logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.: 2503, 2508, 2510
Телефон:(0432) 43-72-30, 360 (внутрішній)
Emailsoil_science@vsau.vin.ua

У 1985 р. на агрономічному факультеті Вінницького філіалу Української СГА була створена кафедра загального землеробства. На етапі створення кафедри навчальний процес забезпечували кандидати сільськогосподарських наук Панасюк Яків Якович (загальне землеробство), Гуменюк Василь Омельянович (агрохімія), Драговоз Сергій Юхимович (методика польових досліджень), старший викладач – Глущук Микола Максимович (грунтознавство).

Згодом колектив кафедри поповнили кандидати сільськогосподарських наук Івановський Володимир Тимофійович, Сауляк Петро Михайлович, Свитко Сергій Михайлович, Окрушко Світлана Євгеніївна. Асистентами кафедри працювали Броннікова Ліна Феодосіївна, Тимощук Ольга Володимирівна, Мамалига Цезарія Іванівна, лаборантами – Корнійчук Наталя Михайлівна, Бараболя Руслана Іванівна, Ковальчук Володимир Юрійович, Крох Наталія Петрівна, Броннікова Наталя Сергіївна, Румянцева Жанна Олександрівна.

Нинішню назву кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії отримала у 1987 році. Очолював її кандидат с.-г. наук, доцент Івановський Володимир Тимофійович (з 1986 по 1991 рр.), а з 1991 по 1995 рр. доктор сільськогосподарських наук, професор Сніговий В.С. З 1995 по 2011 рр. кафедру очолював доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НААН України, Петриченко В.Ф. З вересня 2011 по червень 2018 обов’язки завідуючого кафедрою виконували професор Заболотний Г.М., доценти Мазур В.А., Дідур І.М., Первачук М.В. На даний час кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Поліщук М.І.

З початку створення кафедри лекційні курси дисциплін вели такі викладачі: ґрунтознавство – старший викладач Глущук М.М., професор Барвінченко В.І., загальне землеробство - кандидат с.-г. наук, доцент Панасюк Я.Я., з 1995 року професор Петриченко В.Ф., доцент Материнський П.В., а з 2011 року професор Заболотний Г.М. та кандидат с.-г. наук Пелех Л.В.; агрохімію – доценти Гуменюк В.О., Сауляк П.М., Свитко С.М., Дідур І.М., методику польових досліджень – доценти Дроговоз С.Ю., Окрушко С.Є., захист рослин від хвороб і шкідників – доцент Івановський В.Т., екологічні проблеми землеробства - кандидат с.-г. наук Бернадзіковський С.А., а з 2011 року Цицюра Я.Г.  

Очільниками кафедри за період існування були:
• кандидат с.-г. наук, доцент Івановський Віктор Тимофійович;
• доктор с.-г. наук, професор Сніговий Володимир Семенович;
• доктор с.-г. наук, академік НААН України, Петриченко Василь Флорович;
• кандидат с.-г. наук, професор Заболотний Григорій Михайлович;
• кандидат с.-г. наук, професор Мазур Віктор Анатолійович;
• кандидат с.-г. наук, доцент Дідур Ігор Миколайович;
• кандидат с.-г. наук, доцент Первачук Микола Васильович;

На даний час кафедру очолює кандидат с.-г. наук, доцент Поліщук Михайло Іванович.

Поліщук Михайло Іванович

Поліщук Михайло Іванович

завідувач кафедри

кандидат с.-г. наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Поліщук Михайло Іванович

E-mail: polishchuk.mikhaylo@ukr.net

Посада: Завідувач кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії, доцент

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет
Спеціальність/спеціальності за освітою: Агрономія
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації: Кандидат с.-г. наук (2005 рік, 06.01.05 – селекція рослин). Тема кандидатської дисертації «Особливості застосування різних методів оцінки самозапилених ліній кукурудзи за ознаками тривалості вегетаційного періоду та продуктивності»
Вчене звання (рік присудження)
Доцент (23.12.2008 року)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)
ORCID: https://0000-0002-6021-6124

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=AEHVfJ4AAAAJ&hl=uk

Researcher ID: L-5057-2018

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім 'я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Polishchuk M.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Поліщук М.І. Оцінка селекційного матеріалу кукурудзи за непрямими ознаками. Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту. Вінниця, 1998. Вип. 5. с.56-59.
2. Поліщук М.І. Ідентифікація селекційного матеріалу кукурудзи. Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту. - Вінниця, 1998. Вип. 5. с.60-62.
3. Зозуля О.Л., Поліщук М.І. Зв'язок між продуктивністю кукурудзи і показниками її генеративного апарату. 36ірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2001. Вип. 9. с. 10-13.
4. Поліщук М.І. Комбінаційна здатність за тривалістю вегетаційного періоду, ознаками які визначають скоростиглість та урожаєм зерна самозапилених ліній кукурудзи. Таврійський науковий вісник. Вип. 30. Херсон. 2004 р. с. 58–63.
5. Паламарчук В.Д., Поліщук М.І. Характеристика морфологічної будови качана у самозапилених ліній кукурудзи. 36ірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2007. Вип. 29, с. 11-19.
6. Поліщук М.І., Азуркін В.О. Біоенергетична оцінка самозапилених ліній і простих гібридів кукурудзи. 36ірник наукових праць Національного наукового центру «Інституту Землеробства УААН». Київ. 2007. Вип. 2. с. 122-126.
7. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Картоплярство на Вінниччині, стан та перспективи. Науково – виробничичй журнал «Картоплярство України». – Смт. Немишаєво, 2008. Вип. 37. с. 162– 166.
8. Климчук О.В., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Урожайність сортів картоплі голландської селекції в умовах Центрального Лісостепу України. Науково – виробничичй журнал «Картоплярство України». смт. Немишаєво, 2008. Вип. 37. с. 232 – 237.
9. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Коваленко О.А., Пльонсак С.Л. Картоплярство на Вінниччині // Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату. Миколаїв, 2010. С. 227-233.
10. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур В.А., Дідур І.М., Коваленко О.А. Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від удобрення. Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Сільськогосподарські науки Вип. 7 (47). Вінниця, 2011.С. 21-26.
11. Поліщук І.С., Мазур В.А., Поліщук М.І., Дячук В.В. Картопля – високоенергетична культура Вінниччини і сировина для виробництва біоетанолу. Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Сільськогосподарські науки Вип. 8 (48). Вінниця, 2011. С. 9-13.
12. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Азуркін В.О. Господарсько-екологічне оцінювання гібридів соняшнику в умовах правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця. 2012. Вип.6 (68). С. 44-52.
13. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Палагнюк О.В. Картопля – важлива продовольча і високоенергетична культура Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2012. Вип.1 (57). С. 94 – 100.
14. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Пльонсак С.Л., Коваленко О.А. Урожайні властивості сортів картоплі залежно від строків та удобрення в умовах правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник. Вип. 82. Херсон. 2012 р. С. 105-112.
15. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мацько О.Ю., Плаксій А.В. Порівняльна ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2015. №2. С. 27-34.
16. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур В.А., Палагнюк О.В. Ефективність застосування біологічно – ефективних препаратів та добрив при вирощуванні картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2015. №2. С. 18-26.
17. Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2016. №4. С. 102-110.
18. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мацько О.Ю., Плаксій А.В. Ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2016. №3. С. 95-104.
19. Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2016. №3. С. 57-64.
20. Поліщук М.І., Ковбасюк Б.М. Вплив строків сівби та ширини міжрядь на продуктивність біомаси світчграсу. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2016. №3. С. 266-272.
21. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. ГІС – технології у навчальному процесі при підготовці майбутнього спеціаліста агрономічної служби. «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. Вінниці. 2016. С. 361 – 369.
22. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Ефективність органо-мінеральної системи удобрення при вирощуванні сортів картоплі на сірих лісових ґрунтах в умовах Лісостепу Правобережного. Науково-виробничий журнал «Картоплярство України». № 1-2 (40-41). Немешаєво. 2017 р. С. 54-59.
23. Поліщук М.І. Формування продуктивності ячменю ярого залежно від застосування регуляторів росту рослин в умовах Лісостепу правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. -2017. № 7. Том 1. С. 59-69.
24. Поліщук М.І., Плаксій А.В. Позакореневе підживлення буряків цукрових та його вплив на продуктивність в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. -2017. № 5. С. 47-54. http://forestry.vsau.org/en/num/5
25. Поліщук М.І., Ковбасюк Б.М. Вплив строків сівби на продуктивність свічграсу. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2017. № 5. С. 70-78. http://forestry.vsau.org/en/num/5
26. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Н.А. Юрченко. Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом ґрунту. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2018. № 11. С. 36-43. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/RHYYNRtliJ3BAzAuOzp5.pdf
27. Поліщук М.І. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2018. № 9. С. 29-40. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/2BhDW4gmWPF8eVS8IlJc.pdf
28. Поліщук М.І. Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. № 13. Вінниця. 2019. С. 94-104. http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/cEQMJu5xkko0Bke4Cgco.pdf
29. Шинкарук В., Табакарь Р., Поліщук М., Мельник В. Состояние и перспективы производства кукурузы в Молдове. Збірник наукових праць. Сільське господарство та лісівництво. № 15. Вінниця. 2019. С. 232-240. http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2020/OGwqxrm8YKOdalniXCEd.pdf
30. Поліщук М.І. Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2019. № 13. С. 94-104. http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/cEQMJu5xkko0Bke4Cgco.pdf
31. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Юрченко Н.А. Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння. Сільське господарство та лісівництво. № 15. Вінниця. 2019. С. 64-71. http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2020/HSacyHjpc3W6AxkPDqfv.pdf
32. Поліщук М.І. Вплив строків сівби та підживлення азотом на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. № 17. Вінниця. 2020. С.82-93. http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/hm0UPObNI2UHyZaiaYwB.pdf
33. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Ефективність застосування препарату ростмомент на посівах соняшнику в умовах Лісостепу Правобережного. Сільське господарство та лісівництво. № 18. Вінниця. 2020. С.17-28. http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/DP2qYV6he5pw5bzPRObw.pdf
34. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Особливості формування продуктивності сої сорту омега вінницька залежно від строків сівби, норм висіву насіння в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. № 18. Вінниця. 2020. С.29-41. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/2BhDW4gmWPF8eVS8IlJc.pdf
35. Поліщук М.І., Тинько В.В. Індивідуальна продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневого підживлення в умовах Правобережного Лісостепу України. The scientific heritage. Budapest. Hungary. 2020. № 51. Р.1, p. 22-26. http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-1-No-51-51-2020.pdf
36. Поліщук М.І. Вплив строків сівби та підживлення азотом на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. № 17. Вінниця. 2020. С.51-63. http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/1PXcMY6etP0mehH6nc1N.pdf
37. Поліщук М.І., Антко Р.А. Удосконалення технологічних прийомів вирощування пшениці ярої в умовах правобережного Лісостепу України. Сільське господарство та лісівництво. Сільське господарство та лісівництво. №17. Вінниця. 2020. С.93-105. http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/1PXcMY6etP0mehH6nc1N.pdf
38. Поліщук М.І. Продуктивність рослин пшениці озимої залежно від фону живлення та застосування біологічних добрив в умовах Правобережного Лісостепу України. International independent scientific journal. №15. Poland. 2020. р. 19-27. http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/IISJ_15_2.pdf
39. Поліщук І.С., Поліщук М.І. Вплив біотичних та абіотичних чинників на польову схожість та збереження рослин сортів пшениці озимої залежно від попередників та строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного України. Annali d’Italia (Italy’s scientific journal). №6 2020. VOL. 2 р. 18-26. http://www.itadiana.com/wp-content/uploads/2020/04/Annali-d%E2%80%99Italia-%E2%84%966-2020-part-2.pdf
40. Поліщук М.І., Поліщук І.С. Вплив способів та строків застосування регулятора росту Емістим С на елементи продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу Правобережного The scientific heritage., Budapest, Hungary. № 45 Р.3 (2020) p. 8-16. http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-3-No-45-45-2020.pdf
41. Polishchuk M. Influence of biotic and abiotic factors on field germination and preservation of winter wheat plant varieties depending on predecessors and terms of sowing unde conditions of right-bfnk forest-steppe Ukraine. Danish Scientific Journal. No43, 2020. р. 14-20. http://www.danish-journal.com/wp-content/uploads/2021/01/DSJ_43_2.pdf
42. Поліщук М.І., Тинько В.В. Тривалість вегетацій та міжфазних періодів ячменю ярого залежно від температурного впливу вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. 2021. № 10. Vol. 2 . P. 8-18. https://dizzw.com/wp-content/uploads/2021/06/Deutsche-internationale-Zeitschrift-f%C3%BCr-zeitgen%C3%B6ssische-Wissenschaft-%E2%84%9610-part-2-2021-9-13.pdf

Підручники, посібники, монографії
1. Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві / С.М. Каленська, Л.М. Єрмакова, В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, М.І. Поліщук. Вінниця. 2015. 440 с. http://socrates.vsau.org/repository/view_doc.php?filename=3663.pdf
2. Цицюра Я.Г., Поліщук М.І., Броннікова Л.Ф. «Грунтознавство з оновами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості грунтів». Навчальний посібник. Вінниця. ТОВ «Друк плюс». 2020. 676 с. (Рішення вченої ради протокол № 12 від 18.04.2019 р.).

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів:
1. Тинько Валентина Василівна, аспірантка 4 курсу денної державної форми навчання кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва. Спеціальність: 201 Агрономія Тема дисертаційних досліджень: «Підвищення продуктивності ярого ячменю залежно від позакореневого підживлення в умовах Правобережного Лісостепу України» (протокол №2 від 04.10.2017 р.).
2. Антко Руслан Володимирович, аспірант 3 курсу денної державної форми навчання кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва. Спеціальність: 201 Агрономія Тема дисертаційних досліджень: «Формування продуктивності пшениці ярої залежно від системи позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного» (протокол №2 від 26.09.2018 р.).
3. Коршевнюк Сергій Петрович, аспірант 3 курсу денної державної форми навчання кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету агрономії та лісівництва. Спеціальність: 201 Агрономія Тема дисертаційних досліджень: «Формування продуктивності сочевиці на зерно залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного» (протокол №2 від 26.09.2018 р.).

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень
Альтернативні системи удобрення, сидерація, органічні системи технологій, адаптивні системи технологій хрестоцвітих культур (ярі зернові колосові та зернобобові культури).

Місце та дата народження

 • 01.1952 р., село Кидрасівка, Бершадський район, Вінницька область

Освіта

 • 1968-1972 рр.: Верхівський сільськогосподарський технікум, спеціальність – «Агроном»;
 • 1976-1981 рр.: Уманський сільськогосподарський інститут, спеціальність – «Вчений агроном»;
 • 1999р.: диплом кандидата с.-г. наук зі спеціальності «Рослинництво» від 14.04.1999 р.;
 • 2003 р.: атестат доцента кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії від 18.02.2003 р.;
 • 2005 р.: атестат професора кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії від 16.06.2005 р.

Кар’єра

 • 1975 по 1976 роки працював агрономом по захисту рослин колгоспу «Шлях до комунізму» Бершадського району Вінницької області, потім п'ять років – головним агрономом цього ж господарства.;
 • 1982 по 1986 роки – головний агроном, заступник начальника управління сільського господарства Бершадського райвиконкому;
 • 1986 по 1992 роки – працював заступником, першим заступником, головою Бершадського РАПО;
 • В квітні 1992 року – призначений представником Президента України у Бершадському районі;
 • В червні 1994 року – обраний головою Бершадської районної ради народних депутатів;
 • В липні 1995 року призначений головою Бершадської районної державної адміністрації;
 • З червня 1998 року по червень 2004 року – працював у Вінницькій обласній держадміністрації заступником, першим заступником голови;
 • З червня 2004 по червень 2005 року – перший проректор з наукової роботи та виробництва Вінницького державного аграрного університету;
 • З червня 2005 по квітень 2006 року – перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації;
 • У квітні 2006 року – обраний головою Вінницької обласної Ради.

Науково-дослідна робота

Наукові публікації у фахових виданнях України:

 • Заболотний Г.М., Циганська О.І. Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного. Вісник сумського національного аграрного університету. Випуск 9 (30). С. 145–151.
 • Заболотний Г.М., Циганська О.І. Оцінка якісного стану та обґрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 193-200.
 • Заболотний Г.М., Циганська О.І. Вплив вапнування ґрунту та передпосівного оброблення насіння на формування якісних показників сухої речовини люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 110-118.

Підручники, навчальні посібники та монографії:

 • Заболотний Г.М., Захарченко В.І., Ступницький А.М. Ринкова трансформація економіки регіону: підручник. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця: ТОВ «Консоль». 2012. 536 с.

Методичні вказівки:

 • Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. ЗЕМЛЕРОБСТВО. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 1 «Агрофізичні і фізико-механічні властивості ґрунту. Бур’яни та заходи боротьби з ними») студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «АГРОНОМІЯ» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Вінниця. 2017.
 • Заболотний Г.М., Пелех Л.В. ЗЕМЛЕРОБСТВО. Методичні вказівки до проведення навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Вінниця. 2017 р.
 • Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. ЗЕМЛЕРОБСТВО Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розробка елементів системи землеробства для господарства» студентами 3-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «АГРОНОМІЯ» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Вінниця. 2017.
 • Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. ЗЕМЛЕРОБСТВО Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія»; 203 «Садівництво і виноградарство» освітнього ступеня «Бакалавр». Вінниця. 2018.

Наукові інтереси

 • Землеробство
 • Рослинництво

Особисті дані:
Дідур Ігор Миколайович

E-mail: didurihor@gmail.com

Посада: Декан факультету агрономії та лісівництва ВНАУ, доцент

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет (агрономічний факультет)
диплом спеціаліста «Вчений агроном» з відзнакою, 2002 р.,
диплом магістра з «Агрономії» з науковим та викладацьким спрямуванням з відзнакою, 2003 р.
Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – Рослинництво, 2010. Тема кандидатської дисертації «Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу правобережного».
Доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії агрономічного факультету ВНАУ, 2012 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Scopus ID: 57209331633
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209331633&eid=2-s2.0-85067409154

ORCID: 0000-0002-6612-6592
https://orcid.org/0000-0002-6612-6592

Міжнародний ідентифікатор автора ORCIDID (0000-0002-6612-6592)
Web of Science ResearcherID:
L-5385-2018 https://publons.com/researcher/1905597/ihor-didur/

Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)( L-5385-2018)

Google Scholar: Profile
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5nWnGx0AAAAJ&hl=ru

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection:
1. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.N. Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. № 8(2). Р. 294-300. DOI: 10.15421/2018_341.
2. Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V., Didur I.N. Energy- economic efficiency of growth of grain-crop cultures in the conditions of right-bank Forest-Steppe zone of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Volume
№8(4). P. 26–33.
3. Didur I.N., Tsyhanskyi V.I., Tsyhanska O.I, Malynka L.V., Butenko A.O., Klochkova T.I. The effect of fertilizer system on soybean productivity in conditions of right bank forest-steppe. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. № 9 (1). P.92–96.
4. Didur I.N., Tsyhanskyi V.I., Tsyhanska O.I., Malynka L.V., Butenko A.O., Masik I.M., Klochkova T.I. Effect of the cultivation technology elements on the activation of plant microbe symbiosis and the nitrogen transformation processes in alfalfaagrocoenosses. Modern Phytomorphology. 2019. №13. P. 30–34.
5. Didur I.N., Pantsyreva H.V. Prokopchuk V.M. Investigation of biomorphological and decorative characteristics of ornamental species of the genus Lupinus L. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (3). P. 287–290.
6. O. Yu. Karpenko, V.M. Rozhko, A.O. Butenko, I.M. Masyk, L.V. Malynka, I.N. Didur, I.V. Vereshchahin, A.S. Chyrva, S.I. Berdin Post-harvest siderates impact on the weed littering of Maize. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (3). P. 300–303
7. Mazur V., Didur I., Myalkovsky R., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkach O The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. №10 (1). P. 101–105.
8. Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Mazur К.V., Didur I.N. Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants. Agronomy Research. 2019. 17 (X).
9. Didur I., Bakhmat M., Сhynchyk O., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest-Steppein Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (5). P. 54–61.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Дідур І.М., Захарчук В.В. Вплив елементів технології вирощування на врожайні показники зерна гороху. Сільське господарство та лісівництво. 2016. Вип. №4. С. 55–62.
2. Дідур І.М., Темченко М.О. Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту. Сільське господарство та лісівництво. 2017. Вип. №6 (том 1). С. 14–21.
3. Дідур І.М., Захарчук В.В. Вплив інокуляції насіння на урожайність сортів гороху в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2017.Вип. №6 (том 2). С. 6–16.
4. Дідур І.М., Циганський В.І. Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2017. Вип. №7 (том 1). С. 70–77.
5. Дідур І.М., Мордванюк М.О. Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2018. Вип. №11. С. 26–35.
6. Дідур І.М., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Особливості підбору декоративних культури закритого середовища для проектування фіто модулів в умовах інтер’єру. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. № 11. С. 142–153.
7. Дідур І.М., Мордванюк М.О. Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. №14. С. 13–22.DOI: 10.37128/2707- 5826-2019-3-2
8. Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Дидур И.Н. Иммунологическое состояние посевов зерновой кукурузы в зависимости от сроковпосева. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2019.
№ 2. С. 83–87.
9. Дідур І.М., Мостовенко В.В. Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 21–29. DOI: 10.37128/2707-5826-2019-4-2.
10. Орловський М.Й., Тимощук Т.М., Конопчук О.В., Войцехівський В.І., Дідур І.М. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність озимої пшениці в умовах Західного Полісся України. Наукові горизонти ЖНАЕУ. 2019. Вип. № 11 (84). С.77–85.
11. Дідур І.М., Шевчук В.В. Дія регуляторів росту рослин на морфогенез проростків і лабораторну схожість насіння гороху озимого сорту НС Мороз. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. №2. С. 54–60. DOI: 10.31395/23100478-2019-2-48-53.
12. Дідур І.М., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Перспективи використання Paeonia L. у Ботанічному саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету. Науковий вісник НЛТУ України. 2020.т. 30, № 1. С. 39–44.
13. Дідур І.М., Шевчук В.В. Підвищення родючості ґрунту в результаті накопичення біологічного азоту бобовими культурами. Сільське господарство та лісівництво. 2020.Випуск № 16. С. 48-60. DOI:10.37128/2707-5826-2020-1- 4.
14. Дідур І.М., Шевчук В.В., Мостовенко В.В. Особливості проростання насіння та початкові етапи росту гороху озимого за дії мікробного і стимулювального препаратів. Сільське господарство та лісництво. 2020. Випуск №17 С. 15–29. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-2.
15. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В. Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур в правобережному Лісостепу України. Сільське господарство та лісництво. 2020. Випуск №18. С. 5–17. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-3-1.

Наукові публікації у зарубіжних журналах:
1. Didur I.M., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V. Agroecological rationale of technological methods of growing legumes. The scientific heritage. 2020. Volume 52. P. 3-12

Матеріали конференцій:
1. Дідур І., Ткачук О. Екологічний вплив багаторічних трав на зміну структури грунту. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» ( 24 – 25 березня 2016 р.). Тернопіль, 2016. С. 263-265.
2. Дідур І.М., Ткачук О.П.Гетя Л.А. Екологічне значення бобових багаторічних трав в умовах зміни клімату. Збірник тез Міжнародної науково- практичної конференції за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». 13–14 березня 2018 р. Київ. 2018. С. 179-182.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Мазур В.А., Дідур І.М., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізаціяу сільськогосподарське виробництво: монографія. Гриф Вченої ради ВНАУ. Протокол №3 від 25.10.2018. 230 с.
2. Паламарчук В.Д., Дідур І.М., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. Аспекти сучасної технології вирощування високо-крохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного. Вінниця, ТОВ «Друк». 2020. 536 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету Протокол №3 від «25» вересня 2020 р.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) Патенти:
1. Разанов С.Ф., Дідур І.М., Разанов О.С. Спосіб зниження питомої активності радіонуклідів у перзі. Патент на корисну модель №109347. Україна, 2016.
2. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В. Патент на корисну модель. Спосіб вирощування люпину білого. № 143465.Опублікований від 27.07.2020 р. Бюлетень 14.

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету (відповідальний виконавець):
1. Державна тематика: «Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно- активних речовин» з присвоєнням державного реєстраційного номера 0120U102034.

Членство у редколегіях наукових видань:
Займаю посаду заступника головного редактора збірника наукових праць «Сільське господарство та лісівництво».

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:
Член спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України. Входить до складу комісії(підкомісії) зі спеціальності 201 «Агрономія» Науково-методичної комісії з аграрних наук та ветеринарії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент:
Кандидатської дисертації Федорук Інни Василівни на тему: «Сортова продуктивність зерна сої залежно від інокуляції насіння та внесення мікродобрив в умовах Лісостепу західного» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Кількість аспірантів, над якими здійснюється наукове керівництво:
Мостовенко Вольдемар Віталійович аспірант четвертого року заочної контрактної форми навчання зі спеціальності 201 Агрономія. Тема дисертаційної роботи: «Формування продуктивності зерна гороху та його якісних показників залежно від вапнування, передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного», яку затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету (протокол № 3 від 30.09.2016 р.)
Шевчук Вікторія Вікторівна аспірантка другого року денної державної форми навчання зі спеціальності 201 Агрономія. Тема дисертаційної роботи: «Формування урожайності та якості зерна сортів гороху озимого залежно від елементів системи удобрення та передпосівної обробки насіння в умовах Лісостепу Правобережного», яку затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 27.09.2019 р.)

Кількість захищених під керівництвом дисертацій
Мордванюк Мирослава Олексіївна –

Напрями наукових досліджень: Удосконалення елементів технологій вирощування зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату. Інновації в сучасній агрономії за рахунок застосування біопрепаратів, стимуляторів росту, макро- та мікроелементів при вирощуванні біоенергетичних культур.

Особисті дані:
Цицюра Ярослав Григорович

E-mail: yaroslavtsytsyura@ukr.net

Посада: Доцент кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії, завідувач науково-дослідної частини університету

Інформація про освіту:
Вінницький державний аграрний університет
Спеціальність/спеціальності за освітою
Агрономія

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації: Кандидат с.-г. наук (2001 рік, 06.01.05 – селекція і насінництво). Тема кандидатської дисертації «Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи з інтенсивною віддачею вологи зерна»

Вчене звання (рік присудження)
Доцент (2005 рік)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо)
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-9167-833X
Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212563561)
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VOwt2W0AAAAJ

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім 'я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
Tsytsiura Yaroslav
Scopus 1
Web of Science 1

Індекс Гірша (Google Scholar) 4 ()

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Tsytsiura Y. H. Evaluation of the efficiency of oil radish agrofitocenosis construction by the factor of reproductive effort. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2019. 25 (6). 1161-1174 (Scopus, Web of Science SNIP 0,572, імпакт фактор 0,286).
2. Tsytsiura Y. Assessment of peculiarities of weed formation in oilseed radish agrophytocoenosis using different technological models. Chilean Journal of agricultural research. Оctober-december. 2020. 80(4). 661-674. (SNIP 0,902, імпакт фактор 0,831).
3. Tsytsiura Y. Formation and determination of the individual area of oilseed radish leaves in agrophytocenosises of different technological construction. Agronomy Research. 2020. № 18 (3). 2217-2244. (Scopus (SNIP 0,828).
4. Tsytsiura Y.H. Modular-vitality and ideotypical approach in evaluating the efficiency of construction of oilseed radish agrophytocenosises (Raphanus sativus var. oleifera Pers.). Agraarteadus. 2020. № 31(2). 219–243.
5. Tsytsiura, Y.H. Selection of effective software for the analysis of the fractional composition of the chaotic seed layer using the example of oilseed radish. Engenharia Agrícola, Jaboticabal. 2021. v.41. №.2. 161-170. (Scopus, Web of Science SNIP 0,646, імпакт фактор 0,420).
6. Tsytsiura, Y.H. Matrix quality variability of oilseed radish (Raphanus sativus l. var. oleiformis pers.) and features of its formation in technologically different construction of its agrophytocenosis. Agronomy Research. 2021, 19(1), 300-326. (Scopus) (SNIP 0,828).

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Цицюра Я.Г.Вологовіддача зерна в самозапилених ліній кукурудзи. Збірник наукових праць ВДСГІ, Вінниця. 1998. Вип.5. С. 40-48.
2. Цицюра Я.Г. Взаємозв’язок вологовіддачі зерна самозапилених ліній кукурудзи з тривалістю міжфазних періодів, морфологічних ознак качанів і зерен. Збірник наукових праць ВДСГІ. 1998. Вип.5. С. 36-40.
3. Цицюра Я.Г., Зозуля О.Л. Обгортки і їх плив на розподіл вологи в системі стрижень – качан – навколишнє середовище. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця, 2000, Вип. 7. С. 18-23.
4. Цицюра Я.Г., Зозуля О.Л. Способи визначення вологості зерна кукурудзи. Вісник інженерної академії України. Київ. 2000. № 1. С. 80-83.
5. Цицюра Я.Г., Зозуля О.Л. Оцінка комбінаційної здатності самозапилених ліній кукурудзи за ознакою “Вологість зерна”. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2001. Вип. 18. С. 46-48.
6. Цицюра Я.Г., Зозуля О.Л. Вологість зерна та її діалельний аналіз у самозапилених ліній кукурудзи. Селекція і насінництво. Вип. 85. 2001. С. 84-91.
7. Цицюра Я.Г. Особливості підбору батьківських форм у створенні гібридів кукурудзи з інтенсивною віддачею вологи зерна. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. Київ. 2002, Вип. 3. С. 73-78.
8. Цицюра Я.Г., Зозуля О.Л. Зв’язок кліматичних умов з основними показниками інтенсивності вологовіддачі зерна у самозапилених ліній кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця, 2001. Вип. 9. С. 10-14.
9. Цицюра Я.Г. Фізіологічна стиглість зерна кукурудзи та критерії її визначення. Вісник Білоцерківського ДАУ. Біла Церква, 2001. Вип. 20. С. 114-129.
10. Цицюра Я.Г. Шляхи створені високопродуктивних гібридів кукурудзи з інтенсивним висиханням зерна. Корми і кормовиробництво. Вінниця. 2001. Вип. 47. С. 136-138.
11. Цицюра Я.Г. Роль морфологічних, фенологічних ознак рослини та окремих кліматичних факторів у процесах зниження вологості зерна в самозапилених ліній та гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2001. Вип. 10. С. 53-60.
12. Цицюра Я.Г. Особливості підбору батьківських форм у створенні гібридів кукурудзи з інтенсивною віддачею вологи зерном. Збірник наукових праць Інститут землеробства УААН. Київ. 2002. Вип. 3. С. 73-78.
13. Цицюра Я.Г. Основні критерії класифікації самозапилених ліній та гібридів кукурудзи за ознаками інтенсивності висихання зерна. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2002. Вип. 19. С. 53-60.
14. Цицюра Я.Г. Мінливість ознак вологості та вологовіддачі зерна самозапилених ліній і гібридів кукурудзи. Зб. наукових праць ІЗ Південного регіону УААН. Херсон. 2002. Вип. 3. С. 144-147.
15. Цицюра Я.Г. Генетичний аналіз ознаки “вологість зерна” в кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2002. Вип. 11. С. 42-48
16. Цицюра Я.Г. Порівняння інтенсивності віддачі вологи зерном кременистого та зубоподібного підвидів кукурудзи. Вісник Львівського ДАУ. Львів. 2002. Випуск Агрономія № 6. С. 157-164.
17. Цицюра Я.Г., Рибак М.Ф. Взаємозв’язок інтенсивності висихання зерна і урожайності гібридів кукурудзи. Вісник державної агроекологічної академії. Житомир. 2002. № 1. С. 48-53
18. Цицюра Я.Г. Сучасні погляди на формування ознаки “фізіологічна стиглість зерна кукурудзи”. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. Київ. 2002. Вип. 1. С. 86-91.
19. Цицюра Я.Г. Вологість зерна як статистична величина в агрофітоценозах кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2002. Вип. 12. С. 28-33.
20. Цицюра Я.Г., Зозуля О.Л. Селекція кукурудзи на підвищення її адаптивних властивостей шляхом поєднання високої урожайності і швидкого висихання зерна в одному генотипі. Овочівництво баштанництво. Харків, 2002. Вип. 47. С. 198-204.
21. Цицюра Я.Г., Зозуля О.Л. Генетичний аналіз ознаки “вологість зерна” за схемою Джінкса–Хеймана. Збірник наукових праць Полтавського ДАУ. Полтава. 2002. Вип. 52. Т. 1. С. 87-95.
22. Цицюра Я.Г. Типи вологовіддачі зерна в самозапилених ліній та простих гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Таврійський науковий вісник. Збірник наукових праць. Херсон: Айлант. 2010. Вип. 49. С. 42-48.
23. Цицюра Я.Г. Оцінка біоенергетичного потенціалу Вінниччини. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2010. № 42. Т. 4. С. 132-145.
24. Квітко Г.П., Гетман Н.Я., Цицюра Т.В., Цицюра Я.Г. Перспективи вирощування та кормова цінність редьки олійної в правобережному Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. Вип. 67. 2010. С. 29-39.
25. Цицюра Я.Г., Цицюра Т.В. Особливості виробництва біопалива з редьки олійної. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету (серія: с.-г. науки). ВНАУ. 2011. Вип. 48. № 8. С. 30-34
26. Калетнік Г. М., Мазур В. А. Цицюра Я.Г. Стан і перспективи розвитку біопалива. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Київ. 2011. Вип. 4. С. 112-118.
27. Цицюра Я.Г., Цицюра Т. В. Динаміка росту сортів редьки олійної за різних норм висіву, способу сівби і удобрення. Віcник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2013. Вип. 59. С. 39-47.
28. Цицюра Я.Г., Мазур В.А. Перспективи виробництва високоенергетичних культур та оцінка біоенергетичного потенціалу Вінниччини Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ. 2013. Випуск 19. С. 203-208.
29. Цицюра Я.Г., Цицюра Т.В. Редька олійна як сировина для виробництва біопалива. Біоенергетика та біопаливо. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 2014. С. 244-248.
30. Мазур В.А., Цицюра Я.Г. Перспективи виробництва високоенергетичних культур та оцінка біоенергетичного потенціалу Вінниччини. Збірник наукових праць інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Випуск 19. За редакцією академіка НААН М.В. Роїка. Київ, 2014. С. 203-208.
31. Мазур В., Цицюра Я., Дідур І., Пелех Л Динамічна оцінка гумусового стану ґрунтів Вінниччини. Вісник Львівського Національного аграрного університету. Серія Агрономія. № 18. 2014 С. 80-86.
32. Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Біоенергетична ефективність технологій виробництва біомаси редьки олійної. Збірник наукових праць ВНАУ. 2014. Випуск 6. С. 48-56.
33. Цицюра Я. Г. Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини. Вісник Сумського національного аграрного університету. № 3 (27). Суми. 2014. С. 65-70.
34. Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Формування діаметра стебла рослин редьки олійної залежно від технології її вирощування та удобрення в умовах Лісостепу правобережного. Таврійсьий науковий вісник. Вип. 88. Херсон, 2014. С. 214-218.
35. Цыцюра Я. Г., Цыцюра Т. В. Редька масличная как альтернативное сырьё для производства биотоплива. Научно-теоретический и практический журнал “Вестник Прикаспия”. № 3 (6). 2014. С. 30-34.
36. Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В., Векленко Ю. А. Оцінка адаптивного потенціалу ряду с.-г. культур за літньої сівби в умовах Лісостепу Правобережного України. Збірник наукових праць, Серія: Сільське господарство та лісівництво. № 1. 2015. С.34-44.
37. Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Адаптивный потенциал отдельных с.-х. культур в условиях изменения климата. Вестник Прикаспия. № 2(9) 2015. С.11-19.
38. Цицюра Я.Г. Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. № 4. 2016. С. 6-16
39. Цицюра Я.Г. Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптивності та стратегія удосконалення. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. № 3. 2016. С. 6-15.
40. Цицюра Я.Г. Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2016. Вип. 89. Ч.1. Сільськогосподарські науки. С. 242-251.
41. Цыцюра Я.Г. Особенности формирования структуры фауны фитофагов агроценоза редьки масличной в Правобережной Лесостепи Украины. Защита растений. Сборник научных трудов. Випуск 40. Минск, Колорград, 2016. С. 303-310.
42. Цицюра Я.Г. Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу правобережного України. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 7. Т. 1. С. 92-104.
43. Цицюра Я.Г. Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу правобережного України. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6. Т. 1. С. 48-54.
44. Цицюра Я. Г. Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України. Корми і кормовиробництво. 2017. Вип. 82. С. 170-179.
45. Цицюра Я.Г., Первачук М.В. Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Сільське господарство та лісівництво. Випуск 8. 2018. С. 59-70.
46. Цицюра Я.Г. Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник. Вип. 100. 2018. Т. 2. С. 118-129.
47. Цицюра Я.Г. Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану грунту в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник. Вип. 101. 2018. С. 128-136.
48. Цицюра Я.Г. Особливості формування ярусності агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу правобережного України. Науковий вісник НУБіП. Випуск 286. Серія Агрономія. С. 205-215.
49. Цицюра Я.Г. Формування анатомічних особливостей будови стебла редьки олійної залежно від параметрів формування її агрофітоценозів в умовах Правобережного Лісостепу України. Таврійський науковий вісник. Вип. 103. 2018. С. 143-154.
50. Цицюра Я.Г., Копайгородський В.О. Яра суріпиця як перспективна культура багатоцільового використання для умов Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 9. 2018. С. 51-58.
51. Цицюра Я.Г. Ступінь полеглості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 10. 2018. С. 84-97.
52. Цицюра Я.Г. Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування. Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. Київ. Вип. 4. 2018. С. 72-80.
53. Цицюра Я.Г. Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. Вінниця. Вип. 86. 2018. С. 127-134.
54. Цицюра Я.Г. Життєздатність насіння редьки олійної та її складові методами лабораторного оцінювання. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 12. 2019. С. 53-68.
55. Цицюра Я.Г. Роль мікроелементів у системі удобрення редьки олійної у Лісостепу Правобережному. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 13. 2019. С. 54-67.
56. Цицюра Я.Г. Оцінка ефективності конструювання агрофітоценозів та удобрення редьки олійної на основі модульновіталітетного методу. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 14. 2019. С. 57-78.
57. Цицюра Я.Г., Ковальчук Ю.О. Вплив позакореневих підживлень на формування якісних показників насіння редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України. Сільське господарство та лісівництво. Вип. 15. 2019. С. 30-44.
58. Цицюра Я.Г. Потенциал конкурентоспособности редьки масличной к сорнякам в зависимости от технологических параметров формирования ее ценоза. ŞTIINŢA AGRICOLĂ. № 2. 2020. С. 16-25.
59. Цицюра Я.Г. Ефективність гербіцидного контролю чистоти агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України. Земледелие и защита растений. 2020. № 3 (130). С. 44-48 (Білорусь).
60. Цицюра Я.Г. Оцінка екологічної стабільності і пластичності сортів редьки олійної різного еколого-географічного походження в умовах Лісостепу Правобережного України. Ştiinţa agricolă. 2020. № 1. P. 15-24. (Молдова).
61. Цицюра Я.Г. Оцінка ґрунтового покриву Вінниччини на придатність до органічного виробництва. Сільське господарство та лісівництво. Серія: Органічне землеробство, основний напрям розвитку та виробництва екологічно чистої продукції. 2020. № 16. С. 13-27.
62. Цицюра Я.Г. Оцінка жаростійкості редьки олійної лабораторними методами. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 18. С.42-58.
63. Цицюра Я.Г., Ковальчук Ю.О. Формування олійності насіння редьки олійної залежно від застосовуваних мікроелементів. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 17. С.74-84.
64. Цицюра Я.Г., Царук О.І. Алелопатична чутливість редьки олійної до основних видів бур’янів на стадії лабораторного пророщування. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 20. С.33-48.
65. Tsytsiura Y. Formation peculiarities of maternal variation of oilseed (fodder) radish pods. Asia life sciences. 2020. № 29 (2), 247-266.
66. Мазур В.А., Цицюра Я.Г., Браніцький Ю.Ю. Ефективність використання редьки олійної для біологізації систем удобрення окремих сільськогосподарських культур в умовах ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 2(21). С. 5-23.
67. Цицюра Я. Г. Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали IV Міжнародна науково-практична конференція. Житомир. нац. агроеколог. ун-т. Житомир, 2016. С. 133-137 (http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-konferentsiji/materiali-konferentsij/organichne-virobnitstvo-i-prodovolcha-bezpeka-materiali-dopovidej-uchasnikiv-iv-mizhnarodnoji-naukovo-praktichnoji-konferentsiji-2016-r).
68. Цицюра Я. Г. Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної. Матеріали міжнар. наук. конф. «2016: зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України» (м. Вінниця, 11-12 серпня 2016 р.). Ін-т кормів та с.-г. Поділля НААН України. Вінниця, 2016. С. 143-145 (http://fri.vin.ua/download_materials/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_2016/%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98.pdf).
69. Цицюра Я.Г. Значення строків сівби у формуванні продуктивності сортів редьки олійної. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (с. Центральне, 21 квітня 2017 р.).Укр. ін-т експектизи сортів рослин. Вінниця, 2017. С. 134-135 (http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/75?locale-attribute=uk).
70. Цицюра Я.Г. Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 20 квітня 2018 р.). Укр. ін-т експектизи сортів рослин. Вінниця, 2018. С. 89-90 (http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9).
71. Цицюра Я.Г. Зіставна продуктивність різних строків сівби редьки олійної з врахуванням кліматичних змін та загальної стресовості періоду вегетації. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти" (м. Київ, 13-14 березня 2018 р.). Київ: Агроосвіта, 2018. С. 114-117 (https://nmc-vfpo.com/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-klimatychni-zminy-ta-silske-gospodarstvo-vyklyky-dlya-agrarnoyi-osvity-ta-nauky/.
72. Цицюра Я. Г. Ідентифікація оптимальних норм висіву редьки олійної за показниками морфометрії сім’ядоль. Матеріали міжнародно науково-практичної інтернет-конференції «Сучасне сільське господарство: ключові проблеми та досягнення». Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2019. С. 16-18 (http://www.mdsds.com.ua/zbirnyky-konferentsiy/).
73. Цицюра Я. Г., Ковальчук Ю. О. Перспективи застосування мікродобрив при вирощуванні редьки олійної. Пріоритетні напрями розвитку науки, ХХVІІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція (18 березня 2019 р., Вінниця). Вінниця, 2019. Ч. 4. С. 5-7 (https://el-conf.com.ua/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9/).
74. Цицюра Я.Г Адаптивна стратегія рослин редьки олійної до зміни клімату у системі технології її вирощування в умовах Лісостепу Правобережного. Зб. тез II Міжнар. наук.-практ. конф. [«Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»], (10-12 квіт. 2019 р.). Київ - Миколаїв - Херсон, 2019. - С. 89-91 (https://nmc-vfpo.com/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-klimatychni-zminy-ta-silske-gospodarstvo-vyklyky-dlya-agrarnoyi-nauky-ta-osvity/).
75. Цицюра Я.Г. Використання фітоценологічних підходів в оцінці оптимальності конструювання агрофітоценозів редьки олійної. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур 24 квіт. 2020 р. Центральне, 2020. С. 110-112 (https://sops.gov.ua/news/materiali-viii-miznarodnoi-naukovo-prakticnoi-konferencii-molodih-vcenih-i-specialistiv-selekcia-genetika-ta-tehnologii-virosuvanna-silskogospodarskih-kultur).

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Цицюра Я. Г., Цицюра Т.В. Редька олійна. Стратегія використання та вирощування: монографія. Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2015. 624 с. (28,53 ум. др.арк.)
2. Грунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрямки ефективного використання: монографія / Я.Г. Цицюра, Л.Ф. Броннікова, Л.В. Пелех. Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”. 2018. 452 с. (28,25 ум. др.арк.)
3. Неїлик М.М., Цицюра Я.Г. Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.): систематика, біологія, адаптивний потенціал та стратегія контролю. Монографія. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2020. 700 с. (35,60 ум. др.арк.)
4. Гончарук І.В., Ковальчук С.Я., Цицюра Я.Г., Лутковська С.М. Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 478 с. (26,60 ум. др.арк.)

Перелік охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності
Патент на корисну модель:
Цицюра Я.Г. Спосіб сівби редьки олійної для формування кормових і насінницьких її посівів в єдиному технологічному циклі. Патент України на корисну модель № 119371 Україна A01B 79/02 (2006.01). № u 2017 02895. Опубліковано 25.09.2017. Бюл. № 18. 4 с. 

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Зокрема: Лауреат державної премії, стипендія Кабінету Міністрів України, Грант Президента України тощо (вказати назву, за що була відзнака, яким центральним органом виконавчої влади/установи призначено, номер та дата документа призначення) - за весь період діяльності.
Відмінник освіти ІІІ ступеня (2005 р.), Грамота Міністерства аграрної політики України (за професіоналізм та вагомий внесок у розвиток у розвиток аграрної освіти) (2004 р.), грамота Вінницької обласної ради (2011 р.) (за активну участь та вагомий внесок у розвиток аграрної науки та освіти), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради з нагоди Дня працівників освіти (2019 р.).

Член редколегії фахового наукового журналу Сільське господарство та лісівництво.

Напрями наукових досліджень:
Альтернативні системи удобрення, сидерація, органічні системи технологій, адаптивні системи технологій хрестоцвітих культур (редька олійна, гірчиця біла, суріпиця яра).

Особисті дані:
Шкатула Юрій Миколайович

E-mail: shkatula@vsau.vin.ua

Посада: Доцент

Інформація про освіту:
Вінницький державний сільськогосподарський інститут
Спеціальність за освітою: Агрономія

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність): Кандидат сільськогосподарських наук. Спеціальність 06.01.01 – загальне землеробство, 1998 р., Інститут землеробство УААН м. Київ.
Тема. «Агротехнічні та хімічні заходи боротьби з бур’янами в безпокривних посівах лядвенцю рогатого в умовах Центрального Лісостепу України».

Вчене звання (рік присудження): Доцент кафедри екології та ОНС, 2004 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID): https://оrcid.org/0000-0002-4275-309Х

Індекс Гірша
Iurii Shkatula
Web of Science Researcher ID 1-5452-2018

Індекс Гірша
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1DkHa1YAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій, що входять до фахових видань України:
1. Шкатула Ю.М. Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного лісостепу. Сільське господарство та лісівництво. 2018. Вип. 10. С. 57-65.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19402.pdf
2. Шкатула Ю.М. Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур’яненість та біометричні показники рослин квасолі. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 12. С. 205-213.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23206.pdf
3. Шкатула Ю.М. Агроекологічне обґрунтування меліоративних заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 14. С. 220-230.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23202.pdf
4. Шкатула Ю.М., Вотик В.О. Шляхи підвищення врожайності насіння нуту. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Вип. 17. С. 195-208.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27311.pdf
5. Шкатула Ю. М., Вотик В. О. Контролювання бур’янів в агроценозах нуту. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Вип. 19. С. 135-147.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27982.pdf
6. Шкатула Ю. М., Вотик В. О. Урожайність озимого ячменю залежно від системи удобрення. Сільське господарство та лісівництво». 2021. Вип. 21. С. 82-94.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28716.pdf

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів:
1. Вотик Володимир Олександрович
Тема дисертаційної роботи: «Вплив агротехнічних і хімічних заходів продуктивності нуту в умовах Лісостепу правобережного».

2. Барський Дмитро Олександрович
Тема дисертаційної роботи: «Формування врожайності та якості зерна озимого ячменю за дії мінеральних добрив та біопрепаратів в умовах Лісостепу правобережного».

3. Вуйко Олександр Михайлович
Тема дисертаційної роботи: «Формування врожайності та якості насіння гороху посівного за дії біопрепаратів і мікродобрив в умовах Лісостепу правобережного».

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій
1. Гайдай Любов Сергіївна
Тема дисертаційної роботи «Особливості формування продуктивності та функціонування бобово-ризобіального симбіозу квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України».
Спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
На підставі рішення Атестаційної колегії від 15 жовтня 2019 р. ДК № 054181

Сфера наукових інтересів: Охорона земель

Особисті дані:
Пелех Людмила Вікторівна

E-mail: gogoluda69@gmail.com

Посада: Старший викладач кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії

Інформація про освіту:
Вінницький сільськогосподарський інститут
Спеціальність за освітою: «Вчений агроном»
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність): кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.12 – «Кормовиробництво і луківництво» від 31.05.2011 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0003-0967-2121

Індекс Гірша luda pelech https://publons.com/researcher/1905872/luda-pelech/

Індекс Гірша: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QGE4QbcAAAAJ

Перелік публікацій, що входять до фахових видань України:
1. Пелех Л.В. Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного лісостепу // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільське господарство та лісівництво. №5. Вінниця. 2017. Стор. 54-62.
2. Пелех Л.В. Вплив обробітку грунту та удобрення на урожайність пшениці озимої в умовах Правобережного лісостепу України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільське господарство та лісівництво. №6. Вінниця. 2017. Том І. Стор. 62-71.
3. Пелех Л.В. Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільське господарство та лісівництво. №8. Вінниця. 2018. Стор. 42-50.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/dplwfuM56hZCTynAJrAn.pdf
4. Пелех Л.В. Оцінка шкодочинності бур’янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільське господарство та лісівництво. Вип. 9. Вінниця. 2018. Стор. 59-67. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/HeDDEMLSpQ92RaQ3XM6L.pdf
5. Пелех Л.В. Оцінка рівня забур’яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільське господарство та лісівництво. Вип. 11. Вінниця. 2018. Стор. 61-69. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/NLFJ24kAA9a1rnoJeVtS.pdf
6. Пелех Л.В. Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних поеередників в умовах дослідного поля ВНАУ // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільське господарство та лісівництво. Вип. 14. Вінниця. 2019. Стор. 172-183. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/EPCaSNjANDJLxoOSf2gL.pdf
7. Забарна Т.А., Пелех Л.В. Формирование симбиотической продуктивности сортов сои в условиях правобережной Лесостепи Украины. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2020. (57). С. 114-126.
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-simbioticheskoy-produktivnosti-sortov-s/viewer
8. Пелех Л.В. Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності сої в умовах Правобережного Лісостепу // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільське господарство та лісівництво. 2021. № 21. С. 109-119. http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/oXOr0Dpcnc82YUdDz22C.pdf

Перелік монографій:
1. Грунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання: монографія /Я.Г.Цицюра, Л.Ф.Броннікова, Л.В.Пелех. Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД. 2018. 452с. табл. 54. іл. 140.

Сфера наукових інтересів: Землеробство

Особисті дані:
Неїлик Микола Миколайович

E-mail: neilyk@vsau.vin.ua

Посада: Доцент

Інформація про освіту:
Уманський ордена Трудового Червоного Прапора ім. О.М. Горького сільськогосподарський інститут.
Спеціальність за освітою: Агрономія

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність): Кандидат сільськогосподарських наук (2009р., гербологія). Біологічні особливості амброзії полинолистої та хімічні заходи її знищення в агрноценозах сої Правобережного Лісостепу України.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-8760-0249

Індекс Гірша
https://publons.com/researcher/1897216/mykola-neilyk/

Перелік монографій: Неїлик М.М., Цицюра Я.Г. Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.): систематика, біологія, адаптивний потенціал та стратегія контролю. Монографія. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2020. 700 с.

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства».
Трудова відзнака «Знак пошани».

Сфера наукових інтересів: Землеробство

Особисті дані:
Броннікова Ліна Феодосіївна

E-mail: linabronnikova@gmail.com

Посада: старший викладач кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії

Інформація про освіту:
Ленінградський державний університет
Спеціальність за освітою: грунтознавець-агрохімік

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність): немає

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця ( ORCID): https://orcid.org/ 0000-0002-1790-161Х

Індекс Гірша: linabronnikova
https://publons.com/researcher/1905877/lina-bronnikova/
Web of Science ID L-5066-2018

Індекс: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uW6P5b8AAAAJ&hl=uk&oi=sra

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus, Web of Science:
Hudzevich Anatoliy, Liubchenko Vasyl, Bronnikova Lina, Hudzevich Ludmila. Landscape approach to taking into account regional features organization of environmental management of the protected area. ХНАУ ім. В.Н. Каразіна Серія «Геологія. Географія. Екологія» 2020. Випуск 52. С. 119-130. Web of Science
https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/15986
Anatoliy V. Hudzevych, Lilia O. Nikitchenko, Ludmila S. Hudzevych, Lina F Bronnikova, Renata О. Demets. Approaches to organize the econetwork of the Transnistria region in the conditions of urban landscape. Вісник Дніпровського університету Journal of Geology, Geography and Geoecology 2021. Том 30 №3. С. 449-459. Web of Science
https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/836

Перелік публікацій, що входять до фахових видань України:
Броннікова Л.Ф. Структура рельєфу ґрунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №6. Т.2. С. 174-181.
http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfg/219.pdf
Броннікова Л.Ф. Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №7. Т.1. С.104-112. http://nbuv.gov.ua/UJRN/agf_2017_7%281%29__14
Броннікова Л.Ф. Формування азотного поживного режиму грунту при вирощуванні кукурудзи на зерно. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №8. С. 53-61. http://nbuv.gov.ua/UJRN/agf_2018_8_8
Броннікова Л.Ф. Зміни агрохімічних властивостей грунту за вирощування енергетичних культур. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С. 183-192.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/FDLWtLlmSoTkJAei0RSf.pdf
Гончарук Г.С., Броннікова Л.Ф., Чинник агрохімічних властивостей грунту у вирощуванні енергетичних культур. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2019. № 14. С. 141-152.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/eC05vDHJz8jLLZtPW7Jh.pdf

Перелік монографій: Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В. Грунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрямки ефективного використання: монографія. Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД. 2018. 452 с.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16675.pdf

Державні нагороди:
Грамота Верховної ради України

Сфера наукових інтересів: Грунтознавство, геологія

Особисті дані:
Забарна Тетяна Анатоліївна

E-mail: zabarna-tanja@ukr.net

Посада: Старший викладач

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет
Спеціальність за освітою: Агрономія

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність): Кандидат сільськогосподарських наук (2012 р., кормовиробництво і луківництво). Кормова продуктивність сортів конюшини лучної залежно від способу вирощування та удобрення в умовах Лісостепу правобережного.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID): https://orcid.org/ 0000-0002-67967625

Tetiana Zabarna
Web of Science Researcher ID M-1203-2018
https://publons.com/researcher/1901488/tetiana-zabarna/

Індекс Гірша
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mAR15vUAAAAJ

Перелік публікацій, що входять до фахових видань України:
1. Забарна Т.А., Вдовиченко І.П. Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового ґрунту залежно від вирощуваної культури. Корми і кормовиробництво. 2018. №85. С.101-107.
http://socrates.vsau.org/repository/view_doc.php?filename=20989.pdf
2. Забарна Т.А. Вплив попередників озимої пшениці на формування водно-фізичних властивостей ґрунту. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип.13. С. 25-35.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19245.pdf
3. Забарна Т.А. Динаміка густоти стояння та виживаність сої залежно від позакореневих підживлень в умовах правобережного Лісостепу. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 14. С. 88-95. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23035.pdf
4. Забарна Т.А. Ботанічний склад посівів озимої пшениці залежно від дії попередника. Корми і кормовиробництво. Вінниця. 2019. Вип. 88. С. 71-80.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23763.pdf
5. Забарна Т.А. Динаміка формування висоти рослин конюшини лучної за роками вегетації в умовах Правобережного Лісостепу України. Вісник ХНАУ Серія: Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання” 2019. Вип.2 С. 15-25.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23678.pdf
6. Забарна Т.А., Пелех Л.В. Формирование симбиотической продуктивности сортов сои в условиях правобережной Лесостепи Украины. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2020. № 1 (57). С. 114-126.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24626.pdf
7. Zabarna Т.А. Тhe formation of soybean phytocenosis and seeds quality depending on the intensification factors. Scientific journal "AGRICULTURE AND FORESTRY"; Bulletin of Vinnytsya State Agricultural. 2020. № 19. С. 144-156. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27880.pdf
8. Забарна Т.А. Формування продуктивності конюшини лучної залежно від факторів інтенсифікації. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2021. № 21. С. 95-108.
9. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28712.pdf

Сфера наукових інтересів: Грунтознавство.

Особисті дані:
Мацера Ольга Олегівна

E-mail: matsera.olga.vnau@gmail.com

Посада: доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет

Спеціальність за освітою: агроном-дослідник

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність): кандидат сільськогосподарських наук, 2021 р., 06.01.09 – Рослинництво. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність і якість насіння озимого ріпаку в умовах Правобережного Лісостепу України. http://www.pdatu.edu.ua/images/naukova-miznarodna-diyalnist/svr/avtoref-matsera.pdf

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця ( ORCID): https://orcid.org/0000-0003-1545-2715

Індекс Гірша: Olha Matsera – Web of Science h-індекс – 1
https://publons.com/researcher/1905877/lina-bronnikova/
Web of Science ResearcherID H-2400-2019

Індекс: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FEbmV1gAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus, Web of Science:

1. N. Telekalo, M. Mordvaniuk, H. Shafar, O. Matserа. Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (1), 2019, 169-175. (Web of Science) Журнал входить у Web of Science Core Collection до ESCI (індекс цитувань нових видань), для якого IF не розраховується. https://www.ujecology.com/articles/agroecological-methods-of-improving-the-productivity-of-niche-leguminous-crops.pdf

Перелік публікацій, що входять до фахових видань України:
1. Мазур В. А., Мацера О. О. Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву. Сільське господарство та лісівництво. 2018. Вип. 9. С. 41-50. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/1RE3CXXx7MQEm4wnVXwJ.pdf
2. Мацера О. О. Вплив елементів технології вирощування на розвиток рослин, врожайність та якість насіння озимого ріпаку. Danish Scientific Journal. 2020. Issue 36 (Vol. 2). С. 7-15 http://www.danish-journal.com/wp-content/uploads/2020/06/DSJ_36_2.pdf
3. Мацера О. О. Перезимовка растений озимого рапса в зависимости от разных сроков посева и уровней основного удобрения. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. Issue 41 (Vol. 1). С. 11-15. http://nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2020/09/NJD_41_1.pdf
4. Мацера О. О. Продуктивність ріпаку озимого залежно від рівня удобрення та строку посіву в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць національного наукового центру "Інститут землеробства НААН". Київ. 2018. Вип. 3. С. 90-104. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpzeml_2018_3_14
5. Мазур В. А., Мацера О. О. Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 12. С. 5-17. http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/D07eUcgL1HsiXpJjU2KA.pdf
6. Мацера О. О. Дослідження формування показників економічної ефективності вирощування ріпаку озимого залежно від елементів технології. Сільське господарство та лісівництво. 2019. Вип. 14. С. 106-117. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/eg6LtMeh6TdASzQk0Fzt.pdf
7. Мацера О. О. Енергетична ефективність вирощування озимого ріпаку залежно від елементів технології. Корми і кормовиробництво. 2019. Вип. 87. С. 87-93. http://www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64
8. Matsera O. O. Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Вип. 16. С. 108-118. http://forestry.vsau.org/en/particles/comparative-evaluation-of-quality-properties-of-winter-rapeseed-depending-on-the-level-of-fertilizers-and-sowing-date
9. Matsera O. The effect of growing technology elements on development, yield and quality of winter rapeseed seeds. Danish Scientific Journal. №36/2020 Vol.2. P. 7-14. http://www.danish-journal.com/wp-content/uploads/2020/06/DSJ_36_2.pdf
10. Matsera O. The effect of growing technology elements on development, yield and quality of winter rapeseed seeds. The scientific heritage. № 56 (2020). Р. 3-8. http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/12/VOL-3-No-56-56-2020.pdf
11. Matsera O. The effect of sowing method and N application on seed yield and N use efficiency of winter oilseed rape. Danish Scientific Journal. №43/2020. Vol.2. København, Denmark. P. 3-7. http://www.danish-journal.com/wp-content/uploads/2021/01/DSJ_43_2.pdf
12. Мацера О. Вивчення впливу строку сівби та внесення азотних добрив на врожайність насіння та ефективність використання азоту рослинами озимого ріпаку. Сільське господарство та лісівництво, 2020. № 19. С. 76-85. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2021/PgUhIDH91Kcg8HiG5yue.pdf
13.Matsera O. Yield and qualitative properties of winter rapeseed hybrids depending on the applied norms of fertilizers and terms of sowing. The scientific heritage. № 58 (2021). Р. 4-15. http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/01/VOL-1-No-58-58-2021.pdf
14.Matsera O. The effect of growing technology elements on winter rapeseed seeds and quality under conditions of right-bank forest-steppe in Ukraine. Norwegian Journal of development of the International Science. № 56 (2021). P. 3-11. http://www.nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/NJD_56_1.pdf

Отримано патенти на: винахід, корисну модель, зразок (вказати назву, номер та дату промислової реєстрації): Мазур В. А., Мацера О. О. (2018). Патент України на корисну модель124668, МПК A01B79/00. Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах правобережного лісостепу України Заявник: Вінницький національний аграрний університет. № u201702788. Заявл. 24.03.2017. Опубл. 25.04.2018, бюл. 8. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/682027/

Сфера наукових інтересів
Раціональне природокористування: Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості. Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості.
Продовольча безпека, рослинний білок, олійні культури, сталий розвиток, технологія вирощування, сільське господарство.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙСКЛАД КАФЕДРИ

У 2020-2021 навчальному році діяльність кафедри забезпечує 12 науково-педагогічних працівників: 1 кандидат с.-г. наук, професор, 4 кандидати с.-г. наук, доценти, 3 кандидати с.-г. наук, старші викладачі, 1 старший викладач без наукового ступеню та 3 асистенти без наукового ступеню. Рівень захищеності НПП становить 66,7 %.

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії є випусковою для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання за освітньо-професійною програмою «Агрономія», а також здійснює підготовку здобувачів інших спеціальностей факультету агрономії та лісівництва, забезпечуючи викладання 28 навчальних дисциплін. Навчальне навантаження кафедри виконується в повному обсязі.

НПП кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії здійснюють керівництво 8 аспірантами. Під керівництвом кандидата с.-г. наук, доцента Шкатули Ю.М. у 2018 році успішно захистила кандидатську дисертацію Краєвська Любов Сергіївна за спеціальністю 06.01.09 – «Рослинництво».
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня - стажуються та підвищують кваліфікацію у ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», науково-дослідних установах та провідних господарствах Вінниччини.

На кафедрі виконуються науково-дослідні тематики:
1. «Розробка нових зональних технологій вирощування зернобобових культур для умов Лісостепу правобережного з урахуванням адаптації до змін клімату» (госпдоговірна, керівник Дідур І.М.);
2. «Біолого-екологічні та агротехнологічні основи вирощування редьки олійної (Raphanus sativa d. var. Oleifera Metrg.) в Правобережному Лісостепу України» (ініціативна, керівник Цицюра Я.Г.);
3. «Особливості формування продуктивності сільськогосподарських культур у системі типової сівозміни за зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного України» (ініціативна, керівник Цицюра Я.Г.).

Досвід викладачів кафедри сприяє написанню монографій та навчальних посібників. Так, у 2018 н.р. викладачами кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії за сприяння професора Заболотного Г.М. видано 1 монографію «Ґрунтовий покрив Вінниччини. Генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання» (Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В.), у 2020 н.р видано 1 навчальний посібник «Ґрунтознавство з основами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості ґрунтів» (Цицюра Я.Г., Поліщук М.І., Броннікова Л.Ф.), та 1 монографію «Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia. L.): систематика, біологія, адаптивний потенціал та стратегія контролю» (Неїлик М.М., Цицюра Я.Г.).

Викладачами кафедри разом зі студентами здійснюється науково-дослідна робота, завдяки якій студенти виборюють призові місця: Загребельний Руслан Анатолійович отримав Диплом ІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» 2018 р., Брижак Яна Анатоліївна отримала Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» 2019 р., Дмитревич Богдан Ярославович отримав Диплом ІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 201 «Агрономія» 2019 р. 

На кафедрі проводяться олімпіади з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології».

З метою розвитку кафедри в сучасних висококонкурентних умовах ведеться активна співпраця з представниками бізнесу – стейкхолдерами (Товариство з обмеженою відповідальністю «Макош Мінерал», Вінницька філія ДУ «Держгрунтохорона», ФГ «Про-Харвест» Тиврівського району,), уніфікуються освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти з агрономії, садівництва і виноградарства, захисту і карантину рослин, екології, лісового господарства, впроваджуються сучасні інформаційні технології, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються зв'язки з підприємствами та організаціями Вінниччини.

Отримані теоретичні знання студенти закріплюють під час проходження навчальної та виробничої практик.

У навчальному процесі в он-лайн форматі викладачі кафедри проводять лекційні та практичні заняття на інформаційних платформах Zoom, Big Blue Button, займаються підготовкою сертифікованих дистанційних курсів.

Основні наукові напрямки роботи кафедри:

 • розробка біологізованих систем удобрення зернових та зернобобових культур з огляду на використання біологічних стимуляторів та стресрегуляторів, активаторів симбіотичної азотфіксації та бактеріальних мікродобрив (соя, нут, сочевиця, вика, горох, ярий ячмінь, озима пшениця);
 • розробка органосидеральних систем біологізованого землеробства у ланці вирощування основних груп зернових та зернобобових культур на основі застосування сидерації із використанням проміжних хрестоцвітих сидеральних культур (гірчиця біла, редька олійна, суріпиця яра тощо);
 • технології фітомеридіації грунтів із використанням проміжних хрестоцвітих культур (гірчиця біла, редька олійна, суріпиця яра тощо) та бобово-злакових сумішей з прогнозованим варіантом зниження вмісту важких металів, радіонуклідів та залишків пестицидів.

Перспективи розвитку кафедри «Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії»

Одне із завдань сьогодення за допомогою науки та передових технологій зробити працю землеробів більш легкою та водночас ефективнішою. В цьому колектив кафедри «Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії» ВНАУ бачить своє місце – готувати фахівців, спроможних вирішувати проблеми сільського господарства, враховуючи специфіку землеробства різних ґрунтово-кліматичних зон України. 

Перспективний план розвитку кафедри спрямований на реалізацію наступних завдань:

1. Організація навчального процесу:

 • забезпечення сумісності системи вищої освіти з європейським ринком освіти і праці;
 • сприяння в забезпеченні якості освіти європейського рівня;
 • удосконалення бакалаврського та магістерського циклів викладання з використанням інноваційних технологій в навчальному процесі;
 • розвиток організаційно-методичного забезпечення навчального процесу;
 • посилення практичної підготовки фахівців.

2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу:

 • забезпечення навчального процесу якісною науково-методичною літературою;
 • забезпечення навчального процесу якісними комп’ютерними програмами;
 • забезпечення навчального процесу кафедри у статусі випускаючої.

3. Розвиток наукових досліджень:

 • виконання прикладних робіт за науковими темами, результати яких мають бути впроваджені у виробництво;
 • активізувати видавничу діяльність НПП кафедри з метою підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій в частині опублікування статей у міжнародних виданнях та виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science.

4. Кадрове забезпечення:

 • підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • відновлення системи неперервного підвищення фахового рівня.
 • з метою удосконалення практичного навчання студентів та посилення взаємозв’язків з виробництвом забезпечити проходження підвищення кваліфікації НПП, їх стажування на базах виробничих практик.

 Кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії - це колектив висококваліфікованих викладачів, що вміло поєднує методичну, науково-дослідну та організаційну роботу за багатьма напрямками.

Викладачі кафедри

ПОЛІЩУК Михайло Іванович, кандидат с.-г. наук, доцент. Викладає курс дисциплін: «Агрометеорологія», «Грунтознавство з основами геології», «Метеорологія», «Метеорологія та кліматологія», «Системи застосування добрив».
ДІДУР Ігор Миколайович, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисципліни: «Агрохімія», «Точне землеробство».
ЗАБОЛОТНИЙ Григорій Михайлович, андидат с.-г. наук, професор. Його наукова діяльність спрямована на новий напрямок досліджень, який включає вивчення новітніх підходів в землеробстві щодо впровадження високо адаптованих та екологічно спрямованих технологій вирощування основних с.-г. культур на основі застосування мінімального обробітку, використання стимуляторів росту різної природи. Викладає курс дисципліни «Землеробство».
ЦИЦЮРА Ярослав Григорович, кандидат с.-г. наук, доцент. Викладає курс дисциплін: «Адаптивні системи землеробства», «Геодезія», «Геодезія та земельний кадастр», «Державна експертиза землевпорядних рішень», «Проектування землевикористанння».
ПЕЛЕХ Людмила Вікторівна, кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії. Викладає курс дисциплін: «Землеробство».
ЗАБАРНА Тетяна Анатоліївна, кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Викладає курс дисциплін: «Грунтознавство з основами геології», «Грунтознавство», «Геологія з основами геоморфології», «Метеорологія та кліматологія».
ШКАТУЛА Юрій Миколайович, кандидат с.-г. наук, доцент. Викладає курс дисциплін: «Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель», «Охорона земель», «Прогнозування і використання земельних ресурсів», «Оцінка земель і управління якістю грунтів», «Інженерно-технологічна регламентація охорони земель» .
НЕЇЛИК Микола Миколайович, кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Викладає курс дисципліни: «Адаптивні системи землеробства», «Геодезія», «Геодезія та земельний кадастр».
БРОННІКОВА Ліна Феодосіївна, старший викладач кафедри землеробства ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології».
МАЦЕРА Ольга Олегівна, асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисциплін: «Агрохімія», «Агрометеорологія», «Метеорологія».
ШЕВЧУК Вікторія Вікторівна, асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисциплін: «Агрохімія», «Точне землеробство».
КОЗАК Юрій Володимирович, асистент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Читає курс дисциплін: «Грунтознавство з основами геології».
БАРАБОЛЯ Руслана Іванівна, фахівець кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Агрохімія
Екологічне землеробство
Адаптивні системи землеробства
Екологічні проблеми землеробства
Світові системи землеробства
Геодезія з основами землевпорядкування
Земельний кадастр",
Геодезія з основами геоморфології
Землевпорядна експертиза
Бонітування грунтів та оцінка якості земель
Землеробство
Загальне землеробство
Грунтознавство
Лісове грунтознавство
Ґрунтознавство з основами геології
Геологія з основами геоморфології
Агрометеорологія
Метеорологія
Метеорологія та кліматологія
Системи застосування добрив
Охорона земель
Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель
Екологічні основи застосування добрив
Балансові методи оцінки якості земель

Події у світлинах