logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Запрошуємо до участі у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт 20 «Аграрні науки та продовольство»

За інформаційної підтримки Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України (лист від 26.08.2020 р.No 22.1/10-1686) на базі Миколаївського національного аграрного університету(далі –МНАУ) у 2020/2021навчальному році буде проходити Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

Співорганізаторами Конкурсу є закордонні навчальні заклади: Опольський університет (Польща),Університет Баня-Луки (Боснія і Герцеговина), Гродненський державний аграрний університет (Білорусь), Індійський інститут технологій (Індія), Костанайський інженерно-економічний університет імені М. Дулатова (Казахстан),Державний аграрний університет Молдови (Молдова).Метою конкурсу є інтеграція України у світовий освітній простір, розширення міжнародних зв’язків, виявлення та підтримки найбільш талановитих студентів, формування творчого покоління науково активної молоді в аграрній науці, конкурентоздатної на міжнародному ринку праці.

Конкурс проводиться за такими спеціальностями:−201 «Агрономія», −204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», −208 «Агроінженерія».У Конкурсі можуть брати участь до п’яти наукових робіт за кожною спеціальністю від одного ЗВО.У Конкурсі можуть брати участь ЗВО України із залученням учасників іноземних ЗВО партнерів. Конкурс проводиться у два тури: –перший –вересень2020 року-березень2021року; –другий –квітень-червень2021року у МНАУ. Перший тур Конкурсу проходить у закладі вищої освіти з метою відбору кращих наукових робіт для участі в другому турі Конкурсу. Термін подання робіт на ІІ-й тур Конкурсу –до 1лютого2021р. Підведення підсумків конкурсу відбудеться під час науково-практичних онлайн-конференцій за окремими спеціальностями з 07 по 11 червня2021р.Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за окремими спеціальностями галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»(див. електронну версію http://konkurs.mnau.edu.ua).На Конкурс подаються самостійно підготовлені студентами наукові роботи (не більше двох авторів і двох керівників), які є актуальними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певної спеціальності. На І турі Конкурсу робота виконується національною та англійською мовами. На ІІ тур Конкурсу роботу та відомості про автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів) надсилають англійською мовою.

 

9385

Події у світлинах