logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Сторінка аспіранта

15013

Освітньо-наукова програма "Економіка"

Проєкт освітньо-наукової програми "Економіка" 2021

Пропозиції та зауваження 

Освітньо-наукова програма "Економіка" 2017

Освітньо-наукова програма "Економіка" 2018

Освітньо-наукова програма "Економіка" 2019

Освітньо-наукова програма "Економіка" 2020

 

Освітньо-наукова програма "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Проєкт освітньо-наукової програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " 2021

Пропозиції та зауваження

Освітньо-наукова програма "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" 2017

Освітньо-наукова програма "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" 2020

 

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування"

Проєкт освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування" 2021

Пропозиції та зауваження

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування" 2017

Освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування" 2020

 

Освітньо-наукова програма "Матеріалознавство"

Освітньо-наукова програма "Матеріалознавство" 2021

Пропозиції та зауваження

Освітньо-наукова програма "Матеріалознавство" 2017

Освітньо-наукова програма "Матеріалознавство" 2020

 

Освітньо-наукова програма "Агрономія"

Освітньо-наукова програма "Агрономія" 2021

Пропозиції та зауваження

Освітньо-наукова програма "Агрономія" 2017

Освітньо-наукова програма "Агрономія" 2020

ОНП Економіка

Розпорядження про опитування здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктор філософії 

Результати анонімного онлайн опитування здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП Економіка щодо оцінки змісту освітньої програми

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка щодо якості викладання

Результати опитуваня НПП щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування стейкхолдерів щодо реалізації освітньо-наукової програми Економіка та третьому (освітньо-науковому) рівні Google Форми

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо задоволеності організацією освітнього процесу

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо задоволеності методами та формами навчання і викладання

Результати анонімного онлайн опитування науково-педагогічних працівників щодо змісту освітньо-наукової програми Економіка 

 

 

ОНП Матеріалознавство

Результати анкетування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо задоволеності методами та формами навчання і викладання

Результати анкетування анонімного опитування здобувачів вищої освіти ВНАУ «Освітня, інформаційна, організаційна, консультативна та соціальна підтримка в університеті»

Результати анонімного онлайн опитування здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП Матеріалознавство щодо оцінки змісту освітньої програми

Результати опитування випускників аспірантури у Вінницькому національному аграрному університеті

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо якості викладання

Результати опитування НПП щодо дотримання академічної доброчесності

Результати анонімного онлайн опитування науково-педагогічних працівників щодо змісту освітньо-наукової програми Матеріалознавство

Результати опитування стейкхолдерів щодо реалізації освітньо-наукової програми на третьому (освітньо-науковому) рівні

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо задоволеності організацією освітнього процесу

 

ОНП Галузеве машинобудування

Розпорядження про опитування здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктор філософії

Результати анкетування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо задоволеності методами та формами навчання і викладання

Результати анкетування анонімного опитування здобувачів вищої освіти ВНАУ «Освітня, інформаційна, організаційна, консультативна та соціальна підтримка в університеті»

Результати опитування випускників аспірантури у ВНАУ

Результати анонімного онлайн опитування здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП Галузеве машинобудування щодо оцінки змісту освітньої програми

Анкета для опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо задоволеності організацією освітнього процесу

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо якості викладання

Результати опитування НПП щодо дотримання академічної доброчесності

Результати анонімного онлайн опитування науково-педагогічних працівників щодо змісту освітньо-наукової програми Галузеве машинобудування

Результати опитування стейкхолдерів щодо реалізації освітньо-наукової програми на третьому (освітньо-науковому) рівні

 

ОНП Агрономія

Розпорядження про опитування здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктор філософії

Результати анкетування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо задоволеності методами та формами навчання і викладання

Результати анкетування анонімного опитування здобувачів вищої освіти ВНАУ «Освітня, інформаційна, організаційна, консультативна та соціальна підтримка в університеті»

Результати опитування випускників аспірантури у ВНАУ

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо задоволеності організацією освітнього процесу

Результати анонімного онлайн опитування здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП Агрономія щодо оцінки змісту освітньої програми

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо якості викладання

Анкета опитування НПП щодо дотримання академічної доброчесності

Результати анонімного онлайн опитування науково-педагогічних працівників щодо змісту освітньо-наукової програми Агрономія

Анкета для опитування стейкхолдерів щодо реалізації освітньо-наукової програми

 

ОНП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Розпорядження про опитування здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктор філософії

Результати анкетування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо задоволеності методами та формами навчання і викладання

Результати анкетування анонімного опитування здобувачів вищої освіти ВНАУ «Освітня, інформаційна, організаційна, консультативна та соціальна підтримка в університеті»

Результати опитування випускників аспірантури зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо дотримання академічної доброчесності

Результати анонімного онлайн опитування здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва щодо оцінки змісту освітньої програми

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти зі спеціальності 204 ТВіППТ щодо якості викладання

Анкета для опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо задоволеності організацією освітнього процесу

Результати анонімного онлайн опитування науково-педагогічних працівників щодо змісту освітньо-наукової програми Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Анкета опитування НПП зі спеціальності 204 ТВППТ щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування стейкхолдерів щодо реалізації освітньо-наукової програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" на третьому (освітньо-науковому) рівні 

ОНП Економіка 

ОНП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

ОНП Галузеве машинобудування

 

ОНП Матеріалознавство

 

ОНП Агрономія

ОНП Економіка

Силабуси

 Робочі програми 

 

ОНП Матеріалознавство

Силабуси

Робочі програми

 

ОНП Галузеве машинобудування

Силабуси

Силабуси вибіркових дисциплін, які розміщені в АСУ Сократ

Робочі програми 

 

ОНП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Силабуси

 Робочі програми

 

ОНП Агрономія

Силабуси

Робочі програми 

НКМД  Економіка

Аграрна політика, економіка та міжнародні зв язки

Екологічна економіка

Методи і моделі управління економічними системами в умовах євроінтеграційних процесів

Національна економіка в умовах глобальних інституціональних трансформацій

Прикладна інноваційна економіка

Теоретико-методологічні проблеми психології

Українська мова в науці

Філософія науки та інновацій

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

 

НКМД Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Інноваційні методи використання генетичних ресурсів

Інноваційні технології годівлі с.-г. тварин

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Методика викладання у вищій школі

Методика дослідної справи

Перспективні технології виробництва продукції тваринництва

Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва

Теоретико-методологічні проблеми психології

Українська мова в науці

Філософія науки та інновацій

 

НКМД Агрономія

Екологізація агрономічної діяльності

Іноземна мова

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Методика викладання у вищій школі

Методика дослідної справи в агрономії

Спеціальна агрономія

Сучасні тенденції світової агрономічної науки

Теоретико-методологічні проблеми психології

Українська мова в науці

Філософія науки та інновацій

Події у світлинах