logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки Ольги ДЕМЧУК

24 листопада 2022 року у Вінницькому національному аграрному університеті провела роботу спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.014.

Відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 20 Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 Агрономія аспірантки ВНАУ Ольги ДЕМЧУК на тему «Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації».

Науковий керівник – Олександр ТКАЧУК, д.с.-г.н., доцент, Вінницького національного аграрного університету.

Засідання спеціалізованої ради ДФ 05.854.014, утвореної відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р., протокол № 2 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р. № 52а., відбулось у такому складі:

Голова разової ради:
Надія ГЕТМАН, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Ігор ДІДУР, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Наталія ТЕЛЕКАЛО, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Офіційні опоненти:
Сергій ЗАЄЦЬ, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України.
Олександр ЧИНЧИК, д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».

Основні положення, що визначають наукову новизну одержаних результатів, які є особистим здобутком автора і виносяться на захист, полягають у обгрунтуванні доцільності застосування структурування води для поливу або обприскування посівів гороху, що сприяє підвищенню його урожайності, зниженню ураження хворобами, підвищенню вологості ґрунту, зниженню вмісту рухомих форм свинцю у ґрунті, очищенню стічних вод агропромислового комплексу за рахунок формування правильної природної структури решіток молекул води та зміни гідрохімічного складу структурованої води.

Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів спеціалізованої вченої ради – захист відбувся успішно.

Щиро вітаємо дисертантку та її наукового керівника!

Нехай Ваш шлях буде наповнений новими злетами й досягненнями! Міцного здоровʼя Вам, миру, творчої наснаги, здійснення заповітних мрій та сподівань! Успіхів у всьому задуманому та нових наукових здобутків!

5420

Події у світлинах