Успішна та результативна навчально-наукова робота аспірантів та докторантів здійснена завдяки роботі злагодженої команди аспірантів, докторантів, їх наукових керівників та консультантів, а також фахівців відділу аспірантури і докторантури ВНАУ, які працювали результативно, об’єднано, допомагали один одному, адже молоді науковці Вінницького національного аграрного університету розумні, активні, талановиті, сповнені нових ідей та новаторських рішень. 

1784

Події у світлинах