logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Традиційна зустріч з аспірантами першого року навчання ВНАУ

Традиційна зустріч з аспірантами першого року навчання Вінницького національного аграрного університету з виконання індивідуального навчального плану роботи аспіранта є невід’ємною частиною успішної підготовки в аспірантурі.

11 квітня 2024 року проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.е.н., професор Світлана ЛУТКОВСЬКА зустрілась з аспірантами першого року навчання, де наголосила на важливості вчасного виконання аспірантами навчальної складової, відповідального відвідування лекційних та практичних занять, оскільки в університеті є усі для цього умови включаючи укриття на час повітряної тривоги, наявність потужної матеріально-технічної бази, досконало оснащені аудиторії для практичних занять. Вказала на необхідність формування аспірантами індивідуальної освітньої траєкторії та обрання вибіркових дисциплін для подальшого навчання. Однією з важливих навчальних складових є педагогічна практика, де аспіранти матимуть можливість оволодіти методологією педагогічної діяльності, продемонструвати свою педагогічну майстерність, вміння працювати з аудиторією та матеріалом, здійснювати впровадження результатів дисертаційних досліджень в навчальний процес університету.

На зустріч також завітали науково-педагогічні працівники університету, які презентували свої дисципліни, що рекомендуються до вибору. 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана ЛОГІНОВА знайомила аспірантів з дисциплінами, які вивчаються на різних курсах, нагадала про сторінку аспіранта на офіційному сайті ВНАУ https://vsau.org/nauka/aspirantura-i-doktorantura/rozklad-zanyat , продемонструвала презентації та порядок оформлення заяви для включення до індивідуального плану дисциплін вільного вибору.

За результатами отриманої інформації, аспіранти обрали дисципліни, про що зазначили у своїх заявах.

Загалом зустріч з аспірантами була успішною та досить інформативною, кожен охочий мав можливість поставити запитання та дізнатися усе необхідне стосовно деталей процесу успішного здобуття наукового ступеня у Вінницькому національному аграрному університеті.

6107

Події у світлинах