logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра ботаніки, генетики та захисту рослин

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.: 2410, 2408, 2414, 2415, 2403, 2405, 2412
Телефон:(0432) 43-72-30, 344 (внутрішній)
Emailplant_physiology@vsau.vin.ua

На базі кафедри рослинництва агрономічного факультету Вінницького державного сільськогосподарського інституту 01 червня 1992 року було створено кафедру ботаніки, генетики та захисту рослин.

Завідувачем призначено кандидата біологічних наук, професора Мамалигу В.С. До складу новоствореної кафедри увійшли доктор біологічних наук Чайка В.Є., кандидати сільськогосподарських наук Буткалюк Т.О., Івановський В.Т., Шевчук С.К., кандидат біологічних наук Рудишин С.Д., асистент Солоненко В.І.

Кафедра розміщувалась в ІІІ навчальному корпусі. Після завершення будівництва адміністративного корпусу кафедра перемістилась, де й розміщується і на даний час.

У 1993 році Мамалига В.С. у співавторстві з професором Зозулею О.Л. видають підручник «Селекція і насінництво польових культур. У 1999 році доктором біологічних наук, професором Чайкою В.Є. видано підручник «Урбоекологія», в якому висвітлюється широке коло питань з проблеми урбанізації.

Наказом ректора Вінницького державного аграрного університету від 07.05.2003 року кафедру реорганізовано на кафедру ботаніки, генетики та фізіології рослин.

Наказом від 29 березня 2006 р. на агрономічному факультеті з 04 квітня 2006 року була створена кафедра ентомології, фітопатології та захисту рослин. Першим завідувачем було призначено кандидата сільськогосподарських наук Пльонсака В.А. Цього ж року Пльонсак В.А. видає навчальний посібник «Фітофармакологія», в якому висвітлено основи агрономічної токсикології, вплив пестицидів на шкідливі організми, навколишнє середовище, агроценози та сільськогосподарські культури, санітарно-гігієнічні й фізико-хімічні властивості препаратів, способи та особливості застосування фітофармакологічних засобів захисту при вирощуванні основних польових культур, в насадженнях плодових і ягідних культур, заходи безпеки під час зберігання, транспортування та застосування пестицидів, що сприяло підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Пінчук Наталія Володимирівна

Пінчук Наталія Володимирівна

Завідувач кафедри

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження

22.11.1959 р., м. Липовець, Вінницька область

Освіта

 • 1977-1982: факультет захисту рослин ХДСГІ ім. Докучаєва В.В., спеціальність – Захист рослин
 • 1996-2000: здобувач наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук ВНДІЦБ
 • 2002: захист кандидатської дисертації по спеціальності 160010 «Ентомологія»

Кар’єра

 • 1982-1984 – працювала агрономом фітопатологом Вінницької обласної станції захисту рослин.
 • 1984- 1995 – молодший науковий співробітник Ялтушківської дослідної селекційної станції.
 • 1995-1996 – викладач кафедри ботаніки ВДСГІ.
 • 1996-2004 – завідуюча аспірантурою ВДСГІ.
 • З 2004 року по теперішній час доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин агрономічного факультету.
 • 2010-2014 рік завідувач кафедри ентомології,фітопатології та захисту рослин
 • 2017 по теперішній час завідувач кафедри ботаніки,генетики та захисту рослин
 • За період 1995 – 2018 рр. читала лекції і проводила лабораторні та практичні заняття з наступних дисциплін: фіто фармакологія, загальна фітопатологія, сільськогосподарська фітопатологія, мікробіологія, екологія шкідників і збудників хвороб, загальна мікологія, лісова фітопатологія.

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • «Precision Farming and Application Technology» (Ukraine, 2012 )
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (Вінниця, ВНАУ 2015 р.)
 • «Інновації в сучасній агрономії» (Вінниця, ВНАУ 2016 р.)
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ 2016 р.)
 • «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (Вінниця, ВНАУ 2017 р.)

Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Бурякові блішки та інші наземні шкідники сходів цукрових буряків в умовах Центрального Лісостепу України та розробки заходів контролю їх чисельності. Вінниця. 2001. 12 с.
 • Протруйники насіннєвого матеріалу картоплі та їх вплив на заселення шкідниками і продуктивність рослин. Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції 10-12 листопада 2010 р.«Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату» Миколаїв 2010.
 • Вивчення впливу іонів свинцю на проростки озимого жита. Вінниця, Чорнобиль – біль України. Медико-соціальні аспекти, підсумки 25-річних досліджень. Випуск 4. 2011. С. 293-294.
 • Вплив глобального потепління на поширеність збудників хвороб зернових культур. Науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів „Високоефективні технології – шлях до стабілізації аграрного виробництва”. – НААНУ. – ННЦ Інститут землеробства, 28-30 листопада 2011 р.
 • Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні. Вплив змін клімату на онтогенез рослин: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 3–5 жовтня 2018 р.). Миколаїв. 2018. С. 210–212
 • Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: тези доповідей II Міжнародно науково-практичної конференції (Київ-Миколаїв-Херсон, 10-12 квітня 2019 р.). Київ-Миколаїв-Херсон: ДУ НМЦ «Агроосвіта». 2019. С. 86–88.
 • Динаміка поширення та особливості розвитку. Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінничині. Міжнародна науково-практична конференція «Іновації сучасної агрономії» м. Вінниця ВНАУ м. Вінниця ВНАУ 30-31 травня 2019 р.  
 • Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща у сортових агрофітоценозах чорної смородини / Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» м. Вінниця ВНАУ м. Вінниця ВНАУ 5-6 листопада 2020 р.
 • Вплив позакореневого підживлення на якість продукції картоплі Використання інноваційних технологій в агрономії: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. (Вінниця, 3–4 червня 2020 р.). Вінниця. 2020 р.

Статті

 • Пінчук Н.В. Ефективність токсикації сходів цукрових буряків новими інсектицидами проти шкідників // Наукові основи виробництва цукрових буряків та інших культур бурякової сівозміни в сучасних економічних та екологічних умовах. К.: ІЦ УААН, Кн..2. - 1998.-с. 71.
 • Пінчук Н.В. Вплив токсикації сходів на продуктивність цукрових буряків в умовах Лісостепу України //36. Наукових праць ВДСГІ, вин. 5. 1998, с 125.
 • Пінчук Н.В. Трофічні зв’язки бурякових блішок //36. наукових праць ВДАУ, Вин. №9, 2002. - с.26.
 • Пінчук Н.В., Пльонсак. В.А., Буткалюк Т.О. Залежність схожості насіння цукрових буряків від обробки його інсектицидами та терміну зберігання. //36. наукових праць ВДАУ, вип. 14, 2003.
 • Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Івановський В.Т. Загальна ентомологія. Практикум. ВДАУ. ОЦ. 2003, 54 с.
 • Пінчук Н.В., Пльонсак. В.А. Тести з фітофармакології. Методичний посібник. Вінниця, 2004, 96 с.
 • Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. Біологічна ефективність інсектицидів проти бурякової мінуючою мухи і листкової бурякової попелиці. ВДАУ, вип. 17. 2004. с.32.
 • Пінчук Н.В. Особливості біології бурякових блішок в умовах Центрального Лісостепу України. ВДАУ, вин. 18,2004. с 67.
 • Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. Американський білий метелик. ВДАУ, 2004, С. 12.
 • Пінчук Н.В. Вплив пестицидів на розвиток коренеїду на посівах цукрового буряка в умовах Вінницької обласної дослідницької станції. ВДАУ, вип. 18, 2004. с 39.
 • Пінчук Н.В., Макарчук С.М., Пльонсак В.А., Латанюк С.В. Прогноз фітосанітарного стану. Збірник. ВДАУ; 2005. С.80.
 • Пінчук Н.В.,  Буткалюк Т.О., Шкатула Ю.М., Кушнір С.Л. Вплив контзаходів на вміст радіоцезію у грунті та у с.-г. продукції через 20 років після аварії на ЧАЕС. Вінниця: Книга-Вега, 2006р., 128с.
 • Пінчук Н.В.,Буткалюк Т.О., Кравчук Г.І., Протас Н.М. Міграція радіонуклідів в системі „грунт-рослина”. Вінниця: Книга-Вега, 2006р., 128с.
 • Пінчук Н.В., Неілик М.М., Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О. Карантинні організми Вінницької області. Книга. Вінниця: СПД Пльонсак О.В., 2007. - 101с.
 • Пінчук Н.В., Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Коваленко Т.М.,  Вергелес П.М. Розробки методів контролю чисельності основних шкідників і хвороб суниці в умовах Подільської дослідної станції садівництва с. Медвеже Вушко. Вінниця, ВНАУ. - 2010.
 • Пінчук Н.В., Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Агрофармакологія. Практикум. Вінниця, ВНАУ. - 2010.
 • Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Видовий склад, шкодо чинність та контроль чисельності шкідників смородини в умовах Подільської дослідної станції садівництва с. Медвеже Вушко. Збірник наукових праць ВНАУ «Сільськогосподарські науки» В.7(47) м. Вінниця2011р.72-80с.
 • Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Вивчення впливу гербіцидів на забрудненість та урожайність озимого ріпака. Збірник наукових праць ВНАУ «Сільськогосподарські науки» В.8 (48) м. Вінниця. 2011р. 80-84с.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Буткалюк Т.О. Інсектициди та акарициди. Посібник      ВНАУ. ОЦ, - 2011, 47 с.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Фунгіциди та протруйники        Посібник            ВНАУ. ОЦ, - 2011, 55 с.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Окрушко С.Є. Гербіциди та десиканти   Посібник            ВНАУ. ОЦ, - 2011, 133с.
 • Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія. Практикум. Вінниця, ВНАУ. – 2011.–89 с.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Буткалюк Т.О. Вплив регуляторів росту на ріст та урожайність вівса ярого. ВНАУ №1 2015 р. (c.161–168)
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу. ВНАУ №2 2015 р. (c.135–142)
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Буткалюк Т.О.  Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби. Збірник «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ №3  2016 р. (c.245–254)
 • Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Аналіз зон поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotika virgiferale conte) в умовах США, Європі та Україні. Збірник «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ №4 2016 р. (c.240–249)
 • Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду. Збірник «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ № 6. Т. 2. 2017 р. С. 159-166.
 • Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2018. № 9. С. 112–122
 • Вплив регуляторів росту Марс EL на урожайність буряка столового. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця, №11. С. 44–51.
 • Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агрофітоценозу. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2019. № 12. С. 176–
 • Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2019. №13. С. 172–
 • Вплив регулятора росту Марс ЕL на урожайність буряка столового. Зб. наук. праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». Випуск № 2. С. 49–55
 • Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2019. № 14. С. 152–162.
 • Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2019. № 15. С. 137–150.
 • Дослідження динаміки поширення золотистої картопляної нематоди в Україні та окремих чинників її регулювання в умовах Вінниччини. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2020. №16. С. 149–161.
 • Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на якість продукції. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2020. №18. С. 91–103.  
 • Навчальні посібники
 • «Опублікування навчального посібника (рішення Вченої ради ВНАУ протокол №10 від 31 травня 2019 р.) Загальна фітопатологія. Вінниця: РВВ ВНАУ. 2019. 276 с.
 • Опублікування навчального посібника (протокол Вченої ради ВНАУ № 5 від 26 грудня 2019 р.) Мікробіологія та вірусологія. Ч. 1. Вінниця: РВВ ВНАУ. 2019. 346 с.
 • Опублікування навчального посібника (протокол Вченої ради ВНАУ № 3 від 25.09.2020 р.)Садово-паркова фітопатологія: Навч. посіб. / За ред. Н.В. Пінчук: Вінниця: ТОВ ТВОРИ. 2020. 380 с.
 • Опублікування навчального посібника (протокол Вченої ради ВНАУ № 3 від 25.09.2020 р.)Лісова ентомологія: Навч. посіб. / За ред. Н.В. Пінчук: Вінниця: ТОВ ТВОРИ. 2020. 380 с.

 Наукові інтереси

 • Фітосанітарна медицина
 • Фітопатологія
 • Карантин рослин
 • Біологічний метод
 • Сучасні препаративні форми в захисті рослин

 

Місце та дата народження

04.08.1942 р., с. Вишнопіль Тальнівського р-ну Черкаської обл.

Освіта

1956-1960: Тальнівський сільськогосподарський технікум, спеціальність – агроном-польовод;

1960-1965: Агропедагогічний факультет Уманського СГІ, спеціальність – вчений агроном-польовод,  викладач біології та с.-г. дисциплін у загальноосвітніх середніх школах і с.-г. технікумах;

1971-1974: аспірантура Інституту молекулярної біології та генетики АН УРСР, м. Київ, спеціальність 03.00.15 – «Генетика»;

 Кар’єра

 • 1964 р. – Комишуватська СШ Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл. – вчитель виробничого навчання;
 • 1965 р. – Кустовецька СШ Хмільницького р-ну Вінницької обл. – вчитель німецької мови  5 – 11 кл.
 • 1965-1966  - служба в Збройних силах СРСР;
 • 1966-1968 – заступник директора та вчитель біології Сулківської восьмирічної школи  Хмільницького р-ну Вінницької обл.;
 • 1968-1970 – служба в кадрах Збройних сил СРСР;
 • 1974 – 1978 – молодший науковий співробітник Інституту кормів , м.Вінниця
 • 1975 – кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 «Генетика»;
 • 1978  - 1982 – старший науковий співробітник Інституту кормів;
 • 1982 – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет;
 • 1997 р. – професор кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин;

 Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1983 – Міжнародний науковий симпозіум з хімічного мутагенезу, м.Москва;
 •  1995 - Міжнар. наук. конф. «Україна в світових земельних, продовольчих  і кормових ресурсах і економічних відносинах», м.Вінниця;
 • 2003 –«Біол. науки і проблеми рослинництва - Умань, УДАУ;
 • 2003 - Міжнарод. наук. конф. «Сучасний стан та перспективи функціонування дорадчої служби в аграрній сфері» - м.Вінниця;
 • 2006 - Міжнарод. наук. конф. «Фактори експериментальної еволюції оргаізмів»;
 • 2007 - Сучасні проблеми біології, екології та хімії. – м.Запоріжжя;
 • 2007 - Досягнення і проблеми генети-ки, селекції та біотехнології, м.Київ ;
 • 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 - Міжнарод. наук. конф. «Фактори експериментальної еволюції оргаізмів»;
 • 2012 – ІІІ Міжнародна наук.конф. «Идеи Н.И.Вавилова в современном мире», г.Санкт-Перербург;
 • 2012 – ХІІ «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин та мікроорганізмів» м.Київ;
 • 2016 - Всеукр.наук.-практ.конф. «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці», м.Вінниця;
 • 2016, 2017, 2018 - Міжнародна наукова конференція «Селекційно-генетична наука і освіта»;
 • 2018 - Всеукраїнська наук. конф. «Селекція с.-г. рослин у ХХІ столітті: теорія і практика, реалії та перспективи», м.Львів;

 Основні публікації

Матеріали конференцій

Статті (за останні 5 років)

 •  Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності грунтів / Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Максімов А.М. - Фактори  експерим. еволюц. організ: Зб.наук.пр./НАН Укр., Укр.т-во ген.і селекц.; редкол.:В.А.Кунах.- К.: Логос,2014.- Т.15.- С.153-156.
 • Викладання генетики як однієї з базових дисциплін при підготовці технолога з агрономії  / Мамалига В.С.- Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці: Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф., 17.02.2016 р. [Електронний ресурс]. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С.212-218.
 • Система вивчення курсу генетики в програмі підготовки бакалавра за напрямом 6.090101 «Агроночія» / Мамалига В.С. - Селекційно-генетична наука і освіта // Матеріали міжнародної наукової конференції / [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2016. – С.221-224.
 • Оцінка генофонду люцерни та його використання в селекції за умов підвищеної кислотності грунтів - Фактори  експерим. еволюц. організ: Зб.наук.пр./НАН Укр., Укр.т-во ген.і селекц.; редкол.:В.А.Кунах.- К.: Логос,2016.- Т.18.- С.176-180.
 • Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів// Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. - Фактори  експерим. еволюц. організ: Зб.наук.пр./НАН Укр., Укр.т-во ген.і селекц.; редкол.:В.А.Кунах.- К.: Логос,2017.- Т.21.- С.102-106.
 • Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» / Мамалига В.С. Мазур О.В. - Вісник Львівського НАУ: агрономія. 2018. № 22 (1). С. 8-12.

 Наукові інтереси

 • Генетика багаторічних бобових і злакових трав
 • Селекція багаторічних бобових трав

                                                  

 

 

Вчений ступінь: доктор біологічнких наук (2006)

Вчене звання: професор (2007)

академік НААН (2013)

 

Місце і дата народження

6 квітня 1973 в Києві

 

Освіта

У 1989 році після закінчення середньої школи № 186 в місті Києві поступив на перший курс біологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Вже на другому курсі навчання, в червні 1991 року, розпочав наукову роботу на кафедрі вірусології під керівництвом професора А. Л. Бойка. В 1994 році Мельничук з відзнакою закінчив біологічний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка зі спеціальності «Біологія» і отримав кваліфікацію спеціаліста біолога-вірусолога, викладача біології та хімії. В 1999 році навчався в магістратурі на факультеті захисту рослин Національного аграрного університету України (НАУ), яку закінчив з відзнакою і здобув кваліфікацію магістра зі спеціальності «Захист рослин» (фітопатологія).

В період 1994-1997 років навчався в аспірантурі з відривом від виробництва при кафедрі вірусології біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка під науковим керівництвом доктора біологічних наук, професора А. Л. Бойка. У 1997 році на спеціалізованій раді в Інституті мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України успішно захистив дисертацію на тему: «Патологічні зміни у рослин хмелю (Humulus lupulus L.), індуковані вірусом скручування листя» і отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.06. – «Вірусологія».

У 2005 році у складі трьох науковців йому було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за написання першого в Україні підручника для студентів ВНЗ «Біотехнологія рослин». У травні 2006 року Максим Мельничук в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Молекулярно – біологічне вивчення геномних і реплікативних РНК фіто- та міковірусів як основа для створення рослинних біотехнологій», і, практично вперше в Україні згідно спеціального дозволу ВАК України, здобув науковий ступінь доктора біологічних наук за двома спеціальностями 03.00.06 – вірусологія та 03.00.20 – біотехнологія. У 2007 році, у віці 34 років, йому згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

 

Кар’єра

З вересня 1998 працював в Національному аграрному університеті України (НАУ). Створив першу в Україні проблемну наукову лабораторію фітовірусології і біотехнології.

З 2001 по 2004 обіймав посади доцента, завідувача кафедри екобіотехнології та біорізноманіття та наукового керівника проблемної лабораторії фітовірусології і біотехнології НАУ.

З 2003 по 2004 був деканом факультету захисту рослин та біотехнологій НАУ.

У 2004 працював Начальником управління безпеки хімічних речовин Міністерства охорони навколишнього природного середовища. У той же час обирався головою Держхімкомісії України і отримав п'ятий ранг державного службовця.

У грудні 2004 створив новий Навчально-науковий інститут охорони природи і біотехнологій НАУ, який очолював до 1 жовтня 2007 року.

У листопаді 2007 за високі показники в роботі Інституту одноголосно висунутий трудовим колективом і Вченою радою НАУ на посаду проректора з наукової та інноваційної діяльності.

У 2007 за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання професора кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.

23 листопада 2007 обраний членом-кореспондентом Української Академії аграрних наук (УААН, зараз НААН України) за спеціальністю «Біотехнологія в рослинництві».

26 лютого 2013 обраний академіком НААН України за спеціальністю «Селекція рослин», був обраний членом президії НААН України.

З 2010 по 2011 – Заступник Міністра аграрної політики, отримав четвертий ранг держслужбовця.

У травні 2011 року Вченою радою НУБіП обраний директором новоствореного Навчально-наукового інституту рослинництва, екології і біотехнологій. Очолював Координаційну раду Міжнародного наукового парку «Біобезпека природокористування та якість життя» НУБіП України, координував розвиток науково-інноваційних проектів зі США і Євросоюзом і компаніями-інвесторами.

Відповідно до рішення вченої ради НУБіП України від 28 березня 2013 призначений на посаду проректора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності.

8 серпня 2014 рішенням Загальних зборів НААН обраний на посаду Віце-президента НААН України.

З 3.02 по 9.09. 2016 Голова Київської обласної державної адміністрації.

В жовтні 2016 року обраний Visiting Professor Heilongjiang Academy of Sciences, China на 5 років.

З 2017 року Директор із виробництва і управляючий партнер ПП «Агрономіка», що спеціалізується на виробництві біологічних засобів та препаратів захисту рослин від ентомологічних шкідників. Підприємство протягом останніх років є лідером із виробництва біопрепаратів для захисту рослин під ТМ «Губернаторська».

З грудня 2020 року на посаді Віце-президента Всеукраїнського науково-навчального Консорціуму.

З грудня 2021 року Профессор кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин

 

Науково-дослідна робота

Є членом спецради із захисту дисертацій в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, членом редколегії ряду наукових журналів – Мікробіологічного журналу, журналу «Біотехнологія» Президії НАН України, Вісник генетиків і селекціонерів України, наукового журналу «Екологія та ноосферологія», міжнародного журналу «Вісник аграрної науки», «Research in Agricultural Engineering», Czech Republic. Автор та співавтор понад 400 наукових праць, з яких понад 300 фахових статей, з них 80 у міжнародних виданнях, 9 монографій, 12 посібників, атлас, 2 підручники, 5 практикумів, 4 словників, 27 методичних рекомендацій з фітовірусології, екології, біотехнології та захисту рослин. Автор і співавтор великої кількості Патентів України в галузі біологічних, технічних та сільськогосподарських наук, співавтор сорту хмелю «Національний», сорту суниці «Аліна», сорту яблуні «Володимир Симиренко» та сорту ожини «Рубін», міскантусу «Біотех». Автор і співавтор масштабних експериментів в Україні по створенню плантацій клонованих на безвірусній основі хмелю звичайного, суниці та міскантусу власних сортів.

М. Д. Мельничук має свою наукову школу. Його учнями захищено три докторські і десять кандидатських дисертацій, ще закінчують написання дисертацій ряд докторантів та аспірантів. Серед його учнів є Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, Лауреат Гранту Президента України, Лауреати Премії Верховної Ради України, Стипендіати Кабінету Міністрів України, тощо.

 

Основні публікації

Монографії:

Мельничук М. Д. Підвищення економічної ефективності виробництва біогазу. Монографія. Ніжин: Лисенко М. М., 2014. - 359 с

Мельничук М. Д., Ткачук В. А., Новак Т. В. та ін. Соціально-економічний потенціал трансгенних сільськогосподарських культур в біоенергетиці України. Монографія. Каб. Мін. України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ЦП "Компринт", 2013. - 206 с.

Ібатуллін І.І., Городній М.М., Кривенок М.Я., Дубровін В.О., Ільчук М.М., Мельничук С.Д., Пасічник Н.А., Строчинський А.А., Угнівенко А.М., Хмельницький Г.О. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України. Монографія в 2-х томах. Кабінет Міністрів України, НАУ, К.: Вид-во ТОВ «Алефа», 2004. т. 1 -С. 446-455.

Ібатуллін І.І., Городній М.М., Кривенок М.Я., Дубровін В.О., Ільчук М.М., Мельничук, С.Д., Пасічник Н.А., Строчинський А.А., Угнівенко А.М., Хмельницький Г.О. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в лісостепу України. Монографія в 2-х томах. Кабінет Міністрів України, НАУ – К.: Вид-во ТОВ «Алефа», 2004. т.2 - С. 645-650.

 

Наукові публікації

Мельничук М.Д., Таргоня B.C., Дем’янчук Н.П. Порівняльна біоенергетична оцінка процесів виробництва ентомологічного препарату трихограми. Науковий вісник НАУ. 2007. Вип. 107. С. 1116.

Мельничук М.Д. Екологія біологічних систем (екологія мікроорганізмів): навчальний посібник / М.Д. Мельничук, О.Л. Кляченко, В.В. Бородай. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - 248 с.

Мельничук М.Д., Дубровін В.О., Мироненко В.Г. Виробництво та використання твердих і рідких біопалив в умовах агропромислового господарства. Науковий вісник НАУ. 2008. № 125. С. 247-250.

Дубровін В., Корчемний М., Мельничук М. Перспективи створення біогазових установок в Україні. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні. Львів: ЛвЦНТІ, 2005. С. 94-103.

Melnychuk М., Dubrovin V., Pinchuk A. and others. Some aspects of using biotechnological cloning techniques for obtaining plant energetical biomass. Poster on 7th FAО. SRENWОRKSHОP. 2005, Uppsala. 10 p.

Dubrovin V., Melnychuk М., Geletukha G. Bioenergy development in Ukraine. 7th FAО.SREN-WORKSHOP. 2005, Uppsala. 8 p.

Dubrovin V., Melnychuk M. Prospects of biodiesel’s production development in Ukraine. Motor biofuel & blended fuels. Praha: VUZT, 2006. N2. P.79-87.

Дубровін В.О., Мельничук С.Д., Мельничук М.Д. Дек. пат. № 14022 Україна. Спосіб одержання метилових ефірів (біодизелю) з насіння лійних культур. Промислова власність. 2006, Бюл. № 8.

Мельничук М.Д., Драганов Б.Х., Долинский А.А. Эксергетический анализ биологических систем. Промышленная теплотехника. 2006. 28, №3. С. 98-100.

Мельничук М.Д., Дубровін В.М., Криворучко В., Амон Т., Лінник М.К. Новое поколение биогазовых установок. Зерно. 2006. № 4 С. 86-87.

Криворучко В., Амон Т., Мельничук М., Дубровин В. Новое поколение биогазовых установок. Науковий вісник НАУ. 2006. № 95. Част. 2. С. 28-32.

Мельничук М.Д., Дубровін В.М., Мироненко В.Г. Сельхопроизводство как источник энергии. Зерно. 2006. № 5 С. 76-82.

Лінник М.К., Голуб Г.А., Дубровін В.О., Мельничук М.Д. Перспективи розвитку технічних засобів біоенергоконверсії. Вісник аграрної науки. № 5. 2006. С. 46-50.

Мельничук М.Д., Драганов Б.Х. Биоконвертивные и иерархические процессы в биологических системах. Материалы VII Міжнар. конф. (АР Крим, Миколаївка 11-15 вересня 2006). К.: ТЗОВ "Інфодрук", 2006. С. 248-252.

Мельничук М.Д., Дубровін В.О. Енергетичний гектар. Зелена енергетика. 2007. №1. 17 с.

Мельничук М., Дубровін В. Зелена енергія в Україні. Агросектор. 2007. № 2. С. 12-13.

Наукові інтереси

Мікробіологія

Біотехнологія

Вірусологія

Місце та дата народження

16.08.1965 р. м. Іллінці

Освіта

 • 1980-1984: Іллінецький радгосп-технікум, спеціальність – Агрономія;
 • 1984-1988: ВФ УСГА, спеціальність – Агрономія;
 • 1989-1993: аспірантура Інститут землеробства, спеціальність 06.01.01– «Загальне землеробство»

Кар’єра

 • Квітень – серпень 1984 року: агроном с. Красненьке Іллінецького району
 • Викладацька діяльність – із 1993 року
 • Із 1993 р. по 2000 р. вела лекційні та лабораторні заняття на агрономічному факультеті із дисциплін «Основи наукових досліджень», «Основи агрономії», «Землеробство з основами ґрунтознавства та агрохімії».
 • Із 2001 р. по 2006 р. вела лекційні та лабораторні заняття на агрономічному факультеті із дисциплін «Основи наукових досліджень в агрономії», «Гербологія».
 • Із 2007 р. по 2009 р. вела лекційні та лабораторні заняття на агрономічному факультеті із дисциплін «Основи хімічної екології», «Гербологія», «Захист цукрових буряків від шкідників та хвороб», «Фітонцидологія».
 • Із 2009 р. по 2012 р. вела лекційні та лабораторні заняття на агрономічному факультеті із дисциплін «Основи хімічної екології», «Гербологія», «Інтегрований захист цукрових буряків», «Інтегрований захист рослин», «Фітонцидологія».
 • Із 2012 р. по 2020 р. веду лекційні та лабораторні заняття на агрономічному факультеті із дисциплін «Гербологія», «Фітонцидологія», «Інтегрований захист рослин».
 • В 2016 р. пройшла підвищення кваліфікації в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН

 

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях    

 • Внесок молодих вчених в інтенсифікацію сільського господарства УРСР. Чабани,1991
 • Сільське господарство України –проблеми, сучасне, майбутнє.-Чабани, 1993
 • Проблемы использования земли в  условиях реформирования с.-х. производства и осуществления земельной реформы.- Чабаны, 1995
 • Охорона, збереження та відтворення рослинного різноманіття.-Кам´янець-Подільський, 2000
 • Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи. -Вінниця, 2006
 • «Наука в інформаційному просторі». Актуальні питання сьогодення. - Дніпропетровськ, 2012.
 • «Спецпроект: аналіз наукових досліджень». Актуальні питання сучасності. - Дніпропетровськ, 2013
 • «Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин та прогнозованих змін клімату». Вінниця, 2013
 • «Наука в інформаційному просторі».  Сучасні проблеми та їх вирішення. - Дніпропетровськ, 2013
 • «Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства». - Харків, 2014
 • «Органічне виробництво і продовольча безпека». - Житомир, 2015.
 • «Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації». - Харків, 2015.
 • «Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку». - Крути, 2016
 • «Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарсь-кої науки в сучасному світі».- Дніпропетровськ, 2016
 • «Екологічні проблеми сільського виробництва».-Вінниця, 2016
 • Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України», 2017
 • «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» - Київ, 2018.
 • «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці».- Вінниця, 2018.
 • «Безпека сучасних інсектицидів для бджіл» Інтеграційна система освіти, науки, і виробництва в сучасному інформаційному просторі. Тернопіль, 2019.
 • Захист нетрадиційних і малопоширених культур від шкідників та хвороб. с. Крути, 2020. С. 123-125

 

Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Окрушко С.Є. Потенційна засміченість ґрунту насінням бур'янів в залежності від способу основного обробітку ґрунту // Внесок молодих вчених в інтенсифікацію сільського господарства УРСР: Тези доп.- Чабани,1991.-С.11
 • Окрушко С.Є. Засміченість ґрунту насінням бур'янів при різних системах обробітку // Сільське господарство України –проблеми, сучасне, майбутнє: Тези доп.-Чабани, 1993.-С. 71
 • Окрушко С.Є. Конкурентноспособность зерновых колосовых культур // Проблемы использования земли в  условиях реформирования с.-х. производства и осуществления земельной реформы: Тез.док.- Чабаны, 1995.-С.56
 • Окрушко С.Є. Вплив  способів обробітку грунту і вапнування на забур´яненість посівів // Тези конференції професорсько-викладацького складу ВДСГІ.-Вінниця, 1997. –С.29-30
 • Окрушко С.Є. Корисні властивості бур´янової флори // Охорона, збереження та відтворення рослинного різноманіття: Тези  доп. -Кам´янець-Подільський, 2000.-С. 86
 • Окрушко С.Є. Пластичність розвитку Chenopodium album L. // Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи. Тези доп.-Вінниця, 2006.- С. 5-6
 • Окрушко С.Є. Вплив погодних умов на врожайність соняшнику // Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи. Тези доп.-Вінниця, 2006.- С. 6-7
 • Окрушко С.Є. Знезараження непридатних пестицидів у Вінницькій області // Проблеми формування нової економіки ХХ1 століття.  1V Міжнародна науково-практична конференція-Київ, 2011.- С. 66-68
 • Окрушко С.Є. Пестицидне навантаження у Вінницькій області // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі». Том 2. Актуальні питання сьогодення. Тези доп.- Дніпропетровськ, 2012.- С.68-70
 • Окрушко С.Є. Виховання молоді у напрямку екологічної освіти та енергетичної безпеки // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень». Том 6. Актуальні питання сучасності. - Дніпропетровськ, 2013.- С. 90 – 92
 • Окрушко С.Є. Вплив глобального потепління на агрофітоценози // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Кормо-виробництво в умовах глобальних економічних відносин та прог-нозованих змін клімату».  Тези доп. Вінниця, 2013.- С. 71 - 72
 • Окрушко С.Є., Зайцева Т.М. Екологічні проблеми енергетики Вінниччини // Матеріали  IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі». Том 7. Сучасні проблеми та їх вирішення. - Дніпропетровськ, 2013.- С. 43 - 46
 • Окрушко С.Є. Захист лісових насаджень у Вінницькій ЛНДС // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Екологі-зація сталого розвитку інформаційного суспільства». - Харків, 2014.- С. 159 - 161
 • Окрушко С.Є. Обґрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області // Матеріали   III Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека». - Житомир, 2015.- С. 523 – 527
 • Окрушко С.Є. Екологічні аспекти захисту рослин // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації». - Харків, 2015.- С. 205 - 208
 • Окрушко С.Є. Аналіз стану овочівництва у Вінницькій області // Матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку».- Крути, 2016.-Том 1.- С. 129 – 133
 • Окрушко С.Є. Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарсь-кої науки в сучасному світі».- Дніпропетровськ, 2016.- С.97-99
 • Окрушко С.Є. Оцінка гербологічної конкуренції ярого ячменю з метою відмови від пестицидного навантаження // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі».- Дніпропетровськ, 2016.- С.125-126
 • Окрушко С.Є., Коваленко Т.М.  Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин // Збірник  наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва».-Вінниця, 2016.- С.19-20
 • Окрушко С.Є. Вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків // Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти //Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції -Київ, 2018.- С. 175-178
 • Окрушко С.Є. Підготовка фахівця для захисту рослин від шкідливих організмів // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці // Збірник тез за матеріалами III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.- Вінниця, 2018.-С. 261-263
 • «Безпека сучасних інсектицидів для бджіл» Інтеграційна система освіти, науки, і виробництва в сучасному інформаційному просторі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль, 2019. С. 66-68.
 • Захист нетрадиційних і малопоширених культур від шкідників та хвороб. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин - від вивчення до освоєння». с. Крути, 2020. С. 123-125

Статті

 • Окрушко С.Є. Методологічні аспекти визначення насінневої продуктивності Thlaspi arvense L. // Збірник наукових праць ВДАУ. Випуск 7. Вінниця,  2000, С.76-80
 • Окрушко С.Є. Вивчення впливу гербіцидів на забур’яненість та урожайність соняшнику // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Корми і кормо- виробництво».Вип. 67.- Вінниця, 2010.- С. 106 - 111.
 • Окрушко С.Є., Стасюк С.В. Фіторемедіація забруднених грунтів // Збірник наукових праць ВНАУ. Вип.9(49).-Вінниця, 2011.-С. 179-186
 • Окрушко С.Є., Мандрик Д.А. Вивчення впливу гербіцидів на забур’яненість та урожайність цукрових буряків // Збірник наукових праць ВНАУ. Вип. 1(57).-Вінниця, 2012.-С. 69-74
 • Окрушко С.Є. Вивчення впливу іонів свинцю на проростки ярого ячменю // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Корми і кормовиробництво».Вип. 72.- Вінниця, 2012.- С. 23 - 28.
 • Окрушко С.Є. Пестицидне навантаження ґрунтів при вирощуванні зернових культур у Вінницькій області // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Листопад-2012.- С. 219-221.
 • Окрушко С.Є., Мандрик І.А. Розробка заходів по регулюванню чисельності бур’янів у посівах озимої пшениці // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Корми і кормовиробництво».Вип. 75.- Вінниця, 2013.- С. 144 – 149.
 • Окрушко С.Є. Пестицидне навантаження на ґрунти Вінниччини при вирощуванні цукрових буряків // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Корми і  кормовиробництво». Вип. 76.- Вінниця, 2013.- С. 225 – 229.
 • Окрушко С.Є. Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області // Вісник ХНАУ. Харків, 2014.- № 1.- С. 88-94.
 • Окрушко С.Є. Обґрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області//Вісник ХНАУ. Харків,2015.- № 1.- С. 143-149.
 • Окрушко С.Є. Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин // Збірник наукових праць ВНАУ.-2015.-№ 2.- С. 126-134
 • Окрушко С.Є. Вплив стимуляторів росту на врожайність столових буряків та моркви // Вісник ХНАУ. Харків, 2016.- № 2.- С.109-114
 • Окрушко С.Є. Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур // Збірник наукових праць ВНАУ.-2017.-№ 5.- С. 34-39
 • Окрушко С.Є. Вплив стимулятора росту Вимпел на урожайність капусти білоголової //  Збірник наукових праць ВНАУ.-2017.-№  6.- т. 2.- С. 167-173
 • Окрушко С.Є.  Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової // Збірник наукових праць ХНАУ.-2017.-№  1.- С. 140-145
 • Окрушко С.Є.  Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви // Збірник наукових праць ВНАУ.-2018.-№  8.- С. 71-77
 • Окрушко С.Є.  Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи. Науковий журнал «Молодий вчений». 2019. № 2 (66). C. 319-322
 • Окрушко С.Є.  Контроль чисельності бур’янів у посівах кукурудзи. Збірник наукових праць ВНАУ.-2019.-№  14.- С. 163–171
 • Окрушко С.Є.  Вплив регулятора росту Марс EL на формування врожайності гібридів буряка столового. Науковий журнал «Молодий вчений». 2019. № 9 (73). C. 232-235
 • Окрушко С.Є.  Вплив гербіцидів і регулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи на зерно. Вісник ХНАУ. Харків, 2019.- № 2.- С. 110-118
 • Окрушко С.Є.  Оцінка регулювання присутності бур'янів в агрофітоценозах гороху посівного. Polish Journal of Science, 2020. № 27. Vol. 1. C. 4-9.          
 • Окрушко С.Є.  Вплив контролю забур'янення на урожайність гороху посівного. Norwegian Jornal of Development of the International Science, 2020. № 41. Vol. 1. C. 3-8.
 • Окрушко С.Є.  Оцінка впливу регулятора росту Марс EL на формування врожайності коренеплодів моркви столової. Slovak international scientific jornal, 2020. № 41. Vol. 1. C. 3-7.
 • Окрушко С.Є.  Вплив регулятора росту Марс  EL на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 1. С. 50-53.
 • Окрушко С.Є.  Безпека сучасних інсектицидів для корисної ентомофауни. International independent scientific journal. 2020. №16.  Vol. 1. C. 6-12.
 • Окрушко С.Є.  Оцінка впливу гербіцидів та стимулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи. Annali d’Italia. 2020. № 8. С. 3-9.
 • Окрушко С.Є.  Influence of the growth regulator mars el on hybrids of red beets. The scientific heritage VOL 1, No 52 (52). 2020. Р. 9-14

 

Наукові інтереси

 • Гербологія
 • Фізіологія рослин
 • Інтегрований захист рослин
 • Фітонцидологія

Місце та дата народження

09.05.1981 с. Клекотина, Шаргородський р-н, Вінницька обл.

 Освіта

 • 1998-2003 рр. - Агрономічний факультет ВДАУ
 • 2004-2007 рр. – аспірантура Інституту захисту рослин УААН
 • 2010 р. захист кандидатської дисертації по спеціальності 03.00.16 «Екологія»
 • 2019 р. підвищення кваліфікації Інститут захисту рослин НААН, посвідчення № 270519/359, «Інтегрований захист та карантин рослин»

.

 Кар’єра

 • 2003 р. - агроном по захисту рослин ПП «Клекотинське», с. Клекотина;
 • 2007 р. – асистент кафедри ентомології, фітопатології та захисту рослин агрономічного факультету ВДАУ;
 • 2010 р. – старший викладач кафедри ентомології, фітопатології та захисту рослин агрономічного факультету ВНАУ;
 • 2012 р. – доцент кафедри ентомології, фітопатології та захисту рослин факультету агрономії та лісівництва ВНАУ;
 • з 2014 року дотеперішній час доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин факультету агрономії та лісівництва ВНАУ
 • за період 2007 – 2020 рр. читав лекції і проводив лабораторні та практичні заняття з наступних дисциплін: агрофармакологія, моніторинг поширення і прогноз розвитку шкідників, хвороб і бурянів, карантин рослин, біологічний захист рослин.

Науково-дослідна робота

 Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях

 • Конференція молодих вчених «Сучасні проблеми захисту рослин» (Київ, 14 вересня 2004 р.);
 • Конференція молодих вчених «Екологічно обґрунтований захист рослин» (Київ, 4-7 жовтня 2005 р.);
 • Второй Всероссийский съезд по защите растений «Фитосанитарное оздоровление экосистем» (Санкт-Петербург, 5-10 декабря 2005 г.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інтегрований захист рослин. Проблеми та перспективи» (Київ, 13-16 листопада 2006 р.);
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Інновації в сучасній агрономії»  (м. Вінниця 25.05.2016 р.);
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави (м. Вінниця, 7-9 вересня 2016 р.).
 • Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні. Вплив змін клімату на онтогенез рослин: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 3–5 жовтня 2018 р.). Миколаїв. 2018.
 • Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху. Органічне агровиробництво: освіта і наука: зб. тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 31 жовтня, 2019 р.). Київ. 2019.
 • Домінуючі шкідники троянд, їх поширеність та контроль чисельності. Modern science: problems and innovations: abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden 23–25 August 2020). Stockholm, Sweden. С. 19–25

 Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Вергелес П.М. Особливості розвитку та шкодочинності смороди-нової склівки Synanthedon tipuliformis Cl. в умовах Центрального Лісостепу України: Сучасні проблеми захисту рослин [Тези доповідей конференції молодих вчених] (14 вересня 2004 р.). Київ, 2005. – С. 8-10.
 • Вергелес П.М. Розвиток та шкодочинність розанної листокрутки (Archips rozana L.) в насадженнях смородини у Центральному Лісостепу України: Екологічно обґрунтований захист рослин [Тези доповідей конференції молодих вчених] (4-7 жовтня 2005 р.). – К.: Колобіг, 2005. – С. 104-107.
 • Вергелес П.М. Биологические особенности онтогенеза смородинной стеклянницы (Synanthedon tipuliformis Cl.) в Центральной Лесостепи Украины: Фитосанитарное оздоровление экосистем [Второй Всероссийский съезд по защите растений] (5-10 декабря 2005 г.). – Санкт-Петербург. – 2005. – Т. 1. – С. 261-262.
 • Вергелес П.М. Біологія, шкідливість аґрусової вогнівки, обмеження її чисельності в ягідних насадженнях Центрального Лісостепу України: Інтегрований захист рослин. Проблеми та перспективи [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції] (13-16 листопада 2006 р.). Київ, 2006. – С. 9-11.
 • Пінчук Н.В., Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Агрофармакологія. Практикум. Вінниця, ВНАУ. 2010.
 • Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. „Вивчення впливу іонів свинцю на проростки озимого жита”. Чорнобиль – біль України. Медико-соціальні аспекти, підсумки 25-річних досліджень. Випуск 4, Вінниця, 2011. С. 293-294.
 • Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В. Вплив глобального потепління на поширеність збудників хвороб зернових культур. Науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів „Високоефективні технології – шлях до стабілізації аграрного виробництва”. НААНУ. ННЦ Інститут землеробства, 28-30 листопада 2011 р.

 Статті

 • Дрозда В.Ф., Вергелес П.М. Екологічно безпечний захист насаджень чорної смородини від шкідників у Центральному Лісостепу. Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. Т. 8, №4 (31), Ч. 1. Львів. 2006. С. 66-70.
 • Дрозда В.Ф., Вергелес П.М. Смородинова брунькова міль.  Карантин і захист рослин. 2006. №10. С. 13-15.
 • Дрозда В.Ф., Вергелес П.М. Патент №14334 Патент України UA МПК (2006) U A01G 13/00. Спосіб контролю чисельності та шкідливості фітофагів насаджень ягідників. Національний аграрний університет.  заявлено 07.11.2005. опубліковано 15.05.2006. Бюл. №5. 2006.
 • Вергелес П.М. Біологія, шкідливість аґрусової вогнівки та супутніх шкідників, зимуючих в ґрунті, обмеження їх чисельності в ягідних насадженнях Центрального Лісостепу України .Захист і карантин рослин: Міжвідомчий тематичний науковий збірник.  Київ, 2007. № 53. С. 40-46.
 • Вергелес П.М. Заморозкова листовійка. Карантин і захист рослин. 2009. №12. С. 22-23.
 • Вергелес П.М. Особливості розвитку та шкідливості розанної листовійки в Центральному Лісостепу України. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця. 2011. Випуск 7(47). С. 81-85
 • Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Видовий склад, шкодо чинність та контроль чисельності шкідників смородини в умовах Подільської дослідної станції садівництва с. Медвеже Вушко. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця. 2011. Випуск 7(47). С. 72-80.
 • Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Вивчення впливу гербіцидів на забур’яненість та урожайність озимого ріпаку. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця. 2011. Випуск 8(48). С. 80-84
 • Вергелес П.М. Регуляторна роль ентомофагів смородинової склівки в Центральному Лісостепу України. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця. 2011. Випуск 9(49). С. 121-128.
 • Вергелес П.М. Особливості розвитку та шкідливості смородинової листовійки в Центральному Лісостепу України. Вісник Полтавської державної аграрної академії №3, 2011. – С.52-55.
 • Вергелес П.М. Ентомофаги та їх роль у регуляції чисельності листовійок в агроценозі смородини Центрального Лісостепу України. Корми і кормовиробництво. 2011. №70. Вінниця. С. 111-116.
 • Дрозда В.Ф., Вергелес П.М. Спосіб локалізації осередків спалахів популяцій червиці вʼїдливої (Zeyzera pyrina Z.). Патент. UA 59783 МПК (2011.01) A01G 13/00. Бюл. №10, 2011 р.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Буткалюк Т.О. Вплив регуляторів росту на ріст та урожайність вівса ярого. ВНАУ №1 2015 р. (c.161–168)
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу. ВНАУ №2 2015 р. (c.135–142)
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Буткалюк Т.О.  Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби. Збірник «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ. №3. 2016 р. c.245–254
 • Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Аналіз зон поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotika virgiferale conte) в умовах США, Європі та Україні. Збірник «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ №4 2016 р. c. 240–249.
 • Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду. Збірник «Сільське господарство та лісівництво» ВНАУ № 6. Т. 2. 2017 р. С. 159-166.
 • Буткалюк Т.О., Вергелес П.М., Ватаманюк О.В. Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контроль в умовах дослідного поля ВНАУ. Збірник наукових праць Сільське господарство та лісівництво. № 8. 2018. С. 93-101.
 • Буткалюк Т. О., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2018. № 9. С. 112–122
 • Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агрофітоценозу. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2019. № 12. С. 176–186.
 • Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2019. № 13. С. 172–183.
 • Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2019. № 14. С. 152–162.
 • Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М., Рудська Н. О. Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2019. № 15. С. 137–150.
 • Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. Дослідження динаміки поширення золотистої картопляної нематоди в Україні та окремих чинників її регулювання в умовах Вінниччини. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2020. № 16. С. 149–161.
 • Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на якість продукції. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2020. № 18. С. 91–103.
 • Моskаlеts, Т Z., Vоvkоhоn, А.H., Bаrаt, Y.М., Knyazyuk, О.V., Verheles P.M. Morphological and ecological peculiarities of checker tree mountain ash (Torminalis glaberrima) plants and biochemical composition of its fruits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. 11(3), P. 48-56. doi:10.15421/022063

 

Посібники, підручники, монографії

 •  Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. Загальна фітопатологія: навч. посібн. / за ред. Н.В. Пінчук. Вінниця. РВВ ВНАУ, 2019. 276 с.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Мікробіологія та вірусологія: Навч. посібн. Ч.1/ за ред. Н.В. Пінчук. Вінниця ВНАУ, 2020. 346 с.
 • Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Садово-паркова фітопатологія: Навч. посіб. / За ред. Н.В. Пінчук: Вінниця. Твори. 2020. 377 с.
 • Вергелес П.М., Окрушко С.Є. Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Вінниця: Твори. 2020. 275 с.

 

 Наукові інтереси

 • Фітосанітарна медицина
 • Карантин рослин
 • Сучасні препаративні форми в захисті рослин

Місце і дата народження

03.02.1978 р., м. Костопіль, Костопільського р-ну, Рівненької обл.

Освіта

 • 1995-2000 р. Вінницький державний сільськогосподарський інститут Агрономічний факультет, спеціальність – вчений агроном;
 • 2003-2006 р. Аспірантура Інститут агроекології та біотехнології УААН (денна форма навчання);
 • 2007 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук Отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук;
 • Отримала вчене звання доцента.

Кар’єра

 • 2000 -2001 р. бухгалтер в ПСП «Розвиток» с. Тарасівка Жмеринського району;
 • 2001-2002 – старший лаборант відділу генетики і адаптивної селекції зернобобових;
 • 2002-2003  р. переведена на посаду інженера І кат. того ж відділу;
 • 2003 – 2006 р. аспірантура Інститут агроекології та біотехнології УААН;
 •  01.2006 - 04.2006 р. асистент кафедри ботаніки, генетики та фізіології рослин ВДАУ;
 • 04.2006 – 2007 р. асистент кафедри ентомології, фітопатології та захисту рослин ВДАУ; 
 • 2007-2010 р. старший викладач кафедри ентомології, фітопатології та захисту рослин ВДАУ;
 •  2010-2014 – доцент кафедри ентомології, фітопатології та захисту рослин Вінницького національного аграрного університету;
 • 2014-2021 доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • Матеріали VI науков- практичної конференції «Наукові технології» 2010 р.
 • Науково-практична конференція молодих вчених (24 - 26 листопада 2003 р., с. Чабани, Київської обл.). – Чабани. – 2003.
 • Х з’їзд Товариства мікробіологів України (15 – 17 вересня 2004 р., м. Одеса). – Одеса: “Астропринт”, 2004.
 • Міжнар. наук.-практ. конф. (2 – 4 червня 2004 р., м. Миколаїв). – Миколаїв. – 2004.
 • П’ята міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (17 – 19 травня 2005 р., м. Вінниця). – Вінниця. – 2005.
 • XII з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (25-30 травня 2009р., Ужгород), - Ужгород «Патент» 2009.
 • IV Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» 1-4 червня 2010 р. - м. Сколе.
 • V всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» м. Яремче21-24 червня 2011р.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» 24.04.2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» м. Миколаїв 03-05 жовтня 2018 р.
 • II Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» 10-12 квітня 2019 року ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ- Миколаїв-Херсон, 2019.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Іновації сучасної агрономії» м. Вінниця ВНАУ м. Вінниця ВНАУ 30-31 травня 2019 р.
 • II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 31 жовтня, 2019 р.). Київ. 2019.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Використання інноваційних технологій в агрономії» м. Вінниця ВНАУ м. Вінниця ВНАУ 3-4 червня 2020 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» м. Вінниця ВНАУ м. Вінниця ВНАУ 5-6 листопада 2020 р.

 

Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Нодулююча здатність штаму Rhizobium trifolii 124 при вирощуванні конюшини за різних систем удобрення / Науково-практична конференція молодих вчених (24 - 26 листопада 2003 р., с. Чабани, Київської обл.). – Чабани. – 2003. – С. 86 – 87.
 • Агроекологічні аспекти впливу мікробних препаратів на продуктивність бобових рослин /Х з’їзд Товариства мікробіологів України (15 – 17 вересня 2004 р., м. Одеса). – Одеса: “Астропринт”, 2004. – С. 288.
 • Екологічні аспекти застосування мікробних біотехнологій в сільському господарстві /Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (2 – 4 червня 2004 р., м. Миколаїв). – Миколаїв. – 2004. – С. 155 – 157.
 • Екологічно безпечні елементи технології вирощування сільськогосподарських культур / Збірник матеріалів П’ятої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (17 – 19 травня 2005 р., м. Вінниця). – Вінниця. – 2005. – С. 46 – 47.
 • Шляхи реалізації природного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій / Тези доповідей XII з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (25-30 травня 2009р., Ужгород), - Ужгород «Патент» 2009.
 • Застосування біопалива – елемент інноваційних екологічно чистих ресурсоощадних технологій / Теза Матеріали IV Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» 1-4 червня 2010 р. - м. Сколе. – С. 104-105.
 • „Вивчення впливу іонів свинцю на проростки озимого жита”. Чорнобиль – біль України. Теза Медико-соціальні аспекти, підсумки 25-річних досліджень. Випуск 4, Вінниця, 2011. С. 293-294.
 • Оцінка конкурентоздатності полі функціонального комплексу мікроорганізмів при вирощуванні конюшини лучної  / Теза Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» м. Яремче21-24 червня 2011р. С. 42.
 • Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні / Теза Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» м. Миколаїв 03-05 жовтня 2018 р. С. 210-212.
 • Регулювання  хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління  / Теза II Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» 10-12 квітня 2019 року ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ- Миколаїв-Херсон, 2019. –  С. 86-88.
 • Регулювання  хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління / Теза II Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» 10-12 квітня 2019 року ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ- Миколаїв-Херсон, 2019. –  С. 86-88.
 • Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху / Теза II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 31 жовтня, 2019 р.). Київ. 2019. С. 34-38.

 Статті

 • Шерстобоєва О.В., Коваленко Т.М. Ефективність поліфункціонального комплексу біопрепаратів у посівах конюшини // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. - К. – 2004. – Вип. 4. – С. 94 – 98.
 • Шерстобоєва О.В., Лісова Н.Ю., Коваленко Т.М. Конкурентоспроможні штами Rhizobium trifolii для підвищення продуктивності конюшини лучної // Агроекологічний журнал. – 2005. – № 1. – С. 46 – 50.
 • Коваленко Т.М. Підвищення ефективності функціонування симбіотичної системи конюшини – Rhizobium trifolii мікробними препаратами // Корми і кормовиробництво. –  Вінниця. – 2005. – Вип. 55. – С. 24 – 31.
 • Шерстобоєва О.В., Коваленко Т.М. Алелопатичні властивості нових штамів Rhizobium trifolii // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К. – 2005. – Вип. 4. – С. 98 – 102.
 • Шерстобоєва О.В., Коваленко Т.М. Вирощування конюшини за використання мікробних препаратів // Зб. наук. праць Національного наукового центру „Інститут землеробства УААН”.–К. –2006.–Спецвипуск.–С.235–238.
 • Шерстобоєва О.В., Коваленко Т.М. Функціонування симбіотичної системи Trifolium – Rhizobium при застосуванні комплексу біопрепаратів // Агроекологічний журнал. - 2006. - № 4. – С. 67 – 71.
 • Шустерук Т.З., Шевченко А.І., Потабенко Л.К., Польовий В.В., Коваленко Т.М. Вплив антропогенного навантаження на мікробіологічну трансформацію сполук гумусу ґрунту // Агроекологічний журнал. – 2006. – №4. – С. 59 – 65.
 • Патика В.П., Шерстобоєва О.В., Лісова Н.Ю., Коваленко Т.М. Деклараційний Патент України на корисну модель. Штам бульбочкових бактерій Rhizobium trifolii 20, який використовують для приготування препарату для підвищення продуктивності конюшини // Опубл. 15.07.2005. Бюл. №7.
 • Патика В.П., Шерстобоєва О.В.,  Коваленко Т.М. Вирощування сої із застосуванням мікробних препаратів - ризобофіту та альбобактерину в умовах північної частини Лісостепу України  // Методичні рекомендації. – К. – 2004. – 24 с.
 • Патика В.П., Шерстобоєва О.В., Коваленко Т.М. Вирощування конюшини лучної із застосуванням мікробних препаратів // Методичні рекомендації. – К. – 2006. – 16 с.
 • Коваленко Т.М. Ефективність поліфункціонального комплексу мікроорганізмів при вирощуванні конюшини лучної // Стаття Зб. наук. праць ВДАУ Вип. 39 Том. 1, Вінниця - 2009.
 • Коваленко Т.М. Вплив поліфункціонального комплексу мікроорганізмів при вирощуванні конюшини лучної на продуктивність та енергетичні аспекти // Стаття Міжвідомчий тематичний науковий збірник 64 // Корми і кормовиробництво 2009.
 • Коваленко Т.М. Вплив різних систем удобрення на продуктивність та фітосанітарний стан  ризосфери конюшини лучної // Стаття Матеріали VI науков- практичної конференції «Наукові технології» 2010.
 • Коваленко Т.М. Оцінка поліфункціонального комплексу мікроорганізмів за конкурентоздатністю при вирощуванні конюшини лучної // Стаття Зб. наук. праць УДАУ Вип. 72 – Умань - 2009.
 • Шерстобоєва О.В., Коваленко Т.М. Вплив різних систем удобрення конюшини лучноїна мікробне угрупуваннякореневої зони // Стаття Агроекологічний  журнал № 4 – К.-  2009.
 • Коваленко Т.М. Вплив різних систем удобрення конюшини лучноїна на функціонування симбіотичної системи Trifolium – Rhizobium // Стаття Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН 2005.
 • Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В.,  Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Розробки методів контролю чисельності основних шкідників і хвороб суниці в умовах Подільської дослідної станції садівництва с. Медвеже Вушко // Стаття Вінниця, ВНАУ. - 2010.
 • Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. «Видовий склад, шкодо чинність та контроль чисельності шкідників смородини в умовах Подільської дослідної станції садівництва с. Медвеже Вушко» // таття Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільськогосподарські науки» В.7(47) м. Вінниця 2011 р. с. 72-80.
 • Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. «Вивчення впливу гербіцидів на забрудненість та урожайність озимого ріпака» // Стаття Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільськогосподарські науки» В.8(48) м. Вінниця 2011 р. с. 80-84.
 • Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом поліфункціональної дії на урожайність люцерни // Стаття Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільськогосподарські науки» №6 (Том 1) ВНАУ м. Вінниця 2017 р. с. 88-96.
 • Мазур В.А., Гончарук Г.С., Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. Створення ліній цукрових буряків, стійких до гербіцидів суцільної дії (Раундап та Баста) в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України. // Стаття Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво» №7 (Том. 2). 2017. С. 16-24.
 • Буткалюк Т.О, Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ / Сільське господарство та лісівництво. - 2018. - № 9. - С. 112-122.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Ефективність  протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агрофітоценозу / Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво» №12. 2019. С. 176-186.
 •  Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині / Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво» №14. 2019. С. 172-183.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині / Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво» №14. 2019. С. 152-162.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Рудська Н.О. Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху / Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво» №15. 2019. С. 148-161.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Дослідження динаміки поширення золотистої картопляної нематоди в Україні та окремих чинників її регулювання в умовах Вінниччини. / Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2020. № 16. С. 149–161.
 • Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на якість продукції. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2020. № 18. С. 91–103.

 

Посібники:

 1. Опублікування навчального посібника (рішення Вченої ради ВНАУ протокол №10 від 31 травня 2019 р.) Загальна фітопатологія. / Пінчук Н.В., Окрушко С.Є. Вергелес П.М. Коваленко Т.М. Вінниця: РВВ ВНАУ. 2019. 276 с.
 2. Опублікування навчального посібника (протокол Вченої ради ВНАУ № 5 від 26 грудня 2019 р.) Мікробіологія та вірусологія. Ч. 1. / Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Вінниця: РВВ ВНАУ. 2020. 346 с.
 3. Опублікування навчального посібника (протокол Вченої ради ВНАУ № 3 від 25.09.2020 р.) Садово-паркова фітопатологія: Навч. посіб. / За ред. Н.В. Пінчук: Вінниця: ТОВ ТВОРИ. 2020. 380 с.

 

 Наукові інтереси

 • Мікробіологія та вірусологія.

Місце та дата народження

11.03.1981 с. Клембівка, Ямпільський р-н, Вінницька обл.

 Освіта

 • 1998-2003 рр. - Агрономічний факультет ВДАУ
 • 2003-2004 рр. – магістр ВНАУ
 • 2004-2007 рр. – аспірантура ВНАУ
 • 2017 р. захист кандидатської дисертації по спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво»
 • підвищення кваліфікації м. Краків Польщаuniversytekonomiczny w Krakowie 25-28 of septembr 2018

 Кар’єра

 • 2003 р. - агроном СТОВ «Клембівка», с. Клембівка;
 • 2004 р. – головний агроном СТОВ «Клембівка «В»», с. Клембівка;
 • 2007 р. – асистент кафедри ботаніки, генетики та фізіології рослин агрономічного факультету ВДАУ;
 • 2017 р. – старший викладач кафедри ботаніки генетики  та захисту рослин агрономічного факультету ВНАУ;
 • З 01 вересня 2018 р. – доцент кафедри ентомології, фітопатології та захисту рослин агрономічного факультету ВНАУ;
 • з 2018 року до теперішнього час доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин агрономічного факультету ВНАУ
 • за період 2007 – 2018 рр. читав лекції та проводив лабораторні та практичні заняття з наступних дисциплін: моделювання технологічних процесів і систем, дослідницькі технології в агрономії, географічні системи, геоінформаційні системи в екології, етомологія.

 Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях

 • Конференція молодих вчених (Будапешт,  2008 р.);
 • Конференція молодих вчених (Миколаїв, 4-7 жовтня 2010 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція  (Дніпропетровськ, 2013 р.);
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Інновації в сучасній агрономії»  (м. Вінниця 25.05.2016 р.);
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави (м. Вінниця, 7-9 вересня 2016 р.).
 • Ідентифікація самозапильних ліній кукурудзи за стійкістю до основних хвороб /II Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» 10-12 квітня 2019 року ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ- Миколаїв-Херсон, 2019. –  С. 43-45.
 • Роль фенологічних та морфологічних чинників кукурудзи у стійкості до хвороб та шкідників Міжнародна науково-практична конференція «Іновації сучасної агрономії» м. Вінниця ВНАУ30-31 травня  2019 р.
 • Ідентифікація самозапильних ліній кукурудзи за стійкістю до основних хвороб /II Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» 10-12 квітня 2019 року ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ- Миколаїв-Херсон, 2019. –  С. 43-45.
 • Роль фенологічних та морфологічних чинників кукурудзи у стійкості до хвороб та шкідників Міжнародна науково-практична конференція «Інновації сучасної агрономії» м. Вінниця ВНАУ30-31 травня  2019 р.
 • Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до хвороб і шкідників // V Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі». 24 жовтня 2019 року. м. Тернопіль.
 • Стійкість гібридів кукурудзи до вилягання залежно від троків сівби  //ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука». Київ 2019.
 • Оцінка зернової продукції за вмістом залишків пестицидів в умовах Лісостепу правобережного. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 16 червня 2020 р.с. 70-73  НМЦ ВФПО.
 • Ходаніцька О.О., Колісник О.М, Застосування стимуляторів розвитку в практиці рослинництва Прага. с.45-49. №10 2020
 • Вплив регуляторів росту на процеси проростання насіння кукурудзи TRENDS OF MODERN SCIENCE -2020May 30 -June 7, с. 38-40; 2020

 Основні публікації

 • Зозуля О. Л., Колісник О. М. Проблеми селекції кукурудзи на стійкість до хвороб і шкідників / О. Л.Зозуля, О. М. Колісник // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2007. – Випуск 31. – С. 41 – 44 (проведення досліджень, аналіз даних, написання основних розділів статті).
 • Зозуля О. Л., Колісник О. М. Проблема стійкості шкодочиних об’єктів селекції кукурудзи / О. Л. Зозуля, О. М. Колісник // Напрямки дослідження в аграрній роботі: стан та перспективи ВДАУ, Вінниця. – 2007. Випуск 31. – С. 42 – 43 (проведення досліджень, аналіз даних, написання основних розділів статті).
 • Колісник О. М., Любар В. А. Стійкість вихідного матеріалу кукурудзи до пухирчастої сажки / О. М. Колісник, В. А. Любар // Корми і кормовиробництво, 2007. – № 61. – С. 40 – 45 (проведення досліджень, аналіз даних, написання основних розділів статті).
 • Колісник О. М., Ватаманюк О. В. Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae Beck / О. М. Колісник, О. В. Ватаманюк // Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. – август 2010. –  № 8 (134).– С. 28 – 30 (проведення досліджень, аналіз даних, написання основних розділів статті).
 • Колісник О. М. Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до шведської мухи і кукурудзяного стеблового метелика / О. М. Колісник // Корми і кормовиробництво. – № 59. – Вінниця, 2007. – С. – 32 – 36.
 • Колісник О. М. Селекція вихідного матеріалу кукурудзи на стійкість до хвороб і шкідників в умовах Центрального Лісостепу України / О. М. Колісник // Наукові основи землеробства у зв'язку з потеплінням клімату: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (10 – 12 листопада 2010 р.). – Миколаїв: МДАУ, 2010. – С. 225 – 227.
 • Колісник О. М. Вихідний матеріал для селекції кукурудзи на стійкість до пухирчастої сажки / О. М. Колісник // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 1. – 2016. – С. 63 – 65.
 • Колісник О. М. Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до ustilago zeae / О. М. Колісник // Органічне виробництво і продовольча безпека (друковані теза). – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С. 437 – 442.
 • Колісник О. М.Стійкість самозапилених ліній кукурудзи на стійкість до ustilago zeae і sphacelotheca reilina / О. М. Колісник // Селекційно-генетична наука і освіта Матеріали міжнародної конференції 16 – 18 березня 2016 р. – С. 134 – 137.
 •  Колісник О.М., Мазур О.В., - Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю // Сільське господарство та лісництво – Вінниця 2017р. Вип.7 том 2 С. 33–39.
 • Колісник О.М. Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до ustilago zeae sphacelotheca reiliana України. Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції "Органічне агровиробництво: освіта і наука", Київ, 01.11.2018 р., С. 30-34
 • Іванов М.І., Руткевич В.С., Колісник О.М., Лісовий І.О. Research on the block-portion separator parameters influence on the adjustment range of operating elements speed / Дослідження впливу параметрів системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача на діапазон регулювання швидкості робочих органів / INMATEH – AGRICULTURAL ENGIEERING  January-april Vol. 57, № 1/2019 С. 37- 44.
 • Колісник O.M., Бутенко А.О., Малинка Л.В., Масік І.М., Онучко В.І., Онучко Т.О., Кріучко   Л.В., Кобзев О.М.Adaptive properties of maize forms for improvement in the ecological status of fields Ukrainian Journal of Ecology №9(2), 33-37.
 • Колісник О.М. Оцінка генотипів кукурудзи за стійкістю до шкодочинних об’єктів в умовах лісостепу правобережного / Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво» №13. 2019. С. 143-153.
 • Kolisnyk O. O., Vatamaniuk O. V., Butenko A. O., Onychko V. I., Onychko T. O., Dubovyk V. I., Radchenko M. V., Ihnatieva O. L., Cherkasova T. A. Analysis of strategies for combining productivity with disease and pest resistance in the genotype of base breeding lines of maize in the system of diallel crosses // ISSN 2226-3063 e-ISSN 2227-9555 Modern Phytomorphology 14: 49–55, 2020
 • Колісник О.М. Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України  //  ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії. № 2 2019 р. 58-61с.
 • V.D. Palamarchuk, О.М. Kolisnyk. STALK LODGING RESISTANCE OF CORN HYBRIDS DEPENDING ON THE PLANTING DATE // Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво» №15. 2019. С.94-110.
 • Колісник О.М. Створення простих гібридів кукурудзи з різною стійкістю до хвороб і шкідників // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО» Випуск 71 С 71-75.
 • O.M. Kolisnyk, O.O. Khodanitska, A.O. Butenko, N.A. Lebedieva, L.A. Yakovets, O.M. Tkachenko, O.L. Ihnatieva, O.V. Kurinnyi. Influence offoliar feeding on the grain productivity of corn hybrids in the conditions of the Right-bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology 2020, 10(2), 40-44.
 • Kolisnyk О.М. Yield of bean seeds depending on the approval and application of seed inoculation in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) VOL 1, No 50 (2020) 3-13.
 • Вплив технологічних прийомів вирощування на ріст і розвиток ячменю ярого в умовах Лісостепу правобережного ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво» №16. 2020. С.89-107.
 • O. M. Kolisnyk, V.P. Onopriienko I.M. Onopriienko N. M. Kandyba, L.M. Khomenko, T.O.Kyrychenko, D. S. Tymchuk, N. F. Tymchuk, N. O. Terokhina Study of correlations between yield inheritance and resistance of corn self-pollinating lines and hybrids to pathogens Ukrainian Journal of Ecology 2020, 10(1), 220-225

 

Посібники, підручники, монографії

Паламарчук В.Д., Дідур І.М., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. Аспекти сучасної технології вирощування висококрохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного. Вінниця, 2020. 522 с.

 

 Наукові інтереси

 • Вплив позакореневих підживлень на с.-г. культурах.

Місце і дата народження

09.03.1982, Хмільницький р-н., Вінницька обл.

Освіта

 • 01.09.1999 – 30.06.2004 рр. – Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, спеціальність «Облік, аудит, контроль та ревізія», диплом спеціаліста.
 • 01.09.2013 – 16.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Агрономія», диплом бакалавра;
 • 01.11.2016 – 22.09.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Агрономія», диплом спеціаліста.
 • 27.12.2013 – 27.12.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, аспірант заочної державної форми навчання зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, агрономічного факультету.
 • 05.07.2018 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Оцінювання генотипів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) за господарсько-біологічними ознаками в умовах Лісостепу Правобережного» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

 

Кар’єра

 • 11.2000 – 14.03.2003 рр. – бухгалтер для ведення обліку і звітності та нарахування заробітної плати працівникам спец. факультету практичної психології Інституту післядипломної освіти працівників;
 • 03.2003 – 31.01.2005 рр. – завідувач Будинку культури с. Сьомаки;
 • 02.2005 – 29.12.2006 рр. – інженер 1 категорії відділу генетики і адаптивної селекції і зернобобових культур Інституту агроекології УААН;
 • 01.2007 – 01.08.2014 рр. - завідувач лабораторії кафедри селекції та насінництва с.-г. культур агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • -02.08.2014 - по теперішній час – завідувач лабораторії кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • 02.2016 – 30.06.2016 рр. – асистент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету за сумісництвом;
 • 09.2016 – 21.09.2020 – викладала дисципліну «Технологія виробництва продукції рослинництва» на кафедрі рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, у студентів-бакалаврів таких факультетів «Менеджмент і право» галузі знань  07 –«Управління та адміністрування» напряму підготовки 074 – «Публічне» управління та адміністрування" за освітнім ступенем «Бакалавр»  студентів 1-го курсу денної форми навчання;
 • «Механізації сільського господарства» галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напряму підготовки 6.6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» cтудентів 2-го курсу денної форми навчання.
 • 09.2020 – по теперішній час викладаю дисципліну «Технологія виробництва продукції рослинництва» на кафедрі ботаніки, генетики та захисту рослин, у студентів-бакалаврів таких факультетів «Менеджмент і право» галузі знань  07 –«Управління та адміністрування» напряму підготовки 074 – «Публічне» управління та адміністрування" за освітнім ступенем «Бакалавр»  студентів 1-го курсу денної форми навчання;
 • «Механізації сільського господарства» галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напряму підготовки 6.6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» cтудентів 2-го курсу денної форми навчання.

 

Науково-дослідницька робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • Міжнародна науково-технічна конференція “Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави” (ВНАУ, 17 – 18 жовтня 2014 р.).
 • Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів "Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 19.03.2015 р.)
 • "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації", (ВНАУ, 17-18 листопада, 2015 р.).
 • Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 23.03.2016 р.)
 • "Інновації в сучасній агрономії", (ВНАУ, 26-27 травня 2016 р.).
 • "Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави", (ВНАУ, 7-9 вересня 2016 р).
 • «Екологічні проблеми сільського виробництва». (ВНАУ, 7 грудня 2016 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція (м. Братислава, Словаччина, 15–18 березня 2016 року);
 • Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 24.03.2016 р.)
 • Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 23.03.2017 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 105-річчю з Дня народження М.О. Зеленського (м. Київ, НУБіП 22-24 травня, 2017);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (ВНАУ, 16-18 травня 2017 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інновації сучасної агрономії», Вінницький національний аграрний університет (30–31 травня 2019 року,м. Вінниця, Україна).
 • Міжнар. наук.-практ. конф. "Використання інноваційних технологій в агрономії", Вінницький національний аграрний університет (3-4 черв. 2020 р. м. Вінниця, Україна).

Основні публікації

Матеріали конференції

 1. .Мазур О. В., Поліщук І. С. Селекція на зернову продуктивність та адаптивність квасолі звичайної. Матер. ІV Міжн. наук. – техн. конференції 17–18 жовтня 2014. Вінниця. 2014. С. 45–
 2. Мазур О. В., Паламарчук В. Д. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за урожайністю та тривалістю вегетаційного періоду. Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. науково-практ. конф., 17–18 листопада 2015 р.: у 3 т. Вінниця. 2015. С. 311–
 3. Мазур О. В. Селекція квасолі звичайної на адаптивність і продуктивність. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». Вінниця. 2016. С. 154–
 4. Мазур О. В. Аналіз кореляційних зв’язків між елементами структури врожаю сортозразків квасолі звичайної. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15–18 березня 2016 року м. Братислава, Словаччина. 2016. С. 84–
 5. Мазур О. В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю і урожайністю. Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва» 7 грудня 2016 р. Вінниця. 2016. С. 25–
 6. Мазур О. В., Паламарчук В. Д. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного періоду і зерновою продуктивністю. Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інновації в сучасній агрономії» 26–27 травня 2016 року. Вінниця. 2016. С. 133–
 7. Мазур О. В. Відмінності сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю та зерновою продуктивністю. Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 105 – річчю з дня народження Зеленського М. О. К.: НУБІП України. 2017. с. 105–
 8. Мазур О. В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю і адаптивністю. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». Вінниця. 2017. С. 104–

 

Монографії

1.Мазур О. В., Мазур О.В., Мазур В.А., Шерепітко В.В.  Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Монографія. ВНАУ, 2013. 206 с.

 

Підручники, посібники

 1. Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О.Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другий (магістерський) рівень. Навч. посіб. Вінниця : ВЦ ВНАУ,   240 с. 
 2. Мазур О.В., Мазур О.В., Лозінський М.В. Cелекція та насінництво польових культур: навч. посіб. Вінниця, 2020. 348 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Роїк М. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за комплексом цінних господарських ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 1. С. 63–72.
 2.  Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. Аналіз кореляційних зв’язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 133–138.
 3. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Роїк М. В., Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 143–152.
 4. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-ціннними ознаками. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (Т. 1). С. 116–124.
 5.  Мазур О. В. Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 169–172.
 6. Мазур О. В. Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2018. № 8. С. 152–159.
 7. Мазур О.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С.102-111.
 8. Мазур О.В., Мазур О.В. Селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної за стійкістю до ураження хворобами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №10. С. 98-106.
 9. Мазур О.В., Мазур О.В. Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.69-86.
 10. Мазур О.В., Мазур О.В. Вивчення кореляційних зв’язків у сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.116-130.
 11. Мазур О.В. Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.98-115.
 12. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С154-171.
 13. Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної . Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С.119-142.
 14. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №14. С. 23-42.
 15. Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Yatsenko A. O. Environmental plasticity, stability and resistance to diseases of the varieties phaseolus vulgaris l. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 94. С.17-26.
 16. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 111-136.
 17. Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Kononenko L. M., Inheritance of yield formula in F1 hybrids and hybrid swarms F2 Phaseolus vulgaris L. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 95. С.19-30.
 18. Мазур О.В. Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 119-133.
 19. Мазур О.В. Мінливість сортозразків квасолі звичайної за елементами структури врожаю і адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №18. С. 198-222.

Наукові інтереси

Селекція і насінництво зернобобових  культур

 

Місце та дата народження

18.11.1984 р.,  м. Хмільник, Вінницька обл.

Освіта

 • 2001-2006: Агрономічний факультет ВДАУ, спеціальність – Агрономія
 • 2006-2007: Агрономічний факультет ВДАУ, спеціальність – Агрономія
 • 2008-2010: аспірантура Інституту захисту рослин НААН, спеціальність16.00.10 «Ентомологія»

 Кар’єра

 • З 2011 р. – молодший науковий співробітник лабораторії землеробства та захисту сільськогосподарських культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
 • З 2017 р. – науковий співробітник лабораторії землеробства та захисту сільськогосподарських культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
 • З 2018 р. – асистент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин ВНАУ.
 • З вересня 2018 р. старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин.

 Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та спеціалістів «Інтегрований захист рослин в Україні» (Київ 2008 р.)
 • Международная научно-практическая конференция «Биологические основы регуляции вредных организмов в агроценозах» (Киев, 2009 р).
 • Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та спеціалістів «Інновації в захисті рослин» (Київ, 2010 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «100-річчя від дня народження видатного вченого в галузі ентомології і захисту рослин, академіка НАН України, лауреата Державної премії, Заслуженого діяча науки і техніки Вадима Петровича Васильєва» (Київ, 2013.).
 •  VII Міжнародна наукова конференція «Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин та прогнозованих змін клімату» (Вінниця, 2013 р.)
 • Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та спеціалістів «Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату», (Херсон, 2015 р.)
 •  Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених» (Вінниця, 2018 р.)
 • Міжнародній науково-практичній конференція «Дослідження рослинних ресурсів та біологічного різноманіття в умовах зміни клімату», (м. Вінниця, ВНАУ, 2019).
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Використання інноваційних технологій в агрономії», (Вінниця, ВНАУ 2020 р).
 •  

 Основні публікації

Матеріали конференції

 • Рудська Н. О. Стійкі сорти люцерни посівної до основних шкідників насіння / Н. О. Рудська // Інтегрований захист рослин в Україні: всеукраїнська наукова конференція ради молодих вчених та спеціалістів, Київ, 3–5грудня 2008. – Інститут захисту рослин УААН. – К.: Колобіг, 2008. – С. 86–87.
 • Рудская Н. А. Энтомофаги на семенных посевах люцерны / Н. А. Рудская // Биологические основы регуляции вредных организмов в агроценозах: метериалы международной научно-практической конференции, Киев, 18–22 мая 2009. – К., 2009. – С. 173–175.
 • Рудська Н. О. Видовий склад шкідливої ентомофауни люцернового поля / Н. О. Рудська // Інновації в захисті рослин: Всеукраїнська наукова конференція ради молодих вчених та спеціалістів, Київ, 28–30 вересня 2010. – Інститут захисту рослин НААН. – К.: Колобіг, 2010. – С. 47–48.
 •  Рудська Н. О. Шкідливість люцернового квіткового комарика на насіннєвих посівах люцерни в Центральному Лісостепу України / Н. О. Рудська // 100-річчя від дня народження видатного вченого в галузі ентомології і захисту рослин, академіка НАН України, лауреата Державної премії, Заслуженого діяча науки і техніки Вадима Петровича Васильєва: міжнародна науково-практична конференція, Київ, 2–3 квітня 2013 р. – Інститут захисту рослин НААН. – К., 2013. – С. 84.
 •  Рудська Н. О. Особливості біології люцернової товстоніжки-насіннєїда на посівах люцерни / Н. О. Рудська // «Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин та прогнозованих змін клімату»: Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції, 24–25 вересня 2013 р. – Вінниця, 2013. – С. 59–60.
 • Рудська Н.О. Контроль чисельності люцернової квіткової галиці (Contarinia medicaginis Kieff.) у насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах Центрального Лісостепу України. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: зб. тез доп. II міжнар. наук.-практ., конф. (м. Миколаїв, 10–12 квітня 2019 р.). Миколаїв: ДУ НМЦ «Агроосвіта», 2019. С. 259–263.
 • Рудська Н.О. Вплив агротехнічних прийомів щодо обмеження шкідливості галиці люцернової квіткової (Contarinia medicaginis Kieff.) в посівах люцерни посівної. Дослідження рослинних ресурсів та біологічного різноманіття в умовах зміни клімату: доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції (м. Вінниця 30–31 травня 2019 р.). Вінниця: ВНАУ, 2019.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Рудська Н.О. Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху. Органічне агровиробництво: освіта і наука: збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2019 р.) Київ, 2019. С. 34–38.
 • Рудська Н.О., Михалуца Д.М. Вплив технологічних прийомів та удосконалення системи захисту посівів кукурудзи в умовах правобережного Лісостепу. Sciencesociety, education: topical issues and development prospects: тези V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12–14 квітня 2020 р.). Харків, 27–32 с.
 • Рудська Н.О. Вплив способів обробітку ґрунту на контроль забур’яненості кукурудзи. Використання інноваційних технологій в агрономії: доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції (Вінниця, 3–4 червня 2020 р.). Вінниця: ВНАУ, 2020 р.

 Статті

 • Рудська Н. О. Видовий склад шкідливої ентомофауни люцерни в Центральному Лісостепу України / Н. О. Рудська // Захист і карантин рослин: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2009. – Вип. 55. – С. 196–206.
 • Рудська Н. О. Контроль чисельності люцернової квіткової галиці та люцернової товстоніжки у насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах Центрального Лісостепу України / Н. О. Рудська // Корми і кормовиробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2014. – Вип. 79. – С. 213–218.
 • Задорожний В.С., Карасевич В.В., Мовчан І. В., Рудська Н.О., Колодій С.В., Лехман О.В. Способи контролювання бур’янів у посівах сої в Правобережному Лісостепу України // Корми і кормовиробництво: міжвідомчий науковий збірник. – 2015.– Вип. 81. – С. 157–163.
 • Рудська Н. О. Стійкість сортів люцерни до люцернової квіткової галиці (комарика) в умовах Правобережного Лісостепу України / Н. О. Рудська // Корми і кормовиробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2016. – Вип. 82. – С. 193–198.
 • Рудська Н. О. Формування видового складу запилювачів та їх вплив на насіннєву продуктивність рослин люцерни у Правобережному Лісостепу України / Н. О. Рудська // Захист і карантин рослин: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2016. – Вип. 62. – С. 206–215.
 • Рудская Н. А. Формирование вредной энтомофауны агроценоза люцерны посевной в Правобережной Лесостепи Украины / Н. А. Рудская // Земледелие и защита растений. – 2016. – № 6. 82. – С. 24–28.
 • Рудська Н. О. Шкідливість люцернової товстоніжки (брухофагус) у посівах люцерни в Правобережному Лісостепу України / Н. О. Рудська // Корми і кормовиробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2017. – Вип. 83. – С. 73–78.
 • Задорожний., Карасевич В.В., Колодій СВ., Рудська Н.О., Лехман О.В. Застосування гербіцидів у посівах квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України // Корми і кормовиробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2017. – Вип. 83. – С. 105–110.
 • Погоріла Л.Г., Рудська Н. О. Посівні якості насіння сої залежно від погодних умов Правобережного Лісостепу України. Наукові праці ННЦ. Інституту землеробства НААН: зб. наук. праць Київ: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. Вип. 3. С. 61 – 71.
 • Погоріла Л.Г., Чорнолата Л.П., Рудська Н.О. та ін. Якість зерна пшениці озимої залежно від розвитку патогенної мікрофлори. Корми і кормовиробництво. Наукові праці Ін-ту кормів та сільського господарства Поділля: міжвід. темат. наук. зб. наук. праць. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2019. Вип. 87. С. 121–128.
 • Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Рудська Н.О. Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. праць. Вінниця. 2019. Вип. 14. С. 137–150.
 • Рудська Н.О. Визначення ефективності системи захисту посівів кукурудзи за різних способів обробітку ґрунту. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук.праць. Вінниця. 2020. Вип. 17. С.106–119.

Посібники

 • Рудська Н.О., Пінчук Н.В., Ватаманюк О.В. Лісова ентомологія. Вінниця: Твори, 2020. 289 с.

 

 

Місце і дата народження

 14.07.1966 р. м. Вінниця

 Освіта

 У 1991 році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія» та отримав кваліфікацію «вчений агроном».

1996-1998 рр. – аспірантура в Інституті кормів УААН м. Вінниця, спеціальність 06.01.12–  кормовиробництво і луківництво.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Продуктивність весняних підпокривних і безпокривних посівів конюшини лучної при різних нормах висіву та зрошенні в умовах центрального Лісостепу України» у Вінницькому державному аграрному університеті (м. Вінниця) та здобув науковий ступень кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.12– кормовиробництво і луківництво.

В 2005 році на базі Інституту післядипломної освіти (Вінницький державний аграрний університет) здобув другу вищу освіту зі спеціальності: «Менеджмент організацій», кваліфікація: «Менеджер-економіст».

В 2012 році одержав вчене звання – доцента кафедри організації агробізнесу.

В червні 2017 року проходив стажування з набуття науково-професійного досвіду у «ННВК Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» на базі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України (с. Черешневе), сертифікат № 16/2017.

 

Кар’єра

Викладацька діяльність із 2003 року.

З 2003 по 2006 рр. старший викладач кафедри організації сільськогосподарського виробництва, читав лекції та проводив практичні і семінарські заняття з підприємницької діяльності (агробізнесу), організації с.-г. виробництва та біржової діяльності.

З 2007 по 2012 рр. посада ст. викладача та в.о. доцента кафедри організації с.-г. виробництва та підприємництва, читав лекції і проводив практичні і семінарські заняття з дисциплін: підприємництво в аграрних формуваннях, організація с.-г. виробництва, біржова діяльність, теорія організації, планування діяльності підприємств, економіка і підприємництво, менеджмент.

З 2012 по 2014 рр. посада доцента кафедри організації агробізнесу, читав лекції і проводив практичні і семінарські заняття з дисциплін: підприємництво в аграрних формуваннях, організація с.-г. виробництва, біржова діяльність, теорія організації, планування діяльності підприємств, економіка і підприємництво, менеджмент, економіка та організація аграрного сервісу.

З 2015 по 2016 рр. посада доцента кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, читав лекції і проводив практичні і семінарські заняття з дисциплін: підприємництво в аграрних формуваннях, організація с.-г. виробництва, біржова діяльність, теорія організації, планування діяльності підприємств, економіка і підприємництво, менеджмент, економіка та організація аграрного сервісу, контролінг.

З 2016 по 2017 роки працював на посаді доцента кафедри економіки, читав лекції і проводив практичні і семінарські заняття з дисциплін: підприємництво в аграрних формуваннях, організація с.-г. виробництва, планування діяльності підприємств, економіка і підприємництво, менеджмент, економіка та організація аграрного сервісу, агробізнес і маркетинг в садівництві, плодівництві та виноградарстві, економіка та організація енергетичної служби, організація та планування підприємницької діяльності.

З листопада 2017 року і по серпень 2020 року працював на посаді доцента кафедри маркетингу та аграрного бізнесу факультету менеджменту та права, читав лекції та проводив практичні заняття з наступних дисциплін: «Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес», «Організація с.-г. виробництва», «Економіка і підприємництво, менеджмент, економіка та організація аграрного сервісу, агробізнес і маркетинг в садівництві, плодівництві та виноградарстві», «Економіка та організація енергетичної служби», «Організація та планування підприємницької діяльності».

З вересня 2020 року і по даний час працює на посаді доцента кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин факультету агрономії та лісівництва, читає лекції та проводить практичні заняття з наступних дисциплін: «Захист плодоовочевих культур», «Хвороби і шкідники плодоовочевих культур», «Гербологія», «Фізіологія рослин», «Мікробіологія і вірусологія».

 

Науково-дослідна робота

 Участь в міжнародних та Всеукраїнських конференціях:

 1.  «Внутрішній ринок цукру в Україні», Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання сучасної економіки» (24 грудня 2015 року, м. Умань, С. 8-10.).
 2. «Кадрове забезпечення дорадчих служб», Наукова конференції і науково-практичний семінар «Розвиток малого і середнього підприємства та кооперації на селі. Проблеми та перспективи» (17 квітня 2015 року, м. Вінниця, С. 42-48.).
 3. «Роль та значення планування в управлінні виробничою діяльністю підприємств», Міжнародна науково-практична конференція „Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва” (28-29 квітня 2016 року, м. Вінниця).
 4. «Фермерські господарства: проблеми ефективного функціонування та розвитку», Міжнародний молодіжний аграрний форум (12-14 жовтня 2016 року, м. Вінниця).
 5. «Теоретичні основи прогнозування розвитку аграрних підприємств», І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Моделювання та кількісні методи в економіці» ( 27 жовтня 2016 року, м. Вінниця).
 6. «Ринкові трансформаційні процеси в кормовиробницві», Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціальні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки» (16-17 лютого 2017 року. м. Вінниця, С. 9-14).
 7. «Особливості формування інноваційних можливостей галузі кормовиробництва як основи розвитку тваринництва», Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» (27 квітня 2017 року, м. Вінниця, С. 164-168).
 8. «Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах ринку землі», Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (23-25 травня 2017 р. м. Київ, м. Вінниця).
 9. «Маркетингові дослідження стану та перспектив розвитку галузі кормовиробництва в аграрних підприємствах Вінницької області», Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», (26 квітня 2018 року, м. Вінниця).
 10. Методи оцінювання ефективності управління маркетингом підприємства / С.Е. Амонс // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми менеджменту та права». м. Вінниця. – 2020. – 1-2 червня.

 

Основні публікації

 1. Стратегічні напрямки виробництва зерна у Вінницькій області. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця. - 2011. – Вип. 3(54). – С.29-36.
 2. Вплив технологічних прийомів вирощування на економічну та біоенергетичну ефективність конюшини лучної на корм. Корми і кормовиробництво. Вінниця.. - 2013.- Вип. 75. – С. 49-57.
 3. Особливості впровадження інновацій в аграрних підприємствах України. Колективна монографія. Вінниця. – 2015. – 376 с.
 4. Формування національної системи державного сільськогосподарського дорадництва та її кадрове забезпечення. Збірник науково-методичних праць «Наука і методика». Київ: «Агроосвіта», 2015. – Випуск 28. – с. 61 – 66.
 5. Ключові аспекти організації моніторингу сільськогосподарської дорадчої діяльності. Науково методичний центр "Агроосвіта". – 2016. – №1(1). – С. 34–38.
 6. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики».– 2017. - №10 (26). – С.7 – 23.
 7. Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». – 2017. - №9 (25). – С.58-74
 8. Ринок цукру проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О.П. Красняк, С.Е. Амонс // Ефективна економіка. №1. 2020 р.
 9. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / О.П. Красняк, С.Е. Амонс // Ефективна економіка. №5. 2020 р.
 10. Агромаркетинг в системі управління підприємством: теоретичний аспект. Slovak international scientific journal, Vol. 3, № 33 (85), November 2020. Р. 9-14.
 11. Features and principles of the modern personnel management system

/ S. Amons, O.Krasnyak // Colloquium-journal, Vol. 2, № 33 (86) December 2020. Р. 18-23.

 

Наукові інтереси

 • Дослідження питань ефективного функціонування аграрної галузі України
 • Ринок праці, міграційні дослідження, підприємництво
 • Економічна політика держави як чинник формування маркетингового середовища діяльності суб'єктів бізнесу
 • Аграрна економіка
 • Захист плодоовочевих культур

Місце та дата народження:
21.03.1984 р., м. Вінниця

Освіта:

 • 2001-2003 рр. – Вінницький кооперативний коледж економіки і права, спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст;
 • 2007-2012 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр;
 • 2012-2014 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр;
  2016-2018 рр. – навчалась в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету зі спеціальності 03.00.16 – екологія охорони навколишнього середовища.
 • 14 листопада 2019 року успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Токсико-екологічна безпека зернової продукції залежно від інтенсивності хімізації виробництва в умовах Лісостепу правобережного» за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

 

Досвід роботи:

• З 2004 р. по 2005 р. працювала бухгалтером у ПП «Вінницьке бюро експертиз «Ніка».
• З 2005 р. по 2006 р. працювала медичним реєстратором інформаційно-аналітичного відділу у МП №3.
• З 2006 р. по 2015 р. працювала інженером із застосування комп’ютерів у Вінницькому обласному клінічному госпіталі ветеранів війни та за сумісництвом на 0,5 ставки інспектором з відділу кадрів.
• З 10.2015 р. по 12.2015 р. працювала головним спеціалістом відділу економічного та радіологічного контролю на митній території у Вінницькій області – держінспектор з охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області ВДЕІ.
• З січня 2016 року зарахована на посаду лаборанта кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин факультету агрономії та лісівництва.
• З вересня 2017 року зарахована на посаду асистента кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин факультету агрономії та лісівництва.
З вересня 2020 року по теперішній час – старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин факультету агрономії та лісівництва.

 

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 • Науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів ВНАУ «Збалансоване природокористування – перспектива розвитку суспільства» (Вінниця, 2016 р.)
 • VII Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інновації в сучасній агрономії» (Вінниця, 2016 р.).
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, 2016 р.).
 • Всеукраїнська науково-практича конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва» (Вінниця, 2016 р.)
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (Вінниця, 2017 р.).
 • Другий міжнародний форум агропромислового інжинірингу ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (смт Дослідницьке, Васильківський район, Київська обл., 2017 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва» (Київ, 2017)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (Київ, 2017 р.)
 • Міжнародна науково-практична Інтернет конференція молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених» (Вінниця, 2018 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти (м. Київ-Миколаїв-Херсон, 10–12 квітня 2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція. Інновації сучасної агрономії (м. Вінниця, 30–31 травня.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Органічне агровиробництво: освіта і наука (м. Київ, 31 жовтня 2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція. Використання інноваційних технологій в агрономії (м. Вінниця, 3−4 червня 2020 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» (м. Вінниця, 5−6 листопада 2020 р.).

 

Основні публікації

Матеріали конференції:

 • Яковець Л. А. Шляхи токсикації зернової продукції. Збалансоване природокористування – перспектива розвитку суспільства: Збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів (Вінниця, 30 березня 2016 р.). Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 5–7.
 • Яковець Л. А. Причини і наслідки забруднення зернової продукції нітратами. Інновації в сучасній агрономії: Збірник наукових праць VІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених (Вінниця, 26–27 травня 2016 р.). Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 8–11.
 • Яковець Л. А. Інтенсивність хімізації технологій при вирощуванні зернової продукції у Вінницькій області. Екологічні проблеми сільського виробництва: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Вінниця, 7 грудня 2016). Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 75–76.
 • Яковець Л. А. Мінеральні добрива як токсиканти ґрунтів Лісостепу Правобережного. Ефективність використання екологічного аграрного виробництва: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 2 листопада 2017 р.). Київ, 2017. С. 179–182.
 • Ткачук О. П., Яковець Л. А. Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО (Київ, 13–14 березня 2018 р.). Київ, 2018. С.120–122.
 • Ватаманюк О. В., Яковець Л. А. Накопичення Pb і Сb у зерні сільськогосподарських культур під час зберігання в умовах зміни клімату. Вплив змін клімату на онтогенез рослин: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 3-5 жовтня 2018 р.). Миколаїв, 2018. С. 205–206.
 • Яковець Л. А., Ватаманюк О. В. Особливості накопичення свинцю і кадмію у зерні злакових культур у процесі зберігання. Органічне агровиробництво: освіта і наука: Збірник тез Всеукраїнської науково- практичної конференції (Київ, 1 листопада 2018 р.). Київ, 2018. С. 69–71.
 • Яковець Л. А. Тенденції розвитку зернового господарства Лісостепу правобережного в контексті зміни клімату. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ-Миколаїв-Херсон, 10–12 квітня 2019 р.). Київ: ДУ НМЦ «Агроосвіта». С. 445–447.
 • Яковець Л. А. Органічне землеробство як складова екологічно безпечної продукції. Органічне агровиробництво: освіта і наука: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2019 р.). Київ: Науково-методичний центр ВФПО. 2019 р. С. 74–77.

 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection:

 • Kolisnyk O. Influence of foliar feeding on the grain productivity of corn hybrids in the conditions of the Right-bank forest-steppe of Ukraine.
 • O. Kolisnyk, O. Khodanitska, A. Butenko, N. Lebedieva, L. Yakovets, O.Tkachenko, O. Ihnatieva, O. Kurinnyi. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, № 10 (2). P. 40-44.

Монографії:

 • Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції: монографія. Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Вінниця: Твори, 2020. 442 с.

 

Наукові публікації у фахових виданнях:

 • Ткачук О.П., Яковець Л.А. Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області. Сільське господарство і лісівництво. Вінниця, 2016. № 4. С. 179–185.
 • Ткачук О.П., Яковець Л.А. Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області. Сільське господарство і лісівництво. Вінниця, 2017. № 6 (Том 1). С. 141–148.
 • Яковець Л.А. Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке, 2017. №21 (35). С. 298–301.
 • Яковець Л.А. Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування. Збалансоване природокористування. Київ, 2017. Вип. 4. С. 126–129.
 • Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання. Збалансоване природокористування. Київ: ТОВ «ДІА», 2018. №. 1. С. 173–175.
 • Яковець Л.А. Зміна вмісту важких металів при досушці зерна кукурудзи. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2018. № 11. С. 152-161.
 • Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Період зберігання зерна – як чинник підвищення його екологічної безпеки. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання. Полтава, 2019. С. 172–179.
 • Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2019. № 13. С. 36–44.
 • Яковець Л.А. Сhanges in heavy metals content in winter wheat grain and flour under right-bank forest-steppe conditions. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2019. № 15. С. 214–221.
 • Яковець Л.А. Особливості вмісту нітратів у сільськогосподарських культурах, вирощених в умовах Лісостепу правобережного. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Камянець-Подільський, 2019. Випуск 31. С. 37–43.
 • Яковець Л.А. Екотоксикологічна oцінка зернової продукції агроценозів за вмістом залишків пестицидів в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2020. №16. С.­ 226–237.

Наукові публікації в зарубіжних журналах

 • Яковець Л.А. Агроекологічна оцінка стану едафотопів Лісостепу правобережного залежно від інтенсивності хімізації землеробства. Polish Journal of Science. 2020. №27, Vol. 1. P. 9−16.
 • Яковець Л.А. Экологическая оценка загрязнения почвы и сельскохозяйственной продукции по содержанию радионуклидов. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 41, Vol. 1. P. 18−22.
 • Яковець Л.А. Agricultural assessment of soil condition in dependence on the intensity of agricultural chemistry. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 48, Vol. 1. P. 3−8.
 • Яковець Л.А. Ecotoxicological evaluation of grain products of agrocenosis for the content of nitrates in the conditions of the pravobezhnaya Forest steppe. Annali d’Italia. 2020. № 13, Vol. 1. P. 8−12.
 • Яковець Л.А. Ecological and toxicological assessment of pesticides used to protect agricultural crops. The scientific heritage. (Hungary: Budapes), 2020. № 55 (55), Vol. 3. Р. 18-13.

 Наукові інтереси:

 • Біологія
 • Ботаніка
 • Екологія

Місце і дата народження

31.03.1974, Шаргородський р-н., Вінницька обл.

Освіта

01.09. 1991 – 30.06.1996 рр. – Вінницький державний педагогічний інститут, спеціальність «Вчитель географії та біології», диплом спеціаліста.

01.11.2000 – 01.11.2003 рр. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин кафедри біології, природничо-географічного факультету.

Кар’єра

 • 01.09.1996 – 12.11.1999 рр. – педагог-організатор у Деребчинській ЗОШ І-ІІ ступеня;
 • 12.11.1999 – 01.03.2000 рр. – лаборант кафедри природничих наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • 01.03.2000 – 01.11.2000 рр. – лаборант кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • 01.11.2003 – 30.05.2006 рр. – асистент кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • 01.06.2006 – 30.10.2007 рр. – старший викладач кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • 01.10.2007 – по теперішній час – доцент кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • 01.09.2017 – 30.06.2019 рр. – доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища за сумісництвом агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.09.2020 – по теперішній час – доцент кафедри ботаніки, генетики та  захисту рослин за сумісництвом агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.11.2003 – по теперішній час – викладаю дисципліни «Ботаніка» та «Історія біології» на кафедрі біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у студентів природничо-географічного факультету ступеня вищої освіти бакалавр стеціальностей 091 Біологія та 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров'я людини);
 • 01.09.2016 – по теперішній час – викладаю дисципліну «Флористика та гербарна страва» у студентів природничо-географічного факультету ступеня вищої освіти магістр стеціальностей 091 Біологія та 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров'я людини);
 • 01.09.2020 – по теперішній час – викладаю дисципліну «Фізіологія рослин» на кафедрі ботаніки, генетики та захисту рослин у студентів факультету агрономіфї та лісівництва ступеня вищої освіти бакалавр спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 205 «Лісове господарство», 203 «Садівництво та виноградарство», 206 «Садово-паркове господарство».

Науково-дослідницька робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» (Тернопіль, 24 жовтня 2019 р.).
 • The 6 th International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» (February 26-28, 2020, Osaka, Japan).
 • The 4 th International scientific and practical conference «Actual trends of modern scientific research» (October 11-13, 2020, Munich. Germany).
 • The 4th International scientific and practical conference «The world of science and innovation» (November 11-13, 2020, London, United Kingdom).
 • The 9th International scientific and practical conference «Scientific achievements of modern society» (April 28-30, 2020, Liverpool, United Kingdom).

Основні публікації

Матеріали конференції

 1. Шевчук О.А., Ткачук О.О., Бахмат Ю.О. Застосування регуляторів росту у рослинництві. Materialy ХIII Meznarodni vedecko-practicka konference «Veda a technologia: krok do budoucnosti – 2017». Praga : Publishing House «Education and Science». 2017. Vol. 9. Р. 38-43.
 2. Шевчук О.А., Первачук М.В., Шевчук В.В. Еколого-токсикологічні особливості та використання у сільському господарстві синтетичних регуляторів росту. Materials of the XIII International scientific and plactuical conference «Cutting-edge science – 2018». Sheffield: Science and education LTD. 2018. Vol. 20. Р. 81-83.
 3. Ткачук О.О., Шевчук О.А. Утворення крохмалю у рослинах картоплі за дії ретардантів. Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.) / гол. ред.. колегії НА Калініченко; ЦДПУ. Кропивницький. 2018. С. 97.
 4. Шевчук О.А. Зміна анатомо-морфологічних показників бобів кормових за використання препаратів інгібіторного типу. Actual trends of modern scientific research. The 4 th International scientific and practical conference (October 11-13, 2020). MDPC Publishing. Munich. Germany. 2020. 24-29.
 5. Шевчук О.А. Біометричні показники розсади огірка посівного перед висаджуванням у грунт за дії різнонаправлених регуляторів росту рослин. The world of science and innovation.The 4th International scientific and practical conference  (November 11-13, 2020) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2020. 927-935.

Монографії

 1. Шевчук О.А., Кур'ята В.Г. Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 137 с.
 2. Голунова Л.А., Шевчук О.А. Природа Вінниччини. Частина 1. Вінниця: Друкарня «Вінниця», 2019. 354 с.

Патенти

 1. Деклараційний патент 41162 А Україна № 2001031699. Спосіб підвищення маси та цукристості коренеплодів цукрових буряків. Деклараційний патент 41162А України / Кірізій Д.А., Гуляєв Б.І., Кур’ята В.Г., Шевчук О.А. – Заявл. 13.03.2001; Опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7.
 2. Деклараційний патент 67095 А Україна № 2003076425. Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності маточників цукрових буряків / Кур’ята В.Г., Гуляєв Б.І. –  Заявл. 09.07.2003; Опуб. 15.06.2004, Бюл. № 6.

Підручники, посібники

 1. Шевчук О.А. Ботаніка. Морфологія рослин: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету підготовки бакалавра початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю зі спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія . Вінниця. 2019. 132 с.
 2. Шевчук О.А., Ткачук О.О. Історія біології. Навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету підготовки бакалавра на основі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю галузі знань 09 Біологія спеціальності 091 Біологія. Вінниця. ВДПУ. 2020. 495 с.

Праці у міжнародних науковометричних базах данних Scopus, Web of Science Core Collection

 

 1. Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vasylkivskyi S.P., Grynyk I.V., Vovkohon A.G., Lobova O.V., Shevchuk O.A., Knyazyuk O.V. Common wheat: ecological plasticity by biological and technological markers. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University.  2016. 6 (3). Р. 311-318.
 2. Sakalova G., Vasylinych Т., Shevchuk О., Tkachuk О. Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8 (1). Р. 568-572.
 3. Shevchuk O.A., Tkachuk О.О., Kuryata V.G., Khodanitska О.О., Polyvanyi S.V.  Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (1). Р. 115-120.
 4. Kuryata V.G., Polyvanyi S.V., Shevchuk О.А., Tkachuk O.O. Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (1). Р. 127-134.
 5. Khodanitska O.O., Kuryata V.G., Shevchuk О.А., Tkachuk О.О., Poprotska I.V. Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (2). Р. 119-126.
 6. Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vovkohon A.G., Shevchuk О.А., Matviichuk O.O. Modern breeding and cultivation of unpopular fruits and berries in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (3). Р. 180-188.
 7. Tymchuk I., Shkvirko O., Sakalova H., Malovanyy M., Dabizhuk T., Shevchuk О., Matviichuk O., Vasylinych T. Wastewater a Source of Nutrients for Crops Growth and Development. Journal of Ecological Engineering.  2020. 21 (5). Р. 88-96.
 8. Shevchuk О.А., Kravets O. O., Shevchuk V.V., Khodanitska O.O., Tkachuk O.O., Golunova L.А., Polyvanyi S.V., Knyazyuk O.V., Zavalnyuk O.L. Features of leaf mesostructure organization under plant growth regulators treatment on broad bean plants. Modern Phytomorphology. 2020. 14. Р. 104–106.
 9. Rohach V.V., Rohach T.I., Kylivnyk A.M., Polyvanyi S.V., Bayurko N.V., Nikitchenko L.O., Tkachuk O.O., Shevchuk О.А., Hudzevych L.S., Levchuk N.V. The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture. Modern Phytomorphology. 2020. 14. Р. 111–114.
 10. Polyvanyi S.V., Golunova L.A., Baiurko N.V., Khodanitska O.O., Shevchuk V.V.  Rоgаch Т.І.,  Tkachuk O.O., Knyazyuk O. V. Zavalnyuk O. L., Shevchuk О.А. Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellic preparation chlormequat chloride. Modern Phytomorphology. 2020. 14. Р. 101–103.

Статті у фахових виданнях

 1. Шевчук О.А., Голунова Л.А., Ткачук О.О., Шевчук В.В., Криклива С.Д. Перспективи застосування синтетичних регуляторів росту інгібіторного типу у рослинництві та їх екологічна безпека. Корми і кормовиробництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. Вип. 84. С. 86-90.
 2. Шевчук О.А., Первачук М.В., Вергеліс В.І. Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі. Вісник Уманського національного університету садівництва: науково-виробничий журнал. 2018. №1. С. 66-71.
 3. Шевчук О.А. Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів. Сільське господарство та лісівництво: Збірник наукових праць. 2018. №8. С. 109-119.
 4. Шевчук О.А. Дія регуляторів росту рослин на карпогенез та показники насіннєвої продуктивності цукрового буряка. Сільське господарство та лісівництво: Збірник наукових праць. 2017.  №7 (Том 2). С. 62-69.
 5. Ходаніцька О.О., Шевчук О.А., Ткачук О.О. Ефективність застосування амонійних добрив для оптимізації продуктивності озимої пшениці. Збірник наукових праць Національного Наукового центру «Інститут землеробства НААН». 2018.  С. 69-75.
 6. Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І. Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2018. №10. С. 66-73.
 7. Липовий В.Г., Князюк О.В., Шевчук О.А. Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регуляторів росту. Сільське господарство та лісівництво.: збірник наукових праць. 2018. №10. С. 74-83.
 8. Князюк О.А., Шевчук О.А., Липовий В.Г. Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго цукровим на силос залежно від елементів технології вирощування. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2018. №11. С. 106-113.
 9. Липовий В.Г., Шевчук О.А., Гуцол Г.В., Князюк О.В. Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2019. №14. С. 79-87.
 10. Шевчук О.А., Вергеліс В.І., Ткачук О.О., Ходаніцька О.О. Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2019. №14. С. 118-126.
 11. Сакалова Г.В., Василиніч Т.М., Петрук Г.Д., Шевчук О.А. Дослідження адсорбційного вилучення іонів нікелю (ІІ) бентонітовими глинами. Вісник Вінницького політехнічного інституту.  2019.  №2. С. 21-26.
 12. Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І., Врадій О.І. Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2019. №12. С. 225-233.
 13. Шевчук О.А., Ткачук О.О,  Ходаніцька О.О. Вергеліс В. І. Морфо-біологічні особливості культури Рhaseolus vulgaris L. за дії регуляторів росту рослин.  Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. №1. С. 3-8.
 14. Шевчук О.А., Голунова Л.А., Ткачук О.О., Криклива С.Д. Флористична характеристика заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія.  Вип. 29. № 3-4.  2017.  С. 32-37.
 15. Ходаніцька О.О., Шевчук О.А., Ткачук О.О., Шевчук В.В. Особливості анатомічної будови вегетативних органів та врожайність льону олійного (Linum usitatissimum L.) при застосуванні стимулятора росту. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 2019. №4(19). С. 35–40.
 16. Князюк О.В., Шевчук О.А., Липовий В.Г.,  Ватаманюк О.В. Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способу посіву. Вісник Уманського національного університету садівництва.  2019. №2. С. 60-64.
 17. Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Вергеліс В.І. Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. №2. С. 49-53.
 18. Шевчук О.А., Криклива С.В., Шевчук В.В., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Вергеліс В.І. Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» с. Гвоздів. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 2020. №1 (22). С. 39-43.
 19. Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Вергеліс В.І., Ватаманюк О.В. Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2020. №17. С. 42–50.
 20. Липовий В.Г., Шевчук О.А., Князюк О.В. Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2020. №18. С. 81–90.
 21. Москалець В.В., Москалець Т.З., Гриник І.В., Шевчук О.А., Ходаніцька О.О. Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) в Інституті садівництва НААН України. Садівництво. Міжвідомчий тематичний збірник. 2020. 75. С. 37–49.
 22. Shevchuk О., Shevchuk V. Influence of plant growth regulators on anatomical of fodder bean leaves. The scientific heritage. 2020. Vol. 2. 54 (54). Р. 9–12.

Наукові інтереси

Фітосозологічні дослідження

У рамках навчальної науково-виробничої співпраці колектив кафедри встановив тісні зв’язки з Інститутом кормів, Інститутом цукрових буряків НААН; Уладово-Люлинецькою дослідною селекційною станцією; Державною інспекцією захисту рослин у Вінницькій області; Обласною лабораторією прогнозу і сигналізації появи шкідників і хвороб; Державною інспекцією з карантину рослин по Вінницькій області та іншими установами.

Щорічно викладачами кафедри та співробітниками державної станції захисту рослин Вінницької області розроблявся «Прогноз фітосанітарного стану агроценозів та рекомендації щодо захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб та бур’янів у господарствах Вінницької області», в якому було узагальнено матеріали обстеження сільськогосподарських угідь щодо фітосанітарного стану, відображено характеристику агрометеорологічних умов, особливості сезонної динаміки чисельності і показники шкідливості ентомологічних і фітопатологічнх об’єктів, кількісний і якісний склад їх зимуючого запасу, а також прогнозується ступінь загрози пошкодження посівів у період вегетації наступного року за визначених умов. Також, були приведені компоненти систем заходів захисту основних сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів, економічні пороги шкодочинності шкідливих організмів, препарати дозволені для реалізації населенню.

В результаті співпраці з державною інспекцією з карантину рослин по Вінницькій області у 2007 році було узагальнено матеріали обстеження сільськогосподарських угідь щодо зараження території Вінницької області та опубліковано збірник «Карантинні організми Вінницької області».

Склад кафедри

З 2010 року кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Пінчук Н.В. Під її керівництвом викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою, зокрема розробляються теми:
- агроекологічне нормування використання пестицидів в Центральному Лісостепу України;
- оцінка ефективності окремих заходів боротьби із шкодочинними організмами на посівах цукрових буряків та зернових культур в умовах Вінницької області;
- біологічні особливості регулювання чисельності бурякової нематоди в насінницьких господарствах Лісостепу України;
- оцінка заходів боротьби з бур’янами на посівах основних с.-г. культур;
- оптимізація функціонування симбіотичної системи Rhirobium trifollium мікробіологічними препаратами;
- розробка системи заходів з картопляною нематодом.

В рамках госпдоговірної тематики колектив кафедри здійснює консультативне забезпечення використання засобів захисту рослин по догляду за сільськогосподарськими культурами в господарствах Вінницької області.
20 червня 2014 року наказом ректора Вінницького національного аграрного університету №208 на основі кафедр ботаніки, генетики та фізіології рослин та ентомології фітопатології та захисту рослин була створена кафедра ботаніки, генетики та захисту рослин, яку очолив професор Мамалига В.С.

З 2014 року викладачами кафедри Солоненко В.І. та Ватаманюк О.В. в рамках ініціативної тематики «Впровадження системи контролю за станом розповсюдження та розробка методів боротьби з Амброзією полинолистою (Ambrosia artemisiifolia L.)», (№ реєстрації в Укр. ІНТЕІ 0113U006270) розроблені методика моніторингу розповсюдження амброзії полинолистої в м. Вінниці, критерії проведення фітосанітарного обстеження вулиць, критерії оцінки засміченості територій амброзією полинолистою та проводиться картографування території м. Вінниці з урахуванням декомунізації вулиць для підвищення якості моніторингу.

Також в рамках «Наукове удосконалення використання системи сертифікації в сфері озеленення та благоустрою на прикладі країн Європи» (№ реєстрації в Укр. ІНТЕІ 0113U006270) Ватаманюк О.В. вивчається структура діяльності спілки дизайнерів в області садово-паркового господарства Франції та функціонування Королівської спілки садівників (Royal Horticultural Society), (Великобританія). Проведено переклад статуту Кваліфікаційного комітету з сертифікації (Organisme professionnel de qualification des enterprises du paesage, Франція) в сфері ландшафтного благоустрою. Вивчається градація видів робіт в сфері садово-паркового та ландшафтного будівництва. Досліджується структура сертифікатів в залежності від напрямку діяльності в ландшафтному будівництві та озелененні.

З 2014 року викладачами кафедри Пінчук Н.В., Коваленко Т.М.,  Вергелес П.М. та Окрушко С.Є. виконується господарсько договірна тематика «Науково-обгрунтоване використання хімічних препаратів для захисту с.-г. культур від основних шкідників, хвороб та бур’янів в умовах ПП «Клекотинське» Шаргородського району».

Професор Мамалига В.С., спільно з Інститутом кормів та сільського господарства Поділля приймає участь у Державній програмі наукових досліджень на тему – «Розробка ефективних методи синтетичної і едафічної селекції та з їх використанням створити високопродуктивні сорти-синтетики люцерни посівної сінокісного і сінокісно-пасовищного типу використання з підвищеною кормовою і насіннєвою продуктивністю, покращеною якістю, стійкі до несприятливих факторів довкілля» (код програми НТП «Кормові ресурси», шифр програми - 22.01.01.01. Ф). В січні 2017 року Державною комісією по сортовипробуванню було рекомендовано для впровадження у виробництво новий сорт люцерни Росана, а в березні – отримано позитивне рішення про видачу патенту на корисну модель з вирощування насіння люцерни.

В рамках ініціативної тематики «Розробка сучасних технологій вирощування нових гібридів кукурудзи з високим вмістом вуглеводів у зерні і стійкістю до основних хвороб та шкідників в умовах Лісостепу правобережного» (№ реєстрації в Укр. ІНТЕІ 0111U004099) Колісником О.М. у 2017 році було захищено кандидатську дисертацію на тему «Стійкість самозапильних ліній кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Лісостепу Правобережного», по спеціальності «Селекція і насінництво».

У 2016 році  викладачами кафедри була підготовлена освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».

Старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин Н.О. Рудська 18 січня 2018 року успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Екологічне обгрунтування захисту насінників люцерни посівної від шкідників генеративних органів у Правобережному Лісостепу України» за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. Диплом ДК № 046532 від 20.03.2018

Старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин Л.A. Яковець 14 листопада 2019 року успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Токсико-екологічна безпека зернової продукції залежно від інтенсивності хімізації виробництва в умовах Лісостепу правобережного» за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Диплом ДК № 056087 від 26.02.2020.

 

 

Перелік компонентів ОС "Бакалавр" ОПП «Захист і карантин рослин» (Силабуси):

 1. Історія України та етнокультурологія
 2. Українська мова (проф.спр.)
 3. Іноземна мова (проф.спр.)
 4. Філософія
 5. Вища математика
 6. Хімія
 7. Ботаніка
 8. Фізика з основами біофізики
 9. Фізіологія рослин
 10. Генетика
 11. Агрометеорологія
 12. Ґрунтознавство з основами геології
 13. Сільськогосподарська вірусологія
 14. Мікробіологія
 15. Загальна мікологія
 16. Фітопатологія сільськогосподарська
 17. Методика наукових досліджень
 18. Землеробство
 19. Ентомологія сільськогосподарська
 20. Гербологія
 21. Карантин рослин
 22. Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів
 23. Агрофармакологія
 24. Аграрна економіка і підприємництво
 25. Теологія
 26. Інформаційні технології
 27. Безпека праці та життєдіяльності
 28. Агрохімія
 29. Рослинництво з основами кормовиробництва
 30. Аграрна політика та земельні відносини
 31. Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК
 32. Екологія (фах.спрямув.)
 33. Ентомологія загальна
 34. Ентомологія сільськогосподарська
 35. Фітопатологія загальна
 36. Основи агротоксикології
 37. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва за фахом
 38. Плодівництво
 39. Родентологія

 

 

Результати анкетування: 

 

Рецензії стейкхолдерів ОПП 202 Захист і карантин рослин

 

Під час викладання лекційного матеріалу та проведення лабораторно-практичних занять використовуються наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених, застосовуються сучасні технічні засоби навчання.
Значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Розроблені навчальні програми з усіх дисциплін, що входять до складу фахової підготовки та навчально-методичні комплекси, які містять ґрунтовну інформацію стосовно змісту лекцій, лабораторно-практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів, курсового проектування, рекомендованої літератури тощо.
Викладачами кафедри ботаніки генетики та захисту рослин для забезпечення навчального процесу видаються методичні праці.

  

З метою перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» 02.12.2020  відбулось розширене засідання кафедри ботаніки, генетики  та захисту рослин, в якому прийняли активну участь викладачі кафедри, декан факультету, представник навчального відділу університету, здобувачі, фахівці-практики. Серед зовнішніх  стейкголдерів були присутні: начальник управління фітосанітарної безпеки Головного управління  Держпродспоживслужби у Вінницькій області  В. В.  Жосан, регіональний керівник компанії «Corteva» В. І. Колосовський, директор ФГ «Юрченко - Н»  Н. М. Юрченко, директор регіону ТОВ «ТД Агрохім»  І. А. Смокалюк, менеджер з продажів компанії «Syngenta» Р. А. Дацьков.

В результаті обговорення актуальності програми; відповідності програмних результатів навчання освітнім компонентам програми; покращення якості підготовки майбутніх фахівців із урахуванням необхідних компетентностей, потреб сучасного роботодавця до випускника  з урахуванням загальних та фахових компетентностей, позиції здобувачів щодо поліпшення навчального процесу було висловлено пропозиції з боку всіх зацікавлених сторін та враховано їх при оновленні ОПП.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • Фітопатологія сільськогосподарська
 • Лісова фітопатологія
 • Фітопатологія
 • Лісова ентомологія
 • Ентомологія
 • Ентомологія сільськогосподарська
 • Інтегрований захист рослин
 • Світові системи захисту
 • Фітопатологія в плодоовочівництві
 • Гербологія
 • Садово-паркова фітопатологія 
 • Геоінформаційні системи в екології
 • Фізіологія рослин
 • Загальна мікологія
 • Моделювання технологічних процесів і систем
 • Хвороби і шкідники лікарських нетрадиційних і малопоширених культур
 • Ботаніка
 • Генетика
 • Мікробіологія та вірусологія
 • Лсова зоологія
 • Біологія
 • Агрофармакологія
 • Карантин рослин
 • Хвороби і шкідники плодоовочевих культур
 • Біологічний захист
 • Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур
 • Карантин рослин
 • Агрофармокологія в плодоовочівництві
 • Імунітет рослин
 • Родентологія
 • Система захисту лісів від шкодочинних об'єктів

Події у світлинах