logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

На факультеті ТВіППТтаВ відбулося розширене засідання ради стейкхолдерів

19 травня 2021 року на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії відбулося в змішаному (очно та онлайн) режимі розширене засідання ради стейкхолдерів освітньо-наукової програми “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти”.

У засіданні взяли участь: очно: гарант ОНП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Чудак Р.А., в. о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Логінова С.О., завідувач науково-дослідної частини Цицюра Я.Г., декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Ушаков В.М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Кулик М.Ф., голова Ради стейкхолдерів Голембівський С.О., виконавчий директор ТОВ «Лайвсток-експорт», головний технолог ТОВ «СУБЕКОН» Бабков Я.І., заступники декана факультету ТВіППТтаВ з навчальної роботи Огороднічук Г.М. та з наукової роботи Разанова О.П., завідувачі кафедр, викладачі факультету та аспіранти зі спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету.

Онлайн: Приліпко Т.М. – доктор сільськогосподарських наук, професор (Подільський державний аграрно-технічний університет).
Кривенок М.Я. – доктор сільськогосподарських наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокористування України).
Кобильченко О. Г. – заступник директора з питань виробництва ТОВ «Вінницька птахофабрика».
Іржі Неужіл – генеральний представник в Україні директор Bioveta (Чехія).
Гіоргадзе А. А. – доктор сільськогосподарських наук, Академія наук Грузії.
Чаркін В. О. – Генеральний директор ТОВ «ДК ФІД».
Ісламов М. М. – Заступник директора ТОВ «Ройчер».
Паламарчук П.П. – консультант центру «Асоціація виробників молока».

Гарант ОНП професор Чудак Р.А. повідомив про наявність проекту стандарту ОНП Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та вказав на доцільність формування освітньої діяльності та освітнього процесу через надання пропозицій стейкхолдерів з поліпшення якості освітньо-наукових програм, зокрема, акцентував увагу на сприянні роботодавців у проходженні апробації та здійснення впровадження результатів дисертаційних досліджень аспірантів у виробництво.

До обговорення ОНП долучилися: Голембівський С.О., Бабков Я.І., Кривенок М.Я, Кобильченко О. Г., Гіоргадзе А. А., Ісламов М. М., Чаркін В. О., Кулик М.Ф., Логінова С.О., Цицюра Я.Г., Ушаков В.М., Огороднічук Г.М., Царук Л.Л., Льотка Г.І., аспіранти: Скрипник С., Шляхова Д.

Зустріч пройшла в дружній, творчій атмосфері. Загалом, як стейкхолдери, так і представники наукової сфери, присутні керівники відділів, оцінили високий рівень сформованої освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», відмітили, що обов’язкові компоненти програми в повній мірі забезпечують набуття необхідних загальних і фахових компетентностей та програмних результатів навчання, а вибіркові в освою чергу їх доповнюють.

Крім того, було озвучено ряд пропозицій по вдосконаленню ОНП, які будуть висвітлені у рецензіях. Пропозиції, внесені стейкхолдерами, досить слушні і будуть враховані в формуванні ОНП. Такі зустрічі є закономірними для факультету та відповідають вимогам вищої школи в умовах сьогодення.

3737

Події у світлинах