logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта Іллі Чікова

25 листопада 2022 року у Вінницькому національному аграрному університеті провела роботу спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.012.

Відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка аспіранта ВНАУ Іллі ЧІКОВА на тему «Інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств».

Науковий керівник – Андрій САХНО, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Засідання спеціалізованої ради ДФ 05.854.012, утвореної відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р., протокол № 2 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р. № 51а, відбулось у такому складі:

Голова разової ради:
Інна ГОНЧАРУК, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Ольга ХАЄЦЬКА, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет;
Оксана КУБАЙ, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Офіційні опоненти:
Леся КУЧЕР, д.е.н., професор, Державний біотехнологічний університет;
Ірина САЛЬКОВА, к.е.н., доцент, Національний авіаційний університет.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці комплексної методики вибору та обґрунтування стратегій підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств з урахуванням інноваційноактивного вектору їх діяльності.

Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів спеціалізованої вченої ради – захист відбувся успішно.

Щиро вітаємо дисертанта та його наукового керівника!

Бажаємо вам міцного здоровʼя, благополуччя, миру, щедрої долі, щастя у житті, творчої наснаги у відповідальній роботі, здійснення заповітних, мрій та сподівань! Вам і Вашому керівнику бажаємо надалі реалізовувати креативні проєкти, які будуть примножувати наукову скрабницю Вінницького національного аграного університету!

5576

Події у світлинах