logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта Віталія ОВЧАРУКА

22 листопада 2022 року у Вінницькому національному аграрному університеті провела роботу ще одна спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.015.

Відбувся ще один прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 20 Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 Агрономія аспіранта ВНАУ Віталія ОВЧАРУКА на тему «Оцінка впливу сидератів і відходів рослинництва на агроекологічний стан ґрунту та якість продукції в умовах Лісостепу правобережного».

Науковий керівник – Олександр ТКАЧУК, д.с.-г.н., доцент, Вінницького національного аграрного університету.

Засідання спеціалізованої ради ДФ 05.854.013, утвореної відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р., протокол № 2 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р. № 49а., відбулось у такому складі:

Голова разової ради:
Віталій ПАЛАМАРЧУК, д.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Олег КОЛІСНИК, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Ярослав ЦИЦЮРА, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Офіційні опоненти:
Юрій МІЩЕНКО, д.с.-г.н., доцент, Сумський національний аграрний університет.
Валентина РОЖКО, к.с.-г.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що вперше для умов Лісостепу правобережного розроблені заходи використання падалишніх сидератів, що сприяють підвищенню родючості ґрунту, збільшенню урожайності наступних культур у сівозміні, поліпшенню якості одержаного урожаю із зниженим вмістом у ньому важких металів свинцю, кадмію, міді та цинку і зменшенні коефіцієнта їх накопичення зерном та насінням.

Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів спеціалізованої вченої ради – захист відбувся успішно.

Щиро вітаємо дисертанта та його наукового керівника!

Бажаємо нових звершень, здобутків та перемог, які примножать наукову скарбницю Вінницького національного аграрного університету!

Щиро зичимо міцного здоров’я, мирного неба над головою, добробуту і злагоди в родині, підтримки рідних та близьких! Нехай здійснюються усі заповітні мрії та бажання, а життя наповнюється лише приємними звістками, щасливими усмішками і добрими людьми!

4908

Події у світлинах