logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбулось заслуховування презентації результатів дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта Дмитра ДАЦЮКА

18 квітня 2024 року на засіданні міжкафедрального семінару інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету відбулось заслуховування презентації результатів дисертації на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта денної державної форми навчання за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування Дмитра ДАЦЮКА.

Здобувач представив результати дисертаційного дослідження за темою «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів висівного апарату селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур».

Науковий керівник: к.т.н., доцент, декан інженерно-технологічного факультету Віталій ЯРОПУД.

До обговорення результатів наукового дослідження здобувача долучились провідні науковці інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва, переробки та робототехніки у тваринництві Вінницького національного аграрного університету, зокрема:

Олег ЦУРКАН, доктор технічних наук, професор, професор кафедри біоінженерії, біо- та харчових технологій, провідний науковий співробітник наукової тематики, голова міжкафедрального семінару.
Наталія ВЕСЕЛОВСЬКА, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва.
Ірина ГУНЬКО, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри агроінженерії та технічного сервісу.
Ігор КУПЧУК, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, провідний науковий співробітник наукових тематик.
Олена ТРУХАНСЬКА, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу.
Ігор ТВЕРДОХЛІБ, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.  

Тематика дослідження молодого науковця є досить актуальною та містить наукову новизну, яка полягає у: вперше розробленій моделі випадкової упаковки насіння дрібнонасіннєвих культур у ємності висівного апарата селекційної сівалки і встановлені рівняння регресії її щільності від ефективного діаметра насіння і коефіцієнта варіації цього діаметра; вперше встановлені залежності норми висіву і точність висіву конструктивно-режимних параметрів висівного апарата селекційної сівалки; отримали подальший розвиток алгоритм для визначення режимних параметрів дозатора висівного апарата з урахуванням заданих середнього ефективного діаметра насіння, норми висіву і швидкості переміщення сівалки.

Науковці відзначили високий рівень підготовки Дацюка Д.А., актуальність дисертаційної роботи, подякували за пророблену роботу, а також за детальні відповіді на поставлені запитання.

До обговорення долучилась д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Інна ГОНЧАРУК, яка відзначила публікаційну активність здобувача. Зокрема, публікацій наукових статей у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, а також відзначила його як виконавця державної науково-дослідної роботи.

На міжкафедральному семінарі було прийнято рішення надати здобувачу позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, а також запропоновано склад разової спеціалізованої вченої ради та рекомендовано до затвердження Вченою радою університету.

Щиро вітаємо здобувача та його наукового керівника зі значним результатом завершеного наукового дослідження! Зичимо наснаги, терпіння, невичерпної енергії та міцного здоров’я. Бажаємо не зупинятись на досягнутому, надалі розвиватись у науковій сфері, наповнювати скарбницю наукових здобутків Вінницького національного аграрного університету своїми досягненнями, а головне – успішно захистити дисертацію та здобути омріяний ступінь доктора філософії з галузевого машинобудування!

6179

Події у світлинах