logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні процеси агропромислової інженерії в контексті євроінтеграції»

19-20 жовтня 2023 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні процеси агропромислової інженерії в контексті євроінтеграції».

Конференція присвячена впровадженню сучасних інноваційних техніко-технологічних рішень у сфері агропромислової інженерії, шляхом обміну досвідом між провідними науковцями, інженерами-практиками та молодими вченими, з метою формування науково-обґрунтованих рекомендацій щодо подальшого розвитку стратегічних напрямів інженерно-технологічного забезпечення виробничих підсистем агропромислового комплексу України у контексті євроінтеграції.

Порядком роботи конференції передбачено очну та дистанційну форму участі вчених із інших закладів вищої освіти та наукових установ. Традиційно робота конференції відбулась у форматі пленарного та трьох секційних засідань «Інноваційні ресурсозберігаючі технології техніко-технологічного забезпечення агропромислового комплексу України», «Новітні енергоефективні та енергозберігаючі технології в машинобудуванні, переробній та харчовій промисловості», «Інноваційні підходи до розвитку електротехнічних систем і комплексів у контексті євроінтеграції».

Розпочав пленарне засідання ректор університету, к.с.-г.н., професор Віктор МАЗУР, який зазначив, що синергія результатів наукових досліджень, сучасних освітніх програм та експериментального виробництва сьогодні є рушійною силою розвитку агропромислового комплексу України. Ректор університету подякував науковцям за зацікавленість проблематикою конференції та відмітив її високий представницький рівень, що засвідчує участь понад 100 провідних науковців та дослідників із 17 закладів вищої освіти, наукових установ, провідних підприємств із міст Київ, Вінниця, Дніпро, Кам’янець-Подільський, Рівне, Тернопіль, Ладижин, смт. Глеваха, с. Чернятин Вінницької області та запросив до активної наукової дискусії і плідної роботи. 

У наукових доповідях на пленарному та секційних засіданнях розглядалися актуальні питання перспектив розвитку сучасного вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, вирішення прикладних задач моделювання механіко-технологічних процесів агропромислового виробництва методом дискретних елементів, питання впровадження технологій точного землеробства, геоінформаційних систем та автоматизації виробництва.

Особливо актуальною була доповідь д.т.н., професора, академіка НААН України Валерія АДАМЧУКА, який відзначив, що подальший розвиток агропромислової інженерії вбачається в активізації інноваційних процесів щодо розробки та впровадження у виробництво мобільних енергетичних засобів з технологічними модулями та інтелектуалізованими робочими органами для виконання сільськогосподарських робіт.

Цікавою для учасників конференції стала доповідь к.т.н., координатора проєкту «Найкращі технології та методи управління в Україні» (GIZ) Андрія ГУНЬКО, в якій було висвітлено цілі, завдання та стратегію реалізації реформ екомодернізацї підприємств, як однієї із ключових передумов до євроінтеграції України. Успішні практичні кейси застосування технологій штучного інтелекту для вирішення задач оптимізації виробничих процесів агропромислових підприємств, мінімізації витрат ресурсів та забезпечення на основі цього зростання рентабельності виробництва представив для учасників конференції д.е.н., професор, директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Андрій МАТВІЙЧУК.

Також на пленарному засіданні виступили з актуальними доповідями: Віталій ЯРОПУД – к.т.н., доцент, декан інженерно-технологічного факультету ВНАУ, Олег ЦУРКАН – д.т.н., професор, директор ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ», Вячеслав БРАТІШКО – д.т.н., професор, декан механіко-технологічного факультету НУБІПУ, Ельчин АЛІЄВ – д.т.н., старший дослідник, професор кафедри інжинірингу технічних систем ДДАЕУ, Богдан КРУГЛИК, – директор ТОВ «Френдт», Сергій СТРУТИНСЬКИЙ – д.т.н., доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Михайло ГАНЧУК – директор ТОВ «Промавтоматика-Вінниця», Володимир МИХАЛЕВИЧ – д.т.н., професор, завідувач кафедри вищої математики ВНТУ, Віталій ЯНОВИЧ – д.т.н., професор кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ВНАУ, Леонід ПОЛІЩУК – д.т.н., професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування ВНТУ, Олександр ХОЛОДЮК – к.т.н., доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу ВНАУ. 

На завершення пленарного засідання конференції ректор університету Віктор МАЗУР подякував співорганізаторам конференції – Ладижинському фаховому коледжу ВНАУ та подарував сертифікат на річну передплату 4 наукових фахових видань ВНАУ: «Техніка, енергетика, транспорт АПК», «Вібрації в техніці та технологіях», «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики», «Сільське господарство та лісівництво».

Учасниками науково-практичної конференції сформовано резолюцію, в якій наголошено на необхідності інноваційного розвитку енерго-, ресурсоощадного сільськогосподарського машинобудування, оснащеного сучасними засобами автоматизації, дистанційного управління в складних умовах воєнного стану, енергетичної небезпеки та поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні.

19402

Події у світлинах