logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Педагогічна практика у ВНАУ на третьому освітньо-науковому рівні є етапом практичної та професійної підготовки аспірантів до науково-педагогічної діяльності

З 14 вересня по 02 жовтня 2020 року 38 аспірантів 3 та 4 років навчання ВНАУ успішно пройшли педагогічну практику відповідно до Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному аграрному університеті та робочого навчального плану на 2020-2021 навчальний рік підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктор філософії. 


Загальний обсяг педагогічної практики становив 3 кредити ЄКТС (90 год.), а саме:
- 16 год. – аудиторна робота (з них: 12 год. – відвідування та аналіз занять; 4 год. – проведення лекції та семінарського (практичного) заняття);
- 74 год. – позааудиторна робота (розробка науково-методичного забезпечення, підготовка лекційного матеріалу та семінарського заняття, отримання консультацій, написання та оформлення звіту з практики).
Керівництво над педагогічною практикою здійснили наукові керівники аспірантів.
В рамках виконання індивідуального завдання практики усі аспіранти провели відкриті лекційні та практичні заняття, здійснивши впровадження в навчальний процес університету на підставі власних результатів досліджень. 
По завершенню педагогічної практики аспіранти сформували звіти з педагогічної практики відповідно до індивідуального плану проходження практики, отримали відгуки наукових керівників про проходження практики та довідки про впровадження у навчальний процес результатів досліджень, захистили педагогічну практику на засіданнях кафедр, до яких вони прикріплені.
Члени комісії, які приймали захисти з педагогічної практики, об՚єктивно оцінили виконанні завдання аспірантами, відзначили високий рівень їх підготовки та потенціалу до науково-педагогічної діяльності. 
Дякуємо керівництву Вінницького національного аграрного університету за сприятливі умови навчання аспірантів, які розвивають педагогічні навички та вдосконалюють знання, необхідні для роботи у закладах вищої освіти.

3021

Події у світлинах