logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Середа Леонід Павлович

Місце і дата народження:
4.02.1943., с. Ситківці, Немирівського району Вінницької області України

Освіта:
• 1960-1965 р: Українська сільськогосподарська академія м. Київ, факультет механізації сільського господарства денної форми навчання, спеціальність – інженер механік;
• 1985 р: Захист кандидатської дисертації на тему: «Повышение эффективности процес сов уборки сахарной свеклы путем модернизации свеклоуборочных машин» за напрямком 05.20.04 «Сільськогосподарські і меліоративні машини» Вінницький політехнічний уінститут.
• Отримано диплом доцента.
• Отримано диплом професора.

Карьєра:
• 1967-1974 р: Головний інженер заводу «Хмільник сільмаш» м. Хмільник Вінницької області.
• Викладацька діяльність – з 1974 року.
• З 1974 по 1985 р. – старший викладач кафедри технології і автоматизації машинобудування Вінницького політехнічного інституту. Проводив лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Проектування машин та обладнання», «Металообробне обладнання», «Теорія різання та інструменти».
• З 1985 по 1991 р. – старший викладач, доцент, завідуючий кафедрою вінницького філіала української сільськогосподарської академії.
• З 1991 по 1992 р. – проректор вінницького сільськогосподарського інституту УСГА.
• З 1992 по 2000 р. – ректор вінницького сільськогосподарського інституту.
• З 2000 по 2009 р. – ректор вінницького державного аграрного університету.
• З 2009 по 2016 р. – професор, завідувач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу, факультету механізації сільського господарства, вінницького національного аграрного університету. Читав лекції з дисциплін «Проектування технологічних процесів в рослинництві», «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи інтелектуальної власності», «Перспективи і напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва».
• З 2017 р. – професор кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу, факультету механізації сільського господарства, вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота
Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
• Розробка і дослідження роботи мобільного агрегату для переробки в щепу деревних відходів. Праці ТДАТУ Випуск 10 Том 7 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання технологічних процесів в АПК» науково фахове видання 2010 р С 181-189.
• Дослідження роботи гідравлічних систем тракторів і сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження. Праці ТДАТУ Випуск 10 Том 7 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання технологічних процесів в АПК» науково фахове видання 2010 р С 221-229.
• Аналіз процесу отримання та переробки тріски з деревних відходів. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві Науково-технічний збірник №2, 2011 С 166-169.
• Техніко-економічні перспективи використання твердопаливних компонентів в теплогенераторних установках. Збірник наукових праць ВНАУ. Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави». Випуск 10 т. 1 (58) 2012 р С 107-112.
• Розробка і дослідження системи гідропривода активного робочого органа мобільного подрібнювача відходів деревини. Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика № 4(38) 2012 р. С 96-99.
• Мульчування в системі землеробства No-Till // Матеріали VII щорічної науково-технічної студентської конференції факультету механізації сільського господарства. «Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки» ВНАУ, 2013 С.113-115.
• Програмування рівномірності обробітку ґрунту пружно закріпленими ґрунтообробними дисковими робочими органами // Матеріали VII щорічної науково-технічної студентської конференції факультету механізації сільського господарства. «Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки» ВНАУ, 2013 С.115-117.
• Агротехнічні напрями інвестицій в садівництво направлені на отримання екологічно чистої продукції. Матеріали Кримського ПУЛу Міжнародної науково-практичної конференції. «Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки». Східноукраїнський НУ ім.. В. Даля. Луганськ-Євпаторія, 2013 С. 220-221.
• Аналіз вібраційних факторів впливу на роботу сегментно-пальцевого ріжучого апарату та розробка механізму їх зниження. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». Вінниця 7–9 вересня 2016 року. С 22-25.
• Альтернативна технологія використання курячого посліду в рослинництві // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2018 р., м. Умань). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. 212 с. С74-76.

Наукові публікації:
• Використання відходів деревини як джерела теплової енергії. Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика № 34(4) 2011 р. С 116-118.
• Розробка і дослідження роботи мобільних агрегатів для отримання біогазу і твердопаливної щепи. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин Випуск 41 Частина І Кіровоград 2011. С. 243-247.
• Розробка методики дослідження роботи гідравлічних агрегатів сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження. Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика № 2(32) 2011 р. С 96-99.
• Аналіз і дослідження гідропривода мішалок мобільної біогазової установки Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика № 1(35) 2012 р. С 115-118.
• Ефективність застосування гідропривода в машині для подрібнення деревини dp-660 при виготовленні щепи. Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика № 1(55) 2017 р. С 63-69.
• STUDY OF THE MATHEMATICAL MODEL OF HYDRAULIC DRIVES SEGMENT-FINGER MOWER UNIT // Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Вінниця, 2018. – 1 (100) – 165 с.

Основні публікації:
Матеріали конференцій – понад 300
Статті – понад 230
Патенти – 46
Наукові посібники – 16

716

Події у світлинах