logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Рейтингові списки успішності студентів

Чи маю я право на стипендію, якщо середній бал оцінок на сесії становить…

Саме це питання найчастіше цікавить студента. Рейтинг успішності складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного предмету. Такий порядок регламентовано Постановою Кабміна «Про внесення змін до стипендіального забезпечення».

До рейтингу включаються усі студенти ВНЗ денної форми навчання. Він формується за результатами успішності в навчальному семестрі — на підставі оцінки з кожної дисципліни. При цьому враховується участь студента у громадській, спортивній і науковій діяльності. Слід зауважити, що процедура складання рейтинга стипендій повинна бути однаковою для усього курса — дискримінація в цьому питання не допускається і карається законом.

Рейтинг успішності студентів вищих навчальних закладів вимірюється у балах. До стипендіальних списків не включаються учні, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання. Також не отримають права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість. Варто знати, що стипендія студентам першого курсу виплачується обов’язково — незалежно від поточних оцінок в першому семестрі. Відповідно до нового порядку, її розмір завжди мінімальний. Можливість отримання стипендії після зимової сесії залежить від середнього балу, отриманого за результатами складання іспитів.

Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нарахування підлягає лише одна — більшого розміру. Винятком є випадки, коли інше прямо передбачено діючим законодавством.

Рейтинг успішності

Ведення цього документа здійснюється згідно Порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки. Рейтинги успішності складаються за середнім балом семестрового контролю. Порядок формування Рейтингу студентів у ВНЗ (університеті, інституті, академії) визначається Правилами призначення стипендій. Вони розробляються вченою педагогічною радою, та погоджуються з органом студентського самоврядування вишу.

Рейтинг готується за результатами останнього навчального семестру — по кожному курсу і спеціальності окремо. Консолідований показник успішності, який визначає місце студента у Рейтингу, має бути однаковим для всіх слухачів одного курса. Критерії, за якими формується рейтинг успішності студентів, повинні бути оприлюднені не пізніше, ніж за 7 днів до початку нового навчального року.

Середній бал на сесії

Який потрібен середній бал для отримання стипендії в 2018 році? Відповідь: ця цифра залежить від оцінок інших однокурсників та балу, починаючи з якого виплачується стипендія. Останній показник розраховується ВУЗом.

Як вирахувати середній бал після сесії? Формула розрахунку: скласти всі оцінки за іспити, розділити отримане число на кількість предметів. Приклад розрахунку середнього балу оцінок за п’ятибальною шкалою: (3+4+5)÷3=4. Приклад розрахунку середнього балу оцінок за дванадцятибальною шкалою: (8+10+12)÷3=10.

1276

Рейтинговий список успішності студентів агрономічного факультету денної державної форми навчання

Січень Лютий Березень Травень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
                         

 

 

Встановити стипендії аспірантам університету денної державної форми навчання коштом стипендіального фонду у таких розмірах:

Січень Лютий Березень Травень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
                         

Встановити стипендії аспірантам університету денної державної форми навчання коштом стипендіального фонду у таких розмірах:

Січень Лютий Березень Травень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
                         

Встановити стипендії аспірантам університету денної державної форми навчання коштом стипендіального фонду у таких розмірах:

Січень Лютий Березень Травень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
                         

Встановити стипендії аспірантам університету денної державної форми навчання коштом стипендіального фонду у таких розмірах:

Січень Лютий Березень Травень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
                         

Встановити стипендії аспірантам університету денної державної форми навчання коштом стипендіального фонду у таких розмірах:

Січень Лютий Березень Травень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
                         

Встановити стипендії аспірантам університету денної державної форми навчання коштом стипендіального фонду у таких розмірах:

Січень Лютий Березень Травень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
                         

Події у світлинах