logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта Сергія КОРШЕВНЮКА

30 червня 2023 року у Вінницькому національному аграрному університеті провела роботу ще одна спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.016. Відбувся прилюдний захист дисертації за галуззю знань 20 Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 Агрономія аспіранта ВНАУ Сергія КОРШЕВНЮКА на тему «Формування продуктивності зерна сочевиці залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного».

Науковий керівник – Ігор ДІДУР, к.с.-г.н., доцент, декан факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету.

Засідання спеціалізованої ради ДФ 05.854.016, утвореної відповідно до рішення Вченої ради ВНАУ від 01.05.2023 р., протокол № 9 та затвердженої наказом ректора університету від 01.05.2023 р. № 17а., відбулось у такому складі:

Голова разової ради:
Олександр ТКАЧУК, д.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Ганна ПАНЦИРЕВА, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Олена ЦИГАНСЬКА, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Офіційні опоненти:
Олег БАХМАТ, д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».
Григорій ГОСПОДАРЕНКО, д.с.-г.н., професор, Уманський національний університет садівництва. 

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що уперше для умов Лісостепу правобережного розроблені технологічні прийоми вирощування сочевиці, які підвищують її продуктивність та якість зерна, внаслідок передпосівної обробки насіння інокулянтом та мікроелементами за використання різних варіантів позакореневих підживлень. Удосконалено окремі елементи технології вирощування сочевиці для умов нестійкого зволоження з метою забезпечення вищої біоенергетичної та економічної ефективності. Набули подальшого розвитку питання застосування бактеріальних препаратів і мікродобрив при підвищенні зернової продуктивності сочевиці в умовах Лісостепу правобережного на сірих лісових ґрунтах.

Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів спеціалізованої вченої ради – захист відбувся успішно.

Щиро вітаємо дисертанта та його наукового керівника!

Бажаємо нових звершень, здобутків та перемог, які примножать наукову скарбницю Вінницького національного аграрного університету!

Щиро зичимо міцного здоров’я, мирного неба над головою, добробуту і злагоди в родині, підтримки рідних та близьких! Нехай здійснюються усі заповітні мрії та бажання, а життя наповнюється лише приємними звістками, щасливими усмішками і добрими людьми!

5875

Події у світлинах