logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень»

3 червня 2021 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень».

Відкрила конференцію доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності ІННА ГОНЧАРУК, яка зазначила, що для участі в конференції зареєструвалося 75 учасників, 11 – державних установ та національних університетів з Києва, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Житомира та 5-ти коледжів ВНАУ.

Представництво конференції надзвичайно високе та й тема, яка винесена на обговорення сьогодні часто дискутується, як у наукових колах, так і серед громадськості.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся кандидат с.-г. наук, професор, ректор університету ВІКТОР МАЗУР, який наголосив на актуальності проблематики, яка винесена на обговорення, відзначив учасників конференції, адже поряд із титулованими науковцями у конференції беруть участь стейкхолдери-практики, аспіранти, студенти для яких це гарний досвід поєднання наукового, освітнього та практичного напрямків.

Ректор університету передав щирі вітання від доктора економічних наук, професора, академіка НААН України, президента університету ГРИГОРІЯ КАЛЕТНІКА та побажав учасникам конференції плідної дискусії, цікавих досліджень та обміну досвідом у даній темі.

З високою зацікавленістю учасники конференції прослухали доповіді: кандидата економічних наук, доцента, декана факультету економіки та підприємництва Антоніни Брояки на тему «Удосконалення системи управління якістю та безпечністю агрохарчової продукції в умовах євроінтеграційних процесів»; завідувача відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Михайла Ксенофонтова на тему «Обриси державної аграрної політики України в умовах європейської інтеграції»; доктора економічних наук, доцента, професора кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, в.о. декана факультету права, публічного управління та національної безпеки Поліського національного університету Віталія Данкевича на тему «Торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною та ЄС: сучасні тренди та виклики».

Надзвичайно актуальною, змістовною, цікавою та глибокою була доповідь доктора економічних наук, старшого наукового співробітника, директора Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України Олени Ковальової на тему «GREEN DEAL як фактор євроінтеграційного вектору розвитку аграрної економіки України», про що відмітила проректор з наукової та інноваційної діяльності Інна Гончарук та запросила до співпраці у цьому напрямку з Вінницьким національним аграрним університетом.

На конференції виступили: кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету Ірина Салькова з доповіддю «Процес інтеграції України до ЄС: ризики та суперечності внутрішньоєвропейського розвитку»; кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Дмитро Дмитрів з доповіддю «Проблеми та перспективи розвитку вітчизняних підприємств у галузі міжнародних вантажних автоперевезень»; доктор економічних наук, професор кафедри економіки та підприємницької діяльності ВНАУ Андрій Сахно з доповіддю «Оцінка заходів використання капітальних інвестицій у природоохоронну діяльність в умовах євроінтеграції»; доктор педагогічних наук, професор кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету Віктор Дуганець з доповіддю «Особливості застосування математичних методів в умовах інтеграційних процесів»; доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри аудиту та державного контролю ВНАУ Олена Польова з доповіддю «Інноваційні технології в індустрії гостинності: актуальні тенденції та проблеми розвитку в умовах євроінтеграційних процесів».

Конференція продовжила роботу у трьох секціях:

Секція 1. Секторальна співпраця та інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС.

Секція 2. Цифровізація як фактор зростання світової економіки в умовах інтеграційних процесів.

Секція 3. Реформування і торговельно-економічне співробітництво у сфері зовнішньоекономічної політики.

11682

Події у світлинах