logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 05.10.2021 р. №1777-Е (Про призначення експертної групи) призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 144 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ID у ЄДЕБО 39488) за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти (справа № 1728/АС-21) У Вінницькому національному аграрному університеті (Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету») у складі:

Будашко Віталій Віталійович, доктор технічних наук, професор кафедри електричної інженерії та електроніки (Національний університет «Одеська морська академія») – керівник експертної групи;

Козак Катерина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри електричної інженерії (Тернопільській національний технічний університет імені Івана Пулюя);

Колотило Дмитро Вячеславович (Вінницький національний технічний університет, здобувач вищої освіти).

Строк роботи експертної групи: з 18 по 20 жовтня 2021 року включно.

Відкрита зустріч з членами експертної групи відбудеться 19 жовтня 2021 року.

Час: 11.40 – 12.40.

Підключитися до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87220752932?pwd=VCtkcldOTWF1dE85blJOQm9LNXo3dz09

Ідентифікатор конференції: 87220752932

Пароль: 2021

Програма роботи експертної групи

Програма роботи експертної групи

Заздалегідь вдячні за Вашу участь у зустрічі!

11788

Події у світлинах