logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.: 2503, 2508, 2510
Телефон:(0432) 43-72-30, 360 (внутрішній)
Emailsoil_science@vsau.vin.ua

У 1985р. на агрономічному факультеті Вінницького філіалу Української СГА була створена кафедра загального землеробства. На етапі створення кафедри навчальний процес забезпечували кандидати сільськогосподарських наук Панасюк Яків Якович (загальне землеробство), Гуменюк Василь Омельянович (агрохімія), Драговоз Сергій Юхимович (методика польових досліджень), старший викладач – Глущук Микола Максимович (грунтознавство).
Згодом колектив кафедри поповнили кандидати сільськогосподарських наук Івановський Володимир Тимофійович, Сауляк Петро Михайлович, Свитко Сергій Михайлович, Окрушко Світлана Євгеніївна. Асистентами кафедри працювали Броннікова Ліна Феодосіївна, Тимощук Ольга Володимирівна, Мамалига Цезарія Іванівна, лаборантами – Корнійчук Наталя Михайлівна, Бараболя Руслана Іванівна, Ковальчук Володимир Юрійович, Крох Наталія Петрівна, Броннікова Наталя Сергіївна, Румянцева Жанна Олександрівна.
Нинішню назву кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії отримала у 1987 році. Очолював її кандидат с.-г. наук, доцент Івановський Володимир Тимофійович (з 1986 по 1991 рр.), а з 1991 по 1995 рр. доктор сільськогосподарських наук, професор Сніговий В.С. З 1995 по 2011 рр. кафедру очолював доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НААН України, Петриченко В.Ф. З вересня 2011 по червень 2018 обов’язки завідуючого кафедрою виконували професор Заболотний Г.М., доценти Мазур В.А., Дідур І.М., Первачук М.В. На даний час кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Поліщук М.І.
З початку створення кафедри лекційні курси дисциплін вели такі викладачі: ґрунтознавство – старший викладач Глущук М.М., професор Барвінченко В.І., загальне землеробство - кандидат с.-г. наук, доцент Панасюк Я.Я., з 1995 року професор Петриченко В.Ф., доцент Материнський П.В., а з 2011 року професор Заболотний Г.М. та кандидат с.-г. наук Пелех Л.В.; агрохімію – доценти Гуменюк В.О., Сауляк П.М., Свитко С.М., Дідур І.М., методику польових досліджень – доценти Дроговоз С.Ю., Окрушко С.Є., захист рослин від хвороб і шкідників – доцент Івановський В.Т., екологічні проблеми землеробства - кандидат с.-г. наук Бернадзіковський С.А., а з 2011 року Цицюра Я.Г.  

Очільниками кафедри за період існування були:
• кандидат с.-г. наук, доцент Івановський Віктор Тимофійович;
• доктор с.-г. наук, професор Сніговий Володимир Семенович;
• доктор с.-г. наук, академік НААН України, Петриченко Василь Флорович;
• кандидат с.-г. наук, професор Заболотний Григорій Михайлович;
• кандидат с.-г. наук, професор Мазур Віктор Анатолійович;
• кандидат с.-г. наук, доцент Дідур Ігор Миколайович;
• кандидат с.-г. наук, доцент Первачук Микола Васильович;
• На даний час кафедру очолює кандидат с.-г. наук, доцент Поліщук Михайло Іванович.

Поліщук Михайло Іванович

Поліщук Михайло Іванович

завідувач кафедри

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження

22.11. 1975 р. у с. Глезно Любарського району Житомирської області.

Освіта

 • У 1990 році закінчив Старочорторийську восьмирічну школу.
 • У 1992 році закінчив середню школу №1 м. Вінниці.
 • В період з 1992 по 1996 рік навчався у Вінницькому державному сільськогосподарському інституті по спеціальності «Агрономія», кваліфікація «Вчений-агроном» (диплом з відзнакою).
 • В період 2005 по 2007 рр. навчався в Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету, спеціальність «Менеджер підприємств та організацій», кваліфікація «Менеджер – економіст».

 Кар’єра

 • У період 12.02.1997 р. по 12.05.1997 р. працював молодшим науковим співробітником у відділі рослинництва та землеробства Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції с. Агрономічне.
 • З 05.05.1997 р. по 06.05.2000 р. навчався на денній формі аспірантури Вінницького державного аграрного університету по спеціальності 06.01.05-селекція та насінництво. Успішно захистив дисертацію з присудженням наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук 15 грудня 2005 року.
 • З 1 вересня 2000 року по 31 серпня 2001 року – зарахований на посаду асистента кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького державного аграрного університету.
 • З 1 вересня 2001 року по 30 червня 2005 року – заключений контракт на посаді асистента кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького державного аграрного університету.
 • З 1 липня 2005 року по 31 серпня 2008 року – укладений контракт на посаді старшого викладача кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького державного аграрного університету.
 • З 1 вересня 2005 року – вважати працюючим на посаді старшого викладача кафедри рослинництва та технології із внесенням змін до контракту, в зв’язку з перейменуванням кафедри.
 • 15 грудня 2005 року присвоєно науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.
 • З 1 вересня 2006 року по 31 серпня 2007 року – переведений на посаду доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища до укладення контракту, за сумісництвом
 • 0,5 ставки доцента кафедри рослинництва та технологій Вінницького державного аграрного університету.
 • З 1 вересня 2007 року по 31 серпня 2010 року – укладений контракт на посаду доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВДАУ.
 • З 1 вересня 2007 року по 31 серпня 2008 року – переведений на посаду доцента кафедри рослинництва та технологій ВДАУ.
 • З 1 вересня 2008 по 31 серпня 2013 р. доцент кафедри рослинництва та технологій ВДАУ.
 • 23 грудня 2008 р. присвоєно, вчене звання доцента кафедри рослинництва та технологій ВДАУ.
 • З 1 вересня 2013 року по 31 серпня 2018 року укладено контракт на посаді доцента кафедри рослинництва та технологій ім. О.Л. Зозулі Вінницького національного аграрного університету.
 • З 1 вересня 2014 року переведений на посаду доцента кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії агрономічного факультету ВНАУ із внесенням змін до контракту.
 • З 1 вересня 2018 року по 2021 рік укладено контракт на посаду доцента кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії агрономічного факультету ВНАУ.
 • З 1 жовтня 2018 року по 1 жовтня 2023 року укладено контракт на посаду завідувача кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії агрономічного факультету ВНАУ із внесенням змін до контракту.
 • 2018 р. Проходив наукове стажування з набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців з урахуванням досягнення науки, техніки і технології та впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво на базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» з 02 по 14.05.2018 року.


Список наукових статей

 1. Поліщук М.І. Оцінка селекційного матеріалу кукурудзи за непрямими ознаками. Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту. Вінниця, 1998. Вип. 5. с.56-59.
 2. Поліщук М.І. Ідентифікація селекційного матеріалу кукурудзи. Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту. - Вінниця, 1998. Вип. 5. с.60-62.
 3. Зозуля О.Л., Поліщук М.І. Зв'язок між продуктивністю кукурудзи і показниками її генеративного апарату. 36ірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2001. Вип. 9. с. 10-13.
 4. Поліщук М.І. Комбінаційна здатність за тривалістю вегетаційного періоду, ознаками які визначають скоростиглість та урожаєм зерна самозапилених ліній кукурудзи. Таврійський науковий вісник. Вип. 30. Херсон. 2004 р. с. 58–63.
 5. Паламарчук В.Д., Поліщук М.І. Характеристика морфологічної будови качана у самозапилених ліній кукурудзи. 36ірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2007. Вип. 29, с. 11-19.
 6. Поліщук М.І., Азуркін В.О. Біоенергетична оцінка самозапилених ліній і простих гібридів кукурудзи. 36ірник наукових праць Національного наукового центру «Інституту Землеробства УААН». Київ. 2007. Вип. 2. с. 122-126.
 7. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Картоплярство на Вінниччині, стан та перспективи. Науково – виробничичй журнал «Картоплярство України». – Смт. Немишаєво, 2008. Вип. 37. с. 162– 166.
 8. Климчук О.В., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Урожайність сортів картоплі голландської селекції в умовах Центрального Лісостепу України. Науково – виробничичй журнал «Картоплярство України». смт. Немишаєво, 2008. Вип. 37. с. 232 – 237.
 9. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Коваленко О.А., Пльонсак С.Л. Картоплярство на Вінниччині // Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату. Миколаїв, 2010. С. 227-233.
 10. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур В.А., Дідур І.М., Коваленко О.А. Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від удобрення. Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Сільськогосподарські науки Вип. 7 (47). Вінниця, 2011.С. 21-26.
 11. Поліщук І.С., Мазур В.А., Поліщук М.І., Дячук В.В. Картопля – високоенергетична культура Вінниччини і сировина для виробництва біоетанолу. Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Сільськогосподарські науки Вип. 8 (48). Вінниця, 2011. С. 9-13
 12. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Азуркін В.О. Господарсько-екологічне оцінювання гібридів соняшнику в умовах правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця. 2012. Вип.6 (68). С. 44-52.
 13. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Палагнюк О.В. Картопля – важлива продовольча і високоенергетична культура Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2012. Вип.1 (57). С. 94 – 100.
 14. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Пльонсак С.Л., Коваленко О.А. Урожайні властивості сортів картоплі залежно від строків та удобрення в умовах правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник. Вип. 82. Херсон. 2012 р. С. 105-112.
 15. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мацько О.Ю., Плаксій А.В. Порівняльна ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2015. №2. С. 27-34.
 16. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур В.А., Палагнюк О.В. Ефективність застосування біологічно – ефективних препаратів та добрив при вирощуванні картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2015. №2. С. 18-26.
 17. Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2016. №4. С. 102-110.
 18. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мацько О.Ю., Плаксій А.В. Ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2016. №3. С. 95-104.
 19. Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2016. №3. С. 57-64.
 20. Поліщук М.І., Ковбасюк Б.М. Вплив строків сівби та ширини міжрядь на продуктивність біомаси світчграсу. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2016. №3. С. 266-272.
 21. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. ГІС – технології у навчальному процесі при підготовці майбутнього спеціаліста агрономічної служби. «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. Вінниці. 2016. С. 361 – 369.
 22. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Ефективність органо-мінеральної системи удобрення при вирощуванні сортів картоплі на сірих лісових ґрунтах в умовах Лісостепу Правобережного. Науково-виробничий журнал «Картоплярство України». № 1-2 (40-41). Немешаєво. 2017 р. С. 54-59.
 23. Поліщук М.І. Формування продуктивності ячменю ярого залежно від застосування регуляторів росту рослин в умовах Лісостепу правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. -2017. № 7. Том 1. С. 59-69.
 24. Поліщук М.І., Плаксій А.В. Позакореневе підживлення буряків цукрових та його вплив на продуктивність в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. -2017. № 5. С. 47-54.
 25. Поліщук М.І., Ковбасюк Б.М. Вплив строків сівби на продуктивність свічграсу. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2017. № 5. С. 70-78.
 26. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Юрченко Н.А. Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом грунту. Сільське господарство та лісівництво ВНАУ. №11. 2018 р. С. 36-43.
 27. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Н.А. Юрченко. Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом ґрунту. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2018. № 11. С. 36-43.
 28.  Поліщук М.І. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2018. № 9. С. 29-40.
 29. Шинкарук В., Табакарь Р., Поліщук М., Мельник В. Состояние и перспективы производства кукурузы в Молдове. Збірник наукових праць. Сільське господарство та лісівництво. № 15. Вінниця. 2019. С. 232-240.
 30. Поліщук М.І. Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2019. № 13. С. 94-104.
 31. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Юрченко Н.А. Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння. Сільське господарство та лісівництво. № 15. Вінниця. 2019. С. 64-71.
 32. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Ефективність застосування препарату ростмомент на посівах соняшнику в умовах Лісостепу Правобережного. Сільське господарство та лісівництво. № 18. Вінниця. 2020. С.17-28.
 33. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Особливості формування продуктивності сої сорту омега вінницька залежно від строків сівби, норм висіву насіння в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. № 18. Вінниця. 2020. С.29-41.
 34. Поліщук М.І., Тинько В.В. Індивідуальна продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневого підживлення в умовах Правобережного Лісостепу України. The scientific heritage. Budapest. Hungary. 2020. № 51. Р.1, p. 22-26.
 35. Поліщук М.І. Вплив строків сівби та підживлення азотом на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. № 17. Вінниця. 2020. С.51-63.
 36. Поліщук М.І., Антко Р.А. Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах правобережного Лісостепу України. Сільське господарство та лісівництво. Сільське господарство та лісівництво. № 17. Вінниця. 2020. С.64-73.
 37. Поліщук М.І. Продуктивність рослин пшениці озимої залежно від фону живлення та застосування біологічних добрив в умовах Правобережного Лісостепу України. International independent scientific journal. №15. Poland. 2020. р. 19-27.
 38. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Вплив біотичних та абіотичних чинників на польову схожість та збереження рослин сортів пшениці озимої залежно від попередників та строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного України. Annali d’Italia (Italy’s scientific journal). №6 2020. VOL. 2 р. 18-26.
 39. Поліщук М.І., Поліщук І.С. Вплив способів та строків застосування регулятора росту Емістим С на елементи продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу Правобережного - The scientific heritage., Budapest, Hungary. № 45 Р.3 (2020) p. 8-16.
 40. Polishchuk M. Influence of biotic and abiotic factors on field germination and preservation of winter wheat plant varieties depending on predecessors and terms of sowing unde conditions of right-bfnk forest-steppe Ukraine. Danish Scientific Journal. No43, 2020. р. 14-20.

Підручники, посібники, монографії

 1. Поліщук І.С., Шинкарук В.А, Поліщук М.І, Коваленко О.А. Насіння сільськогосподарських культур. Навч. посібник. Вінниця Миколаїв, 2009.
 2. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / С.М. Каленська, Н.В. Новицька, В.Л. Жемойда, Є.В. Качура, М.М. Макрушин, І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук, М.І. Поліщук, О.А. Коваленко та ін. / За ред. С.М. Каленської. Навчальний посібник.-Вінниця.: ФОП Данилюк, 2011.-360 с. (Гриф МОН України (лист № 1/11-35 від 05.01.2011 р.)
 3. Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві / С.М. Каленська, Л.М. Єрмакова, В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, М.І. Поліщук. Вінниця. 2015. 440 с.
 4. Цицюра Я.Г., Поліщук М.І., Броннікова Л.Ф. «Грунтознавство з оновами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості грунтів». Навчальний посібник. Вінниця. ТОВ «Друк плюс». 2020. 676 с. (Рішення вченої ради протокол № 12 від 18.04.2019 р.).

Участь у конференціях

 1. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Пльонсак С.Л. Ефективність систем удобрення картоплі в умовах Лісостепу правобережного. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі», Дніпропетровськ, 2013 р. с. 213-219.
 2. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Палагнюк О.В. Вплив біопрепаратів Азотофіт та Фітоцид на врожайні властивості сортів картоплі / Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі», Дніпропетровськ, 2013 р. с. 219-222.
 3. Паламарчук В.Д., Поліщук М.І. , Паламарчук О.Д. Особливості застосування бактеріального препарату «Біомаг» при вирощуванні кукурудзи на зерно. Органічне виробництво і продовольча безпека (друковані теза). Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. С. 621-625.
 4. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур В.А., Палагнюк О.В. Позакореневі підживлення важливий фактор підвищення врожаю сортів картоплі на Вінниччині / Збірник наукових праць VІІ Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Іновації в сучасній агрономії”, 26 – 27травня 2016 р., м. Вінниця. С. 108-111.
 5. Поліщук І. С., Поліщук М. І. Продуктивність сортів картоплі залежно від різних систем удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Органічне виробництво і продовольча безпека”, 12 – 13 травня 2016 р., Житомир. С. 146-150.
 6. Поліщук І.С., Мазур В.А., Поліщук М.І. Врожайні властивості сортів пшениці озимої вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах дослідного поля ВНАУ / Збірник наукових праць VІІ Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Іновації в сучасній агрономії”, 26 – 27 травня 2016 р., м. Вінниця. С. 94–99.
 7. Поліщук М.І., Поліщук А.М. Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного. «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». 10-12 квітня 2019 року ДУ НМЦ «Агроосвіта». 2019. Київ : Миколаїв : Херсон, 2019. с. 197-200.
 8. Поліщук М.І. Вплив позакореневих підживлень на нагромадження вегетативної маси рослин ячменю ярого в умовах Лісостепу правобережного «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». 10-12 квітня 2019 року ДУ НМЦ «Агроосвіта». 2019. Київ : Миколаїв : Херсон, 2019. С. 197-200.
 9. Поліщук М.І. Продуктивність сортів сої залежно від впливу сорту, способів сівби та десикації в умовах Лісостепу Правобережного. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна освіта та наука досягнення, роль, фактори росту», 31 жовтня 2019 р. Біла Церква. 2019. С. 53-54.
 10. Поліщук М.І. Вплив строків сівби та підживлення азотом на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного. Міжнародна науково-практична конференція «Використання інноваційних технологій в агрономії» 3-4 червня 2020. Вінниця. 2020.
 11.  Поліщук М.І. Вплив мінеральних добрив та регуляторів росту на елементи продуктивності сортів картоплі в умовах лісостепу правобережного. Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» 5-6 листопада 2020. Вінниця. 2020.

 Наукові інтереси

 • Технологічні аспекти  вирощування сільськогосподарських культур.
 • Системи живлення та удобрення основних сільськогосподарських культур.
 • Оцінка адаптивності та пластичності росту і розвитку зернових та технічних культур.
 • Проблеми та наслідки глобальної зміни клімату.
 • Агрокліматичні прогнози та умови.
 • Грунтово-екологічні проблеми.
 • Галузь генези та класифікації грунтів.
 • Дослідження грунтів.
 • Картографія і географія грунтів.
 • Моніторинг та грунтово-екологічні проблеми.

Місце та дата народження

 • 01.1952 р., село Кидрасівка, Бершадський район, Вінницька область

Освіта

 • 1968-1972 рр.: Верхівський сільськогосподарський технікум, спеціальність – «Агроном»;
 • 1976-1981 рр.: Уманський сільськогосподарський інститут, спеціальність – «Вчений агроном»;
 • 1999р.: диплом кандидата с.-г. наук зі спеціальності «Рослинництво» від 14.04.1999 р.;
 • 2003 р.: атестат доцента кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії від 18.02.2003 р.;
 • 2005 р.: атестат професора кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії від 16.06.2005 р.

Кар’єра

 • 1975 по 1976 роки працював агрономом по захисту рослин колгоспу «Шлях до комунізму» Бершадського району Вінницької області, потім п'ять років – головним агрономом цього ж господарства.;
 • 1982 по 1986 роки – головний агроном, заступник начальника управління сільського господарства Бершадського райвиконкому;
 • 1986 по 1992 роки – працював заступником, першим заступником, головою Бершадського РАПО;
 • В квітні 1992 року – призначений представником Президента України у Бершадському районі;
 • В червні 1994 року – обраний головою Бершадської районної ради народних депутатів;
 • В липні 1995 року призначений головою Бершадської районної державної адміністрації;
 • З червня 1998 року по червень 2004 року – працював у Вінницькій обласній держадміністрації заступником, першим заступником голови;
 • З червня 2004 по червень 2005 року – перший проректор з наукової роботи та виробництва Вінницького державного аграрного університету;
 • З червня 2005 по квітень 2006 року – перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації;
 • У квітні 2006 року – обраний головою Вінницької обласної Ради.

Науково-дослідна робота

Наукові публікації у фахових виданнях України:

 • Заболотний Г.М., Циганська О.І. Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного. Вісник сумського національного аграрного університету. Випуск 9 (30). С. 145–151.
 • Заболотний Г.М., Циганська О.І. Оцінка якісного стану та обґрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 193-200.
 • Заболотний Г.М., Циганська О.І. Вплив вапнування ґрунту та передпосівного оброблення насіння на формування якісних показників сухої речовини люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 110-118.

Підручники, навчальні посібники та монографії:

 • Заболотний Г.М., Захарченко В.І., Ступницький А.М. Ринкова трансформація економіки регіону: підручник. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця: ТОВ «Консоль». 2012. 536 с.

Методичні вказівки:

 • Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. ЗЕМЛЕРОБСТВО. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 1 «Агрофізичні і фізико-механічні властивості ґрунту. Бур’яни та заходи боротьби з ними») студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «АГРОНОМІЯ» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Вінниця. 2017.
 • Заболотний Г.М., Пелех Л.В. ЗЕМЛЕРОБСТВО. Методичні вказівки до проведення навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Вінниця. 2017 р.
 • Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. ЗЕМЛЕРОБСТВО Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розробка елементів системи землеробства для господарства» студентами 3-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «АГРОНОМІЯ» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Вінниця. 2017.
 • Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. ЗЕМЛЕРОБСТВО Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія»; 203 «Садівництво і виноградарство» освітнього ступеня «Бакалавр». Вінниця. 2018.

Наукові інтереси

 • Землеробство
 • Рослинництво

Місце проживання: м. Вінниця

Дата народження: 12 травня 1980 р. 

E-mail: didurihor@gmail.com  

ОСВІТА

 • 1986 – 1997 Болганська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Болган, Піщанський р-н, Золота медаль.
 • 1997-2002 Агрономічний факультет Вінницького державного аграрного університету – одержав диплом спеціаліста «Вчений агроном» з відзнакою;
 • 2002-2003 Магістратура, агрономічний факультет Вінницького державного аграрного університету – одержав диплом магістра з «Агрономії» з науковим та викладацьким спрямуванням з відзнакою
 • 2004-2006 Аспірантура, агрономічний факультет Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю 06.01.09 – Рослинництво
 • 2009 Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – Рослинництво
 • 2012 Одержав атестат доцента кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії агрономічного факультету ВНАУ.


ЗНАННЯ МОВ

 • Українська рідна (сертифікат про володіння діловою українською мовою)
 • Німецька перекладаю зі словником
 • Російська вільно
 • Англійська перекладаю зі словником

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

• 2005-2010 рр.: асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії; викладав лабораторні роботи з дисципліни "Агрохімія"
• З січня 2010 по вересень 2010 рр. – старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, викладав лабораторні роботи з дисципліни "Агрохімія".
• У вересні 2010 р. переведений на посаду доцента. З 2010 р. по тепер час викладаю лекційний курс з дисципліни «Агрохімія».
• З листопада 2006 р. по січень 2011 р. виконував обов'язки заступника декана агрономічного факультету з виховної та організаційної роботи.
• З березня по листопад 2011 р. виконував обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії ВНАУ.
• З червня по листопад 2014 р. виконував обов’язки завідувача кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії.
• З листопада 2014 р. укладено контракт на посаді завідувача кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії агрономічного факультету.
• З лютого 2015 р. по червень виконував обов’язки декана агрономічного факультету ВНАУ.
• З червня 2015 р. по тепер час працюю на посаді декана факультету агрономії та лісівництва ВНАУ.

ЗАКОРДОННІ СТАЖУВАННЯ

 • Жовтень-грудень 2017 Аграрний університет м. Нітра та лісотехнічний університет м. Зволен (Словаччина). Стажування за напрямом «Сільське господарство та лісівництво»

ПУБЛІКАЦІЇ

Основними напрямками наукової діяльності є розробка сучасних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур, зокрема зернобобових в умовах змін клімату. Автор та співавтор монографій, навчальних посібників, наукових статей, у тому числі більше 10 в науко метричних базах Scopus та Web of Science.

Монографії (в т.ч. міжнародні)

 1. Мазур В.А., Дідур І.М., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво // Гриф Вченої ради ВНАУ. – Протокол №3 від 25.10.2018. – 230с.
 2. Паламарчук В.Д., Дідур І.М., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. Аспекти сучасної технології вирощування високо-крохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного. Вінниця, ТОВ «Друк». 2020. 536 с. Рекомендовано до друку Вченою радою ВНАУ Протокол №3 від «25» вересня 2020 р.
 3. Заболотний Г.М., Мазур В.А., Циганська О.І,, Дідур І.М., Циганський В.І., Панцирева Г.В. Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності: монографія. Вінниця: ВНАУ. 2020. 276 с. Рішення Вченої ради ВНАУ (Витяг із протоколу Вченої ради ВНАУ №6 від 18.12.2020 р.).
  Міжнародна монографія
 4. Honcharuk I., Pantsyreva H., Mazur V., Didur I., Tkachuk O., Telekalo N. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science. Collective monograph. Publishing House «Baltija Publishing», Riga, Latvia. 2020. P. 42-108.

Навчальні посібники

 1. Газони: технологічні особливості створення та експлуатації / Дідур І.М., Прокопчук В.М., Циганська О.І., Циганський В.І. Вінниця: Гриф Вченої ради ВНАУ (Протокол №5 від 05.11.2019), 2020. – 293 с.
 2. Лісопаркове господарство / Дідур І.М., Прокопчук В.М., Матусяк М.В., Монарх В.В. Вінниця: ВНАУ. Гриф Вченої ради ВНАУ (Протокол №3 від 25.09.2020 р.), 2020. 255 с.
 3.  Рекреаційне садово-паркове господарство. Дідур І.М., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В., Циганська О.І. Вінниця: ВНАУ. Гриф Вченої ради ВНАУ (Протокол №6 від 18.12.2020 р.), 2020. 328 с.

Статті Scopus:

 1. Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants / Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Mazur К.V., Didur I.N.// Agronomy Research17(X)2019.
 2. Mazur V., Myalkovsky R., Pantsyreva H., Didur I., Mazur K., Alekseev O. Photosynthetic productivity of potato plants depending on the location of rows placement in agrophytocenosis. Eco. Env. & Cons. 2020. 26 (2). P. 46-55. (SNIP. 0,14).

Статті Web of Science:

 1. Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations / Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.N. // Ukrainian Journal of Ecology., 2018, – № 8(2). – Р. 294-300 doi: 10.15421/2018_341.
 2.  Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in the conditions of right-bank Forest-Steppe zone of Ukraine. / Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V., Didur I.N. // Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Volume №8(4). P. 26-33.
 3. The effect of fertilizer system on soybeanproductivity in conditions of right bank forest-steppe / Didur I.N., Tsyhanskyi V.I., Tsyhanska O.I., et all. // Ukrainian Journal of Ecology.2019.№ 9(1) P.92-96.
 4.  Effect of the cultivation technology elements on the activation of plant microbe symbiosis and the nitrogen transformation processes in alfalfaagrocoenosses / Didur I.N., Tsyhanskyi V.I., Tsyhanska O.I., et all. // Modern Phytomorphology 2019 №13 р. 30-34.
 5. Investigation of biomorphological and decorative characteristics of ornamental species of the genus Lupinus L. / Didur I.N., Pantsyreva H.V. Prokopchuk V.M. // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(3), 287-290.
 6. Post-harvest siderates impact on the weed littering of Maize. / O.Yu. Karpenko, V.M. Rozhko, A.O. Butenko, I.M. Masyk, L.V. Malynka, I.N. Didur, I.V. Vereshchahin, A.S. Chyrva, S.I. Berdin // Ukrainian Journal of Ecology, 2019.№ 9(3), 300-303.
 7. The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine / Mazur V., Didur I., Myalkovsky R., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkach O. // Ukrainian Journal of Ecology, 2020. № 10(1), 101-105.
 8. Didur, I., Bakhmat M., Сhynchyk O., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(5). P. 54-61.
 9. Didur, I., Bakhmat M., Сhynchyk O., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(5). P. 54-61.

Статті в інших зарубіжних журналах

 1.  Didur I.M., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V. Agroecological rationale of technological methods of growing legumes. The scientific heritage. 2020. Volume 52. P. 3-12.

Патенти, свідоцтва:

 1. Разанов С.Ф., Дідур І.М., Разанов О.С. Спосіб зниження питомої активності радіонуклідів у перзі. Патент на корисну модель №109347. Україна, 2016.
 2. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В. Патент на корисну модель. Спосіб вирощування люпину білого. № 143465. Опублікований від 27.07.2020 р. Бюлетень 14.

Статті фахові:

 1. 1. Дідур І.М. Оптимізація моделей технологій вирощування гороху на зерно в умовах правобережного Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. – 2008, Вип. 63. – С. 251-258.
 2. Петриченко В.Ф., Дідур І.М. Формування фотосинтетичного апарату та врожайності зерна гороху в умовах правобережного Лісостепу. Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. – Київ. – 2009. – Вип. 1-2. – С. 126-134.
 3. Дідур І.М. Симбіотична продуктивність і урожайність зерна гороху залежно від вапнування та мінеральних добрив в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВДАУ. – Вінниця. – 2009. – Вип. 37. – С.51-63.
 4. Дідур І.М. Формування показників індивідуальної продуктивності зерна сортами гороху різних морфотипів. Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Землеробство". Київ. – 2009. Вип.81. – С. 80-88.
 5. Азуркін В.О., Дідур І.М. Особливості вологовіддачі зерна гібридами кукурудзи залежно від норм азотних добрив. Корми і кормовиробництво. – Вінниця: – 2010. Вип. 67 С. 200-204.
 6. Джура Н.М., Сологуб О.М., Дідур І.М. Роль зернобобових культур у кругообігу азоту в агрофітоценозах Лісостепу України. Збірник наукових праць ПДАТУ. – 2010. Кам"янець- Подільський. – Вип. 18. – С. 77-81.
 7. Разанов С.Ф., Дідур І.М., Швець В.В. Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2011. Біла Церква. – Вип. 5(82). – С. 87-89.
 8. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Коваленко О.А., Дідур І.М. Вплив азотних підживлень на формування врожаю насіння гірчиці білої в умовах Лісостепу правобережного. Матеріали доповідей Причорноморської конференції професорсько-викладацького складу. Миколаїв. – 2011. – с. 49-56.
 9. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур В.А., Дідур І.М. Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від удобрення. Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2011. – Вип. 47. – с. 3-7.
 10.  Дідур І.М. Вплив вапнування та позакореневих підживлень на урожайність та якість зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного. Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2011. – Вип.70. – С. 86-92.
 11.  Поліщук І.С., Азуркін В.О., Дідур І.М. Сучасний стан і перспективи вирощування соняшнику та ріпаку у Вінницькій області. Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2012. – Вип. № 1 (57). – с. 3-7.
 12.  Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Дідур І.М., Липовий В.Г., Забарний О.С. Вплив мінеральних добрив на ріст, розвиток та зернову продуктивність сортів люпину вузьколистого в умовах правобережного Лісостепу. Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2013. – Вип.75. – С. 104-113.
 13. Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Дідур І.М., Липовий В.Г., Князюк О.В. Нетрадиційне кормо виробництво – важливий резерв зміцнення кормової бази у сучасному тваринництві. Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2013. – Вип.76. – С. 252-257.
 14. Дідур І.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Чоловський Ю.М., Оцінка заходів з регулювання чисельності яблуневої плодожерки. Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2014. – Вип. № 5 (82). – с. 3-7.
 15. Дідур І.М., Пелех Л.В., Бурдига В.М. Енергетична оцінка технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу західного. Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2014. – Вип. № 6 (83). – с. 91-95.
 16. Мазур В.А., Цицюра Я.Г., Дідур І.М., Пелех Л.В. Динамічна оцінка гумусового стану грунтів Вінниччини. Вісник Львівського національного аграрного університету – Львів: ЛНАУ, 2014. – №18. – с. 86-93.
 17. С.Ф. Разанов, І.М. Дідур, М.В. Первачук. Ефективність зниження забруднення ґрунтів свинцем і кадмієм за бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах їх мінерального підживлення// Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №2 (том 2). Вінниця. – 2015. – С. 94-101.
 18. Дідур І.М., Захарчук В.В. Вплив елементів технології вирощування на врожайні показники зерна гороху // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №4. Вінниця. – 2016. – С. 55-62.
 19. Дідур І.М., Темченко М.О. Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №6 (том 1). Вінниця. – 2017. – С. 14-21.
 20. Дідур І.М., Захарчук В.В. Вплив інокуляції насіння на урожайність сортів гороху в умовах Лісостепу правобережного. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №6 (том 2). Вінниця. – 2017. – С. 6-16.
 21. Дідур І.М. Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу правобережного / І.М. Дідур, В.І. Циганський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №7 (том 1). Вінниця. – 2017. – С. 70-77.
 22. Дідур І.М., Мордванюк М.О. Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №11. Вінниця. – 2018. – С. 26-35.
 23. Дідур І.М., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Особливості підбору декоративних культури закритого середовища для проектування фіто модулів в умовах інтер’єру //Збірник наукових працьВінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. № 11. Вінниця.- 2019. С. 142-153.
 24. Дідур І.М., Мордванюк М.О. Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №14. Вінниця. – 2019. – С. 13-22.
 25. В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, И.Н. Дидур. Иммунологическое состояние посевов зерновой кукурузы в зависимости от сроков посева / Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. № 2. г. Горки, Республика Беларусь. – 2019 С. 83-87.
 26. Дідур І.М., Мостовенко В.В. Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах лісостепу правобережного // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №15. Вінниця. – 2019. – С. 21-29.
 27. М.Й. Орловський, Т.М. Тимощук, О.В. Конопчук, В.І. Войцехівський, І.М. Дідур. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність озимої пшениці в умовах Західного Полісся України. Наукові горизонти ЖНАЕУ. 2019, № 11(84). С.77-85.
 28. Дідур І.М., Шевчук В.В. Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз. Вісник Уманського національного університету садівництва. – Науково-виробничий журнал. №2, 2019. С. 54-60.
 29. Дідур І.М., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Перспективи використання Paeonia L. у Ботанічному саду "Поділля" Вінницького національного аграрного університету. Науковий вісник НЛТУ України. 2020, т. 30, № 1. С. 39–44.
 30. Дідур І.М., Шевчук В.В. Підвищення родючості ґрунту в результаті накопичення біологічного азоту бобовими культурами. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №1 (16). Вінниця. 2020. С. 48-60.
 31. Малинка Л.В., Шишкіна К.І., Дідур І.М., Єзерковська Л.В., Караульна В.М. , Карпук Л.М. , Павліченко А.А., Козак Л.А. Стан та виробництво органічної продукції в Україні. Вирощування гречки за застосування біопрепаратів. Агробіологія. 2020, № 2. Біла Церква: БНАУ. С. 90-97.
 32. Дідур І.М., Мостовенко В.В. Фотосинтетична активність гороху овочевого залежно від сортових особливостей, вапнування грунту та системи живлення. Сільське господарство та лісництво. 2020. Випуск №17 С. 42-50.
 33. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В. Обгрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур в правобережному Лісостепу України. Сільське господарство та лісництво. 2020. Випуск №18 С. 5-17.
 34. Дідур І.М., Шевчук В.В., Мостовенко В.В. Особливості проростання насіння та початкові етапи росту гороху озимого за дії мікробного і стимулювального препаратів. Сільське господарство та лісництво. 2020. Випуск №19 С. 15-29.

НАВИЧКИ

 • Робота з ПК: знання повного пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint та ін.), Adobe Reader, Internet, Zoom, організація відео лекцій та відео конференцій
 • Робота з офісною оргтехнікою
 • Водіння автотранспортом (водійські права - категорія В, В1)

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ: професійна освіта, дорадництво, тренінги, науковий супровід агрономів та фермерів з технологій вирощування с-г культур; хобі туризм, полювання, волейбол, шахи.

Місце і дата народження

30.08.1974 р. с. Стара Чорторія, Любарського району, Житомирської області.

Освіта

 • 1989-1993: Новочорторийський радгосп-технікум, спеціальність – Агрономія з освоєнням кількох робітничих професій в т.ч. отриманням посвідчення тракториста-машиніста І категорії з допуском до роботи на комбайнах з механічною та гідравлічними трансмісіями;
 • 1993-1998: Вінницький державний сільськогосподарський інститут, спеціальність – Агрономія;
 • 1998-2001: аспірантура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність 06.01.05-селекція та насінництво.

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 1998 року

 • 1998 р. – викладач-стажист кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького державного сільськогосподарського інституту викладав лабораторний курс “Технічні культури”.
 • З 2001 по 2002 р. – асистент кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького державного аграрного університету.
 • З 2002 по 2004 р. – старший викладач кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького державного аграрного університету.
 • З 2004 по 2005 р. – проректор по технікумах та науково-дослідних господарствах Вінницького державного аграрного університету та доцент кафедри рослинництва, селекції та насінництва за сумісництвом.
 • З 2005 по 2008 р. – проректора з питань діяльності науково-дослідних господарств Вінницького державного аграрного університету доцент кафедри селекції та насінництва за сумісництвом.
 • З 2008 по 2009 р. – заступник проректора з наукової роботи-завідувач науково-дослідним відділом із збереженням 0,5 ставки доцента кафедри селекції та насінництва с.-г. культур за сумісництвом.
 • впродовж 2010 р. – заступника проректора з наукової роботи та виробництва-завідувач науково-дослідним відділом Вінницького національного аграрного університету із зберреженням 0,5 ставки доцента кафедри селекції та насінництва с.-г. культур за сумісництвом.
 • З 2011 по 2012 р. – заступник проректора з наукової роботи-завідувач науково-дослідним відділом ВНАУ із зберреженням 0,5 ставки доцента кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії.
 • З вересня 2012 р. і по даний час доцент кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії ВНАУ.
 • З лютого 2019 року – завідувач науково-дослідної частини ВНАУ за сумісництвом.
 • З 2001 по 2012 р. – читав лекції і проводив лабораторно-практичні заняття зі слідуючих дисциплін та курсів: “Технічні культури”, “Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва”, “Заготівля та зберігання насіння”, “Інспекторська робота в насінництві”, “Сортова експертиза та сортознавство”, “Методика досліджень у землеробстві”, “Методика досліджень в агрономії”, “Екологічні проблеми землеробства”, “Екологічне землеробство”, “Біологічне землеробство”, “Сівозміни у сучасному землеробстві”.
 • З 2012 року по даний час – читаю лекції і проводжу практичні заняття на агрономічному факультеті для першого бакалаврського освітнього ступеня спеціальності “Агрономія” з дисциплін: “No-till технології”, “Земельний кадастр”, “Геодезія та землевпорядкування”; другого магістерського освітнього ступеня спеціальності “Агрономія” з дисциплін: “Адаптивні системи землеробства”, “Бонітування грунтів і якісна оцінка земель”, “Нормативна і експертна оцінка земель”, “Землевпорядна експертиза”; першого бакалаврського освітнього ступеня спеціальності “Лісове господарство” та “Садово-паркове господарство” з дисципліни “Геодезія”.
 • З 2012 року по даний час – читаю лекції і проводжу практичні заняття на агрономічному факультеті для першого бакалаврського освітнього ступеня спеціальності “Агрономія” з дисципліни: “Геодезія та земельний кадастр”; другого магістерського освітнього ступеня спеціальності “Агрономія” з дисциплін: “Адаптивні системи землеробства”, “Державна експертиза землевпорядних рішень”; першого бакалаврського освітнього ступеня спеціальності “Лісове господарство” та “Садово-паркове господарство” з дисципліни “Геодезія”.
 • Проходив стажування та підвищення кваліфікації: у 2010 році – підвищення кваліфікації на базі Одеського селекційно-генетичного інституту НААН України за напрямком “Новітні технології в землеробстві, рослинництві та селекції” обсягом 42 години. У 2013 році – підвищення кваліфікації на базі Державної наукової установи “УНДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого” з 16.12.13 р. по 20.12.13 р. зі спеціальності “Агрономія” обсягом 32 години. У 2016 році пройшов підвищення кваліфікації на базі НУБіП України зі спеціальності “Геодезія та землевпордякування” з 03.03.16 р. по 18.03.16 р. обсягом 56 годин. У 2020 році проходив підвищення кваліфікації на базі Уладово-Люлинецької СДС Інституту цукрових буряків та біоенергетичних культур НААН України обсягом 90 годин.
 • З 2002 року і по даний час дійсний член Всеукраїнської громадської організації “Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова”.
 • З 2009 по 2012 р. – член Науково-технічної ради Управління Деркомзему у Вінницькій області де приймав участь в розробці «Методичних положень щодо контурно-меліоративної організації ведення с.-г. виробництва».
 • 2005-2008 рр. – член редколегії “Збірника наукових праць ВДАУ”.
 • 2010-2012 рр. – член редколегії «Збірника наукових праць ВНАУ», секція «Сільськогосподарські науки».
 • З 2021 року – член редколегії збірника «Сільське госродарство та лісівництво»
 • З 2000 по 2004 р. був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених за розробки в галузі «Ідентифікації селекційного матеріалу кукурудзи для створення гібридів з високопродуктивним ідіотипом». Член авторського колектову з розробки комплексної Програми розвитку сільського господарства Вінницької області у 2006 – 2012 рр. та на період до 2015 року (у розділах моніторинг ґрунтового покриву, застосування мінеральних добрив та засобів хімізації, рекультивація земель с.-г призначення тощо).
 • За вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм нагороджений відзнакою «Відмінник освіти та науки» ІІІ ступеня (2006 рік), почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2007 рік), Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2010 рік), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (2011 рік). Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради з нагоди Дня працівників освіти (2019 рік).  Неодноразово преміювався ректоратом Вінницького НАУ за професіоналізм, добросовісне виконання своїх посадових обов’язків та вагомі внески у розвиток університету.

 Науково-дослідна робота

 • Сьогоднішня наукова діяльність направлена на вивчення проблематики адаптивного потенціалу сортів і гібридів сільськогосподарських культур з родини хрестоцвітих (редька олійна, суріпиця яра) в напрямку моделювання ростових процесів з врахуванням динамічних змін клімату в рамках наукової школи університету «Розробка та удосконалення технологій вирощування зернобобових культур, технічних і основних кормових культур та технологій заготівлі кормів».
 • Впродовж своєї науково-педагогічної діяльності був виконавцем 2 державних, 6 госпдоговірних та 8 ініціативних тематик.
 • За період 2005-2009 рр. приймав участь в розробці засад органічного виробництва в рамках українсько-швейцарського проекту “Еколан Україна” та проекту “Чисте виробництво” разом з організацією UNICEF в Україні та Київським національним політехнічним університетом.
 • За період 2009 – 2013 рр. був керівником 4 науково-пошукових робіт учнів шкіл Вінницької та Житомирської області Малої академії наук України.
 • За період 2015-2020 рр. – виконавець 6 госпдоговірних та 5 ініціативних тематик.
 • За період навчально-наукової діяльності має 222 науково-методичних публікації в тому числі 105 статей (в тому числі 4 у базі Scopus, 2 у Web of Science), 111 науково-методичних праць, 4 монографії в т.ч. дві одноосібних, 1 патент на корисну модель, 1 навчальний посібник.

Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Цицюра Я. Г. Морфологічні характеристики обгорток качанів і їх плив на процеси вологовіддачі зерна у самозапилених ліній кукурудзи. Матеріали науково-практичного семінару молодих вчених та спеціалістів 22-23 листопада 1999 року. Київ, 1999. С. 91-92.
 • Цицюра Я. Г. Класифікація самозапилених ліній та гібридів кукурудзи за ознаками висихання зерна. Збірник матеріалів І міжвузівської наукової конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи”, 10-11 квітня. Вінниця. 2001. С. 15-17.
 • Цицюра Я. Г. Екологічні аспекти величини вологості зерна кукурудзи. Матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених “Засади сталого розвитку аграрної галузі” 28-30 жовтня 2002. Київ. С. 28-29.
 • Цицюра Я. Г. Використання комбінаційного аналізу для оцінки вихідного матеріалу кукурудзи на швидку вологовіддачу зерном. Збірник матеріалів ІІ міжвузівської наукової конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи”, 27-28 лютого, Вінниця, 2002. С. 5-7.
 • Цицюра Я. Г. Статистично-генетична оцінка величини вологості зерна в агрофітоценозах кукурудзи. Матеріали міжнародної наукової конференції “Сталий розвиток агроекосистем”, 17-20 вересня 2002. С. 130-132.
 • Цицюра Я. Г. Критерії швидкої вологовіддачі зерном в самозапилених ліній та простих гібридів кукурудзи. Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської наукової конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи”, 17-19 березня, Вінниця. 2003. С. 99-102.
 • Цицюра Я. Г. Обгортки як селекційна ознака в самозапилених ліній та гібридів кукурудзи. Збірник матеріалів ІV міжвузівської наукової конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи”, 5-7 квітня, Вінниця, 2004. С. 10-12.
 • Цицюра Я. Г. Стратегія створення високопродуктивних швидковисихаючих гібридів кукурудзи. Збірник матеріалів V міжвузівської наукової конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи”, 17-19 травня, Вінниця, 2005. С. 4-7.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т.В. Кормова продуктивність різнострокових посівів редьки олійної залежно від мінерального живлення. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ‘”Наука на службі сільського господарства”. – Миколаїв: Миколаївська ДСДСІЗЗ, 2013. С. 90-91.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т.В. Особливості формування асиміляційної поверхні сортів редьки олійної залежно від технологічних параметрів та строків сівби. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (до 60-річчя утворення Черкаської області). Уманський НУС, 2013. С. 131-133.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т.В. Особливості формування асиміляційної поверхні сортів редьки олійної залежно від технологічних параметрів та строків сівби. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Частина 1. Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки (до 60-річчя утворення Черкаської області). Умань 2013. С. 131-133.
 • Цицюра Я.Г. Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Гончарівські читання», присвяченій  85-річчю з дня народження селекціонера-картопляра, лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, професора, доктора с.-г. наук Гончарова Миколи Дем’яновича (22-23 травня 2014 року). Суми, 2014. С. 305-309.
 • Цицюра Т.В., Цицюра Я.Г. Редька олійна цінна сидеральна культура у біологізованих системах землеробства. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 140-річчю створення ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (22 травня 2014 року). Херсон, 2014. С. 83-88.
 • Цицюра Т.В., Цицюра Я.Г. Особливості формування якості листостеблової маси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення в умовах Лісостепу правобережному. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора С.Д. Лисогорова (11 грудня 2013 року). Херсон, 2013. С. 368-371.
 • Цицюра Я. Г.. Агрохімічний потенціал грунтів Вінниччини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2013. С. 105-107.
 • Цицюра Я. Г. Моніторинг структури землекористування Вінниччини за критерієм частки екологостабілізуючих угідь // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, студентів і аспірантів, 5-6 литопада 2014 р. Харків. С. 106-109.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення. Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції “Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави” 17 – 18 жовтня 2014 р. Вінниця. С. 116-120.
 • Цицюра Я. Г. Оцінка структури землекористування Вінниччини як онови ведення сталого землеробства. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Актульні проблеми ґрунтознавства, землеробства та агрохімії. 9-13 червня 2014. Львів. С. 168-176.
 • Цицюра Я. Г. Герборегулююча роль редьки олійної у адаптивному землеробстві. Материалы международной научно-практической интернет-конференции “Проблемы и перспективы развития современной аграрной науки” 1 июля 2014. МДДС. С. 44-45.
 • Цыцюра Я. Г. Значение редьки масличной в системе обеспечения производительности аридных территорий. Сборник материалов докладов Международной научно-практической конференции “Современные проблемы повышения продуктивноти аридных территорий”, 16-18 мая 2014. – ФГБНУ “Прикаспийский научно-иследователький институт аридного земледелия”. С. 208-213.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Особливості формування індивідуальної репродуктивної архітектоніки рослин редьки олійної за різних технологічних параметрів сівби. Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції “Стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах”, 20-22 червня 2014. Херсон. С. 20-21.
 • Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А.Формування насіннєвої продуктивності сортосумісних посівів ячменю ярого. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної аграрної науки”. Умань, 2014. С. 110-112.
 • Цицюра Я. Г. Ярусність агрофітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення. Материалы международной научно-практической Интернет-конференции: “Аграрная наука: развитие и перспективы”, Миколаївська ДСДС, 5 жовтня 2015 року. С. 2-3.
 • Цицюра Я. Г. Роль мінеральних добрив у підвищенні антистресовості технологій вирощування редьки олійної. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості грунтів і використання добрив”. Львів, Дубляни, 8-10 червня 2015 р. С. 316-324.
 • Цицюра Я. Г. Запилення редьки олійної комахами у правобережному Лісостепу України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів “Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин”. Харків, ХНАУ, 22 – 23 жовтня 2015 р. С. 103-106.
 • Цицюра Я. Г. Індивідуальні особливості формування насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної аграрної науки”. Умань, 20 листопад 2015 р. С. 121-123.
 • Цицюра Я. Г. Значимість редьки олійної як сидеральної культури у сучасній раціональній системі удобрення. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні проблеми агрохімії та грунтознавства”, Дубляни 18 –19 лютого, 2016 р. С. 359-365.
 • Цыцюра Я. Г. Закономерности ростовых процес сов редьки масличной при изменении гидротермических режимов периода вегетации. Материалы международной научно-практичекой конференции посвящённой 120-летию со дня рождения К. Г. Шульмейстера, г. Волгоград, 2016. С. 140-146.
 • Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А. Ефективність сортових блендів ячменю ярого. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  “Сучасні агротехнології: тенденції та інновації”, 17 –18 листопада 2015 р. С. 328-331.
 • Цицюра Я. Г. Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Органічне виробництво і продовольча безпека”, 12 – 13 травня 2016 р.,Житомир. С. 133-137.
 • Цицюра Я.Г. Хрестоцвіті блішки на редьці олійній: особливості заселення та шкідливості. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 200-річчю з дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 22-23 вересня 2016 р., Харків. С. 95-98.
 • Цицюра Я. Г. Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної. «2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України» / Матеріали міжнародної наукової конференції / 11-12 серпня 2016 р. Вінниця: Діло, 2016. С. 143-145.
 • Цицюра Я.Г. Дія мінеральних добрив на продуктивність редьки олійної за умови зміни клімату. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції молодих учених “Інновації в сучасній агрономії”, 26-27 травня 2016 р. Вінниця. С. 125-129.
 • Цицюра Я. Г. Значення строків сівби у формуванні продуктивності сортів редьки олійної. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчсених і спеціалістів “Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур”, c. Центральне, 21 квітня 2017 р. С. 134-135.
 • Цицюра Я. Г. Ярусність агрофітоценозу редьки олійної як чинник формування її продуктивності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Молодёжь и инновации-2017”, м. Горки (республіка Білорусь), 1-2 червня 2017 р. С. 19-22.
 • Цицюра Я. Г. Зіставна продуктивність різних строків сівби редьки олійної з врахуванням кліматичних змін та загальної стресовості періоду вегетації. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти". 13-14 березня 2018 р. м. Київ. НМЦ “Агроосвіта”. С. 114-117.
 • Цицюра Я.Г. Значимість редьки олійної у сидеральних системах землеробства. Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» 3-5 жовтня 2018 р. Миколаїв, 2018. С.120-121
 • Цицюра Я.Г. Редька олійна як ефективний компонент органічних сидеральних систем удобрення. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука». Київ, 1 листопада 2018 р. С. 59-62.
 • Цицюра Я.Г. Зміна гербологічної ситуації поля за використання редьки олійної як сидерату. «Досягнення вітчизняної аграрної науки: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції» 15 листопада 2018 р. Херсон: ІЗЗ НААН, 2018. С.130-131.
 • Ідентифікація оптимальних норм висіву редьки олійної за показниками морфометрії сім’ядоль Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасне сільське господарство: ключові проблеми та досягнення». Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2019. С.16-18.
 • Адаптивна стратегія рослин редьки олійної до зміни клімату у системі технології її вирощування в умовах лісостепу правобережного. Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон, 2019. С.89-92.
 • Цицюра Я.Г. Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв. Матеріали Всеукраїнської (з іноземною участю) науково-практичної веб-конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти в Україні» 15 травня 2020 року, м. Херсон, Херсонська академія ннеперервної освіти. С.44-46.
 • Цицюра Я.Г. Використання фітоценологічних підходів в оцінці оптимальності конструювання агрофітоценозів редьки олійної. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощуванння сільськогосподарських культур» 24 квітня 2020 року Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла АА України) С.18-21.

 Статті

 • Цицюра Я. Г. Взаємозв’язок вологовіддачі зерна самозапилених ліній кукурудзи з тривалістю міжфазних періодів, морфологічних ознак качанів і зерен. Збірник наукових праць ВДСГІ, 1998. Вип.5. С. 36-40.
 • Цицюра Я. Г., Зозуля О. Л. Обгортки і їх плив на розподіл вологи в системі стрижень – качан – навколишнє середовище. Збірник наукових праць ВДАУ, Вінниця, 2000. С. 18-22.
 • Цицюра Я. Г., Зозуля О. Л. Оцінка комбінаційної здатності самозапилених ліній кукурудзи за ознакою “Вологість зерна. Таврійський науковий вісник, Херсон, 2001. Вип. 18. С. 44-47.
 • Цицюра Я. Г. Фізіологічна стиглість зерна кукурудзи та критерії її визначення. Вісник Білоцерківського ДАУ, Біла Церква, 2001. Вип. 20. С. 115-128.
 • Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи з інтенсивною віддачею вологи зерном : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Цицюра Ярослав Григорович; Вінницький держ. аграрний ун-т. Вінниця, 2001. 197 с
 • Цицюра Я. Г. Шляхи створені високопродуктивних гібридів кукурудзи з інтенсивним висиханням зерна. Корми і кормовиробництво, Вінниця, 2001. Вип. 47. С. 136-138.
 • Цицюра Я. Г. Роль морфологічних, фенологічних ознак рослини та окремих кліматичних факторів у процесах зниження вологості зерна в самозапилених ліній та гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ, Вінниця, 2001. Вип. 10. С. 53-60.
 • Цицюра Я. Г. Особливості підбору батьківських форм у створенні гібридів кукурудзи з інтенсивною віддачею вологи зерном. Збірник наукових праць Інститут землеробства УААН, Київ, 2002. Вип. 3. С. 56-62.
 • Цицюра Я. Г. Основні критерії класифікації самозапилених ліній та гібридів кукурудзи за ознаками інтенсивності висихання зерна. Таврійський науковий вісник, Херсон, 2002. Вип. 19. С. 29-36.
 • Цицюра Я. Г. Генетичний аналіз ознаки “вологість зерна” в кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ, Вінниця, 2002. Вип. 11. С. 42-47.
 • Цицюра Я. Г. Мінливість ознак вологості та вологовіддачі зерна самозапилених ліній і гібридів кукурудзи. Зб. наукових праць ІЗ Південного регіону УААН, Херсон, 2002. Вип. 3. С. 144-147.
 • Цицюра Я. Г. Порівняння інтенсивності віддачі вологи зерном кременистого та зубоподібного підвидів кукурудзи. Вісник Львівського ДАУ, Львів, 2002. Випуск Агрономія № 6. С. 157-163.
 • Цицюра Я. Г., Рибак М.Ф. Взаємозв’язок інтенсивності висихання зерна і урожайності гібридів кукурудзи. Вісник державної агроекологічної академії. Житомир, 2002. № 1. С. 63-69.
 • Цицюра Я. Г., Зозуля О. Л. Селекція кукурудзи на підвищення її адаптивних властивостей шляхом поєднання високої урожайності і швидкого висихання зерна в одному генотипі. Овочівництво  баштанництво. Харків, 2002. Вип. 47. С. 198-204.
 • Цицюра Я. Г. Генетичний аналіз ознаки “вологість зерна” за схемою Джінкса–Хеймана. Збірник наукових праць Полтавського ДАУ, Полтава, 2002. Вип. 52. Т. 1. С. 56-61.
 • Цицюра Я. Г., Зозуля О. Л. Вологість зерна та її діалельний аналіз в самозапилених ліній кукурудзи. Селекція і насінництво. Харків, 2003. Вип. 85. С.52-57.
 • Цицюра Я. Г. Типи вологовіддачі зерна в самозапилених ліній та простих гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Таврійський науковий вісник. Збірник наукових праць. Херсон: Айлант, 2010. Вип. 49. С. 42-48.
 • Цицюра Я. Г. Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінниччини. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця, 2010. № 42. Т. 4. С. 132-145.
 • Цицюра Я. Г., Квітко .Г.П., Гетман Н.Я., Цицюра Т.В. Перспективи вирощування та кормова цінність редьки олійної в правобережному Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. Вип. 67. 2010. С. 29-39.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т.В. Особливості виробництва біопалива з редьки олійної. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету (серія: с.-г. науки). ВНАУ. 2011. Вип. 48. № 8. С. 30 – 34.
 • Калетнік Г. М., Цицюра Я.Г., Мазур В. А. Стан і перспективи розвитку біопалива. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Київ, 2011. Вип. 4. С. 112-118.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т.В. Динаміка росту сортів редьки олійної за різних норм висіву, способу сівби і удобрення. Віник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2013. Вип. 59. С. 39-47.
 • Мазур В.А., Цицюра Я.Г. Перспективи виробництва високоенергетичних культур та оцінка біоенергетичного потенціалу Вінниччини. Збірник наукових праць інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Випуск 19. За редакцією академіка НААН М.В. Роїка. Київ. 2013. С. 203-208.
 • Цицюра Я.Г., Цицюра Т.В. Редька олійна як сировина для виробництва біопалива. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 2014. С. 244-248.
 • Цыцюра Я. Г., Цыцюра Т. В. Редька масличная как альтернативное сырьё для производства биотоплива. Научно-теоретический и практический журнал “Вестник Прикаспия”. № 3 (6). 2014. С. 30 -34.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Формування діаметра стебла рослин редьки олійної залежно від технології її вирощування та удобрення в умовах Лісостепу правобережного. Таврійсьий науковий вісник. Вип. 88. Херсон, 2014. С. 214-218.
 • Цицюра Я. Г. Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини. Вісник Сумського національного аграрного університету. № 3 (27).  Суми, 2014.  С. 65-70.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Біоенергетична ефективність технологій виробництва біомаси редьки олійної. Збірник наукових праць ВНАУ. 2014. Випуск 6 .С. 48-56.
 • Мазур В., Цицюра Я., Дідур І., Пелех Л Динамічна оцінка гумусового стану ґрунтів Вінниччини. Вісник Львівського Національного аграрного університету. Серія Агрономія. № 18. 2014. С. 80- 86.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Адаптивный потенциал отдельных с.-х. культур в условиях изменения климата. Вестник Прикаспия. № 2(9) 2015. С. 11-19.
 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В., Векленко Ю. А. Оцінка адаптивного потенціалу ряду с.-г. культур за літньої сівби в умовах Лісостепу Правобережного України. Збірник наукових праць, Серія: Сільське господарство та лісівництво. № 1, 2015. С. 34-44.
 • Цицюра Я.Г., Цицюра Т.В. Редька олійна. Стратегія використання та вирощування: монографія. Вінниц. нац. аграр. ун-т. Вінниця: Нілан, 2015. 623 с.
 • Цыцюра Я.Г. Особенности формирования структуры фауны фитофагов агроценоза редьки масличной в Правобережной Лесостепи Украины. Защита растений. Сборник научных трудов. Випуск 40. Минск, Колорград, 2016. С. 303-310.
 • Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь // Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій. Колективна монографія За ред. П. В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. Полтава: Видавництво “Сімон”, 2016. С. 74-86 (тематичний розділ колективної монографії).
 • Цицюра Я.Г. Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2016. Вип. 89. Ч.1. Сільськогосподарські науки. С. 242-251.
 • Цицюра Я.Г. Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптивності та стратегія удосконалення. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. № 3. 2016. С. 6-15.
 • Цицюра Я.Г. Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу  Вінниччини та шляхи його ефективного використання. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. № 4. 2016. С. 6-16.
 • Цицюра Я. Г. Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Сільське господарство та лісівництво. Випуск 5. 2017. С. 25-33.
 • Цицюра Я. Г., Горпинюк С.А. Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Сільське господарство та лісівництво. Випуск 5. 2017. С.62-69.
 • Цицюра Я.Г. Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Сільське господарство та лісівництво. Випуск 6. Т. 1. 2017. С.48-54.
 • Цицюра Я. Г. Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України. Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 82. С. 170-179.
 • Цицюра Я.Г. Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу правобережного України. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 7. Т. 1. С. 92-104.
 • Цицюра Я.Г., Первачук М.В. Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Сільське господарство та лісівництво. Випуск 8. 2018. С. 59-70.
 • Цицюра Я.Г. Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 100. Т. 2. С. 118-129.
 • Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В.. Грунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрямки ефективного використання: монографія. Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”. 2018. 452 с.
 • Цицюра Я.Г. Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану грунту в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 101. 2018. С. 128-136.
 • Цицюра Я.Г. Особливості формування ярусності агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу правобережного України. Науковий вісник НУБіП. Випуск 286. 2018. Серія Агрономія. С. 205-215.
 • Цицюра Я.Г. Формування анатомічних особливостей будови стебла редьки олійної залежно від параметрів формування її агрофітоценозів в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 103. С. 143-154.
 • Цицюра Я.Г., Копайгородський В.О. Яра суріпиця як перспективна культура багатоцільового використання для умов Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 9. 2018. С. 51-58.
 • Цицюра Я.Г. Ступінь полеглості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 10. 2018. С. 84-97.
 • Цицюра Я.Г. Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування. Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. Київ. Вип. 4. 2018. С. 72-80.
 • Цицюра Я.Г. Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. Вінниця. Вип. 86. 2018. С. 127-134.
 • Цицюра Я.Г. Життєздатність насіння редьки олійної та її складові методами лабораторного оцінювання. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 12. 2019. С. 53-68.
 • Цицюра Я.Г. Роль мікроелементів у системі удобрення редьки олійної у Лісостепу Правобережному. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 13. 2019. С. 54-67.
 • Цицюра Я.Г. Оцінка ефективності конструювання агрофітоценозів та удобрення редьки олійної на основі модульновіталітетного методу. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 14. 2019. С. 57-78.
 • Цицюра Я.Г., Ковальчук Ю.О. Вплив позакореневих підживлень на формування якісних показників насіння редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 15. 2019. С.30-44.
 • Цицюра Я.Г. Потенциал конкурентоспособности редьки масличной к сорнякам в зависимости от технологических параметров формирования ее ценоза. ŞTIINŢA AGRICOLĂ. № 2. 2019. С.16-24.
 • Цицюра Я.Г. Оценка экологической стабильности и пластичности сортов редьки масличной разного эколого-географического происхождения в условиях Лесостепи правобережной Украины. ŞTIINŢA AGRICOLĂ. № 1. 2020. С.15-24.
 • Цицюра Я.Г.Эффективность гербицидного контроля чистоты агрофитоценозов редьки масличной в условиях лесостепи Правобережной Украины. Земледелие и защита растений. № 3(130). 2020. С.44-48.
 • Цицюра Я.Г. Оцінка ґрунтового покриву Вінниччини на придатність до органічного виробництва. Сільське господарство та лісівництво.. 2020. № 16. С.13-27.
 • Цицюра Я.Г. Оцінка жаростійкості редьки олійної лабораторними методами. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 18. С.42-58.
 • Цицюра я.г., Ковальчук Ю.О. Формування олійності насіння редьки олійної залежно від застосовуваних мікроелементів Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 17. С.74-84.
 • Tsytsiura Y. Formation peculiarities of maternal variation of oilseed (fodder) radish pods. Asia life sciences. 2020. № 29 (2). Р. 247-266.
 • Tsytsiura, Y. H. 2019. Evaluation of the efficiency of oil radish agrofitocenosis construction by the factor of reproductive effort. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25 (6), 1161–1174 (Scopus).
 • Tsytsiura Ya. Assessment of peculiarities of weed formation in oilseed radish agrophytocoenosis using different technological models. Chilean Journal of agricultural research. Оctober-december 2020. № 4, vol. 80. Р. 661-674 (Scopus, WoS).
 • Tsytsiura Y. Formation and determination of the individual area of oilseed radish leaves in agrophytocenosises of different technological construction. Agronomy Research. 2020. № 18 (3). Р 2217-2244 (Scopus).
 • Tsytsiura, Y.H. 2020. Modular-vitality and ideotypical approach in evaluating the efficiency of construction of oilseed radish agrophytocenosises (Raphanus sativus var. oleifera Pers.). Agraarteadus. № 31(2). Р. 219–243 (Scopus).

Навчальні посібники, підручники


 • Ґрунтознавство з основами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості ґрунтів. Навчальний пoсібник / Я.Г. Цицюра, М.І. Поліщук, Л.Ф. Броннікова. ТОВ «Друк плюс». 2020. 676 с.

Монографії

 • Цицюра Я. Г., Цицюра Т.В. Редька олійна. Стратегія використання та вирощування: монографія. Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2015. 624 с
 • Грунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрямки ефективного використання: монографія / Я.Г. Цицюра, Л.Ф. Броннікова, Л.В. Пелех. Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”. 2018. 452 с..
 • Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь. Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій. Колективна монографія За ред. П. В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. Колективна монографія. Полтава: Видавництво “Сімон”, 2016. С. 74-86.
 • Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.): систематика, біологія, адаптивний потенціал та стратегія контролю. Монографія / М.М. Неїлик, Я.Г. Цицюра. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2020. 700 с.

Патенти

 • Цицюра Я.Г. Патент України на корисну модель № 119371 від 25.09.2017, Бюл. № 18.. Спосіб сівби редьки олійної для формування кормових і насінницьких її посівів в єдиному технологічному

 Наукові інтереси

 • Адаптивні стратегії розвитку рослин.
 • Віталітетні особливості формування агрофітоценозів хрестоцвітих культур.
 • Оцінка адаптивності, стабільності та пластичності росту і розвитку основних с.-г. культур.
 • Динаміка ростових процесів ряду хрестоцвітих культур за зміни клімату.
 • Асиметрія і формуванні основних вегетативних органів рослини.
 • Біоорганічні системи живлення та удобрення ряду с.-г. культур.
 • Напрямки біологізації систем землеробства та технологій вирощування хрестоцвітих культур.

Місце і дата народження

 05.06.1968р., с. Городківка, Крижопільський р-н.

Освіта

 •  1985-1991: Вінницький сільськогосподарський інститут; «вчений-агроном»;
 •  1991-1994: агроном відділу боротьби із бур’янами Інституту кормів УААН.
 •  1995-1998: аспірантура, Інститут землеробства УААН, м. Київ, спеціальність 01.01.01. – «Землеробство».

 Кар’єра

 Викладацька діяльність – з1998 року

 • з 1998-2001р.р. старший викладач кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання с.-.г продукції. Читав та проводив лекційні і практичні заняття з дисциплін «Основи екології», «Овочівництво».
 • 2001-2013р.р., доцент кафедри «Екології та ОНС». Викладав дисципліни «Загальна екологія», «Інженерна екологія», «Ландшафтна екологія», «Техноекологія».
 •  2013 року доцент кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії Вінницького НАУ. Викладаю слідуючі дисципліни: «Охорона земель», «Балансові методи оцінки якості грунтів», «Методологія дослідження і діагностика грунтів», «Екологічне землеробство», «Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель», «Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель».

 Науково-дослідна робота

 • Сьогоднішня наукова діяльність направлена на вивчення проблематики біологізації систем землеробства та технологій вирощування зернобобових культур.
 • За період навчально-наукової діяльності маю 137 науково-методичних публікацій в тому числі 43 статей, 94 науково-методичних праць, 1 монографія, 1 патент на корисну модель. 

Участь у конференціях

 • Міжнародна конференція „ Шляхи використання земельних ресурсів України" (Інститут землеробства УААН, Чабани, 1995р.)
 • Міжнародна конференція „Україна в світових земельних, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах" (Вінниця, 1995р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція „Наслідки наукових пошуків молодих вчених -аграрників в умовах реформування АПК" (Інститут землеробства УААН, Чабани, 1996р.)
 • «ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю» (Вінниця, 2011 р.)
 • Міжнародна  науково-практичний форум «Теоретичні основи  і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій». (Львівський національний аграрний університет, 2012 р.)
 • 8-й  з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (Ялта, 2013 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми природокористування та ОНС». (м. Рівне, 2013 р.)
 • Всеукраїнська наукова конференція «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства» ( м. Умань, 2014 р.)
 • 4-та міжнародна науково-технічна конференція. Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. (Вінниця, 2014 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, 2015 р.)
 • Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: 3-тя Міжнародно науково-практична конференція (Дрогобицький державний  педагогічний університет ім. Івана Франка, 2015 р.)
 • Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації. Міжнародна наук.-практ. конф. (Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2015 р)
 • Сучасні агротехнології: тенденції та іновації. Всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, ВНАУ, 2015 р.)
 • Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні. Восьма міжнародна науково-практична конференція (Львів, 2015 р.)

Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Шкатула Ю.М. Ефективність післясходового внесення гербіцидів в посівах лядвенцю рогатого Тези доповідей Міжнародної конференції, „ Шляхи використання земельних ресурсів України". Чабани. 1995. С.19.
 • Борона В.П. Карасєвич В.В. Шкатула Ю.М. Шляхи знищення забур'яненості безпокровних посівів лядвенцю рогатого. Міжнародна конференція „Україна в світових земельних, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах". Вінниця, 1995.С. 505.
 • Борона В.П. Шкатула Ю.М. Ефективність півоту на лядвенці рогатому. Мат. Міжнародної науково - практичної конференції „Наслідки наукових пошуків молодих вчених -аграрників в умовах реформування АПК" Чабани, 1996.С.32.
 • Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Шкатула Ю.М. Вплив контрзаходів на вміст радіо цезію у ґрунті та у с.-г. продукції через 20 років після аварії на ЧАЕС. Чорнобиль – біль України. Матеріали обласних науково-практичних конференцій, 2001-2006 рр. Вінниця: Книга Вега, 2006.
 • Шкатула Ю.М. Сільськогосподарське використання земельного фонду Вінницької області.  «ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю». 21-24 вересня, 2011 року. Збірник наукових статей. Том 2. Вінниця. С.513-515.
 • Шкатула  Ю.М. Дубчак О.В. Оцінка та аналіз стану сільськогосподарських угідь Вінницької області та методи їх оптимізації. Materialy   8 Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012» Volume 10. Ekonomiczne nauki .: Premysl. Nauka i studia – 104 str.
 • Шкатула Ю.М. Аналіз стану сільськогосподарських угідь Вінниччини та практичні заходи їх оптимізації. Теоретичні основи  і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій. Матеріали міжнародного науково-практичного форуму 18-21 вересня 2012 р. Львівський національний аграрний університет. С. 137-144.
 • Шкатула Ю.М. Роль бобових культур у кругообігу азоту в агрофітоценозах. Тези доповідей. 8-й  з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 1-6 жовт. 2013 р. Ялта. С. 213.
 • Шкатула Ю.М., Балинська Н.А., Чернявський Л.М. Агроекологічний стан грунтів в сталому розвитку агросфери Вінниччини. Електронний збірник матеріалів, ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. 2014. С. 289.
 • Паламарчук А.В. Шкатула Ю.М. Агроекологічне значення гороху в сталому розвитку агросфери. Матеріали наук. конф. «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства / [ Редкол.: О.О.Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань, 2014. С. 319-320.
 • Булавко О.В., Шкатула Ю.М. Агроекологічні особливості формування врожаю насіння квасолі. Матеріали наук. конф. «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства /[ Редкол.: О.О.Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань, 2014. С. 276-277.
 • Паламарчук А. В.,Шкатула Ю. М. Ефективність дії систем хімічного захисту в посівах гороху. Матеріали 4-ї міжнародної науково-технічної конференції 17-18 жовтня. Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. - Вінниця. 2014 р. – С. 54-56.
 • Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. Особливості формування біоенергетичної продуктивності квасолі залежно від технології вирощування. Матеріали 4-ї міжнародної науково-технічної конференції 17-18 жовтня. Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. - Вінниця. 2014 р. С. 54-56.
 • Булавко О., Шкатула Ю. Вплив інокуляції насіння квасолі на її врожайність. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених(Дрогобицький державний  педагогічний університет ім. Івана Франка. 26-27 березня 2015 р.) – Дрогобич: Посвіт, 2015. С. 12-13.
 • Краєвська Л., Шкатула Ю. Агроекологічні заходи вирощування квасолі.  Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених(Дрогобицький державний  педагогічний університет ім. Івана Франка. 26-27 березня 2015 р.). Дрогобич: Посвіт, 2015. С. 21-22.
 • Паламарчук А., Шкатула Ю. Дія гербіциду пульсар в агроценозах гороху. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених(Дрогобицький державний  педагогічний університет ім. Івана Франка. 26-27 березня 2015 р.). Дрогобич: Посвіт, 2015. С. 27-28.
 • Шкатула Ю. М., Булавко О. В. Зернова продуктивність квасолі сорту Славія в залежності від хімічного захисту. Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 4-5 листопада 2015 р./ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Х.: ХНАУ, 2015. С. 15-18.

 Статті

 1. Борона В.П., Карасєвич В.В., Задорожний В.С., Шкатула Ю.М. Сходи сої без бур'янів. Захист рослин. 1997. №6. С.20-21.
 2. Шкатула Ю.М., Борона В.П., Карасєвич В.В. Лядвенець рогатий, способи зниження забур'яненості посівів. Захист рослин. 1997. № 11. С. 14- 15.
 3. Шкатула Ю.М. Шкодочинність бур'янів в безпокривних посівах лядвенцю рогатого першого року життя. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. К.1998. Вип. 1. С. 98- 101.
 4. Борона В.П., Карасєвич В.В., Шкатула Ю.М., та ін. Інтегрована система боротьби з бур'янами в посівах кормових та зернофуражних культур. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Корми і кормовиробництво. 1999. Вип. 46. С. 162-169.
 5. Борона В.П., Карасєвич В.В., Шкатула Ю.М., та ін. Шкідливість бур'янів та хімічні заходи боротьби з ними в посівах конюшини лучної в умовах центрального Лісостепу України. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2000. Вип. 7. С. 73-76.
 6. Борона В.П., Шкатула Ю.М. Вплив гербіцидів на забур'яненість посівів та урожайність насіння ріпаку ярого. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. Вип.14. 2003. С. 9- 14.
 7. Шкатула Ю.М. Післядія гербіцидів у насінницьких посівах лядвенцю рогатого. Збірник наукових праць Інститут землеробства УААН. К. 2002. Вип. 3-4. С.19-21.
 8. Борона В.П., Карасєвич В.В., Первачук М.В., Шкатула Ю.М. Комплексне контролювання бур’янів у короткоротаційних сівозмінах. Корми і кормовиробництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 53. Вінниця. 2004. С. 156-173.
 9. Кравчук Г.І., Шкатула Ю.М. Аналіз пошкодження ожеледдю верхньої частини крони дерев у лісових насадженнях Вінниччини. Екологія: проблеми адаптивно-ландшафт. землеробства. Матеріали міжнародної наукової конференції 16-18 червня 2005 р. Житомир. Вид. Держ. агроекологічний університет», 2005. С.17-20.
 10. Борона В.П., Карасєвич В.В., Солоненко В.М., Шкатула Ю.М. Інтегрований захист рослин у короткоротаційних сівозмінах у правобережному лісостепу України. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця: Випуск 26. 2006. С. 32-35.
 11. Борона В.П., Карасєвич В.В., Солоненко В.М., Шкатула Ю.М. Спосіб контролю повитиці польової. Корми і кормовиробництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 56. Вінниця, 2006. С. 54-58.
 12. Воловик В.М., Мудрак О.В., Шкатула Ю.М. Еколого-географічна характеристика перспективного регіонального ландшафтного парку «Середнє Побужжя» в межах регіону Східне Поділля. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2007. Випуск 31. С. 28-40.
 13. Корпало С.В., Шкатула Ю.М., Первачук М.В. Моніторинг та аналіз гідрохімічних показників р. Південний Буг у межах Вінницької області. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2008. Вип. 32. С. 31-43.
 14. Шкатула Ю.М., Лігус Г.М. Вплив полігону ТПВ на якість питної води у Липовецькому та Вінницькому районах. Збірник наукових праць ВДАУ. Вип. 37. Том 1. Вінниця. 2009. С. 158-167.
 15. Первачук М.В., Шкатула Ю.М. Аналіз основних гідрохімічних показників річки Дністер у межах Вінницької області. Зб. Наукових праць ВДАУ. Вип. 39. Том 1. Вінниця. 2009. С. 66-72.
 16. Дєдов О. В., Шкатула Ю. М. Поліпшення екологічного стану агроландшафтів Поділля: плани і реальність. Зб. Наукових праць ВНАУ. Вінниця. 2011. Вип. 7(47). С. 111-115.
 17. Шкатула Ю.М. Роль екологічної освіти та практики у навчанні студентів. Зб. Наукових праць ВНАУ. Вінниця. 2011. Вип. 7(47). С. 134-138.
 18. Шкатула Ю.М. Виховання студентської молоді в напрямку екологічної освіти та енергетичної безпеки. Зб. Наукових праць ВНАУ. Вінниця. 2011. Вип. 8(48). С. 108-112.
 19. Патыка В.Ф., Шкатула Ю.Н., Симочко Л.Ю. Биоиндикация и биотестирование в системе органического земледелия. Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань. 2011. С. 88-93.
 20. Шкатула Ю.М., Лігус Г.М. Оцінка екологічного стану грунтів м. Вінниці. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Випуск 9(49). Вінниця. 2011. С. 197-210.
 21. Гриник І.В., Патика В.П., Шкатула Ю.М. Мікробіологічні основи підвищення врожайності та якості зернових культур. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 4. 2011. С. 7-11.
 22. Патыка В.Ф., Симочко Л.Ю., Маклюк Е.И., Шкатула Ю.Н. Микробиологическая индикация и тестирование как основа почвенной діагностики. Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та перспективи. Збірник наукових праць (до 50-річчя від дня заснування Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН). Чернігів. 2011. С. 288-296.
 23. Воцелко С.К., Ямборко Н.А., Литвинчук О.А., Данкевич Л.А., Шкатула Ю.Н. Биодеструкция липкогенных композиций в почвах разных типов. Мікробіологічний журнал. Том 74. №1. січень-лютий. 2012. С. 28-32.
 24. Колісник С.І., Кобак С.Я., Шкатула Ю.М. Ефективність бактеріальних добрив у агроценозах сої в умовах правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки. Вип. 1 (57). С. 30-34.
 25. Кобак С.Я., Шкатула Ю.М. Вплив мікробних препаратів на урожайність насіння сої в умовах правобережного Лісостепу України. Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. Львів: Львів. нац. Аграр. ун-т, 2012. №16. 2012. С. 581-584.
 26. Шкатула Ю.М. Зональні системи агроекосистем у Вінницькій області. Научные труды института биоэнергических культур и сахарной свеклы. Вып. 17(том 2). Киев. 2013. С. 181-184.
 27. Шкатула Ю.М., Кириленко Л.В. Роль багаторічних бобовий трав в сталому розвитку Вінницької області. Всеукраїнська науково-практична конференція за участю молодих науковців «Екологічні проблеми природокористування та ОНС». Збірник наукових праць., м. Рівне, 7-9 листопада, 2013 року. Житомир. Вид. ЖДУ ім. І. Франка. 252 с.
 28. Іванюк С.В., Шкатула Ю.М. Фітопатологічна оцінка сортозразків сої в умовах правобережного Лісостепу України. Селекція і насінництво. Міжвід. тематичний науковий збірник. 2013. Вип. 103. С. 255-260.
 29. Кириленко Л.В., Шкатула Ю.М., Коць С.Я., Маменко П.М., Патика В.П. Формування високоефективної симбіотичної системи RHIZOBIUMGALEGAE – козлятник. Вісник аграрної науки. №1. 2014. С. 22-25.
 30. Кириленко Л. В., Шкатула Ю. М. Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах козлятника східного. Наукові записки. Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. 2014. №3 (60). С. 87-90.
 31. Шкатула Ю.М., Кириленко Л.В. Роль багаторічних бобовий трав в сталому розвитку Вінницької області Всеукраїнська науково-практична конференція за участю молодих науковців. Екологічні проблеми природокористування та ОНС. Збірник наукових праць. м. Рівне, 7-9 листопада. 2013 року. Житомир. Вид. ЖДУ ім. І. Франка. 252 с.
 32. Шкатула Ю. М., Паламарчук А. В. Вплив гербіцидів на забур’яненість та урожайність насіння гороху. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. №2. 2015. С. 102-110.
 33. Паламарчук А. В., Шкатула Ю. М. Зернова продуктивність гороху сорту Улус в залежності від хімічного захисту. Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали Восьмої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2-3 квітня 2015): Збірник наукових статей. Львів. ЛвДЦНІІ. С. 272-276.
 34. Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С. Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі. Вісник Дніпровського державного аграрно-економічного університету. № 4 (38). 2015. С. 73-76.
 35. Краєвська Л. С., Шкатула Ю. М. Продуктивність квасолі сорту Галактика в залежності від інокуляції насіння. Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали Восьмої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2-3 квітня 2015): Збірник наукових статей. Львів: ЛвДЦНІІ. С. 243-247.
 36. Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С. Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 4. С. 231-239.
 37. Шкатула Ю.М., Паламарчук А. В. Продуктивність гороху в залежності від агротехнічних та хімічних заходів. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 5. С. 215-223.
 38. Шкатула Ю.М., Булавко О. В. Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур’яненість та врожайність насіння квасолі. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 5. С. 232-240.
 39. Шкатула Ю.М., Булавко О.В. Гербіциди та стимулятори росту у технології вирощування квасолі на зерно. Збірник наукових праць ВНАУ Сільське господарство та лісівництво. 2017. Вип.7. Том. 2. С.110-119.
 40. Шкатула Ю.М. Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного лісостепу. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. Вип.10. С. 57-65.
 41. Шкатула Ю.М. Особливості впливу стимулятора росту та гербіцидів на індивідуальну продуктивність квасолі звичайної. Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства НААН. 2018. Вип. 3. С.75-81.
 42. Шкатула Ю.М. Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур’яненість та біометричні показники рослин квасолі. Збірник наукових праць ВНАУ Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип.12. С. 205-213.
 43. Шкатула Ю.М. Агроекологічне обґрунтування меліоративних заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип.14. С. 220-230.
 44. Шкатула Ю.М. Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні озимої пшениці. Polish journal of science. 2020. № 25. P. 12-21. Warszawa, Poland
 45. Шкатула Ю.М. Вплив агротехнологій вирощування озимого ріпаку на вміст важких металів та мікроелементів у вегетативній масі. International in dependent scientificjournal. 2020. № 13. Vol. 2. S. 15-21.
 46. Шкатула Ю.М. Вплив біологічних препаратів на продуктивність соняшнику. The scientific heritage (Budapest, Hungary). № 44. Р.5. (2020). Р.17-23.
 47. Шкатула Ю.М., Вотик В.О. Шляхи підвищення врожайності насіння нуту. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво». 2020. Вип.17. С.195-208. Р.30-34.
 48. Shcatula Y. HIGHER REDUCTION IN MAIZE CEREALS ON GRAIN. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). VOL 1. № 60. 2020. Р.3-10.
 49. Shcatula Y. EVALUATION OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF GROWTH STIMULATORS AND MICRO-FERTILIZERS IN MAIZE CROPS. Norwegian Journal of development of the International Science. №57. 2021. Р.8-14.
 50. Shcatula Y. EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS AND BIOLOGICAL PREPARATIONS ON SUNFLOWER PRODUCTIVITY. The scientific heritage (Budapest, Hungary). VOL 2. № 61. 2021. Р.13-20.
 51. Shcatula Y., Barsky T. FEATURES OF APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS IN THE GROWING OF WINTER BARLEY. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). VOL 3. № 64. 2021. Р.30-34.

Монографії

 1.  Патика В.П., Макаренко Н.А., Моклячук Л.І., Середа Л.П., Шкатула Ю.М. Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів. Монографія. К. 2005. 300 с.

Посібники

 1.  Шкатула Ю.М., Дзюмак М.А., Первачук М.В., Кравчук Г.І. Екотехнології міських систем: теоретичні основи і практикум. Навчальний посібник. Вінниця. ПП ТД Едельвейс і К. 2012. 196 с.
 2. Ткачук О.П., Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. Навчальний посібник. Сільськогосподарська екологія: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 542 с.

Патенти

 1. Кириленко Л. В., Коць С. Я., Маменко П. М., Шкатула Ю. М., Гнатюк Т. Т., Патика В. П. Штам бактерій RHIZOBIUM GALEGAE Л2 (колекція ІМІВ НАУ України) для одержання бактеріального добрива під козлятник східний. Патент на корисну модель №95714. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.01. 2015. Бюл. №1. Власник. ВНАУ

 Наукові інтереси

 • Агроекологічні напрямки вирощування сільськогосподарських культур.
 • Балансові методи удобрення сільськогосподарських культур.
 • Основні напрями охорони земель та збереження охорони навколишнього середовища.
 • Напрямки біологізації систем землеробства та технологій вирощування зернобобових культур.

Місце та дата народження

20.01.1971 р., м. Жмеринка, Вінницька область

Освіта

 • 1988-1991 рр.: Вінницький технікум залізничного транспорту,  спеціальність -  «Технік лісового господарства»;
 • 1992-1999 рр.: Вінницький сільськогосподарський інститут, спеціальність – «Вчений агроном»;
 • 1999-2011 рр.: аспірантура Науково-дослідного інституту кормів УААН, спеціальність – 06.01.12 – «Кормовиробництво і луківництво» (диплом кандидата с.-г. наук зі спеціальності 06.01.12 – «Кормовиробництво і луківництво» від 31.05.2011 р.)

 Кар’єра

 • 1991- 2002 рр.-  працювала у Науково-дослідному інституті кормів УААН на посадах лаборанта лабораторії технології вирощування сої, агронома ІІ категорії;
 • 2002-2006 рр. -  Вінницький державний аграрний університет, посада - методист І категорії науково-дослідного сектора;
 • 2006-2011 рр. – Вінницький національний аграрний університет, посада - заступник завідувача науково-дослідним відділом;
 • 2011- 2014 р. – Вінницький національний аграрний університет , посада - доцент кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії, проводила лабораторні заняття з агрохімії;
 • з 2014 р. по даний час – Вінницький національний аграрний університет, посада – старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, веду лекції, лабораторні та практичні заняття з «Землеробства».
 • У 2014-2015 н.р. проходила підвищення кваліфікації в  ННЦ «Інститут землеробства НААН» зі спеціальності «Загальне землеробство»  з 08.06.2015 р. по 12.06.2015 р
 • 2019-2020 н.р. проходила підвищення кваліфікації в  ННЦ «Інститут землеробства НААН» зі спеціальності «Загальне землеробство»  з 06.07.2020 р. по 10.07.2020 р.

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • «Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур» ( Чабани, 2009 р.);
 • « VI Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Aktuaine Problemy Nowoczesnych Nauk – 2010” ( Przemysl, 2010);
 • «Екологічні проблеми сільського виробництва» (Вінниця, 2016)
 • «Рослинництво, сучасний стан та перспективи розвитку» (Вінниця, 2017)
 • «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (Київ-Вінниця, 2017)
 • «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» (Вінниця, 2017)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інновації сучасної агрономії» (Вінниця, 2019)

Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Пелех Л.В. Продуктивність сумішей вівса з бобовими культурами в Правобережному Лісостепу // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів «Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур».  Чабани, 2009. С.51-52
 • Пелех Л.В. Класичний аналіз опису ростових процесів однорічних кормових культур при сумісному їх вирощуванні на зелену масу в умовах Правобережного Лісостепу // Materialy VI Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Aktuaine Problemy Nowoczesnych Nauk – 2010”.  Volume 97. Przemysl.  P. 62-66
 • Пелех Л.В. Вплив мікроелементів на формування продуктивності пшениці озимої в умовах Західного полісся // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва».  Вінниця, 7 грудня 2016.  Стор. 10-12

 Статті

 • Пелех Л.В. Особливості формування продуктивності кормових агрофітоценозів залежно від співвідношення норм висіву та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу // Збірник наукових праць ВДАУ. – Вінниця, 2009. – Вип.37. – С.115-123.
 • Петриченко В.Ф., Пелех Л.В. Вирощування вівса з високобілковими культурами в умовах Правобережного Лісостепу // Науково-теоретичний журнал УААН «Вісник аграрної науки».  Київ, 2010.  С.21-24.
 • Пелех Л.В. Роль бобових культур у підвищенні якості зелених кормів в умовах Правобережного Лісостепу України //  Міжвідомчий тематичний збірник «Корми і кормовиробництво».  Вінниця, 2010.  Вип.66. – С. 164-169.
 • Пелех Л.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування вівса в сумісних посівах з капустяними та бобовими культурами в умовах Правобережного Лісостепу України // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.  «Діло».  Вінниця, 2011.  20 с.
 • Забарна Т.А., Забарний О.С., Полгороднік О.Г., Пелех Л.В. Вплив мінеральних добрив та способу вирощування на азотфіксуючу здатність конюшини лучної в умовах Лісостепу правобережного // Міжвідомчий тематичний збірник «Корми і кормовиробництво».  Вип.75.  Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня Діло»,  2010. - С. 35-38.
 • Пелех Л.В. Вплив удобрення та норм висіву на ріст і розвиток вівса в суміші з зернобобовими культурами в умовах правобережного Лісостепу // Збірник наукових праць ННУ «Інститут землеробства НААН». Чабани, 2013.  Випуск 3-4.  Стор. 60-67.
 • Бурдига В.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Енергетична оцінка технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу Західного //Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки №83.  Вінниця, 2014.  Випуск 6.  Стор. 91-95.
 • Пелех Л.В. Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного лісостепу // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільське господарство та лісівництво. №5.  Вінниця, 2017.  Стор. 54-62.
 • Пелех Л.В. Вплив обробітку грунту та удобрення на урожайність пшениці озимої  в умовах Правобережного лісостепу України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного  університету. Серія: Сільське господарство та лісівництво. №6.  Вінниця, 2017.  Том І. Стор. 62-71.
 • Грунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання: монографія /Я.Г.Цицюра, Л.Ф.Броннікова, Л.В.Пелех.  Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2018.  452с., табл. 54, іл.. 140.
 • Пелех Л.В. Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного  університету. Серія: Сільське господарство та лісівництво. №8.  Вінниця, 2018.  Стор. 42-50.
 • Пелех Л.В. Оцінка шкодочинності бур’янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вип. 9. Вінниця.  С. 59-67.
 • Пелех Л.В. Оцінка рівня забур’яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вип. 11. Вінниця. 2018. С. 61-69.
 • Пелех Л.В. Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вип. 14. Вінниця. 2019. С. 172-183.
 • Пелех Л.В., Забарна Т.А. Влияние корневой системы клевера лугового на образование гумуса. International independent scientific journal. 2020. (13) 2. Р. 3-7.
 • Пелех Л.В. Формування урожайності озимої пшениці залежно від удобрення та обробітку грунту. The scientific heritage (Budapest, Hungary). 2020. (45) 3. Р.3-8.
 • Забарна Т.А., Пелех Л.В. Продуктивність сортів сої залежно від впливу грунтово-кліматичних умов правобережного Лісостепу України. Slovak international scientific journal. 2020 (39) 1. Р.6-11.
 • Забарна Т.А., Пелех Л.В. Формирование симбиотической продуктивности сортов сои в условиях правобережной Лесостепи Украины. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование . 2020. (57). С. 114-126.
 • Пелех Л.В. Формування фотосинтетичної продуктивності ярої пшениці в умовах Лісостепу правобережного. Annalid Italia. (Italy’s scientific journal). (6) 2. Р. 13-18.
 • Пелех Л.В. Формування продуктивності ярих капустяних культур залежно від впливу мінеральних добрив. International independent scientific journal. 2020. (16) 1. Р. 13-20.
 • Peleh L.V. Growth processes of spring cabbage crop influnce of fertilizer. Znanstvena misel journa. Slovenia : Ljubljana. 2020. (49) 1. Р. 16-21.

Наукові інтереси

 • Землеробство
 • Рослинництво

Місце і дата народження

22.04.1958 р., смт Тростянець, Вінницького району, Вінницької області

Освіта

 • 1980 – 1985 рр. – Студент Уманського ордена Трудового Червоного Прапорасільськогосподарського інституту ім. О. М. Горького, агрономічний факультет, спеціальність – Вчений агроном;
 • 2009 рр. – Здобувач, захистив дисертацію, спеціальність – гербологія (2009).

Кар’єра

 • 2005 – 2006 рр. – Завідувач карантинної лабораторії;
 • 2006 – 2009 рр. – Начальник карантинної інспекції;
 • 2011 – 2017 рр. – Начальник управління сільського господарства обласної державної адміністрації; Директор агропромислового розвитку і продовольства обласної державної адміністрації;
 • 2018 – по даний час – директор ботанічного саду «Поділля».

Науково-дослідна робота

Наукові публікації у фахових виданнях України:

 • Неїлик М.М. Гербологічний моніторинг агроценозів та особливості поширення амброзії полинолистої у Вінницькій області. Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 60. С.79-81.
 • Борона В.П., Неїлик М.М. Фізіологічний спокій насіння амброзії полинолистої та способи його порушення. Корми і кормовиробництво. 2008. №63. С.45-48.
 • Борона В.П., Карасевич В.В., Неїлик М.М. Амброзія полинолиста у посівах сої. Захист і карантин рослин. 2008. 12. С.7-9.
 • Неїлик М.М. Взаємовплив культурних рослин і рослин амброзії полинолистої у різних агрофітоценозах Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця. 2009. Вип. 34. С. 79-84.
 • Борона В.П., Карасевич В.В., Неїлик М.М. Амброзія полинолиста. Захисті карантин рослин. 2008. №12. С.27-28.
 • Борона В.П., Карасевич В.В., Задорожний В.С., Неїлик М.М., Шевчук В.І., Зімін В.А., Косюк Є.М.Інтегрований контроль над бур’янами в агроценозах кормових і зернофуражних культур. Вісник аграрної науки. 2009. Вип. 3. С. 14-16.

Монографії:

 • Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.): систематика, біологія, адаптивний потенціал та стратегія контролю. Монографія / М.М. Неїлик, Я.Г. Цицюра. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2020. 700 с.

Навчально-методичні публікації:

 • Методичні рекомендації для ведення практичних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 101 – «Екологія»/ Т.А. Забарна, М.М. Неїлик; Він. нац. аграр. ун-т. Вінниця: ВНАУ, 2019. 130 с.

Нагороди:

 • 2015 р. «Заслужений працівник сільського господарства України»
 • 2008 р. «Знак пошани» Мін АПК

Наукові інтереси:

 • Адаптивні системи землеробства

Місце і дата народження

05.10.1961 р., м. Березніки, Пермська обл., Росія

Освіта

 • 1978-1983: Біолого-грунтознавчий факультет ЛДУ, спеціальність – Грунтознавець-агрохімік

Кар’єра

 • «Севзапгипрозем» інженер пошукового загону №3 (1983 – 1985 рр.);
 •  вчитель хімії (1987 – 1988 рр.);
 •  радгосп «ЦветыЗаволжья» агроном-ентомолог 1 категорії   (1988 – 1989 рр.);
 • з 19.09.1989 р.   лаборант кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії;
 • 1990 – 2003 рр. асистент кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії;
 • З 2003 року по теперішній час старший викладач кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії.  За період роботи в університеті викладала  курс лекцій та лабораторних занять з «Основ геології» та «Геології з основами геоморфології», а також лабораторні роботи з «Грунтознавства».

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • «ІІІ наукова конференція викладачів»  ( Вінниця, ВДСГІ, 1997)
 • Науково-практичний семінар молодих вчених та спеціалістів (Київ – Чабани, 1999)
 • Науково – практичний семінар по збиранню зернових і зернобобових культур ранньої групи (Вінниця,
 • Інститут кормів УААН, 2009 р.)
 •  «Земельна реформа та її вплив на розвиток аграрного сектору економіки України» (Вінниця, ВНАУ, 2011 р.)
 • «ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 100-річчю ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського  (Вінниця, 2012 р.)
 • «Рослинний світ України: нетрадиційні і рідкісні види у наукових дослідженнях і господарсько-практичній діяльності»  (Крути, Ніжинський район, Чернігівська область, 2015 р.)
 • «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, 2015 р.)
 • «Земля України –потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
 • «Екологічні проблеми сільського виробництва»  (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
 • «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
 • «Органічне агровиробництво: освіта і наука» (м. Київ, 1 листопада 2018 р.)
 • «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (Київ – Миколаїв – Херсон, 10-12 квітня 2019 р.)

Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Броннікова Л.Ф. Продуктивність сої залежно від факторів інтенсифікації в соєво-кукурудзяних сівозмінах // Тези доповідей на ІІІ науковій конференції викладачів в ВДСГІ. – Вінниця: 1997. – с.32-33
 • Броннікова Л.Ф., Панасюк О.Я. Урожайність кукурудзи залежно від систем удобрення та співвідношення її посівів і сої в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу України //Матеріали науково-практичного семінару молодих вчених та спеціалістів. 22-23 листопада 1999р. Київ – Чабани. – К.: Нора-прінт, 1999. – с. 63-64.
 • Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф.Природоохоронні стратегії сьогодення та їх реалізація в освітній сфері. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 100-річчю ВДПУ ім.. М.М. Коцюбинського 27-28 вересня 2012 року.
 • Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. Біогенофонд в умовах урбанізованої території: становлення, розвиток, проблеми використання та реабілітації. Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару (27 березня 2015 р.) Крути 2015. С 33-41.
 • Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф.  Проблема "Людина і природа" у природничо-науковому осмисленні сьогодення. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 вересня 2015 року. - Вінниця, 2015.
 • Броннікова Л.Ф. Географічно-ландшафтний підхід у підвищенні ерозійної стійкості ґрунтового покриву Вінниччини» Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва» ВНАУ 7 грудня 2016 р.

Монографії, посібники, підручники

 1. Грунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрямки ефективного використання: монографія / Я.Г. Цицюра, Л.Ф. Броннікова, Л.В. Пелех. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД». 2018. 452 с.
 2. «Грунтознавство з оновами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості грунтів». Навчальний посібник / Цицюра Я.Г., Поліщук М.І., Броннікова Л.Ф. Вінниця. ТОВ «Друк плюс». 2020. 676 с.

Статті

 • Петриченко В.Ф., Панасюк О.Я., Броннікова Л.Ф. Шляхи оптимізації співвідношення посівних площ сої та кукурудзи на зерно в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу України. Збірник наукових праць ВДСГІ. – Вінниця: 1998. – Вип. 5 – с. 79-86
 • Панасюк О.Я., Броннікова Л.Ф. Фактори підвищення продуктивності сої в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу України.Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2000. – Вип. 7. – с. 49-52.
 • Петриченко В.Ф.,Панасюк О.Я.,Колісник С.І., Броннікова Л.Ф. Наукові основи підвищення продуктивності короткоротаційних сівозмін в умовах Лісостепу.Корми і кормовиробництво. – Вінниця: Діло, 2006. – Вип. 55. – с. 3-9.
 • Броннікова Л.Ф. Зміна кислотності темно-сірих лісових ґрунтів за різних технологічних чинників їх використання // Збірник наукових праць «Сільське господарство та лісівництво» №. 4. 2016 р. С. 26-33.
 • Броннікова Л.Ф. Структура рельєфу ґрунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів // Збірник наукових праць «Сільське господарство та лісівництво»ВНАУ. №6. Т.2. 2017 р. С. 174-181.
 • Броннікова Л.Ф. Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно// Збірник наукових праць «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ. №8.  2018 р. С. 53-61.
 • Броннікова Л.Ф. Формування азотного поживного режиму грунту при вирощуванні кукурудзи на зерно
 • Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В.Грунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрямки ефективного використання: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД». 2018. 452 с.
 • Гончарук Г.С., Броннікова Л.Ф. Чинник агрохімічних властивостей грунту у вирощуванні енергетичних культур. Збірник наукових праць ВНАУ. «Сільське господарство та лісівництво». 2019. Вип. 14. С. 141-151.
 • Hudzevich A, Liubchenko V., Bronnikova L., Hudzevich L.. Landscape approach to take into account regional features organization of environmental management of the protected area. Bulletin of the VN Kharkiv National University Karazin. Series «GEOLOGY. GEOGRAPHY. ECOLOGY». 2020.52. Р. 103-119.

 Наукові інтереси

 • Грунтознавство
 • Геоморфологія
 • Геологія

Місце і дата народження

18.02.1981р., с. Степанівка, Вінницького району, Вінницької області

 Освіта

 • 1998-2000 р.р.: факультет «Бухгалтерський облік та аудит» Вінницького технікуму м’ясної та молочної промисловості, спеціальність - Бухгалтер;
 • 2000-2005  р.р.: факультет «Агрономічний» ВДАУ, спеціальність - Вчений агроном;
 • 2006-2009 р.р.: аспірантура Інституту кормів УААН, спеціалізація 06.01.12. «Кормовиробництво і луківництво»;

Кар’єра

 • 2009-2013р.р.: молодший науковий співробітник лабораторії польового кормовиробництва Інституту кормів НААН ;
 • 2013-старший науковий співробітник лабораторії польових кормових культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;
 • 2017-до сьогодні:  старший викладач кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії, агрономічного факультету ВНАУ;
 • Викладацька діяльність з 2017-2018н.р. викладала лекційні заняття з ґрунтознавства, фітомеліорації і рекультивації земель, а також практичні заняття з цих дисциплін;
 • 2018 р. проходила стажування по підвищенню кваліфікації на базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».
 • 2018 р. працювала технічним секретарем приймальної комісії при Вінницькому національному аграрному університеті.
 • 2020 р. проходила стажування по підвищення кваліфікації у Інституті землеробства НААН

 Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях

 • «Сучасні проблеми виробництва і використання рослинного білка: глобальні зміни та ризики» (Вінниця, 2008р.)
 • «Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату» (Миколаїв, 2010р.)
 • «Розвиток системи сталого землеробства (внесок молодих вчених)» (Чабани, 2010р.)
 • «Соя: Селекція, виробництво і використання для розв’язання глобальної продовольчої проблеми» (Вінниця, 2011р.)
 • «INNOVATIONS OF THE XXI CENTURY» (Vinnytsia, 2018р.)
 • «Корми і кормовий білок» (Вінниця, 2018р.) 
 • «APPLICATION OF INNOVATION TECHNOLOGIES IN AGRONOMY» Vinnytsia, 2020)

Наукові публікації

 • Забарна Т.А.   Вплив факторів інтенсифікації на формування листостеблової маси конюшини лучної першого року вегетації в умовах правобережного Лісостепу України // Сучасні проблеми виробництва і використання рослинного білка: глобальні зміни та ризики. Тези доповідей міжнародної наукової конференції.18-19 червня 2008 року. Вінниця 2008. С.39-40.
 • Забарна Т.А. Формування листостеблової та кореневої маси конюшини лучної другого року життя в умовах правобережного Лісостепу // Корми і кормовиробництво. 2009. № 64. С.148-155.
 • Забарна Т.А. Вплив норм мінеральних добрив та способів вирощування на фотосинтетичну діяльність посівів та формування врожаю листостеблової маси конюшини лучної // Вісник Степу. 2010. Вип.7. С.66-69.
 • Забарна Т.А. Вплив факторів інтенсифікації на формування листостеблової маси рослин конюшини лучної // Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.10-12 листопада 2010 року. Миколаїв. 2010. -С.139-141.
 • Забарна Т.А.Вплив умов вологозабезпечення конюшини лучної на формування врожаю в умовах правобережного Лісостепу //  Розвиток системи сталого землеробства (внесок молодих вчених) Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістіів.6-8 грудня 2010 року. Чабани. 2010. С.73-74.
 • Гетман Н.Я, Кифорук В.В, Запарнюк В.І.,Забарна Т.А. Сумішки кукурудзи і сорго на силос // The Ukrainian farmer.  квітень. 2011. С.44-46
 • Забарна Т.А. Біоенергетична ефективність технологій вирощування конюшини лучної // Соя: Селекція, виробництво і використання для розв’язання глобальної продовольчої проблеми. Тези доповідей міжнародної науково-практичної  конференції. 8-9 серпня 2011року. Вінниця 2011. С.47.
 • Забарна Т.А. Симбіотична продуктивність конюшини лучної залежно від факторів інтенсифікації в польовому кормовиробництві // Корми і кормовиробництво. 2011. №70. С.65-70.
 • Забарна Т.А. Вплив норм мінеральних добрив на вологоспоживання та врожай листостеблової маси конюшини лучної // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця, 2011. Вип. 9 (49).  С. 19─24.
 • Забарна Т.А. Вплив гідротермічних умов на кормову продуктивність конюшини лучної в умовах правобережного Лісостепу  // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця, 2012. Вип. 10 (50).  С. 85─90.
 • Петриченко В.Ф., Забарна Т.А. Агробіологічне обґрунтування вирощування конюшини лучної в умовах Лісостепу правобережного //  Корми і кормовиробництво.2012. №72. С.3-8.
 • Забарний О.С., Забарна Т.А., Чоловський Ю.М. Особливості формування маси люцерни посівної під покривом ярих культур  // Корми і кормовиробництво. 2013. №76. С.127-131.
 • Забарна Т.А. Забарний О.С., Полгороднік О.Г., Пелех Л.В. Вплив мінеральних добрив та способу вирощування на азот фіксуючу здатність конюшини лучної в умовах Лісостепу правобережного // Корми і кормовиробництво. 2013. №75. С.35-39.
 • Забарна Т.А.  Конкурентоспроможність моделей технологій вирощування конюшини лучної // Інновації ХХІ століття, ХХ Міжнародна науково-практична інтернет – конференція. м. Вінниця, 25 травня2018 року. Ч.6, с. 28-32.
 • Забарна Т.А.  Роль сівозміни при формуванні окремих фізико-механічних властивостей ґрунту // «Корми і кормовий білок» /Тези доповідей X міжнародної наукової конференції/ 4 – 5 липня 2018р. Вінниця: Діло, 2018.  С.68-70.
 • Забарна Т.А., Вдовиченко І.П. Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового ґрунту залежно від вирощуваної культури // Корми і кормовиробництво. 2018. №85. С.101-107.
 • • Забарна Т.А. Вплив попередників озимої пшениці на формування водно-фізичних властивостей ґрунту. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип.13. С. 25-35.
 • Забарна Т.А. Динаміка густоти стояння та виживаність сої залежно від позакореневих підживлень в умовах правобережного Лісостепу. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 14. С. 88-95.
 • Забарна Т.А. Ботанічний склад посівів озимої пшениці залежно від дії попередника. Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вінниця. 2019. Випуск 88. С. 71-80.
 • Забарна Т.А. Динаміка формування висоти рослин конюшини лучної за роками вегетації в умовах Правобережного Лісостепу України. Вісник ХНАУ Серія: Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання” 2019. Вип.2 С. 15-25.
 • Забарна Т.А. Вплив позакореневих підживлень на показники симбіотичної діяльності сої. Polish journal of science. 2020№25, VOL. 1 Р.6-11.
 • Пелех Л.В., Забарна Т.А. Влияние корневой системы клевера лугового на образование гумуса. International independent scientific journal. 2020. №13 VOL. 2. Р. 3-7.
 • Забарна Т.А. Формування фотосинтетичного потенціалу та фотосинтетичної продуктивності посівами конюшини лучної. The scientific heritage (Budapest, Hungary), 2020. № 44. Р.5. Р.3-7.
 • Забарна Т.А., Пелех Л.В. Продуктивність сортів сої залежно від впливу грунтово-кліматичних умов правобережного Лісостепу України. Slovak international scientific journal. 2020 №39. VOL.1. Р.6-11.
 • Забарна Т.А. Вплив сіяних травостоїв конюшини лучної на нагромадження кореневої маси та зміну фізико-хімічних показників родючості ґрунту. POLISH JOURNAL OF SCIENCE 2020. № 26. VOL. 1. Р.3-8.
 • Забарна Т.А. Ростові процеси сортів сої та роль позакореневих підживлень при їх проходженні. International independent scientific journal. 2020. №14. VOL. 1. Р. 3-8.
 • Забарна Т.А., Пелех Л.В. Формирование симбиотической продуктивности сортов сои в условиях правобережной Лесостепи Украины. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2020. № 1 (57). С. 114-126.
 • Забарна Т.А. Динаміка запасів продуктивної вологи під посівами конюшини лучної залежно від способів вирощування та удобрення. Annali d’Italia. (Italy’s scientific journal). 2020. VOL. 2. № 6. Р. 26-31.
 • Забарна Т.А. Перезимівля озимого ріпаку залежно від факторів інтенсифікації в умовах Лісостепу правобережного. Annali d’Italia. (Italy’s scientific journal). 2020.VOL. 2. № 7. Р. 3-10.
 • Zabarna Т.А. Мoisture supply under meadow clover crops. Znanstvena misel journal. The journal is registered and published in Slovenia. 2020. №49 VOL.1. Р. 3-9.
 • Zabarna Т.А. Тhe influence of hydrothermal conditions on the cultivation of spring barley in the right-bank forest-steppe of Ukraine. Sciences of Europe. (Praha, Czech Republic). 2020. № 60.VOL 1. Р.10-16.
 • Zabarna T.A. Characteristics of linear growth of meadow clover varieties. The scientific heritage. (Budapest, Hungary), 2021. № 2 (61). Р.5-10.

 Наукові інтереси

Пов’язані з вивченням ґрунтів, їх генезису, еволюції, класифікації, а також земельних ресурсів, їх сучасного стану, проблем охорони, проблем фізико-географічного районування. Порушення ґрунтів факторами, що негативно впливають на їх властивості, формування, будову, а  також основні напрями їх рекультивації. Фітомеліорація порушених територій.

Місце і дата народження

29 жовтня 1987 року, м. Гнівань, Вінницької області

Освіта

 • 2005 — 2009 рр. Вінницький державний аграрний університет. Спеціальність — агрономія. ОКР — бакалавр.
 • 2009 — 2010 рр. Вінницький національний аграрний університет. Спеціальність — агрономія. ОКР — магістр. Диплом з відзнакою.
 •  2011 – 2014 рр. — аспірантура за спеціальністю 06.01.01 «Загальне землеробство» у Вінницькому національному аграрному університеті.

Кар’єра

 • З серпня по грудень 2011 р. працювала пробовідбірником-лаборантом на підприємстві “Гніванське ХПП”.
 • У 2012 р приймала участь у приймальній кампанії Вінницького національного аграрного університету, виконувала обов’язки технічного секретаря приймальної комісії на спеціальності “Специфічні категорії”.

Викладацька діяльність – з 2014 року

 • З 2014 р. по 2015 р. проводила лабораторні заняття на агрономічному факультеті по дисциплінах “Агрохімія” та “Системи застосування добрив”.
 • У 2015 р. приймала участь у приймальній кампанії Вінницького національного аграрного університету, виконувала обов’язки технічного секретаря (оператора) приймальної комісії агрономічного факультету.
 • З 2015 р. по 2016 р. проводила лабораторні заняття на агрономічному факультеті по дисциплінах “Агрохімія” та “Агрометеорологія”.
 • У 2016 р. приймала участь у приймальній кампанії Вінницького національного аграрного університету, виконувала обов’язки технічного секретаря (оператора) приймальної комісії агрономічного факультету.
 • 2016 р. по 2017 р проводила лабораторні заняття на агрономічному факультеті по дисциплінах “Агрохімія” та “Світові системи удобрення рослин”.

Науково-дослідна робота

 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" (Вінниця, 2015 р.)
 • ХХХ Всеукраїнська науково-практична конференція аспіратів, магістрів та студентів "Напрями досліджень в аграрній науці: Стан та перспективи" (Вінниця, березень 2016 р.)
 • V Міжнародна науково-технічна конференція "Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави". (Вінниця, вересень 2016 р.)
 • Всеукраїнська наукова конференція "Екологічні проблеми сільського виробництва". (Вінниця, 7 грудня 2016 р.)
 • Міжнародна конференція "Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України" (Вінниця, 2017 р.)
 • II International Scientific and Practical Conference "International Trends in Science and Technology" (Warsaw, Poland, 2018).
 • "Роль технологічних елементів вирощування у формуванні площі листової поверхні озимого ріпаку." БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 лютого 2020 року) "Стратегії розвитку сучасної освіти і науки"
 • Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date. International scientific and practical conference “Application of Innovation Technologies in Agronomy” June 3, 2020 Vinnytsia

Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Мацера О. О. Вплив основного обробітку ґрунту на осінній розвиток рослин озимого ріпаку. Виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в умовах змін клімату: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" (17-18 листопада 2015 р., м. Вінниця). Вінниця, 2015. С. 275-277.
 • Мазур В. А., Мацера О. О. Польова схожість насіння гібридів озимого ріпаку залежно від строку посіву та рівнів мінерального живлення". Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції молодих учених "Інновації в сучасній агрономії" (26-27 травня 2016 р., м. Вінниця). Вінниця, 2016. С. 116-119.
 • Мацера О. О. Формування елементів структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції "Екологічні проблеми сільського виробництва" (7 грудня 2016 р, м. Вінниця). Вінниця, 2016. С. 38-40.

Статті 

 • Мацера О. О. Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення. Агрохімія та сучасні напрями застосування добрив і біологічно-активних речовин. Збірник наукових праць ВНАУ. Секція "Сільське господарство та лісівництво" № 3, 06 ʹ 2016. Вінниця, 2016 р. С. 15-23.
 • Мацера О. О. Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення. Агрохімія та сучасні напрями застосування добрив і біологічно-активних речовин. Збірник наукових праць ВНАУ. Секція "Сільське господарство та лісівництво" №4. Вінниця, 2016 р. С. 34-42.
 • Мацера О. О. Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від стоку посіву та системи удобрення. Агрохімія та сучасні напрями застосування добрив і біологічно-активних речовин. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво №6 (том 1), 2017 рік. Вінниця, 2017. С. 55-62.
 • Мацера О. О. Формування структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення та строку посіву. Agriculture. Open access peer-reviewed journal Science Review. 2018. Vol. 3 (10), № 3. P. 3-5.
 • Мазур В. А., Мацера О. О. Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво № 9, 2018. С. 41-51
 • Мацера О. О. Продуктивність озимого ріпаку залежно від рівня удобрення та строку посіву в умовах правобережного лісостепу України". Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН», Випуск 3, 2018. С. 90-103.
 • N. Telekalo, M. Mordvaniuk, O. Matsera, H. Shafar Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9 (1). Р. 169-175.
 • Мацера О. О. Дослідження формування показників економічної ефективності вирощування ріпаку озимого залежно від елементів технології. Збірник наукових праць ВНАУ: Сільське господарство та лісівництво, 2019. № 14. С. 106-117
 • Мазур В. А., Мацера О. О. Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення. Збірник наукових праць ВНАУ: Сільське господарство та лісівництво, 2019. № 12. С. 5-17.
 • Мацера О. О. Енергетична ефективність вирощування озимого ріпаку залежно від елементів технології. Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник 87. С. 5-17.
 • Мацера О. О. Перезимовка растений озимого рапса в зависимости от разных сроков посева и уровней основного удобрения. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. No 41. P. 11-15.
 • Matsera O. Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date. Agriculture and forestry. № 16, 2020. P. 108-118.
 • Matsera O. The effect of growing technology elements on development, yield and quality of winter rapeseed seeds. The scientific heritage, Budapest, Hungary, № 56 (2020). Р. 3-8.
 • Matsera O. The effect of sowing method and N application on seed yield and N use efficiency of winter oilseed rape. Danish Scientific Journal №43/2020. Vol.2. København, Denmark. P. 3-7.
 • Мацера О. Вивчення впливу строку сівби та внесення азотних добрив на врожайність насіння та ефективність використання азоту рослинами озимого ріпаку. Збірник наукових праць ВНАУ: Сільське господарство та лісівництво, 2020. № 19. С. 76-85.
 • Matsera O. Yield and qualitative properties of winter rapeseed hybrids depending on the applied norms of fertilizers and terms of sowing. The scientific heritage, Budapest, Hungary № 58 (2021). Р. 4-15.
 • Matsera O. The effect of growing technology elements on winter rapeseed seeds and quality under conditions of right-bank forest-steppe in Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science, Oslo, Norway. № 56 (2021). P.

Патент 

 • Патент на корисну модель. Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України №124668 від 25.04.2018 р.

Наукові інтереси

 • діагностика живлення та стратегії удобрення сільськогосподарських культур;
 • оптимізація живлення та удобрення сільськогосподарських культур;
 • раціональне використання добрив з метою підвищення урожайності сільськогосподарських культур та збереження родючості ґрунту;
 • агрохімічне забезпечення за різних елементів технології вирощування сільськогосподарських культур.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙСКЛАД КАФЕДРИ

У 2020-2021 навчальному році діяльність кафедри забезпечує 12 науково-педагогічних працівників: 1 кандидат с.-г. наук, професор, 4 кандидати с.-г. наук, доценти, 3 кандидати с.-г. наук, старші викладачі, 1 старший викладач без наукового ступеню та 3 асистенти без наукового ступеню. Рівень захищеності НПП становить 66,7 %.
Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії є випусковою для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання за освітньо-професійною програмою «Агрономія», а також здійснює підготовку здобувачів інших спеціальностей факультету агрономії та лісівництва, забезпечуючи викладання 28 навчальних дисциплін. Навчальне навантаження кафедри виконується в повному обсязі.

НПП кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії здійснюють керівництво 8 аспірантами. Під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Шкатули Ю.М. у 2018 році успішно захистила кандидатську дисертацію Краєвська Любов Сергіївна за спеціальністю 06.01.09 – «Рослинництво».
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня - стажуються та підвищують кваліфікацію у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», науково-дослідних установах та провідних господарствах Вінниччини.

На кафедрі виконуються науково-дослідні тематики:
1. «Розробка нових зональних технологій вирощування зернобобових культур для умов Лісостепу правобережного з урахуванням адаптації до змін клімату» (госпдоговірна, керівник Дідур І.М.);
2. «Біолого-екологічні та агротехнологічні основи вирощування редьки олійної (Raphanus sativa d. var. Oleifera Metrg.) в Правобережному Лісостепу України» (ініціативна, керівник Цицюра Я.Г.);
3. «Особливості формування продуктивності сільськогосподарських культур у системі типової сівозміни за зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного України» (ініціативна, керівник Цицюра Я.Г.).

Досвід викладачів кафедри сприяє написанню монографій та навчальних посібників. Так, у 2018 н.р. викладачами кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії за сприяння професора Заболотного Г.М. видано 1 монографію «Ґрунтовий покрив Вінниччини. Генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання» (Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В.), у 2020 н.р видано 1 навчальний посібник «Ґрунтознавство з основами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості ґрунтів» (Цицюра Я.Г., Поліщук М.І., Броннікова Л.Ф.), та 1 монографію «Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia. L.): систематика, біологія, адаптивний потенціал та стратегія контролю» (Неїлик М.М., Цицюра Я.Г.).

Викладачами кафедри разом зі студентами здійснюється науково-дослідна робота, завдяки якій студенти виборюють призові місця: Загребельний Руслан Анатолійович отримав Диплом ІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» 2018 р., Брижак Яна Анатоліївна отримала Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» 2019 р., Дмитревич Богдан Ярославович отримав Диплом ІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 201 «Агрономія» 2019 р. 

На кафедрі проводяться олімпіади з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології».
З метою розвитку кафедри в сучасних висококонкурентних умовах ведеться активна співпраця з представниками бізнесу – стейкхолдерами (Товариство з обмеженою відповідальністю «Макош Мінерал», Вінницька філія ДУ «Держгрунтохорона», ФГ «Про-Харвест» Тиврівського району,), уніфікуються освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти з агрономії, садівництва і виноградарства, захисту і карантину рослин, екології, лісового господарства, впроваджуються сучасні інформаційні технології, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються зв'язки з підприємствами та організаціями Вінниччини.
Отримані теоретичні знання студенти закріплюють під час проходження навчальної та виробничої практик.

У навчальному процесі в он-лайн форматі викладачі кафедри проводять лекційні та практичні заняття на інформаційних платформах Zoom, Big Blue Button, займаються підготовкою сертифікованих дистанційних курсів.

Основні наукові напрямки роботи кафедри:

 • розробка біологізованих систем удобрення зернових та зернобобових культур з огляду на використання біологічних стимуляторів та стресрегуляторів, активаторів симбіотичної азотфіксації та бактеріальних мікродобрив (соя, нут, сочевиця, вика, горох, ярий ячмінь, озима пшениця);
 • розробка органосидеральних систем біологізованого землеробства у ланці вирощування основних груп зернових та зернобобових культур на основі застосування сидерації із використанням проміжних хрестоцвітих сидеральних культур (гірчиця біла, редька олійна, суріпиця яра тощо);
 • технології фітомеридіації грунтів із використанням проміжних хрестоцвітих культур (гірчиця біла, редька олійна, суріпиця яра тощо) та бобово-злакових сумішей з прогнозованим варіантом зниження вмісту важких металів, радіонуклідів та залишків пестицидів.

Перспективи розвитку кафедри «Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії»

Одне із завдань сьогодення за допомогою науки та передових технологій зробити працю землеробів більш легкою та водночас ефективнішою. В цьому колектив кафедри «Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії» ВНАУ бачить своє місце – готувати фахівців, спроможних вирішувати проблеми сільського господарства, враховуючи специфіку землеробства різних ґрунтово-кліматичних зон України. 

Перспективний план розвитку кафедри спрямований на реалізацію наступних завдань:

1. Організація навчального процесу:

 • забезпечення сумісності системи вищої освіти з європейським ринком освіти і праці;
 • сприяння в забезпеченні якості освіти європейського рівня;
 • удосконалення бакалаврського та магістерського циклів викладання з використанням інноваційних технологій в навчальному процесі;
 • розвиток організаційно-методичного забезпечення навчального процесу;
 • посилення практичної підготовки фахівців.

2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу:

 • забезпечення навчального процесу якісною науково-методичною літературою;
 • забезпечення навчального процесу якісними комп’ютерними програмами;
 • забезпечення навчального процесу кафедри у статусі випускаючої.

3. Розвиток наукових досліджень:

 • виконання прикладних робіт за науковими темами, результати яких мають бути впроваджені у виробництво;
 • активізувати видавничу діяльність НПП кафедри з метою підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій в частині опублікування статей у міжнародних виданнях та виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science.

4. Кадрове забезпечення:

 • підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • відновлення системи неперервного підвищення фахового рівня.
 • з метою удосконалення практичного навчання студентів та посилення взаємозв’язків з виробництвом забезпечити проходження підвищення кваліфікації НПП, їх стажування на базах виробничих практик.

 Кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії - це колектив висококваліфікованих викладачів, що вміло поєднує методичну, науково-дослідну та організаційну роботу за багатьма напрямками.

Викладачі кафедри

ПОЛІЩУК Михайло Іванович, кандидат с.-г. наук, доцент. Викладає курс дисциплін: «Агрометеорологія», «Грунтознавство з основами геології», «Метеорологія», «Метеорологія та кліматологія», «Системи застосування добрив».
ДІДУР Ігор Миколайович, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисципліни: «Агрохімія», «Точне землеробство».
ЗАБОЛОТНИЙ Григорій Михайлович, андидат с.-г. наук, професор. Його наукова діяльність спрямована на новий напрямок досліджень, який включає вивчення новітніх підходів в землеробстві щодо впровадження високо адаптованих та екологічно спрямованих технологій вирощування основних с.-г. культур на основі застосування мінімального обробітку, використання стимуляторів росту різної природи. Викладає курс дисципліни «Землеробство».
ЦИЦЮРА Ярослав Григорович, кандидат с.-г. наук, доцент. Викладає курс дисциплін: «Адаптивні системи землеробства», «Геодезія», «Геодезія та земельний кадастр», «Державна експертиза землевпорядних рішень», «Проектування землевикористанння».
ПЕЛЕХ Людмила Вікторівна, кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії. Викладає курс дисциплін: «Землеробство».
ЗАБАРНА Тетяна Анатоліївна, кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Викладає курс дисциплін: «Грунтознавство з основами геології», «Грунтознавство», «Геологія з основами геоморфології», «Метеорологія та кліматологія».
ШКАТУЛА Юрій Миколайович, кандидат с.-г. наук, доцент. Викладає курс дисциплін: «Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель», «Охорона земель», «Прогнозування і використання земельних ресурсів», «Оцінка земель і управління якістю грунтів», «Інженерно-технологічна регламентація охорони земель» .
НЕЇЛИК Микола Миколайович, кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Викладає курс дисципліни: «Адаптивні системи землеробства», «Геодезія», «Геодезія та земельний кадастр».
БРОННІКОВА Ліна Феодосіївна, старший викладач кафедри землеробства ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології».
МАЦЕРА Ольга Олегівна, асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисциплін: «Агрохімія», «Агрометеорологія», «Метеорологія».
ШЕВЧУК Вікторія Вікторівна, асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисциплін: «Агрохімія», «Точне землеробство».
КОЗАК Юрій Володимирович, асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисциплін: «Грунтознавство з основами геології».
БАРАБОЛЯ Руслана Іванівна, фахівець кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Агрохімія
Екологічне землеробство
Адаптивні системи землеробства
Екологічні проблеми землеробства
Світові системи землеробства
Геодезія з основами землевпорядкування
Земельний кадастр",
Геодезія з основами геоморфології
Землевпорядна експертиза
Бонітування грунтів та оцінка якості земель
Землеробство
Загальне землеробство
Грунтознавство
Лісове грунтознавство
Ґрунтознавство з основами геології
Геологія з основами геоморфології
Агрометеорологія
Метеорологія
Метеорологія та кліматологія
Системи застосування добрив
Охорона земель
Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель
Екологічні основи застосування добрив
Балансові методи оцінки якості земель

Події у світлинах