logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Захарченко Володимир Іванович

Захарченко Володимир Іванович

 доктор економічних наук, професор

Народився 23 червня 1954 року у с. Малі Коровинці Чуднівського району Житомирської області.

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету, відмінник освіти України.                  

Вищу освіту здобув у 1976 році, з відзнакою закінчив Львівський ордена  державний університет імені Івана Франка. Закінчив аспірантуру та докторантуру при Інституті географії НАН України. У травні 2006 року у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Процеси  ринкової трансформації  промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний  аналіз і практика» за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Опублікував 262 наукові праці (станом на 01.01.2021 р.), в тому числі: одноосібну монографію «Трансформаційні  процеси у промислових територіальних системах України». Вінниця: Гіпаніс, 2004 (обсягом 46,8 друк. арк.);  6 колективних монографій; підручник з грифом МОН України «Ринкова трансформація економіки України» (2012; у співавторстві); 4 навчальних посібники з грифом МОН України (у співавторстві); 131 статтю у наукових фахових виданнях. За останні п’ять років опублікував 61 наукову працю, зокрема: 3 монографії (у співавторстві), 44 статті у наукових фахових виданнях, 3 статті в інших виданнях,11 тез доповідей.

Основні результати досліджень стосуються проблем ринкової трансформації економіки, зокрема промисловості, України та її регіонів.

Під науковим керівництвом професора Захарченка В. І. підготовлено чотирьох кандидатів наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»: Ускова Л.В. (2010), Кудревич С.М. (2013), Клочковська В.О. (2013), Сорокін С.О. (2013).

Професор Захарченко В.І. був членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Черкаському державному технологічному університеті, Чернігівському національному технологічному унівенрситеті та Луцькому національному технічному університеті. Виступав офіційним опонентом на захисті 12 докторських і 21 кандидатської дисертацій.

 

Список монографій
доктора економічних наук, професора
Захарченка Володимира Івановича

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України

друк.

Монографія. Вінниця : Гіпангіс

548/46,8

2004

Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у XX ст.

друк.

 Монографія. К. : Академперіодика

320/20,4

Руденко Л.Г., Шевченко В.О., Горленко І.О. та ін. –

2005

Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України

друк.

Монографія. К. : Нац. акад. управління

252/14,6

Кириченко О.А., Єрохін С.А. та ін.

2008

Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу

друк.

Монография : в 4 т.  [Т. 2.; Т. 3; Т. 4]

532; 400; 372/61,3; 46,5; 43,2

 Булеев И. П., Дубницкий В. И., Азарян Е. М. и др.

2011

Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь

друк.

Монографія. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А.

706/33,2

Березіна О.Ю., Ткаченко Ю.В. та ін.

2016

Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації

друк.

Монографія. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А.

524/30,5

Березіна О.Ю., Ткаченко Ю.В. та ін.

2017

Забезпечення сталого розвитку України в контексті глобального партнерства

друк.

Монографія. Черкаси : Видавець Третяков О.М.

335/19,5

[за заг. ред. Л. О. Петкової, О. Ю. Березіної, І. Г. Гончаренко];

2019.

 

Список
підручників та навчальних посібників
доктора економічних наук, професора
Захарченка Володимира Івановича

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

Населення і господарство Вінницької області

друк.

Посібник для вчителів. Вінниця : Континент-ПРИМ

87/3,8

Масловська Л.Ц., Жовнір Л.Ф., Панасенко Т.В. та ін.

1995

Атлас Вінницької області

друк.

К. : ГУГК та кадастру при КМ України

32/2,2

РойченкоГ.І, Денисик Г.І., Масловська Л.Ц. та ін.

1997

Географія Вінницької  області 

друк.

Навч. посіб. Вінниця : Гіпаніс

 

308/12,8

Денисик Г.І., Жовнір Л.Ф. та ін.

2004

Ринкова трансформація  господарства регіону (кластерний підхід) :

друк.

Навч. посіб. [з грифом МОН України]. Вінниця : ВДАУ

395/18,8

Заболотний Г.М., Дідик О.М., Ступницький А.М.

2006

Методологія наукової діяльності 

друк.

Навч. посіб. [з грифом МОН України]. К.: Вид-во Ун-ту «Україна»

478./30,5

Чернілевський Д.В., О. М. Гандзюк та ін.

2008

Атлас Вінницької області

друк.

Вінниця : ДП «Держ. картогр. ф-ка»

32/2,2

Денисик Г.І., Масловська Л.Ц. та ін.

2008

Методологія наукової діяльності

друк.

Навч. посіб. [з грифом МОН України].  Вінниця : Вид-во АМСКП

484/30,6

Чернілевський Д.В., Антонова О.Є, Барановська Л.В. та ін.

2010

Ринкова трансформація економіки регіону

друк.

Підручник [з грифом МОН України]. Вінниця : Консоль

536/34,9

Заболотний Г.М., Ступницький А.М.

2012.

Методологія наукової діяльності

друк.

Навч. посіб.  [з грифом МОН України]. Вінниця : Нілан-ЛТД

364/22,6

Чернілевський Д. В., Томчук М. І., Дубасенюк О. А. та ін.

2013

 

274

Події у світлинах