logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра агроінженерії та технічного сервісу

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, навчальні аудиторії: 2327, 2324, 2101, 2102, 2111, 2120, 2118, мод. 14, мод. 15, мод. 9, 3001, 3005; кабінети: 2103, 2104, 2105, 2106, 2320
Emailmaint_serv@vsau.vin.ua

Кафедра агроінженерії та технічного сервісу була створена 8 лютого 2019 року шляхом злиття кафедр експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу, сільськогосподарських машин та двигунів внутрішнього згорання і альтернативних паливних ресурсів.

На кафедрі проводиться наукова робота за напрямами:
• розробка і впровадження комплексу машин для зрізання і переробки чагарників на твердопаливні види палива;
• розробка і дослідження роботи гідроагрегатів в приводах робочих органів;
• дослідження механічних властивостей бобових трав;
• дослідження технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур на конкурентоспроможність;
• захист об’єктів промислової інтелектуальної власності в АПК;
• дослідження процесів поверхневого пластичного деформування
• дослідження можливостей роботи автотракторних дизелів на різних видах біопалива.
• розробка нових методів діагностування автотракторних дизелів.

Студенти приймають активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та займають призові місця, виявляють вміння поєднувати набутий теоретичний багаж з практичною діяльністю, демонструють добру підготовку з питань технології вирощування сільськогосподарських культур, агротехнічних вимог до виконання технологічних операцій рослинництва.

Кафедра активно співпрацює з Національним університетом біоресурсів і природо використання України, Тернопільським державним технічним університетом імені Івана Пулюя, Національним технічним університетом «КПІ», Національним центром «ІМЕСГ», Львівським національним аграрним університетом, Одеським технічним університетом, Вінницьким технічним університетом, Київським транспортним університетом та рядом інших аграрних університетів, впроваджує розроблені машини в господарствах та підприємствах Вінницької області.

Труханська Олена Олександрівна

Труханська Олена Олександрівна

в.о. завідувача кафедри

кандидат технічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження:

4.02.1943 р., с. Ситківці, Немирівського району Вінницької області України

Освіта:

 • 1960-1965 р: Українська сільськогосподарська академія м. Київ, факультет механізації сільського господарства денної форми навчання, спеціальність – інженер механік;
 • 1985 р: Захист кандидатської дисертації на тему: «Повышение эффективности процес сов уборки сахарной свеклы путем модернизации свеклоуборочных машин» за напрямком 05.20.04 «Сільськогосподарські і меліоративні машини» Вінницький політехнічний уінститут.
 • Отримано диплом доцента.
 • Отримано диплом професора.

Кар'єра:

 • 1967-1974 р: Головний інженер заводу «Хмільник сільмаш» м. Хмільник Вінницької області.

Викладацька діяльність – з 1974 року.
• З 1974 по 1985 р. – старший викладач кафедри технології і автоматизації машинобудування Вінницького політехнічного інституту. Проводив лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Проектування машин та обладнання», «Металообробне обладнання», «Теорія різання та інструменти».
• З 1985 по 1991 р. – старший викладач, доцент, завідуючий кафедрою Вінницького філіала Української сільськогосподарської академії.
• З 1991 по 1992 р. – проректор Вінницького сільськогосподарського інституту УСГА.
• З 1992 по 2000 р. – ректор Вінницького сільськогосподарського інституту.
• З 2000 по 2009 р. – ректор Вінницького державного аграрного університету.
• З 2009 по 2016 р. – професор, завідувач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету.
• З 2017 по 2019 р. – професор кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету.
• З 2019р. по теперішній час - професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету.
• Читаю лекції з дисциплін: «Проектування технологічних процесів в рослинництві», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Перспективи і напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва», «Інтелектуальна власність».

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:
• Розробка і дослідження роботи мобільного агрегату для переробки в щепу деревних відходів. Праці ТДАТУ Випуск 10 Том 7 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання технологічних процесів в АПК» науково фахове видання 2010 р С 181-189.
• Дослідження роботи гідравлічних систем тракторів і сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження. Праці ТДАТУ Випуск 10 Том 7 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання технологічних процесів в АПК» науково фахове видання 2010 р С 221-229.
• Аналіз процесу отримання та переробки тріски з деревних відходів. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві Науково-технічний збірник №2, 2011 С 166-169.
• Техніко-економічні перспективи використання твердопаливних компонентів в теплогенераторних установках. Збірник наукових праць ВНАУ. Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави». Випуск 10 т. 1 (58) 2012 р С 107-112.
• Розробка і дослідження системи гідропривода активного робочого органа мобільного подрібнювача відходів деревини. Всеукраїнський науково-технічний журнал Промислова гідравліка і пневматика № 4(38) 2012 р. С 96-99.
• Мульчування в системі землеробства No-Till // Матеріали VII щорічної науково-технічної студентської конференції факультету механізації сільського господарства. «Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки» ВНАУ, 2013 С.113-115.
• Програмування рівномірності обробітку ґрунту пружно закріпленими ґрунтообробними дисковими робочими органами // Матеріали VII щорічної науково-технічної студентської конференції факультету механізації сільського господарства. «Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки» ВНАУ, 2013 С.115-117.
• Агротехнічні напрями інвестицій в садівництво направлені на отримання екологічно чистої продукції. Матеріали Кримського ПУЛу Міжнародної науково-практичної конференції. «Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки». Східноукраїнський НУ ім.. В. Даля. Луганськ-Євпаторія, 2013 С. 220-221.
• Аналіз вібраційних факторів впливу на роботу сегментно-пальцевого ріжучого апарату та розробка механізму їх зниження. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». Вінниця 7–9 вересня 2016 року. С 22-25.
• Альтернативна технологія використання курячого посліду в рослинництві // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2018 р., м. Умань).
• ХІХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». Київ-Голосієво, 2018р.
• ІV Міжнародна науково-практична конференція «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». Умань, 2018 р.
• І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи». Глухів, Сумський НАУ, 2018р.
• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум». Ладижин, Ладижинський коледж ВНАУ, 23-24 квітня 2019 р.
• ХХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка П.М. Василенка. Миколаїв: МНАУ, 17-19 жовтня 2019 р.
• Всеукраїнська науково-технічна конференсія «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК». Вінниця, ВНАУ, 2019 р.
• XXI Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». Харків, ХНТУСГ, 2020 р.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи». Вінниця, ВНАУ, 2020 р.
• Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії». Вінниця, ВНАУ, 2020 р.
Наукові публікації
• Використання відходів деревини як джерела теплової енергії. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика» № 34(4) 2011 р. С 116-118.
• Розробка і дослідження роботи мобільних агрегатів для отримання біогазу і твердопаливної щепи. «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин» Випуск 41 Частина І. Кіровоград 2011. С. 243-247.
• Розробка методики дослідження роботи гідравлічних агрегатів сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика» № 2(32) 2011 р. С 96-99.
• Аналіз і дослідження гідропривода мішалок мобільної біогазової установки Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика» №1(35) 2012 р. С 115-118.
• Ефективність застосування гідропривода в машині для подрібнення деревини dp-660 при виготовленні щепи. Всеукраїнський науково-технічний журнал « Промислова гідравліка і пневматика» № 1(55) 2017 р. С 63-69.
• STUDY OF THE MATHEMATICAL MODEL OF HYDRAULIC DRIVES SEGMENT-FINGER MOWER UNIT . Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця: ВНАУ, 2018. №1(100). С111-122.
• Технологія отримання біопалива з курячого посліду. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця: ВНАУ, 2018. №2 (101). С. 60-67.
• Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Вінниця: ВНАУ, 2019. № 2 (105). С. 25-30.
• Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». 2019. № 4 (95). C. 108-118.
• Смуговий підсів трав пасовищ. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». 2020. № 1 (108). С. 5-14
• Розробка культиватора для нових технологій обробітку грунту. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. № 3(110). С. 117-125.
• Investigation of the hydraulic drive of the unit for strip tillage with simultaneous application of liquid fertilizers. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». 2020. № 4 (99). С. 196-197

Основні публікації:
• Матеріали конференцій – понад 300
• Статті – понад 230
• Патенти – 46
• Наукові посібники – 16
• Методичні розробки – понад 90

Наукові інтереси:
• Філософія техніки
• Конструювання сільськогосподарської техніки
• Сучасні напрямки розвитку сільськогосподарського виробництва.
• Перспективні технології в рослинництві та тваринництві.

Освіта:
1953-1955 рр. - Борисоглебовський технікум механізації і електрифікації с/г, Воронежська обл., диплом техніка-механіка с/г
1958-1963 рр. - захистив кандидатську дисертацію у Саратівському політехнічному інституті. Спеціальність - автомобіль-ний транспорт,
1965-1975 рр. - асистент кафедри двигунів внутрішнього згорання індустріального і-н, м. Павлодар, Казахстан,
1975-1979 рр. - м. Оренбург зав. Кафедрою автомобілі і автомобільне господарство ОПІ,
1979-1986 рр.  - м. Вінниця, ВПІ доцент кафедри,
1986 р. - захистив докторську дисертацію в Московському інституті інженерів с.-г. виробництва (МИИСП) на тему: «Диаг-ностирование автотракторних дизелей методом распознавания образов по мальш отклонениям параметров» і отримав диплом доктора технічних наук,
1992 р. - отримав професора, академік Української академії наук з 2008.

Досвід роботи:
1956-1965 рр. – технік-контролер Рисеевська МТС, Оренбургська обл.;
1965-1979 рр. – асистент, ст. викладач, доцент, завідувач кафедри ВПІ, м. Вінниця;
1979-1986 рр. – доцент ВПІ, м. Вінниця;
1986 р. – 2019 рр. - професор, завідувач кафедри, ВНАУ, м. Вінниця;
2019 р. – по теперішній час - професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота:
• І регіональна науково-технічна конференція присвячена 80-річчю академіка Української академії наук, професора, доктора технічних наук Анісімова Віктора Федоровича “Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива” . Вінниця: ВНАУ, 2015 р.
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Анісімов В.Ф. Елементи математичної моделі процесу горіння в дизелях, що враховує зміну виду палива / В.Ф. Анісімов, В.П. Комаха, В.Б. Рябошапка // Матеріали І регіональної науково-технічної конференції [«Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива»]. – Вінниця: ВНАУ. 2015. С. 78 - 80.
• Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні агротехнології: тенденції та інновації”. Вінниця, 2015;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Анісімов В.Ф. Апроксимація і моделювання процесу згорання в сільськогосподарських тракторних дизелях з використанням біопалива / Анісімов В.Ф., Рябошапка В.Б. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Сучасні агротехнології: тенденції та інновації»] Т.3. Вінниця: РВВ ВНАУ. 2015. С. 4 - 7.
• Міжнародна наукова конференція “Збереження ґрунту і води” – Бургас (Болгарія), 2016.
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції та стаття у міжнародному науковому журналі: Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA MODELING OF MACHINE-TRACTOR UNITS WORKFLOW ON THE USE OF BIOFUELS // Materials international scientific conference [«Conserving soils and water»]. – Burgas, Bulgaria. 2016. P. 74-75.
• II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» Ладижинський коледж ВНАУ, 23-24 квітня 2019 року.
• Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій агроінженерії». ВНАУ: Вінниця, 2020.

Основні публікації:
234 наукові публікації: 4 монографії, 225 - наукових статей, 3 - авторських свідоцтва, 2 - патенти на винаходи.

Список наукових публікації та патентів:
• Анісімов В.Ф. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів / В. Ф. Анісімов, А.В. Дмитрієва, С.М. Севостьянов. – Вінниця: ВНТУ.2014. 130 с.
• Анісімов В. Ф. Рекомендації керівникам підрозділів апк та інженерам сільськогосподарського виробництва щодо використання біодизельного палива в умовах сільськогосподарського виробництва / В. Ф. Анісімов, В. Б. Рябошапка, А. А. Пясецький // 2. – 2014. – С. 200–203.
• Анісімов В. Ф. Методика розрахунку основних параметрів дебалансного приводу резонансної вібраційної машини / В. Ф. Анісімов, Р. В. Чубик, Л. В. Ярошенко. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – С. 80–86.
• Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна / [В. Ф. Анісімов, В. І. Музичук, В. І. Яцковський та ін.]. // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – №2. – С. 114–119.
• Анісімов В. Ф. Удосконалення гідросистеми ходової частини гусеничних тракторів / В. Ф. Анісімов, М. С. Зегер. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – с. 129.
• Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA, Semjons IVANOVS CALCULATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS OF MACHINE AND TRACTOR AGGREGATES USING BIOFUEL // JOURNAL of Research and Appli-cations in Agricultural Engineering; 61(3), Poznan: Przemysowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR), Branzowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 2016. (Journal Article, ind Agris, Cabi). PP. 16 - 20.
• Анисимов В.Ф. Исследование возможности использования биотоплива в автотракторных дизелях / В.Ф. Анисимов, Л.П. Середа, В.Б. Рябошапка // Вібрації в техніці та технологіях. – №3(45). – Вінниця. – 2006. – С. 20 - 25.
• Анисимов В.Ф. Перспективы и проблемы использования биотоплива в автотракторных дизелях / В.Ф. Анисимов, Л.П. Середа, В.Б. Рябошапка // Промислова гідравліка і пневматика. – №4(18). – Вінниця. – 2007. – С. 6 - 11.
• Анисимов В. Ф., Середа Л. П., Рябошапка В. Б., Пясецкий А. А.: Дослідження впливу кута випередження подачі на експлуатаційні показники роботи дизеля при переведенні його на біодизельне паливо // “Промислова гідравліка і пневматика”. – №2(20). – Вінниця 2008. – С.101-106.
• Анісімов В. Ф., Яцковський В. І., Музичук В. І., Рябошапка В. Б., П’ясецький А. А.: Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна // Вібрації в техніці та технологіях. – №2(62). – Вінниця 2011. – С. 114-119.
• Анісімов В. Ф., Яцковський В. І., П’ясецький А. А. Рябошапка В. Б. Напрямки створення багатопаливних двигунів на базі дизельного циклу // Промислова гідравліка і пневматика №2(32). 2011. – C. 100-105.
• Анісімов В.Ф. Рекомендації керівникам підрозділів АПК та інженерам сільськогосподарського виробництва щодо використання біодизельного палива в умовах сільськогосподарського виробництва / В.Ф.Анісімов, В.Б. Рябошапка, А.А. П’ясецький // Збірник наукових праць ВНАУ. – Випуск 2 (85). – Серія: Технічні науки. – Вінниця. – 2014. – С. 200 - 203.
• Патент на корисну модель №20195 Україна, МПК(2006) F 02 M 59/00 Нагнітальний клапан паливного насоса високого тиску для дизеля та газодизеля / В.Ф. Анісімов, В.Б. Рябошапка (Україна). - №20195; заявл. 10.07.2006; опубл. 15.01.2007. Бюл. № 1. 4с.
• Дослідження головки шатуна насоса виготовленої холодним штампуванням. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». Вінниця: ВНАУ, 2018. № 4 (91). С. 55-63.
• Аналіз і вибір методів надійності автотракторних двигунів. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2019. № 3 (106). С. 43-51.
• Визначення залишкового ресурсу паливної апаратури автотракторних дизелів математичним моделюванням із застосуванням методу малих відхилень двигунів. Всеукраїнський науково–технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. № 3 (110). С. 4 – 15.
• Модернізація конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі тракторних дизелів для роботи на біопаливі. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. № 4 (111). C. 135-152.

Наукові інтереси:
Дослідження можливостей роботи автотракторних дизелів на різних видах біопалива.
Розробка нових методів діагностування автотракторних дизелів і мобільної сільськогосподарської техніки.

Досвід роботи:
1988–1989 рр. – молодший науковий та науковий співробітник у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків ВАСГНІЛ.
1989–1996 рр. – старший науковий співробітник у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків ВАСГНІЛ (Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук).
1996–2003 рр. – керівник творчого колективу та завідувач сектором механізації виробництва цукрових буряків УААН.
2003–2011 рр. – завідувач лабораторії механізації Інституту цукрових буряків УААН.
2011–2013 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, завідуючий відділом технологій вирощування і переробляння біоенергетичних культур для виробництва цукру та біопалива. (2012–2015 рр. – професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету МОН за сумісництвом).
2013–2016 рр. – заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН (11.08.2014 – 04.01.2015 – виконуючий обов’язки академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН).
2012–2015 рр. – професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету МОН за сумісництвом
2016–2018 рр. – заступник начальника відділу з питань науково-технологічного обладнання, стандартизації і метрології та охорони праці Відділу інформаційно-консалтингового забезпечення, науково-технологічного обладнання, стандартизації, метрології та охорони праці Науково-організаційного управління апарату Президії НААН.                                                 2019 р. - по теперішній час  професор кафедри агроінженерії та технічого сервісу інженерно-технологічного факультету ВНАУ.

Наукова діяльність:
1989 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: "Розробка способів зменшення втрат насіння при механізованому збиранні насінників цукрових буряків".
2002 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: "Агротехнічні основи процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків"
Під керівництвом Курила В.Л. і за особистої участі розроблено механізовані технологічні процеси і технічні засоби для вирощування і збирання цукрових буряків, їх насінників та цикорію коренеплідного з поєднанням технологічних операцій на базі комбінованих агрегатів та енергетичних засобів багатоцільового призначення. На основі результатів досліджень розроблено вихідні вимоги на 15 машин для безвисадкового та висадкового способів вирощування і збирання насінників цукрових та кормових буряків.
Розроблені разом із співробітниками механізовані зональні технології вирощування енергетичних цукрових буряків, енергетичних кормових буряків, сорго цукрового, міскантусу, проса прутоподібного, енергетичної верби для виробництва рідкого, газового та твердого видів біопалива.
Під його керівництвом підготовлено 6 кандидатів наук.

Почесні звання, нагороди:
- Голова методичної комісії (2008-2011 роки) та член вченої ради Інституту цукрових буряків УААН, з 2011 по 2013 рік – був заступником голови вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
- Член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.360.01 при Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (2004-2016рр.), член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.004.10 при НУБІП (2006-2012рр.).
- З 2012 року по даний час є членом Експертної ради з агрономії та лісового господарства Державної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України.
- З 2008 року по 2013 рік – член редакційної колегії з видання збірників наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (внесено до переліку фахових видань), а з 2011 по 2013 рік – був заступником головного редактора цього видання.
- З 2012 року дотепер Курило В.Л. є членом редакційної колегії журналу "Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин", який внесено до переліку фахових видань України та включено до міжнародних каталогів наукових видань.
- З 2013 року є членом редакційної колегії з видання журналу "Біоенергетика".
- 2014 - почесний доктор Інституту агроекології і природокористування НААН
- 2016 - член-кореспондент НААН;
- Нагороджений почесними грамотами: Президії НААН, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, а також Почесною відзнакою НААН.

Публікації:
- наукові праці – 244, у тому числі: 3 монографії, 24 навчальні посібники та методичні рекомендації (в т. ч. 6 національних стандартів), 143 статті, 71 патент на винаходи і корисні моделі, 3 авторських свідоцтва на сорти рослин.

Місце і дата народження

24.08.1966., м. Борщів Тернопільської області України

 Освіта

 • 1981-1985: Борщівський технікум механізації та електрифікації сільського господарства, спеціальність – технік-механік;
 • 1985-1992: Вінницький державний сільськогосподарський інститут, факультет механізації сільського господарства денної форми навчання, спеціальність – інженер механік.
 • 1992-2002: Аспірантура вінницький національний аграрний університет, факультет механізації сільського господарства, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;
 • 2002 р: Захист кандидатської дисертації на тему: «Протягування порожнистих деталей машин інструментом з рельєфоутворювальними секціями» Київський НТУ «КПІ» м. Київ.
 • 2006 р. Отримання диплому доцента.

 Кар'єра

Викладацька діяльність – з 1992 року.

 • З 1992 по 2002 р. – проводив лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Ремонт машин», «Технічне обслуговування машин та обладнання», «Технічний сервіс в АПК» на кафедрі експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту машин, факультету механізації сільського господарства.
 • З 2003 по 2006 р. – читав лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Ремонт машин», «Технічне обслуговування машин та обладнання», «Технічний сервіс в АПК» на кафедрі експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту машин, факультету механізації сільського господарства.
 • 2006-2018 р. – читав лекційні, лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Ремонт машин», «Технічне обслуговування машин та обладнання», «Технічний сервіс в АПК» на посаді доцента кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу, факультету механізації сільського господарства.

 Науково-дослідна робота

 Навчальні посібники

 • Навчальний посібник «Матеріалознавство і слюсарна справа» опубліковано у співавторстві 2012 р.
 • Монографія «Методологія та організація наукових досліджень в агропромисловому комплексі» опубліковано у співавторстві 2013 р.

 Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

 • Актуальність використання гідропривода активних робочих органів в сегментно-пальцевому різальному апараті косарки. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва” 24–25 травня 2017 року Уманський національний університет садівництва Кафедра процесів, машин та обладнання АПВ. С46-47.
 • Актуальність використання гідроприводаактивних робочих органів в сегментно-пальцевому різальному апараті косарки // Матеріали  ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні  технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» 24-25 травня 2017 року. / Умань: УНУС, 2017. – 223 с. С74-76
 • СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РЕМОНТНІ ПІДПРИЄМСТВА, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЧИ ЗАНЕПАДУ // Сучасні проблеми землеробської  механіки: збірник  наукових праць XVIІІ міжн. наук. конф. (16­18  жовтня 2017 р., м. Кам’янець­Подільський). Тернопіль : Крок, 2017.  165 с.
 • Альтернативна технологія використання курячого посліду в рослинництві // Імпортозамінні  технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали ІV  міжнародної  науково-практичної конференції  (17-18 травня 2018  р., м. Умань). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. 212 с. С74-76.

 Праці в Scopus та Web of Science

2018

 1. E. Posviatenko, N. Posviatenko, R. Budyak, L. Shvets, Y. Paladiichuk, P. Aksom, I. Rybak, B. Sabadach, V. Hryhorychen. Influence of a material the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 5/12 (95). ISSN 1729-3774. P. 48-56.

2020

 1. 2. Paladiichuk. Desining the structures of solid-alloy elements for broaching the holes of significant diameter based on the assessment of their strength Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 3.(7-105), P. 57-65 (Scopus), SNIP.

Наукові публікації у фахових виданнях

1997

 1. Посвятенко Е.К., Паладійчук Ю.Б. Визначення параметрів стружкороздільної канавки при деформуючому протягуванні. 1997. №4.

2000

 1. Посвятенко Е.К. УТУ, Паладійчук Ю.Б. ВДАУ, Іванов Ю.М. Ресурсозберігальні процеси механічної обробки гідроциліндрів автомобілів сімейств ЗІЛ і КамАЗ для комунального господарства. Кіровоград. Вип. 9, 2000. С 89-97.
 2. Посвятенко Е.К., Паладійчук Ю.Б. До механіки круглого внутрішнього протягування корпусних деталей автомобілів інструментом з рельєфоутворюючою та різальною секціями. Київ: Автошляховик України. Вип. 3, 2000. С 89-90

2001

 1. В. Турич, М. Любін, Ю. Паладійчук. Визначення діаметру отвору під різь, яка видавлюється з накладанням ультразвукових коливань. Вип. 9. Кіровоград: КДТУ, 2001. 280 с.

2007

 1. Паладійчук Ю.Б., Труханська О.О. ВДАУ, Лопата Л.А., Красота М.В. КДТУ. Дослідження працездатності спряження при відновленні валу електроконтактними припіканням фасонним електродом з одночасним пластичним деформуванням поверхні. №4 (49). 2007.

2009

 1. Будяк Р. В., Паладійчук Ю.Б., Середа Л.П. ВДАУ, Писаренко В.Г. КНВО. Створення нових технологічних процесів з використанням прогресивних методів обробки деталей. «Форт». № 2. 2009.

2012

 1. Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Будяк Р. В. Вплив дисипаративних властивостей матеріалів протяжного інструменту на якість обробки гільз гідроциліндрів. ВНАУ. №2 (66). 2012.
 2. Паладійчук Ю.Б., Гуцаленко О.В., Чорна Т.В. Методи та засоби при експлуатаційній обкатці машин та механізмів. ВНАУ. Вип.10, т. 2 (59), 2012.

2014

 1. Паладійчук Ю.Б., Тарасюк Ю.М. ВНАУ. Любачівський Р.О. ТНТУ. Моделювання технологічного процесу змішування зернових сумішей гвинтовим змішувачем. №2 (85). 2014.

2018

 1. Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. ВНАУ. Альтернативна технологія використання курячого посліду в рослинництві. Вінниця. 2018.
 2. Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В., Руткевич В.С. Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для визначення технічних дисциплін: збірник наукових праць. ВНАУ. Вінниця. Україна. 2018. С 158-190.
 3. Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, В.М. Григоришен. Обґрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок. ВНАУ. Україна. №4. 2018. С 63-66.
 4. Паладійчук Ю.Б., Середа Л.П., Зінєв М.В. Технологія отримання біопалива з курячого посліду. ВНАУ. №2 (101). 2018.

2020

 1. Паладійчук Ю.Б., Телятник І. Обґрунтування параметрів зниження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вип. 1 (108). Вінниця. 2020. С. 44-57.
 2. Паладійчук Ю.Б. Обгрунтування механіки руйнування стружки при протягуванні циліндричних поверхонь з припуском. Вібрації в техніці та технології. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” Вінниця, 2020. Випуск 4 (99). С.  73-84. DOI: 10.37128/2306-8744-2020-4-9

Наукові публікації в зарубіжних журналах

2019

 1. Паладійчук Ю.Б. ФОРМУВАННЯ МАКРОРЕЛЄФІВ ПРИ ПРОТЯГУВАННІ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ЗАГОТОВКИ СИЛОВИХ ГІДРОЦИЛІНДРІВ. Modern engineering and innovative technologies. Issue Part 1. P. 74-79. ISSN 2567-5273. DOI: 10.30890. 2567-5273.2019-10-01-012

2021

 1. STYDY OF CHARACTERISTICS OF GROWTH FORMATION AFTER DEFORMATION STRENGTH DURING DEFORMING STRENGTH. Architecture Medical sciences Technical science Physics and mathematics. №2 (89) 2021. Р. 30-35. ISSN 2520-6990. DOI: 10. 24412/2520-2480-2021-289-30-36.
 2. RESEARCH QUALITY CONTROL OF SPARE PARTS OF MOBILE EQUIPMENT. Architecture Medical sciences Technical science Physics and mathematics. № 5 (92) 2021. Р. 49-57. ISSN 2520-6990. DOI: 10. 24412/2520-6990-2021-592-49-57.
 3. SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGY OF CONSERVATION OF AGRICULTURAL EQUIPMENT DURING STORAGE. Earth sciences Medical sciences Technical science Chemical sciences Biological sciences. № 9 (96) 2021. Р. 42-59. ISSN 2520-6990. DOI: 10. 24412/2520-6990-2021-996-42-59.

Підручники, навчальні посібники, монографії

2006

 1. Матеріалознавство і слюсарна справа: навчальний посібник. Федірко П.П. та ін. 2-ге вид., виправл. доп. Кам’янець-Подільський: Медобори, 2006. С.384.

2012

 1. Супрун Д.Г., Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б. Ремонт машин та обладнання: збірник завдань: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2012. 85 с.

2013

 1. В.М. Лисогор, М.П. Єленіч, Ю.Б. Паладійчук. Методологія та організація наукових досліджень в агропромисловому комплексі: монографія: за ред. Г.М. Калетніка. Вінниця: Меркьюрі – Поділля, 2013. 280 с.

 2019

 1. Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б., Труханська О.О. Технічний сервіс в АПК: навч. посіб. Т. 1. Вінниця: ВНАУ, 2019. 648 с.

Патенти

 1. Патент України на корисну модель UA 89326 U. Комбінована деформуючо-різальна протяжка. Посвятенко Е.К., Паладійчук Ю.Б., Посвятенко Н.І., Будяк Р. В. - № u201314974; заявл. 20.12.2013; опубл. 10.04.2014. – Бюл. №7.

 Наукові інтереси

 • Пластична деформація матеріалів
 • Механічна обробка матеріалів
 • Технічний сервіс в АПК
 • Ремонт машин та обладнання
 • Філософія техніки

Місце і дата народження:

15.08. 1948 р., с. Рожни, Летичівського району, Хмельницької області

Освіта:

 • 1970-1975 рр. - Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, факультет механізації сільського господарства за спеціальністю – механізація сільського господарства.  Кваліфікація - інженер-механік.

Кар’єра

Трудова діяльність - з 1967 року.

Науково-педагогічна діяльність:
• З 1980 по 1992 рік старший науковий, науковий співробітник відділу механізації тваринництва НДІ інституту сільського господарства Нечорноземної зони УССР.
• З 1992 по 1999 рік науковий, старший науковий співробітник Інституту кормів УААН.
• З 1999 по 2019 рр. - доцент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету.
• З 2019 року по теперішній час- доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету.
Читаю лекції і лабораторно-практичні заняття із наступних навчальних дисциплін: «Використання техніки в АПК», «Експлуатація машин і обладнання», «Експлуатація і обслуговування машин».

Науково-дослідна робота

Участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях:
• «Повышение качества и эффективности использования кормов» (МСХ УССР, К., 1979 р.).
• "Агропромышленному комплексу Полесья - научное обеспечение" (Житомир, ЦНТИ, 1989 р.).
• "Агропромышленному комплексу Полесья - научное обеспечение" (Житомир, 1990 р.).
• "Інженерні проблеми сільськогосподарського виробництва" (К:, 1994 р.).
• "Корми і кормовий білок" (Вінниця, 1994 р.).
• «Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства» (Вінниця, 2010)
• «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Вінниця, 2012).
• «Перспективи розвитку тракторів і автомобілів» (Вінниця,2013).
• ХІХ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя (Тернопіль, 2016).
• «2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України» (Вінниця, 2016 ).
• II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум», Ладижинський колледж ВНАУ. м. Ладижин. 23-24 квітня 2019.

Підвищення кваліфікації:
• Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» за спеціальністю «Мехнізація обробіятку грунту, вирощування та збирання основних сільськогосподарських культур» (смт. Глеваха, Київської області, 2012 р.).
• “Precision Farming and Application Technology” (ВАНУ, 2012р.).
• Всеукраїнський науково-виробничий консорціум. Тематика: Використання техніки на вирощуванні зернових колосових культур. (Ялтушківська дослідно селекційна станція, 2017 р.).

Основні публікації:
• Матеріали конференцій – 10.
• Статті – 62.
• Авторські свідоцтва СРСР – 13.
• Патенти України на корисні моделі -10.
• Патент України – 1.

Публікації за 2016-2020 рр.:
1. Кондратюк Д.Г., Дмитренко В.П., Волошиненко В.М. Математична модель динаміки: середовище-пружний шнек екструдера. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. Вип. 1(93). 2016. С.43–47
2. Гевко Ів. Б., Дячун А. Є., Ляшук О. Л., Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П. Комплексні експериментальні дослідження виготовлення кормової суміші для тваринництва. Перспективні технології і прилади. Збірник наукових праць Луцького національного технічнного університету. Випуск 9 (грудень, 2016). С. 13-24.
3. Ляшук 0.Л., Клендій В.М., Кондратюк Д.Г., Дмитренко В.П., Кондратюк 0.М. Резонансні коливання системи суцільне середовище – пружний шнековий гвинт. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип. 3(75). 2016.С.237-245.
4. Кондратюк Д.Г., Дмитренко В.П., Ляшук О.Л. Теоретичне обґрунтування конструкції пружинного гвинтового робочого органу екструдера. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. Вип. 1(96). 2017. С. 100-103.
5. Кондратюк Д. Г., Холодюк О. В., Григоришен В.М. Вибір ширини загінки орного агрегату. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. Вип. 3(98). 2017. С. 22-27.
6. Кондратюк Д.Г. Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 4 (103). 2018 . С.18- 26.
7. Kondratyuk D., Palodichuk Yu., Grigorishin V. Rationale for design features of working bodies of centrifugal rake-tedders. Machinery & Energetics. Journal of rural production research. Scintific herald of national university of life and environmental science of Ukraine. Series: Technigue and Energy of APK. Vol. 9 №4. 2018. Pp 63-72.
8. Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Levkoychtr M., Kondratyuk D., Dmytrenko V. Analysis of Resonance Oscillations of Extruder Elastic Screw Conveyor. International of Engineering Research in Africa. ISSN: 1663-4144. Vol. 43. 2019. Pp. 49-58.
9. Кондратюк Д.Г., Дмитренко В. П. Вплив технологічних параметрів процесу екструзії та технічних параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом на індекс розширення екструдату. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. Вип. 2 (109). 2020. С. 97-104
10. Кондратюк Д.Г., Комаха В.П. Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. Вип. 3 (110). 2020. С. 77-85.

Освіта:

 • 1973-1974 рр. - технічне училище № 4, м. Камянець-Подільський, Хмельницька область, спеціальність – монтажник радіоапаратури і приладів;
 • 1974-1979 рр. - Камянець-Подільський сільськогосподарський інститут, факультет механізації сільського господарства, спеціальність – механізація сільського господарства.

Кар’єра:

 • 1979-1981 рр. – інженер-механік відділу технології заготівлі і зберігання кормів Українського науково-дослідного інституту кормів;
 • 1981-1989 рр. – молодший науковий співробітник відділу технології заготівлі і зберігання кормів Українського науково-дослідного інституту кормів;
 • 1989-1994 рр. – науковий співробітник відділу технології заготівлі і зберігання кормів Українського науково-дослідного інституту кормів;
 • 1994-1996 рр. Tacis Project (Mouchel) "Grain Storage Improvement". Organisation and carrying out of the seminars and demonstrations. Conservation of damp grain. Silage making activity. Collaboration with grain storage and processing enterprises;
 • 1996-2003рр. – заступник директора по загальних питаннях Інституту кормів УААН, за сумісництвом старший наукових співробітник відділу технології заготівлі і зберігання кормів;
 • 2003-2019 рр. – доцент кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету.
 • • 2019 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету.


Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях:

 • Республиканская научно-производственной конференция “Применение энергосберегающих технологий в народном хозяйстве”. Сумы, 23 января 1983 г.;
 • Всесоюзная конференция молодых ученых и специалистов. “Интенсификация испытаний техники и технологий для животноводства” . Дослидницкое, Киевская обл., 18-20 ноября 1987 г.;
 • Республиканская научно – техническкая конференция "Энергосберигающие технологии производства, заготовки и хранения кормов”. Винница: УкрНИИкормов, 27-29 сентября 1988 г.;
 • Республіканська конференція і координаційна рада “Нові технології заготівлі, зберігання кормів і кормового білка на базі комплексної механізації та проблеми насінництва кормових культур”. Вінниця, 1991р.;
 • Перша Всеукраїнська (міжнародна) науково-практична конференція “Сучасні проблеми виробництва і використання кормового зерна і сої”. Вінниця, 1993г.;
 • Перша Всеукраїнська (міжнародна) конференція по проблемі “Корми і кормовий білок”. Вінниця, - 17 листопада 1994 р.;
 • ІІІ магістерська науково-технічна конференція факультету механізації сільського господарства “Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК»: м. Вінниця, 19-20 листопада 2015 р.;
 • ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених “Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі”. ВНАУ - Вінниця, 22-23 березня 2016 р.;
 • ІІ регіональна науково-технічна конференція “Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива”. ВНАУ - Вінниця, 24-25 лютого 2016 р.;
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої та екологічної безпеки держави»: ВНАУ – Вінниця, 07-09 вересня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України»:
 • Всеукраїнський науково-навчальний консорціум, ВНАУ – Київ-Вінниця, 23-25 травня 2017 р.;
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», Вінницький національний аграрний університет, 28-30 листопада 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії», Вінниця: ВНАУ, 2020 р.

Наукові публікації у фахових та зарубіжних виданнях, Scopus, Web of Science:

 • Грицун А.В. Відходи птахівництва – джерело невикористаної енергії / Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. Вінниця. 2012. - Випуск № 10 т. 1 (58). С. 27-32.
 • Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Дослідження впливу кута встановлення робочої грані молотка на зусилля руйнування стеблових матеріалів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2015. № 1. С. 29-32.
 • Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Дослідження процесу руйнування стеблових матеріалів молотковими робочими органами. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2015. № 2. С. 10-14.
 • Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Деякі результати досліджень мобільного подрібнювача-роздавача стеблових кормів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2015. № 3 С. 17-21.
 • Грицун А.В., Бабин І.А., Сінгасвський В.П. Оптимізація параметрів робочого процесу мобільного подрібнювача – роздавача грубих кормів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. № 3. С. 31 -34.
 • Пришляк В.М., Грицун А.В., Бабин І.А. Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №1. С.187-189.
 • Пришляк В.М., Грицун А.В., Бабин І.А. Дослідження роботи обертового стрічкового розподільника маси при завантаженні башт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2. С.36-40.
 • Павленко С.І., Грицун А.В., Бабин І.А. Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №2. С. 15-23.
 • Грицун А.В., Бабин І.А. Обґрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 2. С. 29-37.
 • Грицун А.В., Бабин І.А., Севостьянов І.В. Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №4. С. 4-9.
 • Севостьянов І.В., Грицун А.В., Бабин І.А. Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємствах АПК. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №1. С. 29-40.
 • Бабин І.А., Грицун А. В.Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Токарчук О.А. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2020р. №2 (109). C.16-26.
 • Дослідження режимів роботи повітряного інжектора системи промивання доїльних установок / Iryna Gunko, Ihor Babyn, Elchyn Aliiev, Vitaliy Yaropud, Anatoliy Hrytsun / U.P.B. Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, Vol. 82, Iss. 2. 2020, 201 ISSN 1223-7027. (Scopus)
 • Babyn I., Hrytsun A. Results of experimental research of washing system operating modes of the washing system. Colloquium-journal №16 (68), P.18-21, 2020 Część 1 (Warszawa, Polska) (Web of Science).

Основні публікації:

 • Матеріали конференції – 25.
 • Статті – 45.
 • Патенти – 4.
 • Підручники в співавторстві – 45.
 • Методичні рекомендації – 25.

Наукові інтереси:

 • Вдосконалення систем зернозберігання в насипних зерносховищах.
 • Розробка та удосконалення технологій заготівлі та зберігання кормів з трав.
 • Удосконалення систем машинного доїння корів.

 

Вчений ступінь: кандидат технічних наук
Закінчив: Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут у 1985 році
Спеціальність: Механізація сільського господарства
Кваліфікація: інженер-механік
Підвищенні кваліфікації: США, Італія, Сербія, Болгарія, Чехія республіка.
Науково-педагогічний стаж роботи: з 15.01.1989 року


Викладає дисципліни: Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів, Сільськогосподарські машини: теорія, розрахунок, проектування, Сучасні машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
Напрямок наукової діяльності: Педагогічні та технічні основи розвитку наукової діяльності з проектування сільськогосподарських машин й технологічних процесів

Публікації: На початок 2021 року – 315 публікацій, в тому числі: монографій – 6, підручників – 5, навчальних посібників – 7, програм навчальних дисциплін (типових) – 4, авторських свідоцтв і патентів – 32, також є статті у фахових, зарубіжних виданнях (Scopus)

Впровадження: Наукові основи формування проектної діяльності фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах. Київ. Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наукові основи формування проектної діяльності фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах. Подільський державний агротехнічний університет

СПИСОК ОСНОВНИХ ВИДАНЬ

Навчальні посібники:

 1. Калетнік Г.М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України : навч. посіб. / Г.М. Калетнік, В.М. Пришляк. – Вінниця: Енозіс, 2008. – 192 с.
 2. Калетнік Г.М. Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України: Навч. посіб. / Г.М. Калетнік, В.М. Пришляк. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 312 с.
 3. Погорілець О.М. Машини для збирання зернових культур. Навч. посіб. Самовчитель / О.М. Погорілець, В.М. Пришляк. – Вінниця: ВНАУ, 2015. – 432 с.
 4. Кutsenko A. Mechanics of materials: Theory and Problems. Manual / A. Кutsenko, М. Bondar, V. Pryshliak. – Nizhyn : “Vidavnitstvo “Aspekt-Poligraf”, 2016. – 360 p.
 5. Толочко С.В. Термінологічний словник-довідник з агроінженерії : навчальний посібник / С.В. Толочко, Л.С. Шимко, В.М. Пришляк. – Ніжин : “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2016. – 224 с.
 6. Оптимізація конструкцій технічних систем : навчальний посібник / Човнюк Ю.В., Пришлякм В.М., Шимко Л.С., Приходько С.П. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект – Поліграф», 2016. – 464 с.
 7. Дубчак В.М. Вища математика в прикладах та задачах. Навчальний посібник / В.М. Дубчак, В.М. Пришляк, Л.І. Новицька. – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 254 c.


Підручники:

 1. Машини та обладнання в сільськогосподарській меліорації: Підручник / Г.М. Калетнік, М.Г. Чаусов, М.М. Бондар та ін. – К.: Хай-Тек Прес, 2011. – 488 с.
 2. Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість. Ч.I, II: Підручник / Г.М. Калетнік, М.Г. Чаусов, В.М. Швайко, В.М. Пришляк та ін.; за ред. Г.М. Калетніка, М.Г. Чаусова. – К.: Хай Тек-Прес, 2011. – 616 с.
 3. Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість. Ч.III: Підручник / Г.М. Калетнік, М.Г. Чаусов, В.М. Швайко, В.М. Пришляк та ін.; за ред. Г.М. Калетніка, М.Г. Чаусова. – К.: Хай Тек-Прес, 2013. – 528 с.
 4. Прикладна механіка в прикладах та задачах: підручник / Куценко А.Г., Бондар М.М., Пришляк В.М., Шимко Л.С. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект – Поліграф», 2015. – 804 с.
 5. Управління технологічними процесами у рослинництві : підручник для вищих навчальних закладів зі спеціальності агроінженерії / Войтюк В.Д., Бондар С.М., Шимко Л.С., Пришляк В.М. – Ніжин : ТОВ «Вид. «Аспект – Поліграф», 2016. – 676 с.
 6. Кutsenko A. Mechanics of materials: Theory and Problems. Textbook / A. Кutsenko, М. Bondar, V. Pryshliak. – Kyiv : ТОВ “Центр учбової літератури”, 2018. – 598 p.


Монографії:

 1. Академік П.М. Василенко – яскравий погляд у майбутнє : монографія / за загальною редакцією В.М. Булгакова, Г.М. Калетніка. – К.: Хай-Тек Прес, 2012. – 510 с.
 2. Гевко Б.М. Технологічні основи проектування та виготовлення посівних машин: монографія / Б.М. Гевко, О.Л. Лящук, Ю.Ф. Павельчук, В.М. Пришляк та ін. – Тернопіль : Вид. ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 238 с.
 3. Куценко А.Г. Біомеханіка суцільних середовищ: монографія / А.Г. Куценко, С.М. Бондар, В.М. Пришляк. – Київ : НУБіП України, 2014. – 512 с.
 4. Бондар С.М. Управління комплексами машин у технологічних процесах обробітку ґрунту: монографія / С.М. Бондар, В.М. Пришляк, Л.С. Шимко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2015. – 524 с.
 5. Підвищення експлуатаційної надійності та забезпечення ефективного використання сільськогосподарської техніки: [Монографія] В.М. Яременко, В.В. Яременко, О.М. Черниш, В.М. Пришляк та ін. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2015. – 229 с.
 6. Трансформація самостійної навчальної діяльності у готовність до професійного саморозвитку засобами технологій особистісно орієнтованого навчання : монографія / М.М. Бондар, Л.М. Журавська, Є.О. Остапенко, В.М. Пришляк, А.Г. Куценко. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2016. – 760 с.
 7.  Кutsenko A. Mechanics of materials: Theory and Problems. Textbook / A. Кutsenko, М. Bondar, V. Pryshliak. – Kyiv : ТОВ “Центр учбової літератури”, 2018. – 598 p.


Програми навчальних дисциплін (типові):

 1. Калетнік Г.М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальностей «Механізація сільського господарства» (напрям 6.100102 Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва») і «Економіка підприємництва» (напрям 6.030504 «Економіка підприємництва») у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України / Г.М. Калетнік, В.М. Пришляк, В.Д. Войтюк. – К.: Наукметодцентр, 2010. – 22 с.
 2. Машини та обладнання із сільськогосподарської меліорації. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Механізація сільського господарства» (напрям 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва») у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України / М.Г. Чаусов, Я.М. Михайлович, М.М. Бондар та ін. (…, В.М. Пришляк, … ). – К.: Наукметодцентр, 2010. – 16 с.
 3. Механіка матеріалів і конструкцій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України / М.Г. Чаусов, О.В. Горик, В.Г. Кухтов та ін. ( …, В.М. Пришляк). – К.: Аграрна освіта, 2010. – 19 с.
 4. Сільськогосподарські машини. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напрямів 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у аграрних вищих навчальних закладах / Д.Г. Войтюк, Л.В. Аніскевич, В.М. Мартишко та ін. (…, В.М. Пришляк). – Немішаєве: Аграрна освіта, 2016. – 50 с.

Міжнародне видання – Scopus:

 1. Aliev E.B. Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry / E.B. Aliev, V.M. Bandura, V.M. Pryshliak, V.M. Yaropud, O.O. Trukhanska // INMATEH – Agricultural Engineering / National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry. – Bucharest / Rumania: INMA Bucharest, 2018. – Vol 54, No.1, 95-104.; e: ISSN 2068 – 2239, p: ISSN 2068 – 4215.
 2. Кutsenko A. Mechanics of materials: Theory and Problems. Textbook / A. Кutsenko, М. Bondar, V. Pryshliak. – Kyiv : ТОВ “Центр учбової літератури”, 2018. – 598 p.
 3. Kaletnik Hryhorii. Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma / Hryhorii Kaletnik, Viktor Pryshliak, Natalia Pryshliak // Journal of Environmental Management and Tourism / ASERS Publishing. http://www.asers.eu/asers-publishing – Romania / University of Craiova: Quarterly Volume X Issue 3(35) Summer 2019. – 479-487. ISSN 2068 – 7729 Journal DOI https://doi.org/10.14505/jemt
 4. Hrushetsky S.M. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working parts for potato harvesting machines / S.M. Hrushetsky, V.M. Yaropud, V.I. Duganets, V.I. Duganets, V.M. Pryshliak, V.L. Kurylo // INMATEH – Agricultural Engineering / National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry. – Bucharest / Rumania: INMA Bucharest, 2019. – Vol 59, No.3, 101-110.; e: ISSN 2068 – 2239, p: ISSN 2068 – 4215.
 5. Kulyk Maksym. Efficiency of Optimized Technology of Switchgrass Biomass Production for Biofuel Processing / Maksym Kulyk, Vasyl Kurilo, Natalia Pryshliak, Viktor Pryshliak, // Journal of Environmental Management and Tourism / ASERS Publishing. www.aserspublishing.eu – Romania / University of Craiova: Quarterly Volume XI Issue 1(41) Spring 2020. – 173-185. ISSN 2068 – 7729 Journal DOI https://doi.org/10.14505/jemt.
 6. Kulyk M., Kalynychenko V., Pryshliak N., Pryshliak V. Efficiency of Using Biomass from Energy Crops for Sustainable Bioenergy Development. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. № 5 (45). Vol. XI. P. 1040-1053.

Місце і дата народження

05.05.1969, Вінницької обл., Україна.

 Освіта

 • 1984-1988 – Ладижинський технікум механізації сільського господарства
 • 1988-1993 – Вінницький державний сільськогосподарський інститут, факультет механізації сільського господарства денної форми навчання, спеціальність – інженер механік.
 • 2009 –  захист кандидатської дисертації,  за спеціальністю 05.03.05 – процеси і машини обробки тиском
 • 2012 – отримала диплом доцента кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу

 Професійна діяльність

 • 2006-2009 – асистент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу
 • 2009-по теперішній час – доцент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу

Проведення лекцій, лабораторних і практичних занять з дисципліни:

 • Технічний сервіс в АПК,
 • Ремонт і відновлення машин,
 • Технічне обслуговування машин в рослинництві,
 • Експлуатація і обслуговування машин,
 • Механізація садово-паркових і лісогосподарських робіт.

 Стажування

 • червень-жовтень 2017р., Університет Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Fundacja Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). Тематика: організаційна структура проектного офісу; типи проектів та притаманні їм джерела фінансування; процедури звітування, внесення змін у проекти, моніторингу та завершення проектів; співпраця навчальних закладів з ринком праці. Ознайомитись з методами проектного підходу в організації Бюро проектів та офісу практик у вищих навчальних закладах Польщі.
 • травень 2018 р., стажування на виробництві ДП ДГ «Соловонківське» Київської обл., Тематика: підвищення професійного рівня з викладання дисциплін технічного напрямку.

Навчальні посібники

 1. Супрун Д.Г., Гунько І.В., Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В. Технічний сервіс в АПК. Навчальний посібник для курсового та дипломного проектування. Вінниця, ВНАУ, 2012. 197с.
 2. Середа Л.П., Швець Л.В. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. Вінниця, ВНАУ, 2013.153с.
 3. Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б., Труханська О.О. Технічний сервіс в АПК. Том І. Навчальний посібник. Вінницький національний аграрний університет, 2019. 647с.
 4. Будяк Р.В., Посвятенко Е.К., Швець Л.В., Жученко Г.А. Конструкційні матеріали і технології. Навчальний посібник. Вінницький національний аграрний університет, 2020. 240 с.
 5. (Рек. ВР ВНАУ Протокол № 13 від 26 червня 2020 р.).

Монографія

 1. Скрябин С.А., Гунько И.В., Швец Л.В. Вальцовка заготовок из алюминиевых сплавов в условиях изотермического и приближенных к нему деформирования: моногафия. Винница, ПП «Едельвейс і К», 2010. 134 с.
 2. Extension value, with hot rolled aluminum alloy specimens, round section in smooth rollers. Scientific foundations of modern engineering: monograph. 2020, Boston: Primedia e Launch. 528 р. ISBN 978-1-64871-656-0. doi : 10.46299/isg.2020.mono.tech.i (in. Google Scholar)

Патенти:

 1. Швець Л.В., Яропуд В.М. Патент на корисну модель Змішувач-кормороздавач для свиноферм. UA № 106526U від 25.04.2016.
 2. Швець Л.В., Яропуд В.М. Патент на корисну модель Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм. UA № 107447U від 10.06.2016.
 3. Швець Л.В. Патент на корисну модель Мобільний змішувач-кормороздавач для свиноферм. UA № 115391U від 10.04.2017.
 4. Швець Л.В., Труханська О.О. Патент на корисну модель Універсальна машина для обрізки дерев. UA 121770 U від 11.12.2017.
 5. Яропуд В.М , Швець Л.В. Пат. на корисну модель № 124010 України, МПК А01B 49/02. Планувальник поверхні грунту. Вінницький національний аграрний університет №u201711118. заявл. 13.11.2017; опубл.12.03.2018, Бюл.№5.
 6. Швець Л.В., Труханська О.О. Пат. на корисну модель № 127386 України, МПК А01B 49/02. Планувальник поверхні грунту. власник Вінницький національний аграрний університет № u2018022509. заявл. 12.03.2018; опубл.25.07.2018, Бюл. № 14.

Міжнародні статті

 1. Spirin A., Trukhanska O., Shvets L. (2017) Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE. 2017, Vol. 17, No.1, 41-48. (TEKA).
 2. Posviatenko E., Posviatenko N., Budyak R., Shvets L. Influence of a material and the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 5/12 (95). ISSN 1729-3774. P. 48-56 (Scopus).
 3. Shvets L. (2019) Characteristics and thermomechanical modes of aluminum alloys hot deformation /M. Pulupec, L. Shvets // ISSPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference, Ternopil, 2019. Ternopil Ivan Puluj National Technical University and Scientific Publishing House «SciView». ISSN: 978-966-305-101-7 (Web of Science), pp 195-204. (Web of Science).
 4. Shvets L. Methods of experimental and analytical research of metal in the center of deformation during hot compression heating. / The scientific heritage (Budapest, Hungary) The journal is registered and published in Hungary. 2020. VOL.1. № 48. С. 54-75 ISSN 9215-0365 (Index Copernicus).
 5. Shvets L. The essence and possibility of the method of isothermal deformation / Slovak international scientific journal VOL.1 №42, 2020 ISSN 5782-5319 (Index Copernicus).
 6. Shvets L. Restoration of body parts. Colloquium-journal, Poland 2021 №8(95). Część 1 (Warszawa, Polska) РР. 44-53. ISSN 2520-6990. ISSN 2520-2480. DOI: 10.24412/2520-6990-2021-895-44-53. (in. Google Scholar, Index Copernicus).

Фахові видання

 1. Швець Л.В. Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила. Всеукраїнський науково-технічний журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". Вінниця, випуск 4 (103). м. Вінниця, ВНАУ - 2018. С. 60-67.
 2. Паладійчук Ю.Б, Швець Л.В., Кондратюк Д.Г. Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою. Всеукраїнський науково-технічний журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". Вінниця, випуск 2 (105). 2019.
 3. Середа Л.П., Швець Л.В., Труханська О.О. Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств. Всеукраїнський науково-технічний журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". Вінниця, випуск 2 (105). 2019.
 4. Швец Л.В. Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” Вінниця, 2019. № 4 (95).
 5. Середа Л.П , Труханська О.О., Швець Л.В. Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Вінниця, 2019. 4 (95).
 6. Швець Л.В. Проектування технологічної лінії для виготовлення паливних гранул. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” Вінниця, 2020. Випуск 2 (97).
 7. Середа Л.П., Швець Л.В., Труханська О.О. Смуговий підсів трав пасовищ . Всеукраїнський науково-технічний журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". Вінниця 2020., Випуск 1 (108). С. 5-14
 8. Швець Л.В. Проектування технологічної лінії для виготовлення паливних гранул. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 2, (97). С.149-156.
 9. Швець Л.В. Удосконалення струшувача плодознімального. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 3 (98). С. 56-64.
 10. Швець Л.В. Розробка культиватора для нових технологій обробітку грунту. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 3(110). С. 117-125.
 11. Shvets L. Investigation of the hydraulic drive of the unit for strip tillage with simultaneous application of liquid fertilizers. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 4 (99). С. 196-197.
 12. Shvets L. Development of the device, restoration of places of landing bearings. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 1, (100).

Матеріали конференцій

 1. Швець Л., Труханська О. Технічні засоби для поліпшення якості збирання коренеплодів цукрових буряків. Матеріали ІІІ міжнародного форуму агропромислового інжинірингу присвяченого 70-річчю створення ДНУ УкрНДІПВТ ім.. Л.Погорілого (21-22 червня 2018 р., смт Дослідницьке), 2018.
 2. Швець Л., Труханська О. Прилад для випробування пар тертя. Матеріали міжнародної інтернет-конференції «Інформаційне суспільство; технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (12 червня 2018 р., м. Тернопіль), 2018.
 3. Швець Л.В. Методика дослідження енерговитрат механізованих операцій в рослинництві. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклик та перспективи», Сумський НАУ м. Глухів, 2018 (27 вересня 2018р.)
 4. Швець Л.В. Вплив вібрації на роботу вала мийної машини при митті коренеплодів. ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» - Львів, 2018 (11-12 жовтня 2018р)
 5. Швець Л.В. Процес вальцювання, як підготовча операція об’ємного штампування для алюмінієвих сплавів. Збірник тез доповідей ХІХ міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвячена 118-й річниці з дня народження академіка П.М.Васеленка - Київ-Голосієво, 2018. С. 166-168. (17-19 жовтня 2018р)
 6. Швець Л.В., Труханська О.О. Технологічні перспективи догляду за садом. Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво». Луцьк 2018. С. 270-273. (15-16 листопада 2018р)
 7. Швець Л.В. Вальцювання виробів із алюмінієвих сплавів нескладних, асиметричних форм. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» м. Ладижин ВНАУ, 23-24 квітня 2019р.
 8. Швець Л.В. Розробка машини для суцільного обробітку ґрунту. Матеріали V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкції та технічного сервісу сільськогосподарських машин та знарядь». Житомир, 2019. С. 232-234. (28-29 березня 2019 року).
 9. Швець Л.В. Конференція в Тернополі тема доповіді Швець Л.В. Характеристика і термомеханічні режими гарячої деформації алюмінієвих сплавів. ISSPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference, Ternopil, 2019. Ternopil Ivan Puluj National Technical University and Scientific Publishing House «SciView». ISSN: 978-966-305-101-7 (Web of Science), pp 195-204.
 10. Shvets L. Визначення параметрів при гарячому вальцюванні алюмінієвих сплавів. The 2-nd International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” (April 26-28, 2020) ISGT Publishing House, Athens, Greece. 2020.
 11. Швець Л.В. Проектування технологічної лінії для виготовлення паливних гранул/ ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» м. Ладижин ВНАУ, 9-10 червня 2020р.
 12. Швець Л.В. XXI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки”, присвячена 90-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка та 120-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка». Харків, ХНТУСГ, 17-18 жовтня 2020 р.
 13. Швець Л.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи». Вінниця, ВНАУ, 21-22 жовтня 2020 р.
 14. Швець Л.В. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії». Вінниця, ВНАУ, 19-20 листопада 2020 р.
 15. Швець Л.В. Обґрунтування параметрів робочих органів дискового поворотного плуга. «Сучасні проблеми землеробської механіки»: Матеріали XXI Міжнародної науково-технічної конференції. (17-18 жовтня 2020 р). Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 196-201.
 •  монографія – 2,
 • навчальний посібник – 5,
 • список праць – 75
 • патенти на винахід – 6

 Наукове прагнення

 • Вальцювання алюмінієвих сплавів;
 • Обробка металів тиском;
 • Інноваційні технології відновлення деталей;
 • Технічний сервіс;
 • Діагностування тракторів і автомобілів;
 • Новітні технології догляду за садом.

Місце і дата народження:

16.07.1980 р., м. Вінниця, Україна.

Освіта:

 • 1994-1998 рр. – Вінницький технікум м’ясної та молочної промисловості, кваліфікація – технік-механік обладнання молочної промисловості, диплом молодшого спеціаліста.
 • 1998-2003 рр. – Вінницький державний аграрний університет, факультет механізації сільського господарства,  кваліфікація – інженер- механік с.г., диплом спеціаліста.
 • 2003-2005 рр. – Вінницький державний аграрний університет, інститут післядипломної освіти, спеціальність – менеджмент організацій, спеціалізація – правове забезпечення,  кваліфікація – менеджер-економіст, диплом спеціаліста.
 • 2011-2014 рр. – Аспірантура Вінницького національного аграрного університету, спеціальність 05.05.11  «Машини і засоби сільськогосподарського виробництва», диплом кандидата технічних наук.

Професійна діяльність:

 • 2006-2015 рр. – асистент  кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету.
 • 2015-2019 рр. – старший викладач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету.
 • 2019 р. - по теперішній час – доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу.

Проведення лекцій, лабораторних і практичних занять з дисципліни:

 •  Ремонт сільськогосподарських машин,
 •  Ремонт машин і обладнання,
 •  Експлуатація машин в тваринництві,
 •  Конкурентоспроможність технологій і машин.

Стажування:

 •  2012 р.(квітень)  – тренінг John Deere на базі Вінницького національного аграрного університету;
 •  2017 р. (жовтень – листопад) - стажування  в Університеті Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь (Польща) у співпраці з Фундацією Fundacja Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). Тематика: Моделювання інноваційного навчального закладу; системи вищої освіти; кваліфікаційних рівнів європейського освітнього простору.
 •  2018 р. (квітень – травень) - стажування на базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Державного підприємства «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН із питань підвищення професійного рівня з викладання дисциплін технічного напрямку у відділі апробації завершених наукових розробок та пошукових досліджень.

Науково-дослідна діяльність

Участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях:
• Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Вінниця: ВНАУ, 2012 р);
• Міжнародна наукова конференція «Актуальні задачі сучасних технологій» (Тернопіль: ТНТУ, 2012 р.);
• Міжнародна науково – технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах» (Вінниця: ВНАУ, 2013 р.);
• Науково - практична конференція «Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки» (Вінниця: ВНАУ, 2013 р.);
• Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (Кіровоград: КНТУ, 2013 р.);
• Международная научно-техническая конференция «Научно-технический прогресс в сельско-хозяйственном производстве» (Бєларусь, Минск: НПЦ, 2014 г.);
• Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасні агротехнології:тенденції та іновації» (Вінниця: ВНАУ, 2015р.);
• Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця: ВНАУ, 2015 р.; 2016 р.);
• Всеукраїнська науково – технічна конференція «Електротехнічні системи, технології та автоматизація в АПК» (Вінниця: ВНАУ, 2016 р.);
• Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Суми: СНАУ, 2016 р.);
• «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Тернопіль, 2016;2017;2018; 2019 рр.);
• Міжнародна науково – практична конференція «Аграрна наука та освіта Поділля» (Кам.-Подільський: ПДАТУ, 2017 р.);
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» (Житомир, 2017р.);
• Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» (Вінниця: ВНАУ, 2017 р.);
• Міжнародний форум агропромислового інжинірингу, присвячений 70-річчю створення ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого (Дослідницьке, 2018 р.);
• І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи» (Сумський НАУ: Глухів, 2018 р.);
• ХІХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», (Київ: НУБіП, 2018 р.);
• Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво» ( Луцьк: НТУ, 2018 р.);
• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» (Ладижин. ВНАУ, 2019 р.);
• V Всеукраїнська науково - практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкції та технічного сервісу сільськогосподарських машин та знарядь» (Житомир, 2019 р.);
• ХХ Міжнародна наукова конференція, присвячена 119-й річниці з дня народження академіка П.М. Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки» ( Миколаїв, 2019 р.);
• ХХІ Міжнародна наукова конференція, присвячена 120-й річниці з дня народження академіка П.М. Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Харків: НТУСГ ім.П.Василенка, 2020 р.);
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи» (Вінниця: ВНАУ, 2020 р.);
• Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії» (Вінниця: ВНАУ, 2020 р.)

Наукові праці:
• Класифікація машин для ворушіння, згрібання і перевертання трав / Труханська О.О., Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М./ Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.-2009.- № 2. –С.109-112.
• Перспективи розвитку механізованих майстерень з ремонту сільськогосподарської техніки / Труханська О.О., Паладійчук Ю.Б./ Збірник наукових праць ВДАУ. – В.:ВДАУ, 2009. – С.148 – 152.
• Типові профілі контурних канавок при формуванні макрорельєфів поверхонь заготовки при протягуванні / Труханська О.О., Паладійчук Ю.Б./ Збірник наукових праць ВДАУ. – В.:ВДАУ, 2010.-С.51-53.
• Аналіз способів інтенсифікації сушіння скошених трав / Труханська О.О., Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М./ Збірник наукових праць ВДАУ. – В.:ВДАУ, 2010. – С.18 – 24.
• Експериментальні дослідження пошкодження коренеплодів / Труханська О., Барановський В., Підгурський М., Дубчак Н./ Вісник тернопільського національного технічного університету.-2011.-Том16.- №3 - С.95 - 101.
• Аналіз конструктивних особливостей комбінованих очисних систем вороху коренеплодів / Труханська О.О., Середа Л.П., Кравченко І.Є., Барановський В.М. / Збірник наукових праць ВНАУ. – В.:ВНАУ, 2011. Вип.9.–С.38-49.
• Кінематичний аналіз процесу взаємодії коренеплодів з витком шнека очисної системи / Труханська О.О., Кравченко І.Є., Барановський В.М./ Збірник наукових праць НУБіП України. Серія: техніка та енергетика АПК / К., 2012. – Вип. 170, ч. 1. – С.227-234.
• Дослідження кута відбивання коренеплодів від поверхні витка шнека / Труханська О.О., Кравченко І.Є., Барановський В.М./ Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2012.- Вип.10 т.2(59).–С.89-95.
• Математична модель процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека комбінованої очисної системи / Труханська О.О., Барановський В.М. / Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2012.- Вип.11т.2(66).–С.280-285.
• Результати експериментальних досліджень кута відбивання коренеплодів / Труханська О.О., Барановський В.М. / Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2013.- Вип.12(75).–С.37-47.
• Оцінка технологічних прийомів сухого фракціювання сіна природного сушіння для отримання гранул / Труханська О.О., Жуков В.П., Панько В.В./ Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2013.- Вип.2(72) Том1.– С.12-18.
• Експериментальні дослідження процесу відминання гички від коренеплодів / Труханська О.О., Барановський В.М. / Журнал науковий огляд.-К. - №6 (7). – 2014. - С. 76-84.
• Вплив параметрів комбінованої очисної системи на величину нормального ударного імпульсу / Труханська О.О./ Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2015.- Вип.1(89) Том1.– С.34-37.
• Шляхи зниження пошкодження коренеплодів при застосуванні комбінованої очисної системи / Труханська О.О./ Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». - Вінниця, 2016. -№3(95) - С.76-79.
• Математична модель втрат тиску повітря / Труханська О.О., Спірін А.В./ Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми : СНАУ, 2016. – Вип. 10. – Т.2.– С.131–136.
• Динаміка охолодження зерна в аерогравітаційному шарі / Труханська О.О., Котов Б.І./ Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». - Вінниця, 2017. -№3(98) - С.94-98.
• Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics / O. Trukhanska, L. Shvets , A. Spirin/ ТЕKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE – 2017, Vol. 17, No.1, 41-48.
• Математичне моделювання процесу технологічної взаємодії коренеплодів з шнековою поверхнею / Труханська О.О., Швець Л.В. / Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». - Вінниця, 2017. -№4 (99) - С.128-132.
• Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural Industry / Ph.D. Trukhanska O.O.,Ph.D. Aliev E.B., Ph.D.Bandura V.M., Ph.D. Pryshliak V.M., Yaropud V.M./ INMATEH - Agricultural Engineering, vol. 54, no.1 / 2018, P.95-104. (SCOPUS)
• Trukhanska O. Technological interaction of the roots with the screw surface of the сleaning system. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2018. 4 (91). С.64-69.
• Труханська О.О. Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний ред.) та інші. Вінниця, 2018. №3 (102). С.52-61.
• Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств/ Середа Л.П., Швець Л.В., Труханська О.О./ Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2019. 2 (105). С. 25-30.
• Труханська О.О. Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2019. 4 (95).
• Смуговий підсів трав пасовищ /Середа Л.П., Швець Л.В., Труханська О.О./ Всеукраїнський науково-технічний журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". Вінниця 2020., Випуск 1 (108). С.5-12.
• Research of a contact impact of a root crop with a screw auger/ V. Baranovsky, О.Trukhanska, M. Pankiv, V. Bandura/ Research in Agricultural Engineering. Res. Agr. Eng., 2020. 66: 33-42. (SCOPUS)
• Труханська О.О. Перспективні напрямки технології відновлення деталей машин. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2020. №3(98). С.104-110.
• Trukhanska O. Technological methods of increasing wear resistance and durability of details. Всеукраїнський науково-технічний журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". Вінниця 2020, Випуск 4 (111). С.109-115.
• Sereda L., Trukhanska O., Shvets L. Investigation of the hydraulic drive of the unit for strip tillage with simultaneous application of liquid fertilizers . Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” Вінниця, 2020. Випуск 4 (99). С. 67-72.
• Труханська О.О. Підвищення якісних показників процесу сівби просапних культур. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Вінниця. 2021. №1(100).

Навчальні посібники:
• Технічний сервіс в АПК. Том І. Навчальний посібник. Вінницький національний аграрний університет, 2019. 647с. (пр.№1 від 29.08.2019 Вч.ради ВНАУ)

Основні публікації:
• Матеріали конференцій – 20
• Статті – 29
• Патенти – 17
• Навчальні посібники - 1

Наукові інтереси:
• технічний сервіс;
• коренезбиральні машини, комбіновані очисні системи машин і агрегатів;
• експлуатація сільськогосподарських машин;
• конкурентоспроможність техніки, технологій.

Місце і дата народження:
09.11.1976 р., с. Лисець Дунаєвецького району Хмельницької обл.

Освіта:
• 1993-1998 рр. - Вінницький державний сільськогосподарський інститут, факультет механізації сільського господарства за спеціальністю “Механізація сільського господарства” із здобуттям кваліфікації інженера-механіка.
• 1998-1999 рр. – Вінницький державний сільськогосподарський інститут, , факультет механізації сільського господарства за спеціальністю “Механізація сільського господарства” із здобуттям кваліфікації магістра сільського господарства.
• 2000-2003 рр. – Аспірантура, Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства". Спеціальність: машини і засоби сільськогосподарського виробництва.

Кар’єра:
Трудова діяльність – з 1998 р.
Викладацька діяльність – з 2004 р.
• З 2004 р. по 2005 р. – проводив практичні і лабораторні заняття на факультеті механізації сільського господарства з дисциплін "Система машина-поле", "Обґрунтування інженерних рішень", "Машиновикористання в рослинництві".
• З 2005 р. по сьогоднішній час – читав лекції, проводив практичні і лабораторні заняття на інженерно-технологічному факультеті з дисциплін "Система машина-поле", "Експлуатація машин і обладнання", "Основи інтелектуальної власності", "Інтелектуальна власність", "Експлуатація машин і обладнання", "Конкурентоспроможність технологій і машин", "Система точного землеробства", "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності".

Науково-дослідна робота

Участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях:
• "Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи" (м. Вінниця, 2002, 2004, 2005 рр.);
• IV Міжнародна науково-технічна конференція "Вібрації в техніці та технологіях" (м. Вінниця, 2002 р.);
• X, XI, XIV, XVI-XXV Міжнародні науково-технічні конференції "Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві" (смт. Глеваха, 2002, 2004, 2006, 2008-2013, 2015-2018 рр.);
• Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки" (м. Вінниця, 2004, 2012 рр.);
• науково-практична конференція "Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства" (м. Вінниця, 2008, 2009 рр.);
• ІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави" (м. Вінниця, 2011 р.);
• Міжнародна науково-технічна конференція "Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах" (м. Вінниця, 2013 р.);
• IV Міжнародна науково-технічна конференція "Інноваційні технології в АПК" (м. Луцьк, 2013 р.);
• Міжнародна науково-технічна конференція "Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве" (г. Минск, 2014 г.);
• Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" (м. Вінниця, 2015 р.);
• XVIII Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки" (м. Кам’янець-Подільський, 2017 р.);
• IV Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва" (м. Тернопіль, 2017 р.);
• I, IV, V, VI Науково-технічні конференції "Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві" (смт. Глеваха, 2012, 2015-2020 р.).
• ХХХVІ Міжнародна науково-технічна конференція "Технічний прогрес у с.г. виробництві" (4-5 липня 2018 р.). Глеваха, ННЦ "ІМЕСГ".
• Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи" (27 вересня 2018 р.). Глухівський агротехнічний інститут.
• Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17-19 жовтня 2018 р.). Київ, НУБІП України.
• ІІ Всеукраїнська науково-парктична конференція "Молодіжний науковий форум" (23-24 квітня 2019 р.). Ладижин, Ладижинський коледж ВНАУ.
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів. (15-16 травня 2019 р.). Вінниця, ВНАУ.
• ХX міжнарародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки" присвяч. 119-й річ. з дня народ. акад. Петра Мефодійовича Василенка, (17-19 жовтня 2019 р.). м. Миколаїв.
• XXI міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17-18 жовтня 2020 р.). Харків, ХНТУСГ.
• Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерно-технологічного забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи" (21-22 жовтня 2020 р.). Вінниця, ВНАУ.
• Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії" (19-20 листопада 2020 р.). Вінниця, ВНАУ.
Підвищення кваліфікації:
• Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства". Тематика: механізація обробітку ґрунту, вирощування та збирання сільськогосподарських культур (смт. Глеваха, 2010 р.);
• Cllas Academy, Lemken, Vaderstad. Тема: "Новые методики подготовки специалистов агропромышленного комплекса" (м. Київ, НУБіП 2011 р.);
• Німецький аграрний центр в Україні і ДУ "НМЦ Агроосвіта". Тематика: інтерактивні технології навчання, сучасна тракторна техніка, сучасні сільськогосподарські машини, сучасні агротехнології, експлуатація машин та обладнання (с. Поташ Маньківського р-н. Черкаської обл., 2013 р.);
• ННВК "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Вінницький національний аграрний університет та Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства". Тематика: заготівля якісного силосу. (м. Вінниця, 2018 р.);
• Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) "Проектний офіс в структурі ВНЗ – інструмент реалізації освітніх проектів в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки. Європейська модель" (м. Лодзь Польща, 2018 р.);
• Агробудівельний альянс "АСТРА". Тема: "Комплексний підхід до точного землеробства" (м. Київ, лютий 2019 р.).
• Всесвітня організація інтелектуальної власності. Дистанційне навчання по РСТ на тему "Вступ в договір по патентній кооперації" 26 травня 2020 р.
• Агробудівельний альянс "АСТРА". Тема: "Досвід отримання сходів озимого ріпаку в умовах зміни клімату" (м. Вінниця, 17 лютого 2020 р.).
• Вебінари Web of Science від Clarivate на теми: Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection, Можливості аналітичного інструменту InCites, Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection, Вступ до наукометрії, Профілі автора: створення, корегування, можливості (2020 р.).
• Вебінари Web of Science від Clarivate на теми: Відповідальна наукометрія, Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання (2021 р).

Наукові праці:
1. Холодюк О.В. Існуючі технології заготівлі сіна та перспективи їх розвитку // Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського університету. – Вінниця, 2002. – Вип. 11. - С. 218 – 222.
2. Холодюк О.В. Роль кута защемлення в різальній парі. – Збірник наукових праць НАУ ”Механізація сільськогосподарського виробництва”, Т. XIII, К.: НАУ, 2002. – с. 280 – 283.
3. Холодюк О.В. Бітерно - ножовий різальний апарат та його класифікаційні ознаки // Механізація та електрифікація с. – г.: Міжвід. темат. наук. зб. / УААН: ННЦ “ІМЕСГ”. – Глеваха, 2003. – Вип. 87. – С. 174 –180.
4. Патент 53287 Україна (UА), МПК 7 А01D34/00. Різальний апарат / О.В. Холодюк, В.Ф. Кузьменко, О.І. Логвин, А.Д. Гарькавий, М.В. Шумський (Україна); ННЦ “ІМЕСГ” УААН (Україна). - № 2002043262; Заявл. 19.04.02; Опубл. 15.01.2003. Бюл. № 1. – 2 с.: іл.
5. Патент 55905 Україна (UА), МПК 7 А01D43/08. Різальний апарат / О.В. Холодюк, В.Ф. Кузьменко, О.І. Логвин (Україна); ННЦ “ІМЕСГ” УААН (Україна). - № 2002076024; Заявл. 19.07.02; Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4. – 2 с.: іл.
6. Патент 73811 Україна (UА), МПК 7 А01D90/04. Підбирач-навантажувач стеблових матеріалів / О.І. Логвин, В.Ф. Кузьменко, О.В. Холодюк, А.С. Войцішевський (Україна); ННЦ “ІМЕСГ” УААН (Україна). - № 2003054827; Заявл. 27.05.03; Опубл. 15.09.2005. Бюл. № 9. – 4 с.: іл.
7. Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф., Логвин О.І. Активний протирізальний підпір у подрібнювальних апаратах // Вісник Інженерної академії України. – 2004. - № 1. – С. 16 – 21.
8. Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Класифікація подрібнювальних апаратів кормозбиральних машин // Між від. темат. наук. зб. Механізація та електрифікація сільського господарства – Глеваха, ННЦ “ІМЕСГ”. - 2005. – Вип. 89. – С. 298-304.
9. Механізація основних робіт при заготівлі кормів (рекомендації) / Мінагрополітики України; Мінпромполітики України; УААН; ННЦ “ІМЕСГ”; Я.С. Гуков, В.В Адамчук, М.В. Молодик, В.Ф. Кузьменко, І.І. Махмудов, О.В. Холодюк, О.В. Смашнюк, М.В. Голопапа, В.А. Ясенецький, М.М. Луценко, М.П. Мечта, Т.Л. Табинець, С.К. Постельга, С.Г. Кукта, В.І. Савченко, М.І. Єсепчук, М.С. Даценко, А.В. Бурилко, П.В. Гринько. – Глеваха, 2006. – 55 с.
10. Кузьменко В.Ф., Кузьменко Л.І., Холодюк О.В. Зміна кута защемлення в різальній парі бітерно-ножового різального апарата – Збірник наукових праць Національного аграрного університету «Механізація сільськогосподарського виробництва», 2006. Том 101. – С. 221 - 226.
11. Холодюк О.В. Розрахунок підбирача-ущільнювача з бітерно-ножовим різальним апаратом // Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства: Матеріали науково-технічної конференції. – Вінниця, 2008. С. 54-63.
12. Гарькавий А.Д., Холодюк О.В. До методики обгрунтування комплексу машин виробництва кормів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, ТДАТУ. – 2008. – Вип. 8, Т. 7. – С. 96-103.
13. Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. Методика розрахунку підбирача з бітерно-ножовим різальним апаратом // Між від. темат. наук. зб. Механізація та електрифікація сільського господарства – Глеваха, ННЦ “ІМЕСГ”. - 2009. – Вип. 93. – С. 391-401.
14. Гарькавий А.Д., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів різального апарата стеблових кормів з дисковими ножами // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету – Дніпропетровськ, ДДАУ. – 2009. – Вип. 2009. – С. 105-108.
15. Патент 89655 Україна (UА), МПК (2009) А01D34/00, А01F 29/00. Різальний апарат стеблових матеріалів / В.Ф. Кузьменко, О.В. Холодюк, М.І. Єсипчук (Україна); ННЦ “ІМЕСГ” УААН (Україна). - № а200707211; Заявл. 26.06.2007; Опубл. 25.02.2010. Бюл. № 4. – 4 с.: іл.
16. Холодюк О.В. Особливості конструкцій подрібнювальних пристроїв підбирачів Pottinger // Збірник наукових праць ВНАУ, № 5 – Серія Технічні науки. – 2010. – С. 81-89.
17. Холодюк О.В. Конструкційні особливості подрібнювальних пристроїв зарубіжних підбирачів Claas та Krone // Збірник наукових праць ВНАУ, № 6 – Серія Технічні науки. – 2011. – С. 79-89.
18. Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Показники роботи бітерно-ножового різального апарата // Між від. темат. наук. зб. Механізація та електрифікація сільського господарства – Глеваха, ННЦ “ІМЕСГ”. - 2011. – Вип. 95. – С. 252-258.
19. Середа Л.П., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Вплив трансформації кута загострення леза у процесі різання // Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – Вінниця, 2012. Випуск 11 т. 1(65). – С. 297-304.
20. Середа Л.П., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. Луцьк. НТУ. – Луцьк, 2013. Вип. 24. – С. 178-186.
21. Холодюк О.В. Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами / В.Ф. Кузьменко, О.В. Холодюк // Научно-технический прогресс в сельско-хозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.- техн. конф. (Минск, 22–23 октября 2014 г.). В 3 т. Т. 1. г. Минск: НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2014. – С. 224 - 230 с.
22. Kuzmenko Vladimyr. Исследование влияния параметров измельчающего аппарата на энергоемкость процесса резания / Vladimyr Kuzmenko, Oleksandr Kholodiuk // Motrol: Motorization and power industry in agriculture. – 2016. – Tom 18, № 3. – P. 262–271.
23. Кузьменко В.Ф., Чисте валкування – запорука якісного корму [Текст] / В.Ф. Кузьменко, О.В. Холодюк // Агрономія сьогодні. Кормовиробництво (Довідкове видання "Агробізнес сьогодні"). – 2016. – с. 87-90.
24. Кузьменко В.Ф. Продуктивні технології заготівлі сіна [Текст] / В.Ф. Кузьменко, О.В. Холодюк // Всеукраїнський аграрний журнал АгроЕліта. – 2017. – № 5 (52). – С. 71–73.
25. Кузьменко В.Ф., Ефективне силосування [Текст] / В.Ф. Кузьменко, О.В. Холодюк // Всеукраїнський аграрний журнал АгроЕліта. – 2017. – № 5 (52). – С. 110-111.
26. Кондратюк Д.Г. Вибір ширини загінки орного агрегата /Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен // Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". – Вінниця: ВНАУ, 2017. – № 3(98). – С. 22–27.
27. Кузьменко В.Ф. Великопакові преси [Текст] / В.Ф. Кузьменко, О.В. Холодюк // The Ukrainian Farmer. – 2018. – № 5. – С. 26-27.
28. Патент 119605 Україна (UA), МПК (2009) А01D78/10. Сіновурушилка / Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен (Україна); ВНАУ (Україна). - № а2017 11251; Заявл. 17.11.2017; Опубл. 10.07.2019. Бюл. № 13. – 3 с.: 5 іл.
29. Гунько І.В., Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. Обґрунтування параметрів пристрою для подрібнення зерна при заготівлі кукурудзяного силосу. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2018. № 3(102). С. 28–36.
30. Холодюк О.В., Спірін А.В., Ковальова І.М. Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2019. № 2 (105). С. 31–42.
31. Kholodiuk O. (2019) Theoretical Aspects of Plant Material Sealing in a Wedge-Shaped Canal / D. Milko, V. Bratishko, V. Kuzmenko, O. Kholodiuk // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations. Tavria State Agrotechnological University. – Cham: Springer Nature Switzerland AG - 2019. – p. 139-144. Book ISBN: 978-3-030-14917-8. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_15
32. Холодюк О.В., Булін Р.М. Особливості оформлення формули винаходу чи корисної моделі як об’єкти правової охорони. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2020. № 1 (108). С. 161–172.
33. Холодюк О.В. Руйнуюче зусилля різання при взаємодії леза дискового ножа з трав’яною масою. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2020. № 1 (108). С. 29–36.
34. Холодюк О.В. Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2020. № 2 (109). С. 71–87.
35. Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. Момент від зусиль тертя трав’яної маси на дисковому ножі подрібнювального апарату. Всеукраїнський науковий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". 2020. № 3 (110). С. 135–144.
36. Borysov, V., Lytvynov, A., Braginets, N., Petryshchev, A., Artemev, S., Tsymbal, B., Poliakov, A., Bratishko, V., Kuzmenko, V., Kholodiuk, O. (2020). Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10 (105)), 48–54. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.205779
37. Kholodiuk O.V., Kholodiuk O.O. Design Features of shredding machines for feeding machines. Slovak international scientific journal. 2020. № 45. Vol. 3. P. 20–31.
38. Кузьменко В.Ф., Максіменко В.В., Холодюк О.В. Розвиток засобів механізації кормовиробництва. Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний зб. 2020. № 12 (111). С. 91-101. DOI: https://doi.org/10.37204/0131-2189
39. Kholodiuk O.V., Kuzmenko V.F. Selection of feeding channel parameters of bitter-knife shredding machine. Colloquium-journal. 2021. № 5 (92). Część 1. P. 58–61. DOI:
40. https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-592-59-62
41. 14. V. Ryndiaiev, O. Kholodiuk, V. Khmelovskyi, A. Petryshchev, A. Yushchenko, G. Fesenko, Y. Chaplyhin, V. Strelnikov, A. Andreev, V. Matukhno. Revealung the characteristics of structural and phase transformation in restoration of tungsten-containing ore concentrate with carbon. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. № 1(12 (109)), 16–21. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.225389
42. 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102287. Комп’ютерна програма «Harvesting Cereals Optimization v.1.1.5» / І.М. Купчук, С.А. Шаргородський, О.В. Холодюк, К.І. Левчук, Я.В. Гонтарук, А.М. Дідик. Заявл. 23.12.20 р. № 103438; Реестр. 03.02.21 р.
43. 16. Kholodiuk O.V., Kuzmenko V.F. Determination jamming angle in cutting pair of finger feeding rotor and disc knife. Colloquium-journal. 2021. № 8 (95). Część 1. P. 39–44. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-895-39-44

Основні публікації:
• Матеріали конференцій - 35;
• Статті – 43.

Науковий інтерес:
Механізація заготівлі кормів
Експлуатація машин і обладнання
Методологія та організація наукових досліджень
Інтелектуальна власність
Конкурентоспроможність технологій і машин в аграрному виробництві
Точне землеробство, навігаційні системи

Місце і дата народження

24.01.1962 р., с. Вишенька Хмільницького району Вінницької обл.

Освіта

 • 1984 – 1989 - Вінницький філіал Української сільськогосподарської академії, факультет механізації сільського господарства за спеціальністю «Механізація сільського господарства» із здобуттям кваліфікації інженера-механіка.
 • 1993 – 1997 – Аспірантура, Інститут цукрових буряків УААН.

Спеціальність: Механізація сільського господарства
Кваліфікація: інженер-механік

Кар’єра:

Голова профкому студентів ВДСГІ (1899 - 1999 р.р)
Голова профкому викладачів ВНАУ (1999 – 2014 р.р)
Депутат місцевої ради (2002 – 2006 р.р.)
Нагороджений відзнакою Міністерства АПК «Знак пошани» (2002 р.)
Нагороджений іменним годинником Верховної Ради України (2012 р.)

Професійна діяльність – з 1989 р.
Викладацька діяльність – з 1989 р.
• З 1989 р. по сьогоднішній час – читав лекції та проводив практичні і лабораторні заняття на факультеті механізації сільського господарства з дисциплін: «Експлуатація машинно-тракторного парку», «Машиновикористання в рослинництві», «Проектування технологічних процесів рослинництві», «Використання техніки в АПК», «Система точного землеробства», «Механізація обладнання та використання техніки в тваринництві», «Перспективи розвитку сучасного механізованого сільського господарства», «Технічний сервіс техніки АПК», «Сільськогосподарські машини».

Науково-дослідна робота:

Участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях:

 • «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Вінниця, ВНАУ, 2012 р.)
 • «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2011 р.)
 • «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Кам’янець-Подільський, 2017 р.)
 • «Сучасні проблеми землеробської механіки» (Київ – Голосієво, 2018 р.)
 • «Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» (Мінськ. Білоруський державний аграрний технічний університет, 2018 р.)
 • «Молодіжний науковий форум» ( Ладижинський колледж ВНАУ, м. Ладижин, 2019 р.)
 • «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій» (смт. Дослідницьке, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2019 р.)
 • «Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва – запорука інноваційного розвитку АПК» (Миколаїв, МНАУ, 2019 р.)
 • «Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва – запорука інноваційного розвитку АПК» (Миколаїв, МНАУ, 2019 р.)

Стажування

 • травень 2010 р., Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Тематика: механізація обробітку грунту, вирощування та збирання сільськогосподарських культур (смт. Глеваха);
 • грудень 2015 р., ДПДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН. Тематика: «Нові технології вирощування картоплі в зоні лісостепу» (м. Калинівка);
 • жовтень 2020 р, ДПДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН. Тематика: «Застосування на практиці новітніх систем обробітку грунту в умовах недостатнього зволоження» (м. Калинівка);
 • грудень 2020 р., Ялтушківська ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Тематика: «Вирощування біоенергетичних культур», «Ефективність диференційованого обробітку грунту в умовах посухи», «Ефективність внесення рідких мінеральних добрив безпосередньо в грунт».

Патенти:

 • Томчук В.В. Установка для збирання зерна з нерівних поверхонь. Патент України №22600А,-Бюл.№4, 1998 р.
 • Томчук В.В. Підбирач продуктів урожаю з поверхні грунту. Патент на корисну модель № 63843. Зареєстр в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2011 р.

Основні наукові праці

 • Томчук В.В. Ручная картофелесажалка для проросших клубней. Збірник наукових праць. 2018. Мінськ. БГАНУ. С. 187-192.
 • Томчук В.В. Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин. Тези наукових доповідей ХІХ Міжнародної наукової конференції «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка Л.В. Погорілого та 150-річчю від дня народження професора К.Г. Шиндлера (смт. Дослідницьке 13 вересня 2019 року). Дослідницьке, 2019 С. 69-70.
 • Томчук В.В. Опыт использования машины с игольчатыми инжекционными рабочими органами. Техничекое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 24025 октября 2019 года). Минск, 2019. С. 152-153.

Опублікування статей в інших зарубіжних наукових журналах

 • Томчук В.В. Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на ґрунт. Slovak international scientific journal. 2020. № 39. VOL. 1. С. 11-20.
 • Томчук В.В. Управління пожнивними рештками і мульчею. The scientific heritage. 2020. № 46. VOL. 2. С. 35-45.
 • Томчук В.В. Практичні аспекти вирощування овочів і картоплі по технології strip-till. Norwegian Journal of development of the International Science 2020. № 42. VOL. 1. С. 8-18.
 • Томчук В.В. Вологозбереження в садівництві: засоби і технології. The scientific heritage (Budapest, Hungary) The journal is registered and published in Hungary. 2020. № 47. VOL. 5. С. 16-27.
 • Томчук В.В. Тенденції підживлення рослин за нових виробничих умов. Slovak international scientific journal. 2020. № 41. VOL. 1. С. 7-17.
 • Tomchuk V. Loss management when harvesting grain, legume and oilseed crops. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 50. VOL. 1. Р. 54-67.
 • Tomchuk V. Pre-sowing and inter-row tillage of industrial crops. Slovak international scientific journal. 2020. № 47. VOL. 1. Р. 11-22.
 • Tomchuk V. Why ploughing remains actual. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 56. Р. 61-70.

Науковий інтерес:

 • Збирання сої
 • Садіння картоплі
 • Диференційований обробіток грунту
 • Мульчування грунту
 • Внесення рідких мінеральних добрив машинами Spike-wheel
 • Систем обробітку грунту по Strip-till

Дата народження: 23.06.1979 р.
Місце народження: с. Борівка Чернівецького р-ну Вінницької обл.

Освіта:
1996-2002 рр. – ВДАУ, факультет механізації с.-г., диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Механізація сільського господарства», кваліфікація «Інженер-механік».
2002-2003 рр. – ВДАУ, магістратура на факультеті механізації сільського господарства, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Механізація сільського господарства» кваліфікація «Магістр з механізації сільського господарства».
2005-2008 рр. – ВДАУ, аспірантура.
2016-2017 рр. – здобув наукову ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Досвід роботи:
2001 р. – Інженер з імпортної техніки (агрофірма «Сімекс-Агро» Вінницька обл.)
07.2003-09.2003 рр. – лаборант на кафедрі «Трактори, автомобілі та технічний сервіс машин» Вінницького державного аграрного університету
2003-2017 рр. – ВНАУ, асистент на кафедрах: «Трактори і автомобілі та технічний сервіс машин», «Трактори, автомобілі та електротехнічні системи», «Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини, трактори та автомобілі», «Двигуни внутрішнього згорання та альтернативні паливні ресурси» факультету механізації сільського господарства
2017-2018 рр. – ВНАУ, старший викладач на кафедрах: «Двигуни внутрішнього згорання та альтернативні паливні ресурси», «Агроінженерії та технічного сервісу» інженерно-технологічного факультету
2019 – по теперішній час – ВНАУ, старший викладач кафедри «Агроінженерії та технічного сервісу» інженерно-технологічного факультету
Робота за сумісництвом
2019-2021 р.р. – ВНАУ, завідувач відділів: «Практичного навчання та працевлаштування» та «Дуальної освіти, практичного навчання та працевлаштування» навчально-наукового центру.

Науково-дослідна робота

Участь у Міжнародних і Всеукраїнських конференціях: за останні роки:
1. Науково-технічна конференція “Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства” – Вінниця 2008;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Дослідження впливу кута випере-дження подачі на експлуатаційні показники роботи дизеля при переведенні його на біодизельне паливо / Матеріали науко-во-технічної конференції “Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства” – Вінниця 2008. – 4с.
2. Науково-практичній конференція “Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства” – Вінниця 2009;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Рябошапка В.Б. Обгрунтування екс-плуатаційних параметрів роботи енергетичних засобів сільськогосподарських машин на біопаливі / В.Б. Рябошапка // Матеріали науково-практичної конференції [“Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства”]. – Вінниця. – 2009. – С. 18 - 27.
3. Міжнародна науково-технічна конференція “Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави” – Вінниця 2010;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Анісімов В.Ф., Рябошапка В.Б., П’ясецький А.А. Дослідження характеристик дизельного двигуна при переведенні його на біодизельне паливо / В.Ф. Анісімов, В.Б. Рябошапка, А.А. П’ясецький // Матеріали науково-практичної конференції [“Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави”]. – Вінниця. – 2010. – С. 113 - 116.
4. ІІ міжнародна науково-технічна конференція “Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки дер-жави” – Вінниця 2011;
5. ХІІІ міжнародна конференція “Сучасні проблеми землеробської механіки” – Вінниця 2012 р.;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Семенов В.Г. Про можливості ви-користання біодизельного палива в сільському господарстві / В.Г. Семенов, В.Б. Рябошапка // Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції [«Cучасні проблеми землеробської механіки»]. – Вінниця. – 2012. – С. 36 - 37.
6. Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена 25-річчю кафедри тракторів і автомобілів “Перспективи розвитку тракторів і автомобілів” – Вінниця 2013 р.;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Семенов В.Г. Аппроксимация и моделирование процессов сгорания в дизеле 4Ч11,0/12,5 / В.Г. Семенов, В.Б. Рябошапка // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Перспективи розвитку тракторів і автомобілів»]. – Вінниця: ВНАУ. – 2013 – С. 64 - 70.
7. ХVІІ міжнародна науково-практична конференція “Повышение эффективности использования ресурсов при произ-водстве сельскохозяйственной продукции – новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства” – Тамбов 2013 р.;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Семенов В.Г. Применение модели Вибе И. И. для моделирования и аппроксимации процесса сгорания в дизеле 4Ч11,0/12,5 / В.Г. Семенов, В.Б. Рябошапка // Сборник научных докладов XVII Международной научно-практической конференции [«Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции – новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства»]. – Тамбов: ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии. – 2013. – С. 175 - 180.
8. ІV міжнародна науково-технічна конференція “Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки дер-жави” – Вінниця 2014 р.;
9. І регіональна науково-технічна конференція присвячена 80-річчю академіка Української академії наук, професора, доктора технічних наук Анісімова Віктора Федоровича “Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива” – Вінниця 2015 р.;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Анісімов В.Ф. Елементи математичної моделі процесу горіння в дизелях, що враховує зміну виду палива / В.Ф. Анісімов, В.П. Комаха, В.Б. Рябошапка // Матеріали І регіональної науково-технічної конференції [«Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива»]. – Вінниця: Видавництво ВНАУ. – 2015. – С. 78 - 80.
10. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні агротехнології: тенденції та інновації” – Вінниця 2015;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Анісімов В.Ф. Апроксимація і моделювання процесу згорання в сільськогосподарських тракторних дизелях з використанням біопалива / Анісімов В.Ф., Рябошапка В.Б. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Сучасні агротехнології: тенденції та інновації»] у 3 т. – Т.3. – Вінниця: РВВ ВНАУ. – 2015. – С. 4 - 7.
11. Міжнародна наукова конференція “Збереження ґрунту і води” – Бургас (Болгарія) 2016.
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції та стаття у міжнародному науковому журналі:
Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA MODELING OF MACHINE-TRACTOR UNITS WORKFLOW ON THE USE OF BIOFUELS // Materials international scientific conference [«Conserving soils and water»]. – Burgas, Bulgaria. – 2016. – PP. 74 – 75.
Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA MODELING OF MACHINE-TRACTOR UNITS WORKFLOW ON THE USE OF BIOFUELS // Mechanization in agriculture end conserving of the resources – Sofia, Bulgaria. – 2016. – PP. 9 – 10.
12. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум». - м. Ладижин: ВНАУ, 23-24 квітня. - 2019р. Виступив з доповіддю на тему: «Результати теоретичного дослідження процесу горіння в циліндрах дизельних двигунів»
13. Міжнародна науково-практична конференція. Confirms the participation in the international scientific-practical conference «Problems and prospects of innovative activity in agricultural engineering». Виступив з доповіддю на тему: «Вплив земель сільськогосподарського призначення на техніко-технологічну систему в агропромисловому комплексі»

Основні публікації:
59 публікацій, з них 44 наукових та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 38 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях і 5 наукових праць – у міжнародних виданнях. Є співавтором 1 монографії, а також співавтором 3 патентів на корисні моделі. Опубліковано 2 наукові статті у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, з них 1 - у Index Copernicus та 1 - у Scopus.

СПИСОК НАЙКРАЩИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ПАТЕНТІВ
1. Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA, Semjons IVANOVS CALCULATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS OF MACHINE AND TRACTOR AGGREGATES USING BIOFUEL // JOURNAL of Research and Applications in Agricultural Engineering; 61(3), Poznan: Przemysowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR), Branzowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 2016. (Journal Article, ind Agris, Cabi). PP. 16 - 20.
2. Анисимов В.Ф. Исследование возможности использования биотоплива в автотракторных дизелях / В.Ф. Анисимов, Л.П. Середа, В.Б. Рябошапка // Вібрації в техніці та технологіях. – №3(45). – Вінниця. – 2006. – С. 20 - 25.
3. Анисимов В.Ф. Перспективы и проблемы использования биотоплива в автотракторных дизелях / В.Ф. Анисимов, Л.П. Середа, В.Б. Рябошапка // Промислова гідравліка і пневматика. – №4(18). – Вінниця. – 2007. – С. 6 - 11.
4. Анисимов В. Ф., Середа Л. П., Рябошапка В. Б., Пясецкий А. А.: Дослідження впливу кута випередження подачі на експлуатаційні показники роботи дизеля при переведенні його на біодизельне паливо // “Промислова гідравліка і пневматика”. – №2(20). – Вінниця 2008. – С.101-106.
5. Анісімов В. Ф., Яцковський В. І., Музичук В. І., Рябошапка В. Б., П’ясецький А. А.: Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна // Вібрації в техніці та технологіях. – №2(62). – Вінниця 2011. – С. 114-119.
6. Анісімов В. Ф., Яцковський В. І., П’ясецький А. А. Рябошапка В. Б. Напрямки створення багатопаливних двигунів на базі дизельного циклу // Промислова гідравліка і пневматика №2(32)’2011. – C. 100-105.
7. Анісімов В.Ф. Рекомендації керівникам підрозділів АПК та інженерам сільськогосподарського виробництва щодо використання біодизельного палива в умовах сільськогосподарського виробництва / В.Ф.Анісімов, В.Б. Рябошапка, А.А. П’ясецький // Збірник наукових праць ВНАУ. – Випуск 2 (85). – Серія: Технічні науки. – Вінниця. – 2014. – С. 200 - 203.
8. Семенов В.Г. Моделювання процесу згорання в тракторних і комбайнових дизелях, працюючих на різних видах палива за допомогою уточненої моделі І. І. Вібе шляхом апроксимації експериментальних даних / В.Г. Семенов, В.П. Комаха, В.Б. Рябошапка // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – №1 (91). – Вінниця. – 2015. – С. 52 - 58.
9. Рябошапка В.Б. Розрахунок та порівняння кривих тепловиділення тракторного дизеля при роботі на дизельному паливі та біопаливі за допомогою нової математичної моделі / В.Б. Рябошапка // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – №3 (92). – Вінниця. – 2015. – С 89 - 94.
10. Патент на корисну модель №20195 Україна, МПК(2006) F 02 M 59/00 Нагнітальний клапан паливного насоса високого тиску для дизеля та газодизеля / В.Ф. Анісімов, В.Б. Рябошапка (Україна). - №20195; заявл. 10.07.2006; опубл. 15.01.2007. – Бюл. № 1 – 4с.
11. Патент на корисну модель №85882: «Пристрій підвищення цетанового числа біодизельного палива» / Семенов В. Г., Рябошапка В. Б., Чорна Т. В., Мельничук С. Я.).
12. Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA, Semjons IVANOVS CALCULATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS OF MACHINE AND TRACTOR AGGREGATES USING BIOFUEL // JOURNAL of Research and Applications in Agricultural Engineering; 61(3), Poznan: Przemysowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR), Branzowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 2016. (Journal Article, ind Agris, Cabi). PP. 16 - 20.
13. Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA MODELING OF MACHINE-TRACTOR UNITS WORKFLOW ON THE USE OF BIOFUELS // Mechanization in agriculture end conserving of the resources – Sofia, Bulgaria. – 2016. – PP. 9 – 10.
14. Комаха В.П. Дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характеристик трактора з використанням біодизельного палива на основі тягово-потужнісного балансу / В.П. Комаха, В.Б. Рябошапка // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – №3 (95). – Вінниця. – 2016. – С. 193 – 198.
15. Анисимов В.Ф. Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле / В.Ф. Анисимов, В.И. Музичук, В.Б. Рябошапка, А.С. Ковальчук // Промислова гідравліка і пневматика. – №3 (53). – Вінниця. – 2016. – С. 59 – 65.
16. Гунько І.В. Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива / І.В. Гунько, В.Б. Рябошапка, Л.Г. Коваль // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – №3 (98). – Вінниця. – 2017. – 2017. С. 145 – 150.
17. Галущак О.О. Рекомендації щодо використання регулювання відсоткового складу суміші палив для дизеля / О.О. Галущак, В.Б. Рябошапка, В.П. Комаха // Техніка, енергетика, транспорт АПК» - № 2 (101). - 2018 . – С. 67 – 72.
18. Анісімов В.Ф. Дослідження головки шатуна насоса виготовленої холодним штампуванням / В.Ф. Анісімов, В.І. Музичук, В.Б. Рябошапка // Вібрації в техніці та технологіях №4 (91). – 2018 р. С. 55 – 63.
19. Рябошапка В.Б. Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування / В.Б. Рябошапка, А.А. П’ясецький, А.П. Єленич / Техніка, енергетика, транспорт АПК. - №4(103) Вінниця, 2019. – С. 75 – 87.
20. H. Kaletnik, V. Mazur, I. Gunko, V. Ryaboshapka, V. Bulgakov, V. Raide, R. Ilves, J. Olt Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel // Agronomy Research. - 18(S1), 862 - 887, 2020. SNIP 2018 0.512
21. Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., Єленич А. П. Модернізація конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі тракторних дизелів для роботи на біопаливі». Техніка, енергетика, транспорт АПК». № 4 (111). 2020. C. 13

Наукові інтереси:
Дослідження роботи дизельних двигунів при переведені їх на біопаливо

Дата і місце народження:

03.08.1972 р.н., Вінницька область, України

Освіта:
- 1990-1994 рр. - Ладижинський радгосп-технікум, спеціальність «Механізація сільського господарства»;
- 1994-1999 рр. - Вінницький державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Механізація сільського господарства»;
- 1999-2000 рр. - Вінницький державний аграрний університет, магістр сільського господарства;
- 2003-2005 рр. - Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету, спеціальність «Менеджмент».

Досвід роботи:
- З 2000 р. по 2002 р. – інженер з охорони праці Вінницького державного аграрного університету;
- З 2002 р. по 2008 р. – асистент кафедри тракторів, автомобілів та технічного сервісу машин ВДАУ;
- З 2008 р. по 2017 р. – викладач курсів підготовки водіїв на кафедрах тракторів, автомобілів та технічного сервісу машин; тракторів, автомобілів та електротехнічних систем; тракторів та автомобілів; сільськогосподарських машин; двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів;
- З 2017 р. по 2019 р. – асистент кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів;
- З 2019 р. по даний час асистент кафедри агроінженерії та технічного сервісу.

Науково-дослідна робота

Участь у Міжнародних і Всеукраїнських конференціях:
1) Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах» 25-26 квітня 2013 ВНАУ, Вінниця, 2013;
2) Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку тракторів та автомобілів» присвячена 25-річчю кафедри тракторів і автомобілів 28 листопада 2013 ВНАУ, Вінниця, 2013;
3) • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії» (Вінниця: ВНАУ, 2020 р.)

Основні публікації:
11 публікації, з них 11 наукових праці опубліковані у вітчизняних фахових виданнях.

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЇ
1. Єленіч М. П. Дослідження і розрахунок гальмівного шляху легкового автомобіля підвищеної прохідності при гальмуванні без блокування коліс / Єленіч М. П., Єленич А. П., Яропуд В. М., Літвінкевич О. В. // Збірник наукових праць Вінницького національного агарного університету. Серія: Технічні науки. – 2013. - № 12(75). – с. 67-71.
2. Лисогор В. М. Прикладні стохастичні моделі прийняття рішень в АПК при взаємодії довільних законів розподілу / Лисогор В. М., Єленіч М. П., Єленич А. П., Літвінкевич О. В. // Збірник наукових праць Вінницького національного агарного університету. Серія: Технічні науки. – 2013. - № 12(75). – с. 165-171.
3. Янович В. П. Розробка вібраційного млина для виробництва ентеро- та імуносорбційного глауконітового порошку / Янович В. П., Полєвода Ю. А., Токарчук О. А., Єленич А. П. // Вібрації в техніці та технологіях Вінницький національний аграрний університет. – 2016. - № 2(82). – с. 124-130.
4. Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу. Вісник ХНУ. 2018. №6 (267). с. 246-249.
5 Бурлака С. А., Явдик В.В., Єленич А.П. Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлювальних ресурсів на роботу дизельного двигуна. Технічні науки. Вісник ХНУ. 2019. № 2 (271). с. 212-220.
6. Рябошапка В. Б., Єленич А. П., П’ясецький А. А. Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 4 (103). с 74-86.
7. Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. Перспективи виробництва біопалива на основі зернових культур. Економічні науки. Вісник ХНУ. 2019. № 6(276). с. 29-32.
8. Малаков О. І., Єленич А. П., Бурлака С. А. Оптимізація параметрів механізму плющення рослинної маси косарки-плющилки причіпної КПП-4,2. Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. № 2 (109). с. 48-56.
9. Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., Єленич А. П. Модернізація конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі тракторних дизелів для роботи на біопаливі. Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. № 4 (111). с. 135-152.
10. Комаха В.П., Єленич А.П. Напрямок інноваційного розвитку навігаційних систем в складі сільськогосподарської техніки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 2. с. 101-111.
11. Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. Інтегрування регіонального зернового ринку. Економічні науки. Вісник ХНУ. 2020. № 5 (286). с. 62-69.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102203 «Узагальнена структурно-технологічна схема з описом «Універсальний подрібнювач рослинних відходів» / Купчук І. М., Гонтар В. Г., Єленич А. П., Дідик А. М., 01.02.2021 р.

Наукові інтереси: Іноваційні технології в автомобільному транспорті

Місце і дата народження:

20.06.1979р.  м. Вінниця., Україна.

Освіта:

 • 1994-1998 рр. – Вінницький технікум електронних приладів
 • 2000-2005 рр. – Вінницький державний аграрний університет, факультет механізації сільського господарства, спеціальність – інженер механік.
 • 2006-2009 рр. – Аспірантура Вінницький національний аграрний університет, факультет механізації сільського господарства, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;

Професійна діяльність:
• 1998 – 1999 рр. - слюсар КСП «Зоря» с. Гавришівка, Вінницького району;
• 1999 – 2000 рр. - обліковець механізованих польових робіт СТОВ «Зоря» с. Гавришівка, Вінницького району;
• 2005 – 2006 рр. - менеджер відділу збуту ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» м. Вінниця;
• 2007- 2019 рр. - асистент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу;
• 2019 р. - по теперішній час – асистент кафедри агроінженерії та технічного сервісу 

Проведення, лабораторних і практичних занять з дисципліни:

 • Технічний сервіс в АПК,
 • Технічне обслуговування машин в рослинництві,
 • Ремонт сільськогосподарських машин,
 • Ремонт машин, .
 • Системи точного землеробства

 Стажування:

 • березень 2012р., Львівський національний аграрний університет, MECHATRONIKA Sp. Z.o.o., - підвищення кваліфікації з курсу «Електронне обладнання та комп’ютерна діагностика мобільних енергетичних засобів»
 • травень 2018 р., стажування на виробництві ДП ДГ «Агрономічне» с. Агрономічне,  Вінницький район., Тематика: підвищення професійного рівня з викладання дисциплін технічного напрямку.

Публікації:

• Використання відновлювальних джерел енергії в аграрному виробництві. / Гарькавий А.Д., Завальнюк П.Г. // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. - 2010.- Випуск 4.-81 с.
• Патент України №37055 на корисну модель «Пристрій для сушіння сільськогосподарських кормів»/ Середа Л.П., Гарькавий А.Д., Завальнюк П.Г. // Опубл. 10.11.2008, Бюл. №21.
• Патент України №52004 на корисну модель «Пристрій для сушіння сільськогосподарських кормів» / Калетнік Г.М., Гарькавий А.Д., Завальнюк П.Г. //Опубл. 10.08.2010, Бюл. №15/2010.
• Використання сонячних теплогенераторів для сушіння сільськогосподарської продукції.. / Гарькавий А.Д., Завальнюк П.Г. // Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2010р.-№3.-с.83-86.
• Патент України №52234 на корисну модель «Пристрій для сушіння сільськогосподарських кормів» / Гарькавий А.Д., Завальнюк П.Г., Стаженець Д.С. //Опубл. 25.08.2010, Бюл. №16/2010
• Патент України №53405 на корисну модель «Пристрій для сушіння сільськогосподарських кормів» / Яремчук О.С., Гарькавий А.Д., Завальнюк П.Г. // Опубл. 11.10.2010, Бюл. №19/2010
• Застосування принципів когенерації відновлювальних джерел енергії при сушінні сільськогосподарської продукції. / Завальнюк П.Г. //Матеріали 7-ї міжнародної науково-практичної конференції «Бъдещего въпроси от света на науката-2011».- Софія, 2011.-Том 30.-с.15-18
• Перспективи використання сонячної енергії для сушіння сільськогосподарської продукції / Завальнюк П.Г. //Науково-технічний збірник «Сучасні технології матеріали і конструкції в будівництві.- Вінниця, 2011. - №2(11). – С.122-125
• Використання теплоти відновлювальних джерел енергії при сушінні зернових конвективно-кондуктивним методом / Пришляк В.М., Завальнюк П.Г. //Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету.- Вінниця, 2012.- Випуск 10 т. 2.- с.141-145
• Енергозбереження під час сушіння зерна кукурудзи конвективно-кондуктивним методом з використанням відновлювальних джерел енергії / Пришляк В.М., Завальнюк П.Г. //Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах. Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-технічної конференції. 25-26 квітня 2013 р.
• Сучасна діагностика автомобіля/ Завальнюк П.Г., Присяжнюк Д.В. //Матеріали VІІ щорічної науково-технічної студентської конференції факультету механізації сільського господарства. «Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки» ВНАУ ст.135-138.
• Використання теплової енергії при сушінні зернових конвективно-кондуктивним методом/ Пришляк В.М., Завальнюк П.Г. //Вісник ЖНАЕУ «Агроекологічні проблеми, енергетики та економіки агропромислового виробництва», Житомир 2014, №2(45),т.4, ч. ІІ.
• Науково обґрунтовані способи, методи та технологічні моделі зниження енерговитрат на сушіння продовольчої сільськогосподарської продукції/ Пришляк В.М., Завальнюк П.Г. //Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК», Вінниця 2016, №3(95), с. 135-138.
• Сільськогосподарські роботизовані машини в навчально-фермерських господарствах ННВК «Всеукраїнський навчально-науковий консорціум» / І.В. Гунько, П.Г. Завальнюк, В.В. Ємчик/ Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 1, (104). С. 13-19.
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів». Вінниця, ВНАУ, 15-16 травня 2019 р.
• Всеукраїнська науково-технічна конференсія «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК». Вінниця, ВНАУ, 28-29 листопада 2019 р.
• Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії». Вінниця, ВНАУ, 19-20 листопада 2020 р.

Наукові дослідження:

 • Альтернативна енергетика.
 • Рекуперація теплової енергії.
 • Сушіння сільськогосподарської продукції.
 • Технічний сервіс і діагностування вузлів та агрегатів тракторів і автомобілів.

Кафедра експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту машин була заснована на факультеті механізації сільського господарства у 1989 році.

Першим завідувачем кафедри по 1992 рік був доцент, к.т.н. Карасюк Михайло Іванович. З 1992 по 1997 роки кафедрою завідував доцент, к.т.н. Лунгол Іван Васильович. З 1997 по 2011 роки кафедрою завідував професор, д.т.н., заслужений винахідник України, академік Академії агарних наук України та Інженерної академії України Гарькавий Анатолій Дмитрович. З березня 2011 року по 2017 рік кафедру очолював професор, к.т.н. Середа Леонід Павлович почесний ректор університету, заслужений працівник освіти України, нагороджений орденом За заслуги ІІ ступеня.

За останні роки підготовлені та видані такі навчальні посібники: «Матеріалознавство і слюсарна справа», «Малогабаритні сільськогосподарські машини для роботи», «Інтелектуальна власність в аграрному виробництві», «Технічна механіка», «Матеріалознавство і слюсарна справа», «Конкурентоспроможність технологій і машин», «Машиновикористання в землеробстві», «Сучасні технології в аграрному виробництві з використанням відновлювальних джерел енергії», «Технічний серсів в АПК». Підготовлено понад 30 науково-методичних рекомендацій до проведення лабораторних та практичних занять.

Кафедру «Сільськогосподарські машини» було засновано 5 травня 1986 року як випускову за спеціальністю «Механізація сільського господарства» на шляху розвитку Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії. Першим завідувачем цієї кафедри було призначено кандидата технічних наук, доцента Середу Леоніда Павловича, котрий пропрацював на цій посаді з деякими перервами до 1 квітня 2011 року. З 1996 по 2000 роки кафедрою завідував к. с.-г. н., доц. Покровський В. С. З 2011 року кафедру очолював к.т.н., доцент Пришляк В.М.

Співробітники кафедри розвивали та підтримували тісні міжнародні зв’язки з багатьма країнами світу, зокрема з США, Францією, Італією, Сербією, Білорусією, Китаєм, Південно-Африканською Республікою, Болгарією, Польщею, Німеччиною та іншими країнами світу. За час існування кафедри викладачі видали більше 20 підручників та полсібників з грифами МАП і МОН, розробили 5 типових програм навчальних дисциплін, надрукували понад 500 наукових статей, отримали більше 150 авторських свідоцтв та патентів. Розробки було представлено на обласних та республіканських виставках, наукових студентських конференціях, де вони посідали призові місця.

Кафедру «Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів» було створено в 2014 році на базі кафедри тракторів і автомобілів. За період з 1988 до 2014 рр. кафедру очолював д.т.н., професор Віктор Федорович Анісімов. З 2014 по лютий 2019 рр. очолила кафедру к.т.н., доцент Гунько І.В.

Колективом кафедри опубліковано більше 500 наукових статей, в тому числі у закордонних виданнях, 30 монографій, одержано 25 патентів. За результатами науково- дослідної роботи викладачів кафедри підготовлено та захищено 1 докторську і 6 кандидатських дисертацій.За минулі роки колективом проведена величезна робота зі становлення кафедри. Але найбільшим його надбанням є його лабораторії, створені як зусиллями професорсько-викладацького складу, так і студентами факультету механізації сільського господарства. Лабораторії дозволяють студентам досконало вивчити будову конструкції тракторів і автомобілів у цілому, а також агрегатів та вузлів окремо. На їх базі студенти проходять практичну підготовку в умовах, наближених до ремонтних підприємств. Тут проводять наукові дослідження магістри, аспіранти і співшукачі. Кожна з них обладнана усім необхідним для проведення лабораторних робіт діючим обладнанням і методичної літератури. Для цього фахівці кафедри розробили понад 102 методичні вказівки. За цей період одержали посвідчення водія категорії «В» 25 тисяч студентів ВНАУ, права трактористів-машиністів категорії «А», «В», «С» - понад 15 тисяч студентів ВНАУ.

До складу кафедри агроінженерії та технічного сервісу входять: 3 професори, 6 доцентів, 2 ст. викладача, 3 асистентів, 1 працівник навчально – допоміжного персоналу.

Для проведення відповідних лабораторно-практичних занять на кафедрі створено 12 навчальних лабораторій, з них 3 лекційних. Кафедра агроінженерії і технічного сервісу проводить навчання студентів з 32 дисциплін.

Кафедра «Агроінженерії та технічного сервісу» є випускною і основна кількість випускників інженерів-механіків вийшла з об’єднаних кафедр. Тематика дипломних робіт різнопланова і всебічна: планування механізованих робіт при вирощуванні сільськогосподарських культур, покращення ремонтно-обслуговуючої бази сільськогосподарських підприємств різних форм власності, удосконалення конструкцій машин та інші. На кафедрі проводяться наукові дослідження, на базі яких захищаються дисертаційні роботи.

Події у світлинах