logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Чудак Роман Андрійович

Місце і дата народження

25.05.1963, с. Ганнопіль, Тульчинського району Вінницької області

Освіта:

 • 1985-1990 зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії, спеціальність зоотехнія.
 • 1993 захистив дисертацію за спеціальністю 06.02.02-годівля тварин і технологія кормів «Кандидат сільськогосподарських наук» ( КН № 004497)
 • 2005-2008 докторантура Національного університету біоресурсів і природокористування, спеціальність 06.02.02 –годівля тварин і технологія кормів
 • «2008 захист дисертації  доктора с.-г. наук за спеціальністю 06.02.02 –годівля тварин і технологія кормів (ДД № 007039)

Кар'єра:

 • 1990-1994 асистент кафедри фізіології с.-г. тварин і біохімії Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії.
 • 1994-1995 старший викладач кафедри фізіології  сільськогосподарських тварин ВСГІ
 • 1996- присвоєно вчене звання доцента
 • 1995-2000 доцент кафедри фізіології с.-г. тварин ВДАУ.
 • 2000- 2011 зав. кафедри фізіології сільськогосподарських тварин і хімії ВНАУ.
 • 2010- присвоєно вчене звання професора
 • 2011-2012 декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ.
 • 2013 по даний час професор кафедри розведення с.-г. тварин і зоогігієни ВНАУ

Науково-дослідницька робота

 Участь в міжнародних та всеукраїнських науково дослідницьких конференціях/

 • Чудак Р.А.  Накопичення мінеральних речовин у перепелиних яйцях за підвищеної дози вітаміну А. / Чудак Р.А., Льотка Г.І., Подолян Ю. М // Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва», 7 грудня 2016 року. Вінниця 2016 року. - С. 138-139.
 • Чудак.  Р. А. Ефективність використання халатного комплексу міді у годівлі курчат-бройлерів / Чудак.  Р. А., Подолян Ю. М., Вознюк О. І., Колодько А. О. // Zibor artykulow naukowyh. «Badania podstawowe I stosowane: Wyzwania I Wyniki», Gdansk, 30.05.2017 – 31.05.2017. - С. – 34 – 36.
 • Poberezhets J. The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese / Poberezhets J. // Zibor artykulow naukowyh. Konferencji Miedzynarodowej naukowo-Praktycnej «European scientific conference. Theory. Practice.», 30.07.2017-31.07.2017. – Warszawa. – P. 21-23.

 Основні публікації

 • Чудак Р. А. Продуктивність та маса органів травлення у перепілок при  підгодуванні препаратом вітаміном А і Д. / Чудак Р. А., Паладійчук О. Р.// Науковий вісник  Львівського національного університету ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. Частина 3. Львів 2013- С. 235 - 238.
 •  Чудак Р. А. Продуктивність, якість яєць у перепілок за додаткового згодовування вітамінів А і Д / Чудак Р. А., Огороднічук Г. М., Висоцька В. В. // Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2012. – 63-66 с. – Вип. 4 (62).
 • Чудак Р. А. Ефективність використання корму у перепілок за дії  ферментного препарату «Ровабіо» / Чудак Р. А., Пікус А. М. // Зб. наук. праць ВНАУ. – Вінниця, 2014. – Вип. 2 (86). – С. 22 – 27.
 •  Чудак Р. А. Яєчна продуктивність та забійні показники перепілок-несукок за згодовування екстракту ехінацеї білої / Чудак Р. А. Сметанська І. М., Вознюк О. І. // Зб. наук. праць ВНАУ. – Вінниця, 2014. – Вип. 2 (86). С. 65-96.
 • Бабков  Я.І., Чудак Р.А., доктор с.-г. наук, професор, Вплив натурального бетаїну на забійні показники свиней на відгодівлі «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 2015 року Вінниця-2015.-с.
 • Бабков Я.І., Чудак Р.А. Вплив натурального бетаїну на забійні показники свиней на відгодівлі. Науковий вісник Львівського університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького-2015.- с.124-129.
 •  Бабков Я.І., Чудак Р.А. Рівень використання поживних речовин корму в організмі свиней за дії кормової добавки бетаїн. Научные труды World Том 11 Выпуск 3 (40) – 2015- с.- 18-23.
 • Сhudak R. A.The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese /Сhudak R. A., Poberezhets J. M., Vozniuk O. I. // Збірник  наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». – Вінниця, 2017. – Вип. 4(98). – С. 106 – 111.
 • Чудак Р. А, Побережец Ю.Н., Бабков Я.И. Разработка гистологических и иммуногистохимических методов исследования мясного сырья и продуктов. // Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья: сб. науч. тр. / РУП «Институт мясо-молочной промышленности». – Минск, 2017. – Вып. 11. С. 159 -171.
 • Чудак Р.А. Ріст і розвиток бройлерів за уведення ферментного препарату Р.А. Чудак, Ю.М. Побережець, О.І. Вознюк //Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ. Вип. 1 (100).  2018. с. - 21 – 27.

Патенти

 • Чудак Р. А., Болоховський В.В., Болоховська В. А, Благодір А. М. Патент України на корисну модель С12N 1/100. Кормова добавка «Ентеро-актив» № 59058. – Заявлено 10.09.2010; Опубліковано 10.05.2011, Бюл. №9.
 • Бабков Я. І., Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Патент України на корисну модель «Спосіб підвищення продуктивності свиней та поліпшення якості свинини за використання кормової добавки "Бетаїн"»  U 2017 03791 11.12.2017, Бюл.№ 23.

Наукові інтереси

 • Вивчення та впровадження в виробництво ефективних методів використання кормових добавок природнього походження в годівлі сільськогосподарських тварин

Нагороди

 • «Відмінник аграрної освіти» 13.02 2004 р.

 

1383

Події у світлинах