logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Веселовська Наталія Ростиславівна

Місце народження:
06.10.1970 р., м. Чернівці

Основні етапи трудової діяльності:
1987-1992 рр. - навчання у Вінницькому політехнічному інституті;
1993-1996 рр. - аспірантура Вінницького державного технічного університету;
1996-1998 рр. - асистент кафедри інтелектуальних систем Вінницького державного технічного університету;
1998-2000 рр. - асистент кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету;
1999 р. - присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності математичне моделювання та обчислювальні методи;
2000 р. - старший викладач кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету;
2001 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики та автоматизації процесів управління;
2000-2004 рр. - доцент кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету;
2004-2007 рр. - доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики Вінницького державного аграрного університету;
2006-2007 рр. - призначена в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики та інформатики Вінницького державного аграрного університету;
2007-2010 рр. - докторантура НТУУ «Київський політехнічний інститут» ;
2011 р. - присуджено науковий ступінь доктор технічних наук їз спеціальності процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
2010-2012 рр. - доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики фінансово-економічного факультету навчально-наукового інституту аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету;
2012-2013 рр. - завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, професора інституту післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету, професор;
2013-2015 рр. - призначена в.о. завідувача кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства;
2014 р. - присвоєно звання професора кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва;
2015 р. - (по теперішній час) завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства, професор.


Викладацька діяльність – з 1996 року.
- 1996-1998 асистент кафедри інтелектуальних систем Вінницького державного технічного університету проводила практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Контроль та діагностування радіоелектронної апаратури», «Інтелектуальні системи», «Штучний інтелект».
- 1998-2000 асистент кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету проводила практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «САПР», «Комп’ютерна графіка».
- 2002-2003 стажування у Польщі м. Познань університет імені Адама Міцкевича за грантом польсько-американської фундації імені Леонела Фулбрайта для молодих вчених.
- 2000-2004 доцент кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету читала курс лекцій та проводила практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «САПР», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні мережі», «СУБД», «СППР», дипломні роботи.
- 2007 присвоєно кваліфікацію менеджер-економіст Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету.
- 2004-2012 доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики Вінницького державного аграрного університету читала курс лекцій та проводила практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «САПР», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні мережі», «СУБД», «СППР», дипломні та магістерські роботи.
- 2012-2013 завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, професора інституту післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету, професор читала курс лекцій з дисциплін «Охорона праці», «Охорона праці в галузях», «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», дипломні роботи.
- 2013 (по теперішній час) завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства, професор викладаються курси дисциплін «Металообробне обладнання», «Теорія різання та інструмент», «Основи наукових досліджень», «Гідравліка», «Методи конструювання сільськогосподарської техніки»;
- 2017 увійшла до рейтингу «Науковці України – еліта держави» видання, щонацілене на підвищення престижу наукової діяльності.

Науково - дослідницька робота
Участь у науково - технічних семінарах, міжнародних науково-технічних конференціях, науково-практичних конференціях (вибірково-основні) :
- IV Ogolnopolska konferencja naukowa, Polska, Poznan, 2003r.;
- VІІІ Міжнародній науково-технічній конференції “Вібрації в техніці та технологіях”, 2007 р., м. Дніпропетровськ;
- ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 2008 р., м. Кременчук;
- ХIV Міжнародній науково-технічній конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 2009р., м. Чернівці;
- ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування» , 2009-2011р., м. Луцьк;
- Х Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивна техніка та технологія - 2009», м. Київ - м. Севастополь;
- Міжнародній науково-технічній конференції «Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення», 2009р., м. Севастополь,
- ІХ Міжнародній науково-технічній конференції “Вібрації в техніці та технологіях”, 2009 р., м. Вінниця;
- ХІ Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивна техніка та технологія - 2010», м.Київ, 2010р.;
- ХV Міжнародній науково-технічній конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», м.Київ, 2010р.;
- Всеукраїнській науково-технічній конференції «Современные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении «Механообработка», м. Севастополь, 2010р.;
- Третій Всеукраїнській науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Інформаційні технології», м. Севастополь, 2010р.;
- Міжнародній науково-технічній конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», м.Київ, 2011-2018р.;
- Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивна техніка та технологія », м.Київ, 2011-2018р.;
- Міжнародній науково-практичній конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», м. Чернігів, 2013-2018р.;
- Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології промислового комплексу: базові інновації», м.Херсон, 2015-2018р.;
- Міжнародній науково-технічній конференції “Вібрації в техніці та технологіях”, м.Вінниця, 2017р.;
- Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів», м.Луцьк, 2018р.;
- Семінари кафедри конструювання верстатів та машин Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, кафедр АКМ та економічної кібернетики, машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету.

Основних публікацій - 235.

Наукові інтереси:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Проектування і застосування систем керування об'єктами і колективами людей завжди були предметом пильної уваги не тільки з боку наукових фахівців, але і з боку представників виробництва і бізнесу. З підвищенням ступеня автоматизації виробництва і з розвитком комп'ютерної техніки змінилися вимоги і до систем керування: виділився широкий клас дискретних систем, що зажадали розробки принципів керування в реальному часі із синхронізацією процесу і з поділом процесів на операції і цикли. Комп'ютерні мережі і нові глобальні засоби обміну інформацією визначили місце систем керування не тільки як локальних, замкнутих компонентів, але і як клієнтів загальної інформаційної системи, у якій одиницею і сутністю є об'єкт. У таких нових умовах система керування і діагностування разом з об'єктом керування виступає сама як об'єкт, але більш високого ступеня абстракції. При цьому взаємодія багатьох об'єктів різного рівня представлення створює привабливу картину приступності і простоти при проектуванні таких систем. У цих умовах актуальним є оцінка економічної ефективності тих методів і засобів забезпечення якості продукції, що дозволять системі керування і діагностування стати об'єктом загального інформаційного простору.
Робота агропромислового комплексу в умовах ринку вимагає постійного удосконалювання технологічних процесів, засобів автоматизації, діагностування і технології керування інформацією на всіх рівнях виробництва продукції для підвищення її якості. Тому головна тенденція й особливість сучасного етапу інтенсифікації виробництва в агропромисловому комплексі полягає в тому, що цю проблему необхідно вирішувати по-новому – за рахунок виключення вичерпного себе інтенсивності фізичної праці людини і розширення застосування більш гнучких, автоматизованих форм виробництва. Початковим етапом у проведенні заходів щодо удосконалювання технічної і технологічної бази, а також у використанні нових методів керування й організації виробництва стає створення високоавтоматизованих виробництв, заснованих на широкому застосуванні сучасного програмно-керованого технологічного устаткування, обчислювальних засобів, робото-технічних систем, засобів автоматизації проектно-конструкторських, технологічних і планово-виробничих робіт, критеріїв оцінки економічної ефективності. Високий ступінь механізації й автоматизації виробничих процесів на підприємствах (фермах) агропромислового комплексу дає можливість різко підвищити вимоги до машин щодо їхньої надійності, якості й ефективності в роботі.
Усе відзначене вище має наукове значення для використання в агропромисловому комплексі України і дає можливість практичної реалізації для підвищення ефективності роботи будь-якого технологічного обладнання.

1275

Події у світлинах