logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра технології виробництва продуктів тваринництва

Місцезнаходження:м. Вінниця, просп. Юності, 8
Emailtechnol_livestock@vsau.vin.ua

Кафедра була заснована 7 червня 1991 року. Очолював кафедру з моменту заснування і до 2002 року професор Мазуренко Микола Олександрович. У 2002-2007 роках завідувачем кафедри була кандидат сільськогосподарських наук, доцент Овсієнко Світлана Миколаївна, з 2007 по 2014 роки завідувачем кафедри - кандидат сільськогосподарських наук, доцент Скоромна Оксана Іванівна. З липня 2014 року завідувачем кафедри призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Кучерявого Віталія Петровича.

З 31 січня 2020 року очолює кафедру кандидат сільськогосподарських наук, доцент Царук Людмила Леонідівна.

Навчально-виховний процес здійснюють 10 викладачів, з них: 2 доктори с.-г. наук, професори, 7 кандидатів с.-г. наук, доцентів, 1 асистент.

Науковими керівниками дисертаційних робіт аспірантів є 2 професори кафедри Кучерявий В.П. і Кулик М.Ф.

Для студентів ОКР “Бакалавр” за спеціальністю “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” читаються 22 дисципліни:

 • технологія виробництва молока і яловичини,
 • технологія виробництва продукції свинарства,
 • технологія виробництва продукції птахівництва,
 • конярство,
 • спеціалізоване м’ясне скотарство,
 • технологія виробництва продукції бджільництва,
 • технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва,
 • технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва,
 • сучасні методи дослідження у тваринництві,
 • моделювання технологічних процесів у тваринництві,
 • основи фахової діяльності,
 • вступ до фаху,
 • енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва,
 • екологія у тваринництві,
 • основи тваринництва,
 • технологія виробництва продукції тваринництва (для усіх спеціальностей ВНАУ),
 • технологія виробництва екологічно-чистої органічної продукції;
 • промислові технології у бджільництві,
 • технологія виробництва додаткових продуктів бджільництва,
 • хвороби і шкідники бджіл,
 • організація виробництва у бджільництві,
 • органічне бджільництво та медоносна база.

Викладачі кафедри плідно займаються науковою діяльністю з студентами. Відповідно до напрямку наукової діяльності створено студентські наукові гуртки «Технолог» і «Дослідник» для студентів факультету ТВіППТтаВ.

За останніх 3 роки кафедрою укладено 9 договорів про співпрацю з науковими установами та передовими господарствами: ДПДГ «Олександрівське» Тростянецького р-ну, ДПДГ «Артеміда» Калинівського р-ну, ТОВ СП «Мед Поділля» м. Вінниця, ТОВ «Укрводсервіс» м. Київ, ПП «БТУ-Центр» м. Ладижин, Академія сільськогосподарських наук Грузії м. Тбілісі, ТОВ «Ларки» м. Тбілісі, ТОВ «Корони» м. Тбілісі та «Институт мясо-молочной промышлености» м. Мінськ, Білорусь.

Царук Людмила Леонідівна

Царук Людмила Леонідівна

завідувач кафедри

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження:
25.08.1962 с. Ново-Миколаївка Немирівського району Вінницької області

Освіта:
• 1979-1984 рр. - Зооінженерний факультет Іванівського СГІ, спеціальність – «Зоотехнія»;
• 2000 р. - захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
• 2004 р. - отримання вченого звання доцента кафедри технології виробництва продуктів тваринництва ВДАУ.

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 1989 року.
• З 1989 по1991 рр. – проводила лабораторні і практичні заняття на кафедрі загального тваринництва Вінницького філіалу СГА з наступних дисциплін: « Скотарство і технологія виробництва молока і яловичини», «Молочна справа», «Свинарство» як для денної так і заочної форм навчання.
• З 1991 по 1993 рр. - проводила лабораторні і практичні заняття на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва Вінницького ДСГІ з наступних дисциплін: « Скотарство і технологія виробництва молока і яловичини», «Молочна справа», «Свинарство», «Розведення с.-г. тварин» як для денної так і заочної форм навчання.
• З 1993 по 1999 рр. – декретна відпустка.
• З 1999 по 2002 рр. проводила лабораторні і практичні заняття на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва ВДАУ з дисциплін «Вівчарство», «Птахівництво та технологія виробництва яєць та м’яса птиці» як для денної так і заочної форм навчання.
• З 2002 по 2012 рр. – читала лекційні курси і лабораторні і практичні заняття на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва ВНАУ з дисциплін « Технологія виробництва продукції птахівництва», «Технологія виробництва м’яса птиці», «Технологія виробництва харчових яєць» ( денна і заочна форма навчання).
• З 2014 по 2016 рр. читала лекційні курси і лабораторні і практичні заняття на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва ВНАУ з дисциплін «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Технологія виробництва продукції бджільництва», ( денна та заочна форми навчання), «Технологія виробництва м’яса птиці», «Технологія виробництва харчових яєць».
• З 2016 по теперішній час читала лекційні курси, лабораторні і практичні заняття на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва ВНАУ з дисциплін: «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Хвороби і шкідники бджіл», «Органічне бджільництво та медоносна база» на факультеті ТВіППТ, «Технологія виробництва продукції тваринництва» на факультеті менеджменту та права.
• 3 31 січня 2020 року по нинішній час очолюю кафедру технології виробництва продуктів тваринництва
• З 01.10.1999 по 28.09.2001 року навчалася на двохрічному психолого-педагогічному семінарі викладачів та студентів ВДАУ за спеціальністю «Психологія та педагогіка вищої школи» і успішно захистила атестаційну роботу на тему: «Методичне забезпечення вивчення дисципліни «Птахівництво та технологія виробництва яєць та м’яса птиці».
• З 12 лютого по 16 лютого 2007 року проходила підвищення кваліфікації по дисципліні «Птахівництво та технологія виробництва яєць та м’яса» у Національному аграрному університеті ННУ післядипломної освіти на кафедр галузі тваринництва із спеціалізації «Птахівництво» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 405700).
• З 17 травня по 21 травня 2010 року проходила підвищення кваліфікації по дисципліні «Технологія виробництва продукції птахівництва» з відривом від виробництва у Інституті Птахівництва НААНУ Харківська область, Зміївський район, с. Борки (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 38/ 2010).
• З 21 грудня 2012 по 22 лютого 2013 року навчалася на семінарі викладачів та студентів ВНАУ, «Використання інноваційних технологій в навчальному процесі», сертифікат № 60 від 22.03.2013 р.
• 24-25 травня 2017 року – учасник тренінгу «Сучасне птахівництво. Інноваційні технології, досвід впровадження, сертифікат НМЦ 38282994/№1047-17.
• З 19 по 30 червня 2017 року - підвищення рівня кваліфікації в ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», Інститут продовольчих ресурсів НААН України, відділ технології м’ясних продуктів, сертифікат № 7/2017 від 30.06.2017 р.
• Підвищення рівня кваліфікації у НУБіП ННІ неперервної освіти і туризму (онлайн). Свідоцтво СС00493709/012761-20 від 23.10.2020 р
Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» – ВНАУ, - 12 грудня 2017.
• IХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва» 29-30 березня 2017 року.
• Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України». – 23-25 травня 2017 року. – Київ-Вінниця-Україна.
• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» ВНАУ.25-26 жовтня 2018 року Пленарне засідання. Тема доповіді: «Динаміка та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні».
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва та переробки продукції тваринництва» 8-9 квітня 2014 року. – Вінниця.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» 17-18 листопада 2015 року. – Вінниця.
• Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку тваринництва та харчової галузі» 26 квітня 2018 року. – Вінниця.
• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва». 21-22 березня 2019 року. Чернятинський коледж ВНАУ. Пленарне засідання. Тема доповіді: «Фактори впливу на продуктивність і виживання бджолиної сім’ї».
• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва». 21-22 березня 2019 року. Чернятинський коледж ВНАУ. Секційне засідання. Тема доповіді: «Екологічні основи виробництва харчових яєць у Вінницькій області».
• Міжнародна практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» (Державна реєстрація МОНУ ДНУ УкрІНТЕІ посвідчення №509 від 26 вересня 2019р.). 24-25 жовтня 2019. ВНАУ
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020 р. Вінниця, ВНАУ (секція: «Актуальні проблеми виробництва продукції тваринництва та рибництва»). Тема доповіді: «Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика».

Основні публікації

Матеріали конференцій:
• Бережнюк Н.А., Царук Л.Л. Вплив підвищених доз вітамінів на мінеральний склад м’язів перепелів. - Сучасні агротехнології: тенденції та інновації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 2015 року. – ВНАУ. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2015. – С. 140-142.
• Царук Л.Л. Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів /Л.Л. Царук, Н.А.Бережнюк, Л.П.Чорнолата // Матеріали 1Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва» 29-30 березня 2017 року.
• Царук Л.Л. Біотехнологічні прийоми обробки м’яса птиці /Л.Л.Царук //Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції». – ВНАУ. -12 грудня 2017.
Статті
• Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів. /Н.А.Бережнюк, Л.Л.Царук, Л.П.Чорнолата, Л.Л.Здор // Зб. наук. праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. - Вип. 2 (92). - Вінниця, 2016. – С. 9-14
• Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів / Л.Л.Царук, Н.А.Бережнюк //Зб. наук. праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові Технології. - Вип.2 (96). - Вінниця, 2017. – С. 111-117
• Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами /Л.Л.Царук, Н.А.Бережнюк, Л.П.Чорнолата // Зб. наук. праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. - Вип.1 (95). - Вінниця, 2017. – С. 97-103
• Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні і світі / Л.Л. Царук //Зб. наук. праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. - Вип.1 -(95). - Вінниця, 2017. – С. 159-170.
• Ринок м’яса птиці. Біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини / В.А.Мазур, К.В. Копилова, Л.Л.Царук //Зб. наук. праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. - Вип.5 -(99). Том 1. - Вінниця, 2017. – С. 142-154.
• Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок / Н.А.Бережнюк, Л.Л.Царук, Л.П.Чорнолата //Зб. наук. праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця, 2018. - Вип.2 -(101).– С. 14-22.
• Царук Л.Л. Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине / Л.Л.Царук Сборник научных трудов «Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сирья», Минск, 2018, Выпуск 12. –С. 33-39.
• Царук Л.Л., Бережнюк Н.А. Продуктивність і забійні показники курчат-бройлерів за дії фітобіотика / Л.Л.Царук, Н.А.Бережнюк Зб. Наук. праць ВНАУ «Аграрна наука та харчові технології». -2019. – Вип.1 (104). – С.74-86.
• Царук Л.Л. Використання пробіотика лактісан у годівлі курчат-бройлерів //Зб. Наук. праць ВНАУ «Аграрна наука та харчові технології». -2019. – Вип.2 (105).
• Царук Л.Л. Пробиотик в кормлении цыплят-бройлеров Сельськое хозяйство - проблемы и перспективы : Сб. науч. тр. Серия: Зоотехния / Гроднен. гос. аграр. ун-т. - Гродно: ГГАУ, 2019. - Т. 44. - С. 266-273. (Беларусь).
• Царук Л.Л. Использование фитобиотика при выращивании цыплят-бройлеров Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья: сб. науч. тр. / РУП «Институт мясомолочной промышленности. Минск, 2019. – Вып. 13. – С.174-180
• Tsaruk L.L. QUALITY INDICATORS OF EDIBALE EGGS OF DIFFERENT CHICKEN CROSSES . Зб. наук. праць ВНАУ «Аграрна наука та харчові технології». -2019. Вип.5 (108). Т.1. С. 93-102.
• Царук Л.Л. Обеспеченность цыплят-бройлеров микроэлементами в зависимости от состава комбикорма. Ветеринарный журнал Беларуси. 2020. №2. С. 118-122
• Tsaruk L. PRODUCTIVITY, SLAUGHTER AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF BROILER CHICKENS UNDER THE ACTION OF BIOSEVEN PROBIOTICS . Slovak international scientific journal. VOL.1 №49, 2021

Патент:

Патент на корисну модель № 116767 від 12.06.2017 «Спосіб виявлення факторів небезпеки використання генетично модифікованої раундапостійкої сої в продуктах харчування людей» / Я.М.Кулик, О.І.Скоромна, О.В.Хіміч, Ю.В.Обертюх, Л.Л.Царук.

Наукові інтереси:
• Розробка нових технологічних рішень при виробництві продукції тваринництва та кормів
• Нові біологічно активні та кормові добавки у годівлі сільськогосподарських тварин
• Птахівництво
• Розведення та селекція сільськогосподарських тварин
• Підвищення продуктивності с.-г. тварин.

Місце і дата народження:
09 лютого 1968 р. м. Вінниця.

Освіта:
09.1985 - 02.1990 рр. студентка Вінницького філіалу Української сільськогосподарської Академії, м. Вінниця;
04.1990 - по теперішній час - секретар навчального відділу, викладач-стажист, асистент, старший викладач, доцент, виконувач обов'язків завідувача кафедри, виконувач обов'язків декана, проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та гуманітарної політики, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету, м.Вінниця;
1995 р. - успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук;
2000 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри технології виробництва продуктів тваринництва. Проводим дослідження над матеріалами докторської дисертації.

Кар’єра:
• Трудову діяльність розпочала у 1990 році на посаді секретаря навчального відділу ВФ УСГА.
• В 1991 р. - займала посаду викладача-стажиста.
• З 1992 р. - займала посаду асистента.
• 1995 р. - займала посаду старшого викладача.
• 2000 р. - займала посаду доцента кафедри технології виробництва продуктів тваринництва.
• З 2007 р. - виконувач обов'язків завідувача кафедри технології виробництва продуктів тваринництва.
• В 2001 році призначена виконуючою обов'язки декана зооінженерного факультету, а згодом і декана.
• 2011 р. - проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та гуманітарної політики.
• 2013 року - переведена на посаду декана факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
• 2020 р. - проходила підвищення кваліфікації (стажування) за кордоном Університет суспільних наук м.Лодзь (Польща), без відриву від місця роботи, дистанційно.

Науково-дослідницька робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:
• «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» (ВНАУ, 2020 р.);
• «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції бджільництва» (Чернятинський коледж ВНАУ, 2020 р.);
• «Економіка, бізнес та управління» (Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ, 2019 р.);
• «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва» (м. Вінниця, 2016 р., 2017р);
• «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (Вінниця, 2017 р.);
• «Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи» (Інститут продовольчих ресурсів, Київ 2016р.);
• «Земля України-потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (ВНАУ 2016р.).
• «Конярство в Україні: стан, проблеми і перспективи» (Харківська державна зооветеринарна академія 2008р.);
• «Сучасні проблеми живлення тварин, технології кормів та шляхи їх вирішення» (Житомир 2012р.);
• «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва» (ВНАУ 2012,2013рр.);
• «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (Камянець-Подільський 2013р.);
• «Біологічні дослідження -2013» (Житомир 2013р.);
• «Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва та переробки продукції тваринництва» (ВНАУ 2014р.);
• «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» ВНАУ 2015р.);
• «Сучасні технології харчових виробництв» (ВНАУ 2015р.).

Основні публікації

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection:
1. Skoromna O.I., Balancing ration of dairy cows on calcium, phosphorus and iron indices for milk production and exchange processes in the organism. Ukrainian Journal of Ecology. - 2018. - № 8 (3). - P. 90-96.
2.Evaluation of Ultra-High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Tandem Mass Spectrometry for Determination of Avermectin Residues in Milk. Ukrainian Journal of Ecology. - 2019. - № 9 (4). - С. 521-526.
3.Effect of lysine feeding allowance on growth performance and carcass characteristics of growing pigs. Ukrainian Journal of Ecology. - 2019. - Вип. 9 (4). - С. 204-209.
4. Influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status of pregnant cows with symptoms of endotoxicosis. Ukrainian Journal of Ecology. - 2020. - 10 (1). - С. 122-126. doi: 10.15421/2020_19.

Підручники, посібники, монографії:
1. Разанова О.П., Скоромна О.І. Технологія виробництва продукції бджільництва: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, 2020. 405 с. Рішення вченої ради ВНАУ, протокол № 13 від 26.06.20.
2. Скоромна О.І., Разанова О.П., Поліщук Т.В., Шевчук Т. В., Берник І.М., Паладійчук О.Р. Розробка науково обґрунтованих заходів підвищення продуктивності корів молочного напряму та покращення якості сировини за рахунок інновацій та досліджень в умовах виробництва: монографія. ВНАУ, 2020. 174 с. Рішення вченої ради ВНАУ, протокол № 13 від 26.06.20.
3. Скоромна О.І., Разанова О.П., Поліщук Т.В., Шевчук Т. В., Берник І.М., Паладійчук О.Р. Науково обґрунтовані заходи підвищення продуктивності корів молочного напряму та покращення якості сировини в умовах виробництва: Монографія. ВНАУ, 2020. 174 с., протокол Вченої ради університету № 13, 26.06.2020.
Наукові публікації у фахових виданнях
1. Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця. 2017. Вип. 4(98). С. 209-217.
2. Скоромна О.І., Разанова О.П. Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 3 (106). С. 70-82.
3. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д. Біологічна оцінка кормової цінності трав різних фаз вегетації за вмістом у них сумарної кількості органічних кислот. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця. 2019. - № 4 (107). Т.2 - С. 11-12.
4. Кулик М.Ф., Жуков В.П., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Зелінська І.П., Руденко Л.І., Виговська І.О. Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів). Вісник аграрної науки. 2019. № 4 (793). С. 30-36.
5. Скоромна О.І., Разанова О.П. Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Аграрна наука та харчові технології. 2019. - Вип. 3(106). С. 70-82.
6. Скоромна О.І. Оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин бобово- злакових сумішок різних фаз вегетації. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 2 (105). С. 3-13.
7.Скоромна О.І., Разанова О.П. Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продоволь чої безпеки. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 3 (106). С. 70-82.
8. Скоромна О.І. Оцінка продукції молока 1 кг сухих речовин бобово-злакових сумішок різних фаз вегетації. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 2 (105). С. 3-13.
9. Кулик М.Ф., Жуков В.П., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Зелінська І.П., Руденко Л.І., Виговська І.О. Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) в кормах. Вісник аграрної науки. 2019. №4 (793). С. 29-35.
10. Скоромна О.І. Оцінка у продукції молока сінажу з різних культур. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 1 (104). С. 3-9.
11.Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. Критерії балансування мінерального живлення корів за продукцією молока і обмінними процесами. Вінниця, ВНАУ 2017.
12.Огороднічук Г.М., Скоромна О.І. Структурні особливості ендокринних залоз піддослідних свиней за дії кормових добавок. Вінниця, ВНАУ 2017.
13. Скоромна О.І., Красносельська М.П. Отримання високої відгодівлі свиней забезпечується за рахунок балансування за лізином і метіоніном їх протеїнового живлення. Вінниця, ВНАУ 2017.
14.Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. Нові принципи балансування потреби натрію і калію в раціонах дійних корів. Вінниця ВНАУ 2017.
15. Скоромна О.І., Красносельська М.П. Балансування раціонів за лізином і метіоніном з цистином при використанні екструдованої сої в годівлі свиней. Вінниця ВНАУ 2017.
16. Разанова О.П., Скоромна О.І., Микитюк І.Г. Тенденції розвитку ринку українського меду. Вінниця ВНАУ 2017.
17. Огороднічук Г.М., Скоромна О.І., Структурні особливості ендокринних залоз піддослідних свиней за дії кормових добавок кормові добавки, свині, підшлункова залоза, наднирники, щитоподібна залоза, морфологічна структура. Вінниця ВНАУ 2017.
18.Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. Теоретичне обґрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості ї х проходження по шлунково-кишковому тракту. Вінниця ВНАУ 2017.
19. Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Голубенко Т.Л., Шуляк О. О. Підвищення якості молока - нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини. Інститут продовольчих ресурсів 2016.
20. Войцехівська Л. І., Скоромна О. І., Голубенко Т. Л. Тенденції розвитку виробництва м ’яса птиці в Україні. Біла Церква 2016.
21. Кулик Я. М., Хіміч О. В., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Семко Т. В., Царук Л. Л. Щодо небезпеки використання трансгенної раунда постійкої сої в продуктах харчування людей. м. Полтава 2016.
22. М. Ф. Кулик, О. І. Скоромна, Ю. В. Обертюх, В. П. Жуков, Л. О. Гончар Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят. Вінниця 2016.
23. Кулик М.Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю, В., Жуков В. П., Гончар Л. О. Енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білка . Вінниця 2016.
24. Скоромна О.І. Оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концєнтрированных кормов зернофуражних культур . Жодино, Беларусия 2016.
25.Кулик М.Ф., Красносельська М.П., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І. Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону. Вінниця, ВНАУ 2016.
26. Кулик М. Ф., Дідоренко Т. О., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Тучик А. В. Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі. Київ 2015.
27. Кулик М. Ф., Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. Експериментальне обґрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим та цілим вологим консервованим за використання в годівлі корів. Вінниця 2014.
28. Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Корнійчук О.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю. Вплив зеленої маси на бюлогічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів . Київ Державне видавництво «Аграрна наука» 2014.
29. Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю., Яківчук К.С., Хрипливий В.В. Нові принципи оцінки продук­ тивної дії протеїну кормів як основи високої молочної продуктивності корів. Київ Державне видавництво «Аграрна наука» 2014.
30. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П. Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном , крохмалем із цукром. Київ Державне видавництво «Аграрна наука» 2013.
31. Бурлака В.А., Скоромна О.І. Вчений, учитель і товариш від бога! Вінниця, ВНАУ 2013.
32.Чудак Р.А., Скоромна О.І., Вознюк О.І., Вознюк А.М. Використання пробіотика «ентеро-актив» у годівлі перепелів пордифараон. НУБіП 2013.
33.Скоромна О.І., Вознюк О.І., Вознюк А.М., Куцак А.С. Аналіз розвитку ринку виробництва молока та його перспективи. Вінниця 2012.
34. Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Березовський П. В., Гончар Л. О., Виговська І. О. Використання обмінної енергії кормів на синтез білка, лактози і ліпідів молока та відкладення жиру в організмі корів. Вінниця 2012.
35. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П., Виговська І.О., Гончар Л.О. Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рога­ тої худоби за їхнім хімічним складом. Київ Державне видавництво «Аграрна наука» 2012.
36.Петриченко В.Ф., Кулик М.Ф., Жуков В.П., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Гончар Л.О., Виговська І.О., Опанасенко І.П. Порівняльна оцінка поживної цінності силосу з кукурудзи і сорго за використання в молочному скотарстві. Київ Державне видавництво «Аграрна наука» 2012.
37. Бурлака В.А., Хом’як І.В., Скоромна О.І. Зміни мікрофлори повітря у приміщенні свинокомплексу під впливом детергентної емульсії. Державний агроекологічний університет 2012.
38. Скоромна О.І Обґрунтування нової системи оцінки кормів і раціонів за продукцією молока для корів різного рівня продуктивності. Житомир 2012.
39. Скоромна О.І. Нова система оцінки кормів у продукції молока в порівнянні з кормовими одиницями і обмінною енергією для корів різного рівня продуктивності. Вінниця, ВНАУ 2012.
40. Скоромна О.І., Клибанівська Т.М. соціальні цінності сучасної студентської молоді. Львів 2011.
41. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Вознюк О.І., Березовський П.В., Дьякова В.В Продуктивність та якість молока корів української чорно-рябої молочної породи при використанні в годівлі вітамінно-мінеральної добавки каумін™ лакто-плюс. Вінниця, ВНАУ 2011.
42.Скоромна О.І. Молочна продуктивність корів при випасанні на пасовищі без підгодівлі та з підгодівлею силосом і концентратами. Вінниця ВНАУ 2010.
43. Пилюк С.Н., Скоромна О.И. Приготовление и использование зцм в кормлении телят. Вінниця ВНАУ 2010.
44. Левицький І.В., Бурлака В.А., Скоромна О.І, Бережнюк Н.А. Динаміка живої маси кролів на відгодівлі при використанні мікроелементних добавок Вінниця ВНАУ 2010.
45. Скоромна О.І. Нова система оцінки кормів у молочних одиницях і складання раціонів для корів за цими показниками. Вінниця 2010.
46.Скоромна О.І., Муравська І.П., Стасюк О.І. Вплив згодовування гірчичної макухи на продуктивність та стан структур печінки, наднирників та підшлункової залози свиней. Вінниця 2009.
47.Скоромна О.І., Муравська І.П., Коваль С.С. експериментальне обґрунтування ефективності використання ріпакової макухи при вирощуванні молодняку свиней. Вінниця 2009.
48. Скоромна О.І., Мельник В.Я., Забіяченко В.Б. Ефективність використання зцм при вирощуванні телят. Вінниця 2009.
49.Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. Нова система оцінки кормів у молочних одиницях корму й одиницях приростів живої маси тварин. Камянець-Подільський 2009.
50. Кулик М.Ф., Скоромна О.І.,. Обертюх Ю.В Оцінка продуктивної дії 1 кг сухих речовин корм у - один и ця виміру поживності .Державний агроекологічний університет 2008.
51.Скоромна О.І., Царук ЛЛ , Рудюк Н.Д. Продуктивність та стан структур печінки і підшлункової залози при введенні до раціону зерна амаранту і гороху. Вінниця 2008.
52.Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Франкова Л.В., Гончар Л.О., Герасимчук А.І., Грабовенко Г.І., Виговська І.О., Ліцький О.Ф.Удосконалення оцінки кормів для балансування потреби тварин у поживних речовинах. Вінниця 2008.
53. Скоромна О.І. Оцінка поживної цінності кормів за продукцією тварин Державний агроекологічний університет 2008.
54.Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. Вміст клітковини в кукурудзяному силосі - критерій оцінки вмісту зерна . Державний агроекологічний університет 2008.
55. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. Вміст клітковини в кукурудзяному силосі за кількістю зерна. Житомир 2008.
56.Скоромна О.І., Костецька Ю.В. Перспектива використання природних мінералів - глауконіту і анальциму як мінеральних добавок для тварин. Житомир 2008.
57. Скоромна О.І., Царук Л.Л., Шуткіна Т.С. Продуктивність та стан структур шлунку свиней при використанні в раціонах анальциму. Вінниця 2008.
58. Кулик М.Ф., Петреченко В.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. Новий методологічний підхід до оцінки кормів за продукцією молока. Вінниця 2007.
59. Скоромна О.І., Свеженцов А.І., Бегма H.А., Недосек В.М. Використання гірчичної макухи в раціонах дійних корів. Камянець-Подільський 2007.
60. Кулик М. Ф., Обертюх Ю.В., Шутяк О.В., Кучер М.С., Скоромна О.І., Бахмат М.Н. Теоретичне обґрунтування ролі клітковини і неструктурних вуглеводів у годівлі та живленні жуйних тварин. 2007
61. Скоромна О.І., Глушко Л.Т., Заєць А.П. Вплив зерна кукурудзи на забійні якості, морфологічні показники органів травлення в бичків при відгодівлі. Вінниця 2006.
62. Скоромна О.І., Заєць А.П., Царук Л.Л. Стан структур печінки і екзокринної частини підшлункової залози свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки. Вінниця 2006.
63. Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин. Вінниця 2006.
64. Скоромна О.І., Царук Л.Л. Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи. Вінниця 2005.
65.Заєць А. П., Скоромна О.І., Ліпідний обмін в організмі відгодівельних свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів. Вінниця 2004.
66. Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В, Скоромна О. І., Мельник Н.В., Андрійчук В.Ф, Костецька Ю.В. Неідентифіковані фактори впливу вулканічних туфів факторів на організм тварин. Вінниця 2004.
67.Скоромна О.І., Царук Л.Л Морфо-функціональний стан печінки та підшлункової залози за дії ферментних препаратів. Вінниця 2004.
68.Заєць А.П., Скоромна О.І., Коробчинська Т.В. Порівняльна оцінка відгодівлі свиней при згодовуванні зерна сої і кормових бобів. Вінниця 2004.
69.Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Стасюк О.К, Глушко Л.Т., Маковецький П.Я., Скоромна О.І., Овсієнко А.І, Герасимчук А.І., Кирилюк А.Б., Франкова Л.В. Перспективні технології зберігання зерна в умовах господарств та на елеваторах. Вінниця 2003.
70. Вознюк О.І., Овсієнко С. М., Скоромна О. І. Морфологічні показники рубця буі'айців при згодовуванні фосфогіспу. Вінниця 2001.
71. Скоромна О.І., Царук Л.Л., Коробчинська Т.В. Продуктивність та стан наднирників бичків при згодовуванні консервованого зерна кукурудзи. Вінниця 2001.

Наукові праці в зарубіжних журналах:
1. Skoromna O.I. Modern and innovative tools for studying the effectiveness of animal feed. Slovak international scientific journal # 32, (2019).
2. Skoromna O.I., Kulik M.F., Didorenko T.O. Balancing ration of dairy cows on calcium, phosphorus and iron indices for milk production and exchange processes in the organism. Ukrainian Journal of Ecology 2018.
3. Скоромна О.И., Кулык М.Ф., Дидоренко Т.А. Новые принципы балансировки кальция и фосфора на продукцию молока и обменные процессы в организме коров. Белорусь, Минск 2018.
4. Кучерявый В., Скоромная О. І. Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины. BAKI 2017.
6. Kulyk M., Skoromna O.І, Obertiukh Y. Evaluation of feed in milk products depending on fiber content and the speed of passing of food through the digestive tract of cows. Вінниця ВНАУ 2016.
7. Кулик М .Ф ., Скоромна О.И., Обертюх Ю .В., Чорнолата Л.П. Новая система оценки кормов в молочних единицах для коров разного уровня продуктивности. Москва 2010.
8. Петриченко М. Ф. Кулик, В. Ф., Скоромна О. И., Обертюх Ю. В., Стасюк О. К. Оценка кормов в молочных единицах по сухому веществу, сырому протейну и неструктурным углеводам корма. Москва 2009.
9. Skoromna O.I. Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції. Slovak international scientific journal. - 2019. - Vоl. 1, № 36. - P. 46-54
10. Skoromna O.I. Modern and innovative tools for studying the effectiveness of animal feed. Slovak international scientific journal. - 2019. - № 32. - S. 42-50.

Патенти:
1.Кулик М .Ф., Скоромна О.І., Красносельська М.П. Біологічно-мінеральний премікс для відгодівлі свиней. UA11761 A23K10/00 10.03.2017. Бюл.№13
2. Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В, Скоромна О. І., Гончар Л.О., Безносюк О.Ю., Хрипливий В.В. Спосіб визначення водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах. UA 11173 A23K 20/163 12.02.2018 Бюл. №3.
3. Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В, Скоромна О. І., Гончар Л.О., Безносюк О.Ю., Хрипливий В.В. Спосіб балансування потреби незамінних амінокислот в раціонах високопродуктивних дійних корів. UA 97635 A23K 1/14 25.03.2015 Бюл. №6.
4. Кулик Я. М., Скоромна О. І., Хіміч О.В., Обертюх Ю.В., Царук Л.Л. Спосіб виявлення факторів небезпеки використання генетично модифікованої сої в продуктах харчування людей. UA 116767 A23L 11/00 12.06.2017 Бюл. №11.

Місце і дата народження

28 жовтня 1968 року. Вінницька область Гайсинський районс.Бондурі.

 Освіта

 •  1984-1988: Іллінецький радгосп-технікум, спеціальність - зоотехнія;
 • 1991-1996: Вінницький державний сільськогосподарський інститут, кваліфікація спеціаліста –зооінженерія;
 • 1997-2000:Вінницький державний сільськогосподарський інститут, аспірантура, денна форма;
 • 2000: Сумський національний аграрний університет, захист  кандидатської дисертаціїна тему: «Обґрунтування господарсько-біологічних параметрів вирощування бугайців на м’ясо в молочному скотарстві», 06.02.04. – технологія;
 • 2004 доцент за напрямом 06.02.04.-технологія.

 Кар’єра

 • З 1988р по 1997р. працювала в Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції.

Викладацька діяльність з 1998 року.

 • З 1998р. по теперішній час читала лекційні курси, лабораторні і практичні заняття на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва з дисциплін: "Вівчарство", "Свинарство", "Скотарство","Конярство","Проектування кормових дворів","Технологія виробництва молока","Технологія виробництва яловичини","Технологія виробництва молока і яловичини","Інтенсивні технології виробництва продукції тваринництва"як для денної так і заочної форм навчання.
 • 2006- 2007 навчальному році проходила стажування в УЛДСС Калинівського району  з 1.10.2007 р. по 30.11.2007 р.,без відриву від основного місця роботи;
 • 2010-2011 навчальному році проходила стажування у ПП «Юхимівське» Шаргородського району  з 17.11.2010 р. по 17.12.2010 р.,без відриву від основного місця роботи;
 • 2014-2015 навчальному році проходила стажування у ТОВ «Липовецьке» м.Липовець з 21.04.2015 р. по 21.05.2015 р., без відриву від основного місця роботи. В2017 р.виконувала обов’язки технічного секретаря приймальної комісії (факультет ТВіППТ)

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях

Міжнародних:

 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» – ВНАУ, - 12 грудня 2017.
 • 1Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва» 29-30 березня 2017 року.
 • Міжнароднанауково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України». – 23-25 травня 2017 року. – Київ-Вінниця-Україна.

Всеукраїнських:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва та переробки продукції тваринництва» 8-9 квітня 2014 року. – Вінниця.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» 17-18 листопада 2015 року. – Вінниця.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку тваринництва та харчової галузі» 26 квітня 2018 року. – Вінниця.

Основні публікації

 • Автор 69 наукових праць, 39 методичних розробок,2 патентів, на даний час працює згідно госпдоговірної тематики над розробкою перспективних планів селекційно-племінної роботи для господарств Вінницької області.
 • Підготовлено та розроблено перспективний план  селекційно-племінної роботи в ПСП «Перемога» Томашпільського районуВінницької області .Підготовлено програму створення високопродуктивних стад української червоно-рябої породи і великої білої породи свиней в дослідному господарстві Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції Калинівського району Вінницької області на 2001-2010 рр.Підготовлено науково-обгрунтовану програму розвитку молочного скотарства у господарстві ПОСП «Нападівське» Калинівського районуВінницької області на 2001-2010 рр..Підготовлено перспективний план  селекційно-племінної роботи з великою рогатою худобою  у ПП «Юхимівське» Шаргородського районуВінницької області на 2010-2020 рр..
 •  Продуктивність бугайців чорно-рябої, симентальської порід та їх помісей з голштинською породою. Збірник наукових праць. ВДСГІ. Вип.5. Вінниця, 1998.– С. 180–184. О.І. Вознюк.
 • Породні особливості структури органів травлення молодняку великої рогатої худоби. Розведення і генетика тварин. – Київ, Аграрна наука. 1999.–Вип.31–32. – С.28–29. О.І. Вознюк.
 • Якість м’яса бугайців різних генотипів. Розведення і генетика тварин. - Київ, Аграрна наука 1999.–Вип.31–432. – С. 29-30. О.І.Вознюк, М.О.Мазуренко М.О., А.В.Гуцол.
 • Породні особливості будови органів травлення бугайців. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини .–Львів, 1999. – Вип.3. – С.73-74.О.І.Вознюк,М.О. Мазуренко.
 • Морфологічні особливості ендокринних залоз бугайців залежно від породи. Збірник наукових праць ВДСГІ.–Вінниця, 1999.–Вип.6.–  С.31-36. О.І.Вознюк,О.І.Скоромна, С.М.Овсієнко.
 • Вплив заміни монокальційфосфату фосфогіпсом на структуру ендокринних залоз бугайців на відгодівлі. Збірник наукових праць ВДСГІ.– Вінниця, - 1999. Вип.6.–  С.24-28. О.І.Вознюк, О.І.Скоромна,С.М.Овсієнко.
 • Ефективність використання фосфогіпсу при вирощуванні бугайців на м’ясо. Збірник наукових праць ВДСГІ.  Вінниця, 1999.–Вип.6.–    С.64-68. О.І.Вознюк,А.І.Овсієнко,М.О.Мазуренко, М.Ф.Кулик, І.М. Величко.
 • Відгодівельні та м’ясні якості надремонтнихбугайців різних генотипів. Збірник наукових праць ВДАУ.– Вип.8, том 1.–Вінниця, 2000.– С.91-95.    О.І.Вознюк,О.І.Скоромна.
 • Якість м’яса бугайців чорно-рябої і симентальської порід та їх помісей з голштинською. Корми і годівля. Тваринництво України. – 2001. - № 2. –
 •  С. 26. О.І.Вознюк.
 • М’ясна продуктивність великої рогатої худоби різних генотипів. Кам’янець-Подільський “Абетка”. – 2002. – С.39. О.І. Вознюк, М.О.Мазуренко,О.І.Любинський,О.М.Хильницький,А.В. Гуцол, В.П.Кучерявий.
 • Пробіотики в годівля поросят. Тваринництво України №3, 2012, ст.32-35. Е. Трогун,О. Вознюк, М.Курочка, О.Носалюк.
 • Патент на корисну модель №69920. 2012. О.І. Вознюк, А.М. Вознюк.
 • Спосіб переведення молочних корів з прив’язного утримання на безприв’язне. Патент. Україна, 2014. О.І.Вознюк.
 • Перспективыразвитияпроизводстваорганических молочних продуктов в Украине и мире. О.И.Вознюк, Т.Л.Голубенко. Национальнаяакадемия наук Беларусии. Сбор. науч. тр. 2016.   Выпуск 11. Ст.87-95.
 • Ефективність використання корму в годівлі курчат-бройлері за дії халатного комплексу марганцю. ВНАУ, Випуск 4 (98), Вінниця, 2017. Ст.106-110. Р.А. Чудак,О.І. Вознюк, Ю.М. Подолян.
 • Продуктивність та показники крові у курчат-бройлері за дії хелатного комплексу марганцю. Гданськ. Польща, 2017. Ст.31-33. Р.А. Чудак, О.І. Вознюк, Ю.М. Подолян, Ю.А. Мельничук.
 • Ефективність використання хелатного комплексу міді у годівлі курчат-бройлерів. Стаття. Гданськ. Польща, 2017. Ст.34-36.  Р.А. Чудак, О.І. Вознюк, Ю.М. Подолян, А.О.Колодько.
 • Перспективи розвитку виробництва органічних молочних продуктів в Україні та світі. Стаття. ВНАУ. Випуск 1 (95), Вінниця, 2017. Ст.187-197. О.І. Вознюк.

 Наукові інтереси

 • Технологічний супровід направленого вирощування ремонтного молодняку
 • Оцінка виробничих умов господарств та потенціальної продуктивності тварин
 • Розробка нових технологічних рішень при виробництві продукції тваринництва та кормів
 • Нові біологічно активні та кормові добавки у годівлі сільськогосподарських тварин
 • Вивчення теоретичних і практичних аспектів підвищення продуктивності тварин

 

 

Місце і дата народження:
13 червня 1962 р. с. Бохоники Вінницького району

Освіта:
- 1985-1990 рр. – навчання в Українські с.-г. академії за спеціальністю – зооінженерія;
- 1996-1999 рр. – навчання в аспірантурі Інституту кормів УААН;
- 1999 рік – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів;
- 2004 рік – одержання диплома доцента кафедри фізіології с.-г. тварин.

Кар’єра:
- з 1980 по 1981 рік – технік-лаборант відділу тваринництва Вінницької державної с.-г. дослідної станції;
- з 1984 по1986 рік – зоотехнік селекційної групи Республіканської лабораторії вовни МСГ УССР;
- з 1986 року - лаборант, старший лаборант кафедри фізіології с.-г. тварин і біохімії;
- з 1992 року – асистент кафедри фізіології с.-г. тварин і біохімії;
- з 2000 року – старший викладач кафедри фізіології с.-г. тварин;
- з 2003 року – доцент кафедри фізіології с.-г. тварин;
- з 2006 року – призначена заступником декана факультету ТВіППТ;
- з 2014 року – доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва.
- 2010 рік – підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України;
- 2015 рік – стажування у ТОВ «Липовецьке» Вінницької області;
- 2020 рік – підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:
1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва». 20-21 квітня 2011 року. Вінниця: ВНАУ.
2. Всеукраїнська конференція «Молоді вчені у вирішенні проблеми виробництва і переробки продукції тваринництва». 29-30 листопада 2011 року. Вінниця: ВНАУ.
3. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва». 17-18 квітня 2013 року. Вінниця: ВНАУ.
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». 17-18 листопада 2015 року. Вінниця: ВНАУ.
5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки продукції тваринництва». 12 грудня 2017 року. Вінниця: ВНАУ.
6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку тваринництва та харчової галузі». 26 квітня 2018 року, Вінниця: ВНАУ.
7. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції». 25-26 жовтня 2018 року. Вінниця: ВНАУ.
8. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва». 21-22 березня 2019 року, с. Чернятин. Чернятинський коледж ВНАУ.
9. Міжнародна науково-практична конференція «Європейські уроки аграрної політики для України». 16 травня 2019 року. Житомирський національний аграрний університет.
10. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 24-25 жовтня 2019 р. Вінниця, ВНАУ.
11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020 року, Вінниця: ВНАУ.

Основні публікації

Наукові публікації у фахових виданнях:
1. Левицький І.В., Бурлака В.А., Скоромна О.І., Бережнюк Н.А. Динаміка живої маси кролів на відгодівлі при використанні мікроелементних добавок. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2010. Вип. 4(44). С. 108-110.
2. Романовыч А.Н., Зиновенко А.Л., Яремчук А.С., Бережнюк Н.А., Власенко И.В. Современная консервация зерна с помощью бактериальных препаратов и экономическая оценка эффективности метода. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2010. Вип. 4(44). С. 179-184.
3. Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Бережнюк Н.А., Вознюк О.І., Лендел І.М., Кобялко В.П. Продуктивність, якість яєць у перепілок за використання у годівлі ехінацеї пурпурової. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2010. Вип. 4(44). С. 227-231.
4. Царук Л.Л., Бережнюк Н.А. Порівняльна оцінка ефективності засобів дезінфекції інкубаційних яєць качок. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2013. Вип. 1(71). С. 62-68.
5. Чорнолата Л.П., Бережнюк Н.А., Царук Л.Л. Вміст мінеральних речовин у яйцях перепелів за дії підвищених доз вітамінів. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2014. Вип. 1(83). С. 119-124.
6. Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів. Аграрна наука та харчові технології. 2015. Вип. 1(90). С. 17-24.
7. Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л. П., Здор Л.П. Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів. Аграрна наука та харчові технології. 2016. Вип. 2(92). С. 9-14.
8. Чорнолата Л.П., Лихач С.М., Германюк О.А., Бережнюк Н.А. Підвищення біологічної цінності протеїну у комбікормах птиці. Аграрна наука та харчові технології. 2016. Вип. 2(92). С. 99-106.
9. Бережнюк Н.А. Використання ферментного препарату Ладозим «Респект» у годівлі овець. Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 1(95). С. 26-33.
10. Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л. П. Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами. Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 1(95). С. 97-103.
11. Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л. П. Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів. Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 2(96). С. 111-117.
12. Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. Балансування мінерального живлення свиней. Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 5(99). Т.1. С. 22-28.
13. Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок. Аграрна наука та харчові технології. 2018. Вип. 2(101). С. 14-22.
14. Царук Л.Л. Бережнюк Н.А. Продуктивність і забійні показники курчат-бройлерів за дії фітобіотика. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 1(104). С. 74-85.
15. Бережнюк Н.А. Продуктивність та перетравність поживних речовин у свиней за використання у раціонах ферментного препарату «Кемзайм». Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 2(105). С. 14-25.
16. Чорнолата Л.П., Лихач С.М., Пирин Н.І., Погоріла Л.Г., Бережнюк Н.А., Характеристика зеленої маси люцерни посівної різних укосів проведених у фазі бутонізації. Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний збірник. 2019. Вип. 87. С. 114-120.
17. Бережнюк Н.А. Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней. Аграрна науки та харчові технології. 2019. Вип. 5(108). С. 3-10.

Наукові публікації у зарубіжних журналах:
1. Бережнюк Н.А. Исследование углеводного питания и переваримость питательных веществ у овец. Сельское хозяйство – проблемы и перспективы: сборник научных трудов. Гродно, ГГАУ (Беларусь). 2019. Т. 44. С. 11-20.
2. Бережнюк Н.А. Качество продуктов забоя свиней при скармливании глютаминовой кислоты. Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья: сборник научных трудов. Минск. (Беларусь). 2019. Вып. №13. С. 181-186.

Місце та дата народження:
8.07.1971., с.Малинівка, Літинський район, Вінницька область

Освіта:
• 1986-1990; Новгородський радгосп-технікум ім. 50-річчя ВЛКСМ, спеціальність «Зоотехнік».
• 1991-1996; Вінницький Державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Зооінженерія».
• 1996-1999; Аспірантура ВНАУ, спеціальність 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів».
• 1999; захист кандидатської дисертації на тему: «Продуктивність, перетравність поживних речовин раціонів та забійні показники свиней при згодовуванні нових кормових добавок», зі спеціальності 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів», присвоєно науковий ступінь «Кандидат сільськогосподарських наук».

Кар’єра:
• з 1999 року на посаді асистента кафедри Фізіології сільськогосподарських тварин. Проводила лабораторні заняття з курсу «Цитологія, гістологія. ембріологія» для студентів денної форми навчання.
• 2000 р. - Вища Атестаційна комісія України, рішенням спеціалізованої вченої ради Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького Міністерства агропромислового комплексу України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.02 р. - «Годівля тварин і технологія кормів».
• 2000 р. - На посаді старшого викладача кафедри фізіології сільськогосподарських тварин. Проводила лекційні та практичні заняття з дисципліни «Технологія виробництва продукції тваринництва» для студентів денної та заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства.
• 2003 р. - На посаді в.о доцента кафедри фізіології сільськогосподарських тварин.
• 2004 р. - Рішенням Атестаційної колегії присвоєно звання доцента.
• 2007 р. - Успішно пройшла підвищення кваліфікації в ПП «Радівське» Калинівського району Вінницької області та отримала підтвердження.
• 2011 р. - Успішно завершила курс навчання в Школі молочного скотарства на базі модельного агрокультурного підприємства «Агро-Союз» та отримала Сертифікат.
• -2013 р. - Перебувала на посаді доцента кафедри фізіології сільськогосподарських тварин.
• 2014 р. - Призначена на посаду доцента кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
• 2015 р. - Навчалась на курсах підвищення кваліфікації наукових на науково-педагогічних працівників при Інституті тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» Національному науково селекційно-генетичному центрі з вівчарства.
• 2015 р. - по теперішній час доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, заступник декана з навчальної роботи. Проводжу лекційні та практичні заняття з дисциплін: Сучасні методи дослідження у тваринництві, Технологія виробництва продукції тваринництва, Конярство.
• 2020 р. - Проходила підвищення кваліфікації (стажування) в Дібрівському кінному заводі №62 «Державного підприємства «Конярство України» та в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Науково-дослідницька робота:
Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:
• VI Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи (Подільський державний аграрно-технічний університет), 2016р.
• IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва», 2017 р.
• Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» Використання земельних ресурсів для отримання якісної продукції птахівництва, 2017р.
• Міжнародна науково-практична конференція. Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції. м. Вінниця, ВНАУ. 25-26 жовтня 2018 р. Секційне засідання: «Актуальні проблеми організації живлення курчат бройлерів».
• Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту/ 13-15 травня 2019 р. м. Вінниця» Секційне засідання: Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком.
• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва» 21-22 березня 2019р. Чернятинський коледж ВНАУ. Пленарне засідання: Сучасні методи отримання додаткової високоякісної продукції бджільництва.
• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва» 21-22 березня 2019 р. Чернятинський коледж ВНАУ.Секційне засідання: Використання добавок мікробіологічного походження з метою підвищення якості сільськогосподарської продукції.
• Міжнародна практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 24-25 жовтня 2019 р. ВНАУ. Секційне засідання. «Перспективні технології виробництва у тваринництві та бджільництві».
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020 р. Вінниця, ВНАУ (секція: «Актуальні проблеми виробництва продукції тваринництва та рибництва»). Тема доповіді: «гематологічні показники відгодівельного молодняку кролів за впливу комплексного препарату біологічно активної дії».

Основні публікації:
I. Праці у міжнародних наукометричних базах Skopus та Web of Science Core Collection
1. V. Тurych, V. Rutkevych, N. Goncharuk, G. Ogorodnichuk. Investigation of the process of smoothing with ultrasound. Engineering technological systems. 2018. Vol. 3/1 (93). p. 22-33.
2. Ogorodnichuk G. Efficiency of using a new feed additive in feeding chickens of broilers. Рolish journal of science №32, 2020.
3. Ogorodnichuk G., Datsyuk I. Influence of enzyme preparations on productive and morphological indicators of broiler chickens. Sciences of Europe(Praha, Czech Republic VOL 3, No 64 (2021).
II. Навчальні підручники, посібники, монографії
1. Балух Н.М., Чудак Р.А., Огороднічук Г.М. Ефективність використання комбінованих ферментно-пробіотичних добавок у годівлі сільськогосподарських тварин: Монографія, -Вінниця: - РВВ ВНАУ, 2016.-143
IІІ. Статті у фахових виданнях
1. Огороднічук Г.М. Вплив пробіотичного препарату «Пробіол» на хімічний склад м’яса курчат – бройлерів. Збірник наукових праць ВНАУ «Аграрна наука та харчові технології». 2019. № 5 (108). Т.1. С. 23-30.
2. Огороднічук Г.М. Використання ферментного препарату «Протеази» у раціонах за відгодівлі курчат — бройлерів. Збірник наукових праць ВНАУ «Аграрна наука та харчові технології». 2019. № 5 (108). Т.2. С. 11-17.
3. Огороднічук Г.М. Використання ферментного препарату «Целозим» з метою підвищення м’ясної продуктивності птиці. Збірник наукових праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 3 (106). С. 3-11.
4. Огороднічук Г.М. Вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней. Мonografia pokonferenyina. Science, research, development. 2019. № 15. С. 20-22.
5. Огороднічук Г.М. Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за дії препарату «Пробіол». Збірник наукових праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. № 1 (104). 2019. С.36-43.
6. Огороднічук Г.М., Гончарук Н.М. Інтенсивність росту курчат бройлерів КОББ-500 за дії нової кормової добавки. Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праць ВНАУ. № 3(102). Вінниця, 2018. С. 31-37.
7. Огороднічук Г.М., Огороднічук І.О. Якість м’яса і продуктивність свиней за дії кормових добавок. Аграрна наука та харчові технології Вінницький національний аграрний університет Академія сільськогосподарських наук Грузії. 2017. № 3(97). С.83-89.
8. Огороднічук Г.М., Скоромна О.І. Структурні особливості ендокринних залоз піддослідних свиней за дії кормових добавок. Аграрна наука та харчові технології Вінницький національний аграрний університет Академія сільськогосподарських наук Грузії. 2017. № 5(99). Том 1. С. 38-46.
9. Трачук Є.Г., Огороднічук Г.М. Активизация разложения фитомассы высших водных растений в рыбоводных прудах и интенсификация развития кормовой базы. Azerbaygan Milli Elmler Akademiyasi. Zoologiya Institutu. QafQaz Ekosistemi. Dünən, Bu gün, Sabah. Beynəlxalq Elmi Konfrans, Materialları, 23–24 noyabr 2016-cı il. BAKI. р. 516-519. 2017.
10. Огороднічук Г.М. Продуктивність та стан органів травлення у свиней за дії кормових добавок. Збірник наукових праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. № 3 (94). 2016. С.79-86.
11. Огороднічук Г.М. Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки ПКД-10 в годівлі свиней. Науковий Вісник. Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія «Сільськогосподарські науки». Том 18 № 2 (67). 2016. С.163-168.
12. Скоромна О.И., Огородничук Г.М., Голубенко Т.Л. Шуляк О.О. Повышение качества молока – новые перспективы для развития пищевой отрасли Винницкой области. Food resources. 2016. № 7, р. 101-106.
13. Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Паладійчук О.Р. Несучість і якість яєць у перепілок при підгодівлі вітамінами А і D. Тваринництво України. 2014. № 2. С. 35-37.
14. Фізико-хімічні показники м’яса курчат-бройлерів за введення в комбікорм ферментного препарату «Проторизин». Збірник наукових праць ВНАУ. Аграрні науки та харчові технології. 2014. № 1 (83). т.2. С.70-74.
15. Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Паладійчук О.Р. Продуктивність та органи травлення у перепілок при підгодовуванні препаратом вітамінів А і Д. Науковий вісник ЛВУВМ та БТ ім С.З. Гжицького. Частина 3. Серія «Сільськогосподарські науки» і «Ветеринарні науки». 2013. Т.15. № 3. С. 235 – 238.
16. Чудак Р.А., Огороднічук І,О., Бережнюк Н.А., Мельник М. Продуктивність, забійні показники та розвиток внутрішніх органів перепілок за додаткового згодовування вітамінів А і Д. Збірник наукових праць ВНАУ. Аграрні науки та харчові технології. 2013. № 3 (73). С. 38-42.
17. Огороднічук Г., Чудак Р., Подолян Ю. Забійні якості перепелів під впливом пробіотичної добавки. Тваринництво України. 2011. № 11. C. 30-33.
18. Чудак Р., Огороднічук Г., Бабков Я., Вознюк А. Збагачені раціони, продуктивніші перепілки. Тваринництво України. 2011. № 5. С. 30-33.
19. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т., Зозуля Н. Раціони для перепілок, збагачені ферментами. Тваринництво України. 2011. № 7. С. 38-40.
20. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т. Гематологічні характеристики та продуктивність бройлерів при споживанні ферментів. Тваринництво України. 2010. № 10. С. 38-40.
21. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т., Бережнюк Н., Козюк В., Блах О. Гематологічні характеристики та продуктивність бройлерів при споживанні ферментів. Тваринництво України. 2010. № 9. С. 36-38.
22. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т., Бережнюк Н., Мишкун О., Безносюк О. Профілактична добавка у годівлі перепелів. Тваринництво України. 2010. № 8. С. 30-32.
23. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т., Висоцька В. Несучість та показники крові перепілок під впливом фітазного препарату. Тваринництво України. 2010. № 7. С. 31-34.
24. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т., Бережнюк Н., Постернак Л., Коцупера О., Зозуля Н., Головатюк О. Використання полину у годівлі курчат. Тваринництво України. 2010. № 6. С. 36-39.
25. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т., Бережнюк Н., Постернак Л., Коцупера О., Зозуля Н., Головатюк О. Ендокринна й статева система курчат за дії буркуну. Тваринництво України. 2010. № 5. С. 22-25.
26. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т. Раціони з екстрактом полину чи ефективна така добавка для організму курчат. Тваринництво України. 2010. №2. С. 39-40.
27. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т., Скубілова Л., Чорнолата Л. Продуктивність курчат-бройлерів за використання комбікормів різного складу. Тваринництво України. 2009. № 6. С. 33-35.
28. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т. Продуктивність і показники крові курчат-бройлерів за дії ферментного препарату. Тваринництво України. 2009. № 5. С. 33-35.
29. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т. Хімічний склад органів і тканин курок-несучок при споживанні ехінацеї пурпурової. Тваринництво України. 2009. №3. С. 33-35.
30. Чудак Р., Огороднічук Г., Шевчук Т., Адлер О., Прокопчук І. Нут у годівлі курчат бройлерів. Тваринництво України. 2009. №2. С. 37-39.
31. Чудак Р., Огороднічук Г., Постернак Л., Бережнюк Н., Шевчук Т. За впливу ехінацеї пурпурової досліджено яєчну репродуктивність курей та біохімічний склад яєць під дією біологічно активної добавки з екстракту ехінацеї пурпуровової. Тваринництво України. 2009. №1. С. 32-35.
32. Чудак Р., Огороднічук Г., Постернак Л., Шевчук Т., Чорнолата Л., Подолян Ю. Ферментні засоби у раціонах курчат-бройлерів. Тваринництво України. 2007. №12. С. 32-33.

Патенти:
1. Огороднічук Г.М. Ферментний препарат «Проторизин». № 95303. 25.12.2014

Місце та дата народження:
03.04.1983 р., м. Клєцк, Мінської обл., Білорусь.

Освіта:
• 3 2000 по 2005 рр. навчалась в Гродненському державному аграрному університеті (м. Гродно, Республіка Білорусь) за спеціальністю «Зоотехнія».
• З 2005 по 2008 рік навчалась в аспірантурі денної форми навчання. РУП «Науково-практичний центр НАН Білорусі по тваринництву» (м. Жодіно, Мінська обл., Республіка Білорусь).
• В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук Білорусі.
• У 2011 році пройшла процедуру нострифікації диплома кандидата наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.05 при Національному університеті біоресурсів і природокористування України та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук України із спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. Отримано диплом ДК№ 001517 від 22 грудня 2011 року.
• У 2018 році отримала сертифікат, який підтверджує високий рівень володіння іноземною мовою серії АС №001089.
• 5 липня 2018 року отримала атестат доцента АД № 000952.

Викладацька діяльність:
• 19.10.2010 – 30.06.2015 - асистент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету;
• 01.07.2015 – 29.08.2017 - старший викладач кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету;
• 30.08.2017 – до цього часу - доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету.
• З 12 по 23 грудня 2016 року перебувала на стажуванні з набуття науково-професійного досвіду в ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», Інститут продовольчих ресурсів НААН України, відділ технології м’ясних продуктів.

Основний навчальний курс:
• «Спеціалізоване м’ясне скотарство»,
• «Технологія виробництва продукції тваринництва»,
• «Технологія виробництва продукції птахівництва»,
• «Основи тваринництва».

Науково-дослідна работа:
Приймала участь в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях:
• IХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва» 29-30 березня 2017 року;
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» //Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції». – ВНАУ. -12 грудня 2017.
• Міжнародна науково-практична конференція «Современные технологии производства экологически чистых продуктов для устойчивого развития сельского хазяйства» Грузія, 28.09.2016.
• Мiedzynarodowа NaukowoPraktycznа кonferencіа «Rozwój i praktyka». Zakopane (PL). 29.12.2017 р.
• Мiedzynarodowа NaukowoPraktycznа кonferencіа «Science, research, development». Berlin. 30.01.2018 р.
Основні публікації
• Войцехівська Л.І. Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні / Л.І. Войцехівська, О.І. Скоромна, Т.Л. Голубенко // Збірник наукових праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – 2016. – № 2 (129). – С. 61-68.
• Голубенко Т.Л. Продуктивные качества абердин-ангус х черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» / Т.Л. Голубенко // Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». – 2017. – Вип. 2 (96). – С. 153-158.
• Вознюк О.И. Перспектива развития производства органических молочных продуктов / О.И. Вознюк, Т.Л. Голубенко / Сборник научных трудов «Актуальные вопросы переработки мясного и
• Гордынец С.А. Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья / С.А. Гордынец, Т.Л. Голубенко // Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». – 2017. – Вип. 5 (99). – С. 71-78.
• Разанова Е.П. Качество грудных мышц перепелов под действием апивита / Е.П. Разанова, Т.Л. Голубенко // Зоотехническая наука Беларуси: сборник научных трудов. – 2017. – Жодино. – Том 52. – Часть 2. – С. 34-40.
• Скоромна О.І. Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин / О.І. Скоромна, Т.Л. Голубенко, О.П. Разанова // Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». – 2017. – Вип. 4 (98). – С. 209-217.
• Голубенко Т.Л. Пищевая ценность телятины как важнейший критерий оценки мясного сырья для детского питания / Т.Л. Голубенко // Ukrainian Journal of Ecology. – Т. 8. – № 1. – 2018. С. 637-643.
• Голубенко Т.Л. Сравнительная оценка роста, развития и мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы и абердин-ангусских помесей / Т.Л. Голубенко // Аграрна наука та харчові технології. – Вінниця.: ВЦ ВНАУ, 201 9. – Вип. 1 (104) – С. 86-93.
• Голубенко Т.Л. Подбор экологически чистых зон для производства продуктов детского и диетического питания / Т.Л. Голубенко., О.Б. Циганчук // Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». 2019. Вип. 2 (105). С. 122-128.
• Голубенко Т.Л. производство продуктов мясного детского питания в экологически чистых --зонах / Т.Л. Голубенко // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2(13).- 2020. – С. 75-78.

Видано 43 публікацій, з них 29 наукових та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі 11 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях і 16 наукових праць – у міжнародних рецензованих виданнях. Є співавтором 1 монографії. Одержано 1 деклараційний патент Білорусі на винахід (Композиція для годування передзабійних тварин).

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 34 праці, з них 21 наукова та 13 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту 1 публікація у періодичному виданні, яке включене до наукометричних баз Web of Science.

За час роботи на посаді доцента опубліковано 19 публікацій, з них 11 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 5 наукових праці, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, 1 публікація у періодичному виданні, яке включене до наукометричних баз Web of Science.

Наукові інтереси:
• Розведення та селекція м’ясного скотарства
• Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Місце і дата народження:
16.11.1964 р., с. Плебанівка Шаргородського району Вінницької області

Освіта:
• 1980-1984 рр.: Іллінецький радгосп-технікум, спеціальність – Зоотехнія;
• 2003-2008 рр.: Вінницький державний аграрний університет, спеціальність – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
• 2011-2014 рр.: аспірантура ВНАУ, спеціальність 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів;

Викладацька діяльність – з 2012 р.
• 2012-2015 рр. – асистент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва;
• 2015 р. – захистила кандидатську дисертацію;
• 2016-2018 рр. – асистент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва;»;
• 2017 р. – проходила наукове стажування у Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі.
• 2018 р. – отримала диплом доцента;
• 2018 р. – по даний час доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва.

Науково-дослідна робота:

Участь у конференціях:
• «Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва і переробки продукції тваринництва» (м. Вінниця, 2012 р.);
• «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК» (м. Тернопіль, 2013 р.);
• «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (м. Кам’янець-Подільський, 2013 р.);
• «Современные тенденции в науке и образовании» (м. Ольштин, 2014 р.);
• «Екологічні проблеми сільського виробництва» (м. Вінниця, 2016 р.);
• «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства» (Горки БГСХА, 2016 р.);
• «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва» (м. Вінниця, 2017 р., 2018 р.);
• «Інноваційні технології виробництва та переробки продукції тваринництва» (Вінниця, 2017 р.);
• «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (Вінниця, 2017 р.);
• «Rozwój i praktyka» (Zakopane, 2017 р.).
• «Science, research, development» (Берлін, 2018);
• «Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва» (Вінниця, 2018 р.);
• «Економіка, бізнес та управління» (Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ, 2019 р.);
• «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів» (Житомирський національний агроекологічний університет, 2019 р.);
• «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» (ВНАУ, 2019 р.);
• «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва» (Чернятинський коледж ВНАУ, 2019 р.);
• «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції бджільництва» (Чернятинський коледж ВНАУ, 2020 р.)
• «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» (ВНАУ, 2020 р.).

Основні публікації:

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection
1. Разанова О.П. Підвищення якості м’яса перепелів за згодовування біологічно активних добавок на основі підмору бджіл. Ukrainian journal of ecology. 2018. №8(1). С. 631-636. doi: 10.15421/2017_259.
2. Скоромна О.І., Разанова О.П., Ткаченко Т. Effect of lysine feeding allowance on growth performance and carcass characteristics of growing pigs. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9(4). С. 204-209.

Підручники, посібники, монографії:
1. Разанова О.П., Чудак Р.А. Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл: монографія. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2018. 138 с. Рішення вченої ради ВНАУ, протокол № 15 від 26.06.18.
2. Разанова О.П., Скоромна О.І. Технологія виробництва продукції бджільництва: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, 2020. 405 с. Рішення вченої ради ВНАУ, протокол № 13 від 26.06.20.
3. Скоромна О.І., Разанова О.П., Поліщук Т.В., Шевчук Т. В., Берник І.М., Паладійчук О.Р. Розробка науково обґрунтованих заходів підвищення продуктивності корів молочного напряму та покращення якості сировини за рахунок інновацій та досліджень в умовах виробництва: монографія. ВНАУ, 2020. 174 с. Рішення вченої ради ВНАУ, протокол № 13 від 26.06.20.

Наукові публікації у фахових виданнях:
1. Разанова О.П., Дмитрик Н., Король А. Інтенсивність росту перепелів при частковій заміні в їх раціоні високобілкових кормів Апімором. Збірник наукових праць БНАУ «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 2011. Вип. 5(82). С. 89-91.
2. Разанова О.П. Вплив біологічно активних речовин Апімору на обмін речовин в організмі перепелів. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Вип. 5(67). С. 67-69.
3. Разанова О.П. Морфологічні та біохімічні показники крові у перепелів за дії кормової добавки Апімор. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2012. Вип. 4 (69). Т. 2. Ч. 1. С. 134-138.
4. Разанова О.П. Якість м’яса перепелів за згодовування Апімору. Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. Вип. 1(71). С. 50-55.
5. Разанова О.П. Вплив кормової добавки Апімор на забійні якості перепелів. Вісник аграрної науки. 2013. № 6. С. 79-80.
6. Разанова О.П. Амінокислотний склад білого м’яса перепелів за використання в годівлі біологічно активних речовин апімору. Збірник наукових праць БНАУ «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 2013. С. 91-95.
7. Разанова О.П. Кальцієвий обмін в організмі перепелів м’ясної породи за згодовування апівіту. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця. 2017. Вип. 1(95). С. 84-89.
8. Разанова О.П., Скоромна О.І., Микитюк І.Г. Тенденції розвитку ринку українського меду. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця. 2017. Вип. 3(97). С. 198-205.
9. Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця. 2017. Вип. 4(98). С. 209-217.
10. Разанова О.П. Вплив апівіту на тривалість життя бджіл та масу ректиму. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця. 2017. Вип. 5(99). С. 46-52.
11. Разанова О.П., Жуковська Т.С., Горячий В.А. Використання біологічних препаратів для лікування вароатозу бджіл. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця. 2018. Вип. 2(101). С. 142-149.
12. Кучерявий В.П., Разанова О.П., Разанов О.С. Зміцнення кормової бази для бджіл шляхом посіву головатня круглоголового. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця. 2018. Вип. 2(101). С. 44-51.
13. Разанова О.П., Голубенко Т.Л. Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». 2018. Вип. 4 (103). С. 130-138.
14. Разанова О.П. Використання пробіотика біосевен для підвищення життєздатності бджіл. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». 2019. Вип. 2 (105). С. 115-121.
15. Скоромна О.І., Разанова О.П. Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 3 (106). С. 70-82.
16. Разанова О.П. Продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини. Аграрна наука та харчові технології. 2019. № 4 (107). Т.2 С. 93-104.
17. Разанова О.П., Льотка Г.І. Акація біла як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №19. С.86-97.
Наукові праці в зарубіжних журналах
18. Чудак Р.А., Разанова Е.П. Продуктивність перепілок-несучок за використання в годівлі кормових добавок на основі підмору бджіл. Современные тенденции в науке и образовании. Ольштин. 2014. С. 49-51.
19. Разанова Е.П. Рост и сохранность перепелов при действии апивита. Ştiinţa Agricolă. Молдова. 2014. Nr.1. S. 82-85.
20. Разанова Е.П. Влияние апивита на содержание минеральных веществ в трубчастых костях перепелов мясной породы. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. Горки БГСХА. 2016. Вып. 19. Ч. 2. С. 280-283.
21. Разанова Е.П., Голубенко Т.Л. Качество грудных мышц перепелов под действием апивита. Зоотехническая наука. Жодино. 2017. Т. 52. Ч. 2. С. 34-40.
22. Разанова О.П. Використання апівіту для боротьби з варроатозом бджіл. Zbiór artykułów naukowych z Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Rozwój i praktyka». 2017. Warszawa. С. 19-21.
23. Разанова О.П. Вміст мінеральних елементів у печінці перепелів за дії кормових добавок на основі підмору бджіл. Monografia Pokonferencyjna «Science, research, development. Warszawa. 2018. С. 24-26.
24. Разанова Е.П. Изменения минерального состава крови и печени за введения в рацион перепелов кормовых добавок из отходов пчеловодства. Сборник научных трудов «Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья» / РУП «Институт мясо- молочной промышленности». Минск. 2018. Вып. 12. С. 215-219.
25. Разанова О.П. Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки. Ştiinţa agricolă. 2018. nr. 2. С. 111-114.
26. Разанова О.П. Расширение кормовой базы пчеловодства для повышения производительности пчелиных семей. Сборник научных трудов «Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья» // РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Жодино. 2019. С. 224-229.
27. Разанова Е.П. Возможность повышения молочной продуктивности стада украинской черно-пестрой породы племенного репродуктора винницкого региона. Сборник научных трудов «Сельское хозяйство - проблемы и перспективы». Гродно: ГГАУ. 2019. Т. 44. С.204-210.
28. Разанова Е.П. Возможности повышения безопасности перепелиного мяса по содержанию тяжелых метал лов. Сборник научных трудов «Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья». 2019. В. 13. С. 187-193.
29. Разанова Е.П. Результаты зимовки и весеннее развитие пчелиных семей при влиянии скармливания пробиотика. Ветеринарный журнал Беларуси. 2020. № 2. С. 135-138.
30. Разанова Е.П., Панібратюк О. The quality of queen bees depending on the term and method of their hatching, Slovak international scientific journal. 2020. № 48. V.1. Р. 23-29.

Патенти:
1. Разанова О.П. Кормова добавка апімін. UA67714U. А01К 39/00. Бюл. 5. 12.03.2012.
2. Разанова О.П. Кормова добавка апівіт. UA80850U. А23К 1/18. Бюл. 11. 10.06.2013.
3. Разанова О.П., Царук Л.Л. Спосіб підвищення м’ясної продуктивності перепелів та зниження вмісту свинцю у м’ясі. UA85209. А23К 1/100. Бюл. 21. 11.11.2013.

Викладачі кафедри

 

Мета діяльності кафедри:

 • забезпечення навчального процесу з підготовки бакалаврів, магістрів і науковців для роботи у галузях: скотарства, птахівництва, свинарства, конярства, бджільництва, вівчарства, козівництва, кролівництва та звірівництва;
 • проведення наукової, науково-методичної, інноваційної, впроваджувальної, виховної роботи тощо.

Спеціалізація кафедри

Кафедра є випусковою за спеціальністю 204 «ТВіППТ».

У 2016 році на факультеті технологія виробництва і переробки продукції тваринництва було сформовано першу групу студентів, які навчаються за спеціалізацією «Бджільництво». Навчальним планом передбачено вивчення восьми дисциплін, які детально розкривають питання ведення галузі бджільництва. У навчанні та формуванні молодих спеціалістів беруть участь викладачі кафедри технології виробництва продуктів тваринництва. З метою покращення навчального процесу зі спеціалізації «Бджільництво» на кафедрі створена навчально-дослідна пасіка на 20 бджолиних сімей.

Зручне розміщення пасіки кафедри у ботанічному саду ВНАУ дає змогу планувати і проводити значну частину занять та використовувати необхідне обладнання. Під час навчання викладачі кафедри для кращого засвоєння програмного матеріалу на заняттях використовують мультимедійну техніку для показу презентаційного матеріалу, бджолині сім`ї, вулики, пасічницьке обладнання, продукти бджільництва.

 

 Навчально-методичні, наукові розробки та рекомендації

Впродовж останніх 5 років викладачами кафедри опубліковано близько 500 наукових праць, 12 посібників (5 з грифом МАП), понад 50 патентів та близько 20 монографій.

Кафедра плідно займається науковою діяльністю студентів у гуртках «Технолог» та «Дослідник». Щорічно студенти готують наукові доповіді на науково-практичних і студентських конференціях.

 Інформація про наукову школу

На кафедрі функціонує наукова школа професора Кучерявого Віталія Петровича, яка спрямована на вивчення та дослідження ефективності використання нових пробіотичних та пребіотичних препаратів у годівлі сільськогосподарських та лабораторних тварин, дослідження ефективності використання бактеріальних препаратів у тваринництві для отримання органічної продукції. Під керівництвом Кучерявого В.П. захищено дві кандидатські дисертації.

Аспіранти та здобувачі

 • Ткаченко Т.Ю. (4-й рік навчання)
 • Зелінська І.П. (4-й рік навчання)
 • Салюк О. (2-й рік навчання)
 • Скрипник С.В. (2-й рік навчання).

Науковими керівниками аспірантів є професор Кучерявий В.П., професор Кулик М.Ф.

Проведення аспірантами наукових досліджень

Співпраця з науково-навчальними та виробничими організаціями України

У процесі здійснення освітньої та наукової діяльності проводиться співпраця з науковими та освітніми закладами, установами, організаціями та підприємствами в межах спільного проведення НДР з можливістю апробації наукових досліджень аспірантів.

Серед них:
Всеукраїнський навчально-науковий консорціум, Вінницька регіональна державна лабораторія з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів; Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області; Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України; Дібрівський кінний завод №62 «Державного підприємства «Конярство України», кінний клуб «Зачароване озеро», кінноспортивний клуб «Вінниччина», ТОВ «Лайвсток-експорт», ДПДГ «Корделівське, ДПДГ «Пасічна» НВЦ НААН «Соя».

 

Зарубіжна співпраця

Кафедрою укладено договори про співпрацю з ТОВ «Ларки» м. Тбілісі, ТОВ «Корони» м. Тбілісі, «Академія сільськогосподарських наук Грузії» м. Тбілісі та «Институт мясо-молочной промышлености» м. Мінськ, Білорусь.

Громадська діяльність кафедри

Колектив кафедри приймає активну участь у громадському житті суспільства, зокрема, проводили збір коштів та закупівлю речей першої необхідності для підтримки учасників АТО, надавали допомогу дітям, які потребують лікування, дітям сиротам дитячих будинків Вінницької області. 

Виховна робота зі студентами

Науково-педагогічний колектив приділяє значну увагу виховній роботі зі студентами. Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, які активно використовують новітні методи виховної роботи для підготовки висококваліфікованих та високоморальних фахівців. Наші студенти беруть активну участь у житті університету, у роботі наукових гуртків кафедри, старанно працюють у науковій сфері.

 

Події у світлинах