logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Увага! Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Інноваційні ресторанні технології»

ОГОЛОШЕННЯ

За дорученням Міністерства освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що у вересні-листопаді 2019 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету проходитиме Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Інноваційні ресторанні технології» (далі – Конкурс).

Конкурс проводиться з метою формування в умовах євроінтеграції покоління молодих науковців та практиків у сфері ресторанного господарства, підвищення професійних компетенцій, налагодження співпраці професійного, освітнього, бізнес-середовйща та громадськості щодо розвитку сфери гостинності України та світу.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов'язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 20 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату АЗ або А4.

Наукова робота подається в друкованому вигляді та на електронному носії.

Конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи дипломами І, II, III ступенів, надавати інші призи та нагороди від партнерів та спонсорів.

Наукові роботи виконуються українською мовою.

Термін подачі наукових робіт - 18.11.2019 р. Фінальна частина Конкурсу проводитиметься 21.11.2019 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету.

 Контактна особа для отримання додаткової інформації: Вітряк Оксана Павлівна, тел. (050) 358-58-07, vitrox@ukr net

Розпорядження

Додаток

809

Події у світлинах