logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта Дмитра ДАЦЮКА

Відбувся черговий захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузевого машинобудування у Вінницькому національному аграрному університеті!

Сьогодні, 12 червня 2024 року, провела роботу спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.020. Відбувся прилюдний захист дисертації за галуззю знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування аспіранта ВНАУ Дмитра ДАЦЮКА на тему «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів висівного апарату селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур».

 

Науковий керівник – Віталій ЯРОПУД, к.т.н., доцент, декан інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету.

Спеціалізована рада ДФ 05.854.020 утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 22.04.2024 р., протокол № 10 та затверджена наказом ректора університету від 22.04.2024 р. № 17а.

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Наталія ВЕСЕЛОВСЬКА, д.т.н., професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету.

Рецензенти:

  • Ігор БАБИН, к.т.н., доцент, доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету;
  • Олена ТРУХАНСЬКА, к.т.н., доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету.

Офіційні опоненти:

  • Катерина ВАСИЛЬКОВСЬКА, к.т.н., доцент, доцент кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету.
  • Роман КИРИЧЕНКО, к.т.н., доцент, доцент кафедри сільськогосподарських машин та інженерії тваринництва Державного біотехнологічного університету.

Наукова новизна дисертації полягає у всебічному теоретичному вивченні наукових джерел за досліджуваною тематикою, розробці, практичному обґрунтуванні конструктивно-режимних параметрів висівного апарату селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур з метою оптимізації продуктивності, точності і якості висіву за рахунок удосконалення конструкції висівного апарату селекційної сівалки із обґрунтованими конструктивно-технологічними параметрами, що забезпечують точний висів. 

Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів спеціалізованої вченої ради – захист відбувся успішно.

Щиро вітаємо дисертанта та його наукового керівника!

Це значна подія у Вашому житті, яка засвідчує Вашу наполегливість, працьовитість, наукову зрілість та прагнення до нових знань. Ви успішно підтвердили свої дослідницькі здібності та зробили цінний внесок у розвиток науки Вінницького національного аграрного університету.

Бажаємо Вам подальших успіхів у науковій та професійній діяльності. Нехай Ваші знання та таланти стануть запорукою нових звершень та вагомих досягнень!

6225

Події у світлинах