logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Анісімов Віктор Федорович

Освіта:
1953-1955 рр. - Борисоглебовський технікум механізації і електрифікації с.-г., Воронежська обл., диплом техніка-механіка с.-г.
1958-1963 рр. - захистив кандидатську дисертацію у Саратівському політехнічному інституті. Спеціальність - автомобільний транспорт.
1965-1975 рр. - асистент кафедри двигунів внутрішнього згорання індустріального і-н, м. Павлодар, Казахстан.
1975-1979 рр. - м. Оренбург зав. Кафедрою автомобілі і автомобільне господарство ОПІ.
1979-1986 рр. - м. Вінниця, ВПІ доцент кафедри.
1986 р. - захистив докторську дисертацію в Московському інституті інженерів с.-г. виробництва (МИИСП) на тему: «Диагностирование автотракторних дизелей методом распознавания образов по мальш отклонениям параметров» і отримав диплом доктора технічних наук.
1992 р. - отримав професора, академік Української академії наук з 2008.

Досвід роботи:
1956-1965 рр. – технік-контролер Рисеевська МТС, Оренбургська обл.
1965-7979 рр. – асистент, ст.. викладач, доцент, завідувач кафедри.
1979-1986 рр. – доцент ВПІ, м. Вінниця.
1986 р. – ВНАУ завідувач кафедри.

Науково-дослідна робота
1. Міжнародна наукова конференція “Збереження ґрунту і води” – Бургас (Болгарія) 2016.
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції та стаття у міжнародному науковому журналі:
Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA MODELING OF MACHINE-TRACTOR UNITS WORKFLOW ON THE USE OF BIOFUELS // Materials international scientific conference [«Conserving soils and water»]. – Burgas, Bulgaria. – 2016. – PP. 74 – 75.
Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA MODELING OF MACHINE-TRACTOR UNITS WORKFLOW ON THE USE OF BIOFUELS // Mechanization in agriculture end conserving of the resources – Sofia, Bulgaria. – 2016. – PP. 9 – 10.
2. І регіональна науково-технічна конференція присвячена 80-річчю академіка Української академії наук, професора, доктора технічних наук Анісімова Віктора Федоровича “Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива” – Вінниця 2015 р.;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Анісімов В.Ф. Елементи математич-ної моделі процесу горіння в дизелях, що враховує зміну виду палива / В.Ф. Анісімов, В.П. Комаха, В.Б. Рябошапка // Матеріали І регіональної науково-технічної конференції [«Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива»]. – Вінниця: Видавництво ВНАУ. – 2015. – С. 78 - 80.
3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні агротехнології: тенденції та інновації” – Вінниця 2015;
За результатами конференції надрукована стаття у збірнику матеріалів конференції: Анісімов В.Ф. Апроксимація і моде-лювання процесу згорання в сільськогосподарських тракторних дизелях з використанням біопалива / Анісімов В.Ф., Рябошапка В.Б. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Сучасні агротехнології: тенденції та інно-вації»] у 3 т. – Т.3. – Вінниця: РВВ ВНАУ. – 2015. – С. 4 - 7.

Основні публікації:
229 наукові публікації, серед яких - 4 монографії, 220 -наукових статей, 3 - авторських свідоцтва, 2 - патенти на винаходи.

СПИСОК НАЙКРАЩИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ПАТЕНТІВ

1. Анісімов В. Ф. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів / В.Ф. Анісімов, А.В. Дмитрієва, С.М. Севостьянов. – Вінниця: ВНТУ. – 130 с.
2. Анісімов В. Ф. Рекомендації керівникам підрозділів апк та інженерам сільськогосподарського виробництва щодо використання біодизельного палива в умовах сільськогосподарського виробництва / В. Ф. Анісімов, В. Б. Рябошапка, А. А. Пясецький. // 2. – 2014. – С. 200–203.
3. Анісімов В. Ф. Методика розрахунку основних параметрів дебалансного приводу резонансної вібраційної машини / В. Ф. Анісімов, Р. В. Чубик, Л. В. Ярошенко. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – С. 80–86.
4. Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна / [В. Ф. Ані-сімов, В. І. Музичук, В. І. Яцковський та ін.]. // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – №2. – С. 114–119.
5. Анісімов В. Ф. Удосконалення гідросистеми ходової частини гусеничних тракторів / В. Ф. Анісімов, М. С. Зегер. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – с. 129.
6. Viktor ANISIMOV, Vadym RYABOSHAPKA, Semjons IVANOVS CALCULATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS OF MACHINE AND TRACTOR AGGREGATES USING BIOFUEL // JOURNAL of Research and Appli-cations in Agricultural Engineering; 61(3), Poznan: Przemysowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR), Branzowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 2016. (Journal Article, ind Agris, Cabi). PP. 16 - 20.
7. Анисимов В.Ф. Исследование возможности использования биотоплива в автотракторных дизелях / В.Ф. Анисимов, Л.П. Середа, В.Б. Рябошапка // Вібрації в техніці та технологіях. – №3(45). – Вінниця. – 2006. – С. 20 - 25.
8. Анисимов В.Ф. Перспективы и проблемы использования биотоплива в автотракторных дизелях / В.Ф. Анисимов, Л.П. Середа, В.Б. Рябошапка // Промислова гідравліка і пневматика. – №4(18). – Вінниця. – 2007. – С. 6 - 11.
9. Анисимов В. Ф., Середа Л. П., Рябошапка В. Б., Пясецкий А. А.: Дослідження впливу кута випередження подачі на експлуатаційні показники роботи дизеля при переведенні його на біодизельне паливо // “Промислова гідравліка і пневматика”. – №2(20). – Вінниця 2008. – С.101-106.
10. Анісімов В. Ф., Яцковський В. І., Музичук В. І., Рябошапка В. Б., П’ясецький А. А.: Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна // Вібрації в техніці та технологіях. – №2(62). – Вінниця 2011. – С. 114-119.
11. Анісімов В. Ф., Яцковський В. І., П’ясецький А. А. Рябошапка В. Б. Напрямки створення багатопаливних двигунів на базі дизельного циклу // Промислова гідравліка і пневматика №2(32)’2011. – C. 100-105.
12. Аніcімов В.Ф. Рекомендації керівникам підрозділів АПК та інженерам сільськогосподарського виробництва щодо використання біодизельного палива в умовах сільськогосподарського виробництва / В.Ф.Анісімов, В.Б. Рябошапка, А.А. П’ясецький // Збірник наукових праць ВНАУ. – Випуск 2 (85). – Серія: Технічні науки. – Вінниця. – 2014. – С. 200 - 203.
13. Патент на корисну модель №20195 Україна, МПК(2006) F 02 M 59/00 Нагнітальний клапан паливного насоса високого тиску для дизеля та газодизеля / В.Ф. Анісімов, В.Б. Рябошапка (Україна). - №20195; заявл. 10.07.2006; опубл. 15.01.2007. – Бюл. № 1 – 4с.

Наукові інтереси:
Дослідження можливостей роботи автотракторних дизелів на різних видах біопалива.
Розробка нових методів діагностування автотракторних дизелів і мобільної сільськогосподарської техніки.

207

Події у світлинах