logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

ІІ-й тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» .

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» (далі – Конкурсу).

Студенти Вінницького національного аграрного університету можуть взяти участь у ІІ-му турі Конкурсу, який буде проходити в НТУ «ХПІ» у лютому-квітні 2020 р. Передбачається робота секцій: «Двигуни внутрішнього згорання»; «Парові та галузеві турбомашини»; «Енергогенеруючі технології та установки»; «Кріогенна та холодильна техніка».

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати розділу ІІІ Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Наказ МОНУ № 605 від 18.04.2017 р.).

Умови та порядок проведення конкурсу

У конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіти за освітнім ступенем бакалавра, магістра ВНАУ, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у Вінницькому національному аграрному університеті. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі технічних наук, які є пошуковими за своїм характером, не мають нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

На Конкурс від університету за кожною секцією подаються не більше трьох кращих наукових робіт (за кожною секцією) – переможців І туру. Термін відправки робіт – до 15 лютого 2020 року. Роботи надсилаються в друкованому вигляді та на електронних носіях на адресу: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», кафедра двигунів внутрішнього згорання, галузевій конкурсній комісії зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» (електронна адреса: dvs@kpi.kharkov.ua).

Наукові роботи, представлені на конкурс, не повертаються. Галузева комісія організовує розгляд та рецензування робіт. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт. Авторам кращих робіт конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи. Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції, їх наукові роботи та результати рецензування висвітлюються на веб-сайті НТУ «ХПІ».

За результатами попередньої оцінки робіт, якості доповідей та відповідей студентів на запитання науково-практичній конференції галузева комісія приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу.

Контактний телефон:

Завідувач науково-організаційного відділу науково-дослідної частини ВНАУ –  Телекало Наталія Валеріївна – (067) 309-4141.

1757

Події у світлинах