logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

20 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Вінницького національного аграрного університету відбувся успішний захист дисертацій

20 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету відбувся успішний захист дисертації доцента кафедри економіки та підприємницької діяльності ДЮК Анни Андріївни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Тема дисертації: «Розвиток та організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі». Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ, академік НААН України КАЛЕТНІК Григорій Миколайович.

Офіційними опонентами виступили: д.е.н., професор академік НААН України Малік Микола Йосипович (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»), д.е.н., доцент Шеленко Діана Іванівна (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника) та д.е.н., доцент Лункіна Тетяна Іванівна (Миколаївський національний аграрний університет).

 

Також осторонь не залишився і захист дисертації заступника директора з навчальної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного універcитету» СЕМЧУК Ірини Антонівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Тема дисертації: «Формування маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива». Науковий керівник: д.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ЛОГОША Роман Васильович.

Офіційними опонентами виступили: д.е.н., професор Ларіна Ярослава Степанівна (Київський національний економічний університет) та д.е.н., доцент Гальчинська Юлія Миколаївна (Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Це результат працьовитості та самовіддачі, сили волі і твердості духу не лише здобувачів, а також їх наукових консультантів та керівників. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових планів, енергії, натхнення в професійному зростанні та в майбутніх наукових пошуках. Щоб в планах була мудрість, а у службових справах – підтримка однодумців, в серці – тепло і сонячно від людської вдячності. Нехай Ваш шлях буде наповнений новими злетами та досягненнями!

4380

Події у світлинах