logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії

20 грудня 2021 року у Вінницькому національному аграрному університеті провела роботу спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.007.

Відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка випускниці аспірантури ВНАУ Людмили БОЛТОВСЬКОЇ на тему «Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами м’ясопродуктового підкомплексу».

Науковий керівник – Світлана КОВАЛЬЧУК, кандидат економічних наук, доцент Вінницького національного аграрного університету.

Головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії призначено Андрія САХНА, доктора економічних наук, професора, професора кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Офіційними опонентами виступили: Іван СВИНОУС, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування (Білоцерківський національний аграрний університет) та Євген ДАНКЕВИЧ, доктор економічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування (Поліський національний університет).

Рецензенти: Юлія АЛЕСКЕРОВА, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного університету та Оксана КУБАЙ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного університету.

Наукова новизна дисертації полягає в розробці організаційно-економічних засад управління динамічними процесами у м’ясопродуктовому підкомплексі.

Дисертаційна робота отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради – захист відбувся успішно.

Щиро вітаємо дисертантку та її наукового керівника!

Бажаємо міцного здоров’я, незгасимого оптимізму, творчої наснаги, вагомих досягнень у здійсненні задуманого та нових здобутків у роботі й наукових пошуках, які примножать скарбницю Вінницького національного аграрного університету!

4575

Події у світлинах