logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК»

28-29 листопада 2019 року, відповідно до напрямку наукової діяльності інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету, відбулася Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК». У роботі конференції взяли участь провідні науковці вищих навчальних закладів Києва, Львова, Харкова, Житомира, Вінниці, Ладижина, молоді науковці, аспіранти та студенти.

Робота конференції розпочалася з пленарного засідання, яке відкрив президент Вінницького національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, академік НААН України – Григорій Миколайович Калетнік. У вступному слові він відзначив особливу роль науки в діяльності вищої школи. При цьому Григорій Миколайович акцентував увагу на необхідності всебічного залучення до наукових досліджень університетської молоді та схвально відгукнувся про широке представництво на конференції магістрантів. 

На пленарному засіданні з доповідями виступили: О.В. Грушко, доктор технічних наук, професор, директор інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету; Л.С. Червінський, доктор технічних наук, професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України; О.В. Цуркан, кандидат технічних наук, доцент, директор Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету; В.М. Бандура, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету; О.Є. Рубаненко, кандидат технічних наук, професор кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету.

Після пленарного засідання робота конференції продовжилася у форматі засідань за науковими секціями: 1. Розробка та дослідження процесів і обладнання харчових та переробних виробництв. 2. Розвиток ресурсозберігаючих процесів формування високоякісних заготовок та розширення функціональних можливостей машин в АПК. 3. Ефективні системи енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств. 4. Інженерно-технологічне забезпечення галузей рослинництва та тваринництва. 

Результати досліджень учасників конференції були представлені на високому науковому рівні та супроводжувалися активними дискусіями, цікавими як для провідних науковців, так і для студентської молоді. Доповіді та їх обговорення на пленарному та секційних засіданнях стали платформою для професійного спілкування та обміну досвідом щодо розробки та впровадження інноваційних технічних та технологічних рішень для розвитку

4683

Події у світлинах