logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.: 2416
Телефон:(0432) 43-72-30, 317 (внутрішній)
Emailispol@vsau.vin.ua, iv.polishuk@yandex.ru

Кафедра заснована у 1982 році одночасно із відкриттям Вінницької філії Української сільськогосподарської академії.

Організував і протягом п’яти років (з 1982 по 1987 роки) здійснював керівництво кафедрою відомий вчений, професор, доктор сільськогосподарських наук Макрушин Микола Михайлович.

З січня 1987 року кафедру “Рослинництва, селекції та насінництва” очолив професор, доктор сільськогосподарських наук Зозуля Олександр Лаврентійович.

Кафедру “Рослинництва та технологій” з 2006 року очолив доцент, кандидат сільськогосподарських наук Поліщук Іван Семенович.

З липня 2014 року кафедру було реорганізовано з об’єднанням кафедр “Рослинництва та технологій” і “Селекції та насінництва” з назвою кафедри “Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур” з метою удосконалення процесу підготовки фахівців спеціальностей та оптимізації організаційної структури університету.

З 2019 року – в. о. зав. кафедри, доцент, кандидат сільськогосподарських наук Мазур Олександр Васильович, а з 2020 року − завідувач кафедри.

Мазур Олександр Васильович

Мазур Олександр Васильович

Завідувач кафедри

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Особисті дані:
Мазур Олександр Васильович

E-mail: selection@vsau.vin.ua

Посада: доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

Інформація про освіту:
Вінницький державний сільськогосподарський інститут.
Спеціальність за освітою «Агрономія».

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій) кандидат сільськогосподарських наук, 2005 р., 06.01.05 – «селекція рослин», «Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи придатних до механізованого обмолоту».

Вчене звання (рік присудження) доцент, 2007 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus authors/Google Scholar тощо (навести посилання)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2237-5116
Scopus Author ID: 57223250352
ResearcherID: L-5685-2018
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user= V__KDlEAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних) Mazur, Olexandr

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено –h-індекс) https://scholar.google.com.ua/citations?user = V__KDlEAAAAJ&hl=uk 5

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science) (зазначити назви баз, де видання індексуються, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1.Liudmyla Biliavska, Yurii Biliavskiy, Olexandr Mazur, Olena Mazur Adaptability and breeding value of soybean varieties of Poltava breeding. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 27 (No 2). 2021, 312–322.http: https://www.agrojournal.org/27/02-10.pdf,
(Scopus SNIP – 0.660; Web of Science − Emerging Sources Citation Index (ESCI))

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Мікробіологічні основи агротехнологій. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 32-4 http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/2958.pdf
2. Мазур О. В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Аналіз кореляційних зв’язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 133–138. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/2970.pdf
3. Мазур О.В., Пороховник І.І. Селекція квасолі звичайної на ранньостиглість і зернову продуктивність. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 118-124. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3080.pdf
4. Мазур О. В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Роїк М.В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 143–152. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3904.pdf
5. Мазур О. В. Гетерозис, ступінь домінування ознак зернової продуктивності сортів сої. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №5. С. 91–98. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3429.pdf
6. Мазур О. В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (Т. 1). С. 116–124. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18658.pdf
7. Мазур О. В., Пороховник І.І. Оцінка вихідного матеріалу для селекції квасолі звичайної на ранньостиглість та урожайність. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №6 (Том 2). С. 51–59. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/4055.pdf
8. Мазур О.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С.102-111. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/JkFs7d8MEenaJXxiKpEA.pdf
9. Мазур О.В., Мазур О.В. Селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної за стійкістю до ураження хворобами. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №10. С. 98-105. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/6NQEFCDvfI93RW0ro4PR.pdf
10. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н. А. Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом грунту. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С.36-43. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/RHYYNRtliJ3BAzAuOzp5.pdf
11. Мазур О.В. Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика с.-г. культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія». Вісник Львівського національного аграрного університету. 2018. №22 (1). С.8–12. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16615.pdf
12. Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю., Гунько І.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С.5-14. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/LPAnWwdLHdkAPoA8HYHt.pdf
13. Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С. 16-25.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/Zgv0GzVjiudXK5zEkDto.pdf
14. Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю. Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.28-43.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/yD0KSyMdrAJ7GuStSefr.pdf
15. Мазур О.В., Мазур О.В. Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.69-86. http://forestry.vsau.org/storage/articles/February2020/X3hSm3Y4mJC4E6pzzszd.pdf
16. Мазур О.В., Мазур О.В. Вивчення кореляційних зв’язків у сортозразків квасолі звичайної. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.116-130. http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/SU9rKvgfOCEfoCsVNuBc.pdf
17. Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю., Алєксєєв О.О. Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С. 68-83. http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/buR0WOd5u6EVyPBxGiOp.pdf
18. Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С.119-142.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/PlJrZ4jeXbMomlucVsPI.pdf
19. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С154-171. http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/eVNT3czESS7ov5kg7F5W.pdf
20. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної. Сільське господарство та лісівництво. 2019.№14. С. 23-42.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/OhVwzhtQ2a9DBj5fmJqP.pdf
21. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 111-136. http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2020/oGI2CbZW8CfIZPM0ANMH.pdf
22. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 5-12. http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/hkvVb1ExmAnJtlAtl1sM.pdf
23. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №19. С.5-16. http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/G6mJ9BT8axdI69IF5nh6.pdf
24. Мазур О.В., Мазур О.В., Тимощук Т.М. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №19. С.221-228. http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/2hiL8bXf2FoGZXTKPM6i.pdf
25. Мазур О.В. Пластичність і стабільність сої за селекційними індексами. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №19. С.243-250.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/nthKlk8tbfJQl2RJ0lir.pdf
26. Мазур О.В., Волошанюк Р.М. Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2021. №20. С. 77-84. http://forestry
.vsau.org/storage/articles/April2021/KtAnyITTxWHGLy0NZnR2.pdf
27. Мазур О. В., Полторецький С.П. Оцінка сортозразків сої за селекційними індексами Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2021. (20). С. 170–178. http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2021/WJSKGa5cMT4a8ELsfPUf.pdf
28. Мазур О.В., Миронова Г.В., Сташевський Р.В. Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2021. (20). С. 245–254.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/vABecNpr3bQsxoThsNUE.pdf
29. Мазур О.В., Мазур О.В., Льотка Г.В. Миронова Г.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування картоплі за органо-мінеральної системи удобрення в умовах зміни клімату. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2021. (21). С. 120–128.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/Lr55cKFNlSFhQWbKDfp6.pdf

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Мазур О. В. Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур із підвищеною адаптивністю та зерновою продуктивністю в умовах Лісостепу Правобережного. Монографія, ВНАУ, 2019. 345 с. (18 д. а.)
2. Калетнік Г.М., Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного. Монографія, Вінниця: ТОВ "Друк", 2020. 212 с. (12 д. а.)
3. Мазур В. А., Дідур І.М., Мазур О. В., Мазур О. В. Особливості прояву господарсько-біологічних ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.) в умовах Лісостепу Правобережного: Монографія, Вінниця: ТОВ "Друк", 2021. 256 с. (14,9 д. а.)

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Зокрема: Лауреат державної премії, стипендія Кабінету Міністрів України, Грант Президента України тощо (вказати: назву, за що була відзнака, яким центральним органом виконавчої влади/установи призначено, номер та дата документа призначення)
Грамота Верховної ради України (№830 к 12.12.2017)

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів (Миронова Г. В. «Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі в умовах Лісостепу правобережного»; Сташевський Р.В. «Мінливість та успадковування цінних господарських ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris I.) в умовах Правобережного Лісостепу України».

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Селекція зернобобових культур. Удосконалення технологічних прийомів вирощування енергетичних культур. Оптимізація технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі.

Особисті дані:
Мазур Віктор Анатолійович

E-mail: rector@vsau.org

Посада: ректор університету, професор кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур факультету агрономії та лісівництва.

Інформація про освіту:
1984 році вступив до Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії на агрономічний факультет і отримав кваліфікацію вченого агронома за спеціальністю «Агрономія.
1989-1992 роках – навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської академії за спеціальністю 05.03.05 – селекція і насінництво.

Науковий ступінь:
кандидат сільськогосподарських наук, 1994 рік, спеціальність 05.03.05 – селекція і насінництво, тема: ««Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних по екологічно чистих технологіях».

Вчене звання:
Доцент кафедри рослинництва, селекції та насінництва, 2000 р;
Професор кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, 2020 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність
Профіль науковця (ORCID, Scopus authors/Google Scholar):
ORCID: 0000-0002-9365-8682;
Scopus Author ID: 57209331615
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ecZDigMAAAAJ&hl=uk
Researcher ID: L-8749-2018

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science)
h-індекс Scopus – 3 (Mazur V. A.)
h-індекс Web of Science – 5 (Viktor Mazur)

Індекс Гірша (Google Scholar)
h-індекс Google Scholar – 15
i10-індекс Google Scholar – 23 https://scholar.google.com.ua/citations?user=ecZDigMAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
1. Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Mazur K.V., Didur I.M. Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants. Agronomy Research. 2019. 17. Р. 206–219. (Scopus. SNIP: 0,512).
https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2019/03/Vol17No1.pdf_Mazur.pdf#abstract-6530
2. Mazur V.A., Myalkovsky R.O., Pantsyreva H.V., Didur I.M., Mazur K.V., Alekseev O.O. Photosynthetic productivity of potato plants depending on the location of rows placement in agrophytocenosis. Ecology, Environment and Conservation. 2020. 26(2). P. 46–55. (Scopus. SNIP: 0,14).
http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=10495&iid=303&jid=3
3. Mazur V., Pantsyreva H., Mazur K., Myalkovsky R., Alekseev O. Agroecological prospects of using corn hybrids for biogas production. Agronomy Research. 2020. 18. Р. 177–182. (Scopus. SNIP: 0,512).
https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2020/03/AR2020_314_Mazur.pdf#abstract-7269
4. Mazur V.A., Didur I.M., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V. Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in the conditions of right-bank Forest-Steppe zone of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8(4). P. 26–33. (Web of Science).
Журнал входить у Web of Science Core Collection до ESCI (індекс цитувань нових видань), для якого IF не розраховується.
https://www.ujecology.com/abstract/energyeconomic-efficiency-of-growth-of-graincrop-cultures-in-conditions-of-rightbank-foreststeppe-zone-of-ukraine-5455.html
5. Mazur V.A., Mazur K.V., Pantsyreva H.V., Alekseev O.O. Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. 8. Р. 148–153. (Web of Science).
Журнал входить у Web of Science Core Collection до ESCI (індекс цитувань нових видань), для якого IF не розраховується.
https://www.ujecology.com/abstract/ecological-and-economic-evaluation-of-varietal-resources-lupinus-albus-l-in-ukraine-5519.html
6. Mazur V.A., Mazur K.V., Pantsyreva H.V. Influence of the technological aspects growing on quality composition of seed white lupine (Lupinus albus L.) in the Forest Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9. P. 50–55. (Web of Science).
Журнал входить у Web of Science Core Collection до ESCI (індекс цитувань нових видань), для якого IF не розраховується.
https://www.ujecology.com/abstract/influence-of-the-technological-aspects-growing-on-quality-composition-of-seed-white-lupine-lupinus-albus-l-in-the-forest-18152.html
7. Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Mazur K.V., Monarkh V.V. Ecological and biological evaluation of varietal resources Paeonia L. in Ukraine. Altai State University. Acta Biologica Sibirica. 2019. 5(1). P. 141–146. (Web of Science).
Журнал входить у Web of Science Core Collection до ESCI (індекс цитувань нових видань), для якого IF не розраховується.
https://www.researchgate.net/publication/331946879_Ecological_and_biological_evaluation_of_varietal_resources_Paeonia_L_in_Ukraine
8. Mazur V.A., Myalkovsky R.O., Pantsyreva H.V., Mazur K.V., Alekseev O.O. Influence of the Photosynthetic Productivity and Seed Productivity of White Lupine Plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9(4). С. 665–670. (Web of Science).
Журнал входить у Web of Science Core Collection до ESCI (індекс цитувань нових видань), для якого IF не розраховується.
https://www.ujecology.com/abstract/influence-of-the-photosynthetic-productivity-and-seed-productivity-of-white-lupine-plants-44984.html
9. Mazur V.A., Didur I.M., Myalkovsky R.O., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V., Tkach O.O. The Productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(1). P. 101–105. (Web of Science).
Журнал входить у Web of Science Core Collection до ESCI (індекс цитувань нових видань), для якого IF не розраховується.
https://www.ujecology.com/abstract/the-productivity-of-intensive-pea-varieties-depending-on-the-seeds-treatment-and-foliar-fertilizing-under-conditions-of--53085.html
10. Mazur V.A., Branitskyi Y.Y., Pantsyreva H.V. Bioenergy and economic efficiency technological methods growing of switchgrass. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(2). Р. 8–15. (Web of Science).
Журнал входить у Web of Science Core Collection до ESCI (індекс цитувань нових видань), для якого IF не розраховується.
https://www.ujecology.com/articles/bioenergy-and-economic-efficiency-technological-methods-growing-of-switchgrass.pdf
11. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentrations. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. № 8 (2). Р. 294–300. (Web of Science)
https://www.ujecology.com/articles/effect-of-bean-perennial-plants-growing-on-soil-heavy-metal-concentrations.pdf

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Мазур В. А., Шевченко Н.В. Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2017. Вип. 6 (Т.1). С. 7–13.
http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3645.pdf
2. Мазур В. А., Циганська О.І., Шевченко Н. В. Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2018. Вип. 8. С. 5–13.
http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/4146.pdf
3. Мазур В. А., Шевченко Н. В. Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Біоресурси і природокористування. Київ, 2018. Т. 10, № 1, 2. С. 108–114.
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/article/view/10289
4. Мазур В.А., Панцирева Г.В. Індивідуальна продуктивність сортів люпину білого в умовах правобережного Лісостепу України. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур. Міжнародна науково-практична конференція. Миронівка. 2017. С. 98-101.
http://gati.snau.edu.ua/web/files/nayka/mat_konf/zbirnik_konf_2018.pdf#page=105
5. Мазур В.А., Панцирева Г.В. Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність та якість зерна люпину білого в умовах правобережного Лісостепу. Сільське господарство і лісівництво. Вінниця. 2017. Вип. 7(1). С. 27-36.
http://repository.vsau.org/getfile.php/18995.pdf
6. Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів Lupinus в умовах Поділля. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. 28(7). С. 40-44.
https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1666
7. Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Перспективність створення колекції півоній на базі ботанічного саду «Поділля» ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. Вип. 10. С. 5-19.
http://forestry.vsau.org/en/particles/perspectivity-creation-of-pions-collection-on-the-basin-of-botanic-garden-podillia-in-the-vinnytsia-national-agrarian-university
8. Мазур В.А., Мазур К.В., Панцирева Г.В. Використання міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus для наукових досліджень в аграрних закладах вищої освіти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. Вип. 4. С.17-24.
http://efm.vsau.org/storage/articles/November2019/2CGJJ3VxbjdhcqXeYv9c.pdf
9. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Копитчук Ю.М. Дослідження анатомо- морфологічної будови стебла озимої пшениці в агроценозах правобережного Лісостепу України. Наукові доповіді НУБІП. 2020. Вип. 3(85). С. 1-9.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25472.pdf
10. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В. Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур в правобережному Лісостепу України. Сільське господарство та лісництво. 2020. Вип. 18 С. 5-17.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27334.pdf
11. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Копитчук Ю.М. Збереження родючості ґрунту за раціонального використання системи удобрення і норми висіву озимої пшениці. Сільське господарство та лісництво. 2020. Вип. 17. С. 5-14.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27316.pdf
12. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Копитчук Ю.М. Формування анатомо-морфологічної будови стебла озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу. Корми і кормовиробництво. 2020. Вип. 89. С. 93-102.
https://fri-journal.com/index.php/journal/article/download/293/22813. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Затолочний О.В. Порівняльна характеристика сортів нуту за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах правобережного Лісостепу України. Сільське господарство та лісництво. 2021. Вип. 20. С. 5-15.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2021/4EzdlubdhEtAdM08F1c9.pdf
14. Мазур В.А., Дідур І.М., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Овчарук В.В. Агроекологічна стійкість сортів малопоширених зернобобових культур в умовах зміни клімату. Наукові горизонти. Житомир. Вип. 24(1). С. 54-60.
https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-24-1-2021/agroyekologichna-stiykist-sortiv-maloposhiryenikh-zyernobobovikh-kultur-v-umovakh-zmini-klimatu15. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Мордванюк М.О. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування нуту. Сільське господарство та лісництво. 2021. Вип. 21 (2). С. 24-33.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/zvlIWWLjEYOhC8YpbG50.pdf
16. Мазур В.А., Колісник О.М. Оцінка самозапилених ліній та гібридів кукурудзи різного вегетаційного періоду за стійкістю до ураження хворобами та пошкодження шкідниками в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. №4. Вінниця. 2016. С.133-143.
http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3084.pdf
17. Мазур В.А., Капріца А.О. Формування продуктивності ярої пшениці за зміни технології її вирощування в умовах недостатнього зволоження Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. №5. Вінниця. 2017. С.17-24.
18. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного. Сільське господарство і лісівництво. Вінниця, 2017. № 7 ( Том 1). С. 6-18.
http://repository.vsau.org/getfile.php/18656.pdf
19. Мазур В.А., Г.С. Гончарук, Н.В. Пінчук. Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до Ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України. Сільське господарство і лісівництво. Вінниця, 2017. Вип. № 7 ( Том 2). С. 6-15.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17123.pdf
20. Мазур В.А., Г.С. Гончарук, Т.М. Коваленко. Створення ліній цукрових буряків, стійких до гербіцидів суцільної дії (Раундап та Баста) в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України. Сільське господарство і лісівництво. Вінниця, 2017. Вип. № 7 (Том 2). С.16-24.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17123.pdf
21. Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А., Браніцький Ю.Ю. Засоби механізації процесу збирання та подрібнення біоенергетичних культур. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2017. №2. С. 129-134
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ja&user=mOK5-fYAAAAJ&citation_for_view=mOK5-fYAAAAJ:d1gkVwhDpl0C\
22. Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. Ринок м’яса птиці. біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини. Аграрна наука та харчові технології. Випуск 5 (99) том 2. С. 126-139.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17024.pdf
23. Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №11. С. 16-25.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/Zgv0GzVjiudXK5zEkDto.pdf
24. Мазур В.А., Забарна Т.А. Зміни окремих фізико-хімічних властивостей ґрунтів у системі біологізації землеробських технологій. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С. 5-17.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/zYQO8hTxx0TVMSEupGm7.pdf
25. Мазур В.А., Гайдай Л.С. Економічна ефективність технології вирощування квасолі. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С. 17-28.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/AkA1qmVYSVqPNcyDaeBC.pdf
26. Мазур В.А., Мацера О.О. Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С. 41-51.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/1RE3CXXx7MQEm4wnVXwJ.pdf
27. Мазур В.А., Вергеліс В.І. Оцінка придатності ґрунтів НДГ «Агрономічне» для вирощування органічної продукції за вмістом важких металів. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С. 165-178.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/4dNLHos8PhqJoeMAwTAI.pdf
28. Мазур В.А., Гунько І.В., Яцковська Р.О. Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків. Техніка, енергетика, транспорт АПК. № 2 (101). 2018. С.74-79.
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/VnLJvzPztt1SLpU0n0nA.pdf
29. Мазур В.А., Мудрак Г.В. Екологічний стан лісових асоціацій «Ботанічного саду «Поділля». Сільське господарство та лісівництво. 2018. Вип. 10. С. 30-47.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/N1l1Zo0SoN5tMq1QbJ9u.pdf
30. Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №1 (100). С. 5-18.
http://tetapk.vsau.org/uk/num/1-100
31. Мазур В.А., Гунько І.В., Бабин І.А. Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив у грунт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 2 (101). С. 5-14.
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/qbWI2iUbwfMoMZi8AERu.pdf
32. Мазур В.А., Германюк Н.В., Дмитрук Р.В. Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №1. С. 7-20.
http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/2p52DWNxRxJpfI7BrcWB.pdf
33. Мазур В.А. Оцінка стійкості сортів сої до вірусної мозаїки та фузаріозу. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 14. С. 5-12.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/9NXAE6WWA2JGgD4v85AH.pdf
34. Мазур В.А. Вплив елементів технології вирощування на особливості водоспоживання рослин люпину білого в умовах правобережного лісостепу України. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 13. С. 5-15.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/em1nm33AYFn9Uw942eR0.pdf
35. Мазур В.А. Врадій О.І. Моніторинг забруднення ґрунтів важкими металами науководослідної ділянки в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 13. С. 16-24.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/JRhg5d44woNTo5s7SF85.pdf
36. Мазур В.А., Мацера О.О. Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення. Сільське господарство та лісівництво. № 12. Вінниця. 2019. С. 5-17.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/D07eUcgL1HsiXpJjU2KA.pdf
37. Мазур В.А., Кравчук Г.І., Гончарук І.С. Еколого-збалансоване використання маргінальних земель при вирощуванні енергетичних культур. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. № 15. Вінниця. 2019. С. 5-20.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2020/1YrCSxLEk4QCpbZfz5PN.pdf
38. Мазур В.А., Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. № 16. 2020. С. 5-12.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/hkvVb1ExmAnJtlAtl1sM.pdf
39. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово-люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКІЦБ НААНУ. Сільське господарство та лісництво. 2020. Випуск №19. С. 5-14.
http://repository.vsau.org/getfile.php/27674.pdf
40. Мазур В. А., Колісник О. М. Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від фону живлення в умовах Лісостепу Правобережного. Colloquium-journal. Polska: Warszawa. 2021. № 3 (90). С. 40-44.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27850.pdf
41. Мазур В.А., Дідур І.М., Ткачук О.П., Панцирева Г.В. Агроекологічна стійкість сортів квасолі звичайної до несприятливих умов вегетації. Наукові доповіді НУБІП. 2021. Вип. № 2 (90). С. 1-11.
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/14924/13281
42. Мазур В.А., Дідур І.М., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Овчарук В.В. Агроекологічна стійкість сортів малопоширених зернобобових культур в умовах зміни клімату. Наукові горизонти. Житомир. 2021. Вип. 24(1). С. 54-60.
https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-24-1-2021/agroyekologichna-stiykist-sortiv-maloposhiryenikh-zyernobobovikh-kultur-v-umovakh-zmini-klimatu
43. Mazur V., Kolisnyk O., Yakovets L. Dialial analysis of the combination capacity of resistance to diseases and pests of the source selection corn material. Сільське господарство та лісництво. 2021. Вип. 21. С. 233-244.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/NnmTJ1fM2Xc6W0GSGw5S.pdf
44. Мазур В.А., Врадій О.І. Вплив водно-сольового розчину на вміст важких металів у їстівних лісових грибах. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 20. С. 16-32.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2021/OdWlf1JM2DnTmSUbPrNI.pdf
45. Мазур В.А., Цицюра Я.Г., Браніцький Ю.Ю. Ефективність використання редьки олійної для біологізації систем удобрення окремих сільськогосподарських культур в умовах ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Сільське господарство та лісництво. 2021. Вип. 21. С. 5-23.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/zlgggXNHL53TC8l7tH6e.pdf
46. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Затолочний О.В. Порівняльна характеристика сортів нуту за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах правобережного Лісостепу України. Сільське господарство та лісництво. 2021. Вип. 20. С. 5-15.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2021/4EzdlubdhEtAdM08F1c9.pdf
47. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Мордванюк М.О. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування нуту. Сільське господарство та лісництво. 2021. Вип. 21. С. 24-33.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/zvlIWWLjEYOhC8YpbG50.pdf

Наукові публікації у зарубіжних журналах:
1. Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Дидур И.Н. Имуннологическое состояние посевов зерновой кукурудзы в зависимости от сроков посева. Весник Белорусской государственной с.г. академии. №2. 2019. С.83-88.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9200/1/ilovepdf_merged%20%2820%29.pdf

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Дідур І.М., Прокопчук В.М. Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво: монографія. Вінниця: ВНАУ. 2018. 225 с. (9,07 ум. др. арк.).
2. Мазур В.А., Панцирева Г.В. Рід Lupinus L. в Україні: генофонд, інтродукція, напрями досліджень та перспективи використання: монографія. Вінниця: ВНАУ. 2020. 253 с. (11,63 ум. др. арк.).
3. Мазур В.А., Гончарук І.В., Панцирева Г.В., Телекало Н.В. Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур: монографія. Вінниця: ВНАУ. 2020. 192 с. (11,16 ум. др. арк.).
4. Заболотний Г.М., Мазур В.А., Циганська О.І,, Дідур І.М., Циганський В.І., Панцирева Г.В. Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності: монографія. Вінниця: ВНАУ. 2020. 276 с. (11,7 ум. др. арк.).
5. Мазур В.А., Гончарук І.В., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Телекало Н.В., Купчук І.М. Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур, монографія. Вінниця: Нілан-ЛТД. 2021. 180 с. (10,5 ум. др. арк.).
6. Калетнік Г.М., Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного. Монографія, Вінниця: ТОВ "Друк", 2020. 212 с. (12 д. а.)
7. Мазур В. А., Дідур І.М., Мазур О. В., Мазур О. В. Особливості прояву господарсько-біологічних ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.) в умовах Лісостепу Правобережного: Монографія, Вінниця: ТОВ "Друк", 2021. 256 с. (14,9 д. а.)
8. Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ». 2020. 442 с. (18,0 д. а.)

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР

1. Honcharuk I., Pantsyreva H., Mazur V., Didur I., Tkachuk O., Telekalo N. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science. Collective monograph. Publishing House «Baltija Publishing», Riga, Latvia. 2020. P. 42-108. (4,05 ум. др. арк.).

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

отримано патенти на: винахід, корисну модель, зразок:
1. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Алєксєєв О.О., Мазур К.В. (2020). Патент України на корисну модель 143188, МПК (2020.01). Спосіб енергетично ефектиної технології вирощування люпину білого. Заявник: Вінницький національний аграрний університет. № u202001808. Заявл. 16.03.2020. Опубл. 10.07.2020, бюл. 13.
2. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В. (2020). Патент України на корисну модель 143465, МПК (2020.01). Спосіб вирощування люпину білого. Заявник: Вінницький національний аграрний університет, № u202001796. Заявл. 16.03.2020. Опубл. 27.07.2020, бюл. 14.
3. Мазур В.А., Панцирева Г.В., Дідур І.М. Патент України на корисну модель 146538. МПК (2021.01). Спосіб підвищення продуктивності люпину білого. Заявник: Вінницький національний аграрний університет. № u202006867. Заявл. 26.10.2020. Опубл. 24.02.2021, бюл. 8.
4. Мазур В.А., Мацера О.О. Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України. Пат. 124668 UA, МПК A01B 79/00. № u 2017 02788 ; заявл. 24.03.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. 4 с.
5. Мазур В.А., Гунько І.В., Любін М.В., Токарчук О.А., Яропуд В.М. Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби. Пат. 133550 UA, МПК AAOIG 3/00. № u 2018 11362 ; заявл. 19.11.2018 ; опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7. 2 с.: кр.

перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
1. Мазур В.А., Гончарук І.В., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Телекало Н.В., Купчук І.М. Монографія. Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур. № 104195 від 21.04.2021 р. Авторське право і суміжні права. Заявка від 12.04.2021 р. № с20210234З. Опубл. 31.05.2021 р. Бюлетень № 64.

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП був керівником (співкерівником, відповідальним виконавцем)
1. Державні тематики:
«Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічноактивних речовин», прикладне дослідження. Номер ДР 0120U102034.
2. Госпрозрахункові тематики:
Розробка системи контролю С-вуглецю і N-азоту та їх вплив на роботу біогазових установок, працюючих на багатокомпонентній сировині. Номер ДР 0118U100523.

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії

1. Відзнака: Відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня;
2. Відзнака: Відмінник аграрної освіти ІІ ступеня;
3. Відзнака «Знак пошани»;
4. Нагороджений почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України та Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради;
5. У 2015 р. – нагороджений Грамотою Верховної Ради України.

Досвід проведення експертизи

Перелік наукових журналів, в яких НПП є членом редколегії:
1. Головний редактор: наукового фахового журналу «Сільське господарство та лісівництво», що входить до Переліку наукових фахових видань України Категорія «Б» за сільськогосподарськими науками (спеціальності) – 101, 201, 202, 203, 205, 206.

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня НПП наук (PhD - доктора філософії) в якості офіційного опонента:
Багатченко Володимир Васильович, «Підвищення продуктивності батьківських форм гібридів кукурудзи шляхом оптимізації агротехнічних заходів» (19.11.2020 р.).

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів:
Копитчук Юрій Миколайович, спеціальність 201-агрономія, тема дисертації: «Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу правобережного»;
Затолочний Олег Васильович, спеціальність 201-агрономія, тема дисертації: «Удосконалення технологічних прийомів вирощування нуту в умовах правобережного Лісостепу»;
Верхолюк Сергій Дмитрович, спеціальність 201 – агрономія, тема дисертації: «Формування зернової продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного».

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій:
Під керівництвом Мазура В.А захищено 5 кандидатських дисертацій:
1. Колісник О.М за темою: «Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України», 2017 р. за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво;
2. Панцирева Г.В. за темою: «Формування зернової продуктивності люпину білого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України», 2018 р. за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво;
3. Шевченко Н.В. за темою: «Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу Правобережного», 2019 р. за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво;
4. Браніцький Ю.Ю. за темою: «Обґрунтування технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу Правобережного », 2020 р. за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво;
5. Мацера О.О. за темою: «Вплив елементів технологій вирощування на продуктивність і якість насіння ріпаку озимого в умовах Правобережному Лісосостепу України», 2020 р. за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво;

Сфера наукових інтересів
Напрям наукових досліджень:
Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості; проблеми забезпечення продовольчої безпеки.
Удосконалення технології вирощування зернових та зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин.

Особисті дані:
Паламарчук Віталій Дмитрович

E-mail: vd-palamarchuk@ukr.net

Посада: заступник декана факультету агрономії та лісівництва із наукової роботи, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, провідний науковий співробітник

Інформація про освіту:
У 2000 році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія» (Вчений агроном)
2001-2004 рр. – навчання в аспірантурі Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації:
Кандидат сільськогосподарських наук (2007 р., 06.01.05 – селекція та насінництво). Тема кандидатської дисертації: «Оцінка самозапилених ліній кукурудзи для створення гібридів придатних до механізованого вирощування та збирання». Інститут цукрових буряків УААН м. Київ. Науковий керівник д. с.-г. наук, професор Зозуля О.Л.
Доктор сільськогосподарських наук (2020 р. 06.01.09 – рослинництво). Тема докторської дисертації: «Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощування та адаптивності гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу правобережного». Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський. Науковий консультант: доктор с.-г. наук, професор Доронін В.А.

Вчене звання (рік присудження)
доцент кафедри рослинництва та технологій Вінницького національного аграрного університету (2010 р.)

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors, Google Scholar тощо) (навести посилання:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4906-3761;
Scopus Author ID: 572204779945
ResearcherID: L-5320-2018;
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-UMDUncAAAAJ;

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
h-індекс Scopus – 2 (Palamarchuk, Vitalii)
h-індекс за Web of Science – 2 (Palamarchuk, Vitalii)

Індекс Гірша (Google Scholar)
h-індекс Google Scholar – 9
і10-індекс – 8
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=-UMDUncAAAAJ)

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science:
1. Vitalii Palamarchuk, Natalia Telekalo. The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2018. 24 (№ 5) Р. 783-790. (Scopus) http://www.researchgate.net/journal/1310-0351_Bulgarian_Journal_of_Agricultural_Science
2. Vitalii Palamarchuk, Inna Honcharuk, Tetiana Honcharuk, Natalia Telekalo. Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018, Volume 8, Issue 3. 8(3), 47–53. (Web of Science). http://www.ujecology.com/abstract/effect-of-the-elements-of-corn-cultivation-technology-on-bioethanol-production-under-conditions-of-the-rightbank-forests-4892.html
3. Palamarchuk V., Krychkovskyi V., Honcharuk I., Telekalo N. The Modeling of the Production Process of High-Starch Corn Hybrids of Different Maturity Groups. European Journal of Sustainable Development. 2021. №10. Vol. 1. P. 584-598. (Scopus) DOI: 10.14207/ejsd.2021v10n1p584. URL://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1193/1176
4. Palamarchuk V., Honcharuk I., Telekalo N., Krychkovskyi V., Kupchuk I., Mordvaniuk M. Modeling of hybrid cultivation technology corn to ensure energy efficiency for sustainable rural development. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(7), 204-211, doi: 10.15421/2021_260 (Web of Science). https://www.ujecology.com/abstract/modeling-of-hybrid-cultivation-technology-corn-to-ensure-energy-efficiency-for-sustainable-rural-development-84283.html

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Мікробіологічні основи агротехнологій. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 3. С. 32-43. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2016&shownumber=189&seenumber=3)
2. Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи. Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 3. С. 57-64. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2016&shownumber=189&seenumber=3)
3. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Роїк М.В. Аналіз кореляційних зв’язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 3. С. 133-139. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2016&shownumber=189&seenumber=3)
4. Паламарчук В.Д., Гуць В.О. Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи. Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 4. С. 94-101. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2016&shownumber=196&seenumber=4)
5. Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Роїк М.В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 4. С. 143-152. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2016&shownumber=196&seenumber=4)
6. Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (Том 1). С. 116-124. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2017&shownumber=220&seenumber=6%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201)
7. Паламарчук В.Д. Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 7 (Том 1). С. 37-45. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2017&shownumber=241&seenumber=7%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201)
8. Паламарчук В.Д. Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології. Новітні агротехнології (Електронний науковий журнал). 2017. №5. http://jna.bio.gov.ua/issue/view/7327
9. Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 4. С. 81-88. (https://visnyk.mnau.edu.ua/n96v4r2017/)
10. Паламарчук В.Д. Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. 2018. №22(1). С. 290-299. (http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ahronomiia/43-visnyk/arkhiv/ahronomiia/234-22-1-2018.html)
11. Паламарчук В.Д. Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи. Науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific horizons». 2018. № 2 (65). С. 35-41. (http://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/2-65-2018)
12. Паламарчук В.Д. Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. №2. С. 55-65. (http://www.pdaa.edu.ua/content/visnyk-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi-no2-2018)
13. Паламарчук В.Д. Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання. Сільське господарство та лісівництво. 2018 № 8. С. 14-25. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2018&shownumber=247&seenumber=8)
14. Паламарчук В.Д. Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи. Вісник аграрної науки. Рослинництво, кормо виробництво. 2018, №8(785). С. 24-32. (http://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk/issue/view/44)
15. Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Вплив позакореневих підживлень на формування площі листової поверхні гібридів кукурудзи. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 2. С. 32-38. (https://visnyk.mnau.edu.ua/n98v2r2018/)
16. Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Вплив позакореневих підживлень на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи. Зрошувальне землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2018. Вип. 69. С. 58-63. (http://izpr.ks.ua/arkhiv?id=81)
17. Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби. Таврійський науковий вісник. 2018. Випуск 100. Том 2. С. 26-33. (http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/issue-102-2018)
18. Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Вплив позакореневих підживлень на площу при качанного листка у кукурудзи. Сільське господарство та лісівництво. 2018 № 9. С. 68-78. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2018&shownumber=263&seenumber=9)
19. Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Тривалість окремих міжфазних та вегетаційного періодів гібридів кукурудзи залежно від строків сівби. Таврійський науковий вісник. 2019. Випуск 106. С. 119-127. (http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/issue-106-2019)
20. Паламарчук В.Д. Економічна оцінка гібридів кукурудзи залежно від позакореневих підживлень. Сільське господарство та лісівництво. 2019 №12. С. 18-27. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2019&shownumber=279&seenumber=12)
21. Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Біоенергетична оцінка гібридів кукурудзи залежно від факторів технології вирощування. Таврійський науковий вісник. 2019. Випуск 107. С. 137-144. (http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/issue-107-2019)
22. Паламарчук В.Д. Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Сільське господарство та лісівництво. 2019 №14. С. 43-53. (http://forestry.vsau.edu.ua/index.php?jour=10&lang=1&kind=articles&showyear=2019&shownumber=289&seenumber=14)
23. Паламарчук В.Д., Колісник О.М. Stalk lodging resistance of corn hybrids depending on the planting date. Сільське господарство та лісівництво. 2019 №15. С. 94-110. (http://forestry.vsau.org/uk/num/4-15)
24. Паламарчук В.Д., Кричковський В.Ю. Характеристика мікробіологічного та агрохімічного складу органічного добрива Ефлюент. Сільське господарство та лісівництво. 2019 №15. С. 45-55. (http://forestry.vsau.org/uk/num/4-15)
25. Паламарчук В.Д., Алєксєєв О.О. Математичні моделі високо крохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 28-47. (http://forestry.vsau.org/uk/num/1-16)
26. Паламарчук В.Д. Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику. Агробіологія. 2020. Вип. 1(157). С. 137-144. (http://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk/arhiv-vs#tab-1-1)
27. Паламарчук В.Д., Коваленко О.А., Кричковський В.Ю. Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство». 2020. № 73. С. 95-101. (http://izpr.ks.ua/arkhiv?id=85)
28. Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Дидур И.Н. Иммунологическое состояние посевов зерновой кукурузы в зависимости от сроков посева. Вестник белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. №2. С. 83-87. (http://elib.baa.by/xmlui/handle/123456789/1504)
13. Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами (вказати назву та кількість друкованих аркушів)
1. Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Зозуля О.Л. Кукурудза. Селекція та вирощування гібридів. Монографія. Вінниця, 2009 p. 199 с. (12,4 д. а)
2. Паламарчук В.Д., Дідур І.М., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. Аспекти сучасної технології вирощування висококрохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного. Вінниця: Видавництво «Друк». 2020. 536 с. (Протокол №3 від «25» вересня 2020р.) (30,0 д. а)

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з міжнародних джерел, в яких НПП брав участь в якості виконавця:
1. Оцінка господарської і біологічної ефективності застосування регулятора росту «Ростмомент» при вирощуванні картоплі, пшениці, ячменю пивоварного, кукурудзи, огірків, томатів, квасолі, гороху, сої, цукрових буряків, соняшника, редьки олійної фундука, грецького горіха, грибів гливи звичайної, однорічних та багаторічних квіткових рослин, яблуні, декоративних хвойних рослин» ТОВ «Дріжджовий комбінат» м. Мінськ, Республіка Білорусь (Термін виконання з 01.06.16 по 01.10.17 р.).

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, в яких НПП брав участь в якості виконавця:
1. Прикладна робота «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій» (2020 р., Міністерство освіти і науки України).

Участь НПП у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента:
Дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук, за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво:
1. Небаба Катерина Станіславівна
Тема дисертації: «Сортова продуктивність гороху посівного залежно від живлення мінеральними добривами та регуляторами росту в умовах Лісостепу Західного» (Подільський державний аграрно-технічний університет, 4 березня 2021 р.)
2. Чернова Анастасія Валеріївна
Тема дисертації: «Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від норм висіву, бактеріальних препаратів та мікродобрив в умовах південного Степу України» (Миколаївський національний аграрний університет, 5 травня 2021 р.)

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів: 3 аспіранти
Кричковський В.Ю. (4 року навчання, спеціальність 201 Агрономія).
Ефективність використання органічних решток після обробки в біогазовій установці при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу правобережного

Віннік О. (2 року навчання, спеціальність 201 Агрономія).
Ефективність позакореневого підживлення при формуванні зернової продуктивності вирощування кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного

Козаченко М.І. (1 року навчання, спеціальність 201 Агрономія).
Дослідження ефективності використання регуляторів росту для формування врожайності соняшнику в умовах Лісостепу правобережного

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій:
Під керівництвом Паламарчука В.Д. захищена 1 кандидатська дисертація:
1. Мазур О.В. за темою: «Оцінювання генотипів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) за господарсько-біологічними ознаками в умовах Лісостепу Правобережного», 2018 р. за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Раціональне природокористування: технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття; технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату; технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів; технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів; технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря; технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості; перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості.

Особисті дані:
Липовий Василь Григорович

E-mail: lipoviijvasil1@gmail.com

Посада: доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

Інформація про освіту:
Вінницький державний сільськогосподарський інститут
Спеціальність/спеціальності за освітою «Агрономія»
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій)
Кандидат сільськогосподарських наук, (2002 р., 06.01.12 «Кормовиробництво та луківництво», «Вплив технологічних прийомів на продуктивність гібридів кукурудзи в системі силосного конвеєра в умовах центрального Лісостепу України»
Вчене звання (рік присудження) – доцент, 2012 р.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID*, Scopus authors/GoogleScholar**

ORCID: https: // orcid.org/ 0000-0001-6386-5085; Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=magmeGcAAAAJ; Researcher ID: 5304-2018.

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)  Lipovij Vasil L-5304-2018.

Індекс Гірша (Google Scholar) Google Scholar - 2 https://scholar.google.com.ua/citations?user=magmeGcAAAAJ

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, що не увійшли до підпункту 5.3. цього пункту, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Князюк О.В., Липовий В.Г. Фізіолого-біологічні особливості формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Агробіологія. Зб.наукових праць. БНАУ, 2016. С.47-52. https://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk/content/fiziologo-biologichni-osoblyvosti-formuvannya-produktyvnos.
2. Липовий В.Г., Князюк О.В., Шевчук О.А. Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регулятора/ Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільське господарство та лісівництво. 2018. Вип. 10. с. 74-84. http://forestry.vsau.org/en/particles/productivity-of-conventional-combinations-of-ku
3. Князюк О.В., Шевчук О.А., Липовий В.Г. Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго на силос залежно від елементів технології вирощування. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільське господарство та лісівництво 2018. Вип. 11. с. 106-113. http://forestry.vsau.org/uk/particles/productivity-of-joint-corm-sowings-with-sorghum-sugar-for-silage-depending-on-the-elements-of-cultivation-technology.
4. Липовий В.Г., Князюк О.В.,.Шевчук О.А., Гуцол Г.В. Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура// Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільське господарство та лісівництво .Вип. 14. 2019. С. 79-87. http://forestry.vsau.org/uk/particles/osoblivosti-formuvannya-produktivnosti-riznih-sortiv-topinambura.
5. Князюк О.В.,., Шевчук О.А.,, Ходаніцька О.О, Липовий В.Г., Ватаманюк О.В. Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способів сівби. Вісник Уманського національного університету садівництва. Наково-виробничий журнал. Умань, 2019. № 2. С. 54-58. https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2019/2-2019/rst-rozvitok-ta-nasnnva-produktivnst-roztorops
6. Липовий В.Г., Князюк О.В.,.Шевчук О.А Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2020.№ 18. С. 81-90. http://forestry.vsau.org/uk/particles/fotosintetichna-produktivnist-odnovidovih-ta-sumisnih-posiviv-cukrovogo-sorgo-iz-soyeyu.

Сфера наукових інтересів
Напрям наукових досліджень: Вирощування силосних культур та підвищення їх протеїнової поживності.

Особисті дані:
Циганський В`ячеслав Іванович

E-mail: tsiganskiyslava@gmail.com

Посада: старший викладач

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет
Спеціальність/спеціальності за освітою: 201 «Агрономія»
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук – обох дисертацій): кандидат с.-г. наук. 06.01.12-кормовиробництво і луківництво, 2015 р. Удосконалення технологічних прийомів вирощування люцерни посівної на кормові цілі в умовах Лісостепу Правобережного.

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus autors/Google Scholar тощо) (навести посилання)
Orcid (2021-04-02) Researcher ID L-5113-2018
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mf0lJgIAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)
h-індекс Web of Science – 2. Tsyhanskyi, V. I.

Індекс Гірша (Google Scholar)
h-індекс 5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mf0lJgIAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1.Didur, I.M., Tsyhanskyi, V.I., Tsyhanska O.I., Malynka, L.V., Butenko, A.O., Klochkova, T.I. The effect of fertilizer system on soybean productivity in the conditions of right bank forest-steppe. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 2019. 76-80. (Web of Science) Impact factor 0,01.
https://www.ujecology.com/articles/the-effect-of-fertilizer-system-on-soybean-productivity-in-the-conditions-of-right-bank-foreststeppe.pdf
2. Didur I. M., Tsyhanskyi V. I., Tsyhanska O.I., Malynka L. V., Butenko A. O., Masik I. M., Klochkova T. I. Effect of the cultivation technology elements on the activation of plant microbe symbiosis and the nitrogen transformation processes in alfalfa agrocoenoses. Modern Phytomorphology 13, 2019. 30–34. (Web of Science).
https://www.phytomorphology.com/articles/effect-of-the-cultivation-technology-elements-on-the-activation-of-plant-microbe-symbiosis-and-the-nitrogen-transformation-process.pdf

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Прокопчук В. М., Циганський В. І., Циганська О. І. Оцінка якісного стану та обґрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво №3. Вінниця. 2016. С. 193-200. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/agf_2016_3_25.pdf
2. Циганський В. І., Циганська О. І. Вплив вапнування ґрунту та передпосівного оброблення насіння на формування якісних показників сухої речовини люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного. Сільське господарство та лісівництво №4. Вінниця. 2016. С. 110-118. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/agf_2016_4_15.pdf
3. Прокопчук В. М., Циганський В. І., Циганська О. І. Удосконалення елементів вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens l.) методом живцювання в умовах закритого ґрунту. Сільське господарство та лісівництво. №5 (Том 2). Вінниця. 2017. С. 17-24. http://forestry.vsau.org/en/num/5
4. Гетман Н. Я., Циганський В. І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу правобережного. Корми і кормо виробництво. №83 Вінниця. 2017. С. 46-52. https://fri-journal.com/index.php/journal/article/download/220/169/
5. Прокопчук В. М., Циганський В. І., Циганська О. І., Матусяк В. М. Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна,наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово- паркового господарства. Сільське господарство та лісівництво. №7 (том 2). Вінниця. 2017. С. 87-95. http://forestry.vsau.org/en/num/6-tom-1
6. Гетман Н.Я., Ткачук Р.О., Циганський В.І., Квітко М.Г. Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. №7 (том 1). Вінниця. 2017. С. 77-85. http://forestry.vsau.org/en/num/6-tom-1
7. Дідур І.М., Циганський В.І. Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. №7 (том 1). Вінниця. С. 70-77. http://forestry.vsau.org/en/num/6-tom-1
8. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва. Вісник аграрної науки. Київ. 2018. №10. С 19-27. https://agrovisnyk.com/pdf/en_2018_10_03.pdf
9. Прокопчук В. М., Циганська О. І., Циганський В. І. Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens L. в умовах закритого ґрунту. Науковий вісник НЛТУ України, 28 (7). С. 56-60. DOI: https://doi.org/10.15421/40280712
10. Заболотний Г. М., Циганська О. І., Циганський В. І. Фотосинтетична продуктивність сої залежно від рівня удобрення та застосування комплексу мікроелементів. Наукові доповіді НУБІП. № 5 (75). Київ, 2018. http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.05.008
11. Ткачук О.П., Циганський В.І. Медоносний потенціал бобових багаторічних трав у інтенсивному землеробстві України. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця. 2019. №3 (106). С 43-52.
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9797996458557926606&btnI=1&hl=uk
12. Циганська О. І., Циганський В. І. Вплив системи удобрення на проходження фаз росту і розвитку сортів сої та на коефіцієнт збереження рослин. Сільське господарство та лісівництво. № 13. Вінниця. 2019. С. 119-133.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/wiE70zCnb27BvjbvPTnP.pdf
13. Циганська О. І., Циганський В. І. Вплив мінеральних добрив та способів використання комплексу мікроелементів на висоту рослин сої. Сільське господарство та лісівництво. № 15. Вінниця. 2019. С. 83-93.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/April2020/G3ZvruC8mnngH51ZM9hJ.pdf
14. Циганський В.І., Циганська О.І. Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної. Сільське господарство та лісівництво. № 16. Вінниця. 2020. С. 61-72. http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25244.pdf
15. Циганський В.І. Динаміка густоти рослин люцерни посівної в період вегетації залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування. Сільське господарство та лісівництво. № 18. Вінниця. 2020. С. 59-71.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/OPsAOgRZJvb77a6z73Zd.pdf
16. Циганський В.І. Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2020. № 19. С. 65-75.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27678.pdf
17. Мазур В.А., Дідур І.М., Циганський В.І., Маламура С.В. Формування продуктивності гібридів соняшника залежно від рівня удобрення та умов зволоження. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2020. № 19. С. 208-220.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28849.pdf
18. Циганський В.І. Оптимізація системи удобрення сої на основі використання препаратів біологічного походження в умовах Лісостепу Правобережного. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця. 2021. № 21. С. 69-81.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28845.pdf
19. Фотосинтетична продуктивність посівів сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного лісостепу України Міжнародна науково-практична конференція: Вплив змін клімату на онтогенез. Миколаївський національний аграрний університет. 3-5 жовтня 2018 р.
https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/zbirnyk_tez_03-05_10_18.pdf
20. Циганський В.І. Вивчення симбіотичної продуктивності люцерни посівної залежно від вапнування ґрунту та передпосівної обробки насіння. Міжнародна науково-практична конференція магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених «Інновації сучасної агрономії». ВНАУ. 30-31 травня 2019 р.
http://repository.vsau.org/getfile.php/24279.pdf
21. Циганський В.І. Формування продуктивності кукурудзи під час вирощування на зерно залежно від оптимізації системи удобрення. Кліматичні зміни та сільське господарство. виклики для аграрної науки та освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня). Київ-Миколаїв-Херсон. 2019.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/4988/1/Malinka%20tezu%202019.pdf
22. Циганський В.І. Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив. Використання інноваційних технологій в агрономії: матеріали міжнародної наук.-практ. конф (3-4 червня). Вінниця: ВНАУ, 2020. С 3.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25248.pdf
23. Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив. Міжнар. наук.-практ. конф. «Використання інноваційних технологій в агрономії», 5-6 листопада. 2020 р. Вінниця: ВНАУ. 2020. 3 с.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28284.pdf

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Заболотний Г.М., Мазур В.А., Циганська О.І., Дідур І.М., Циганський В.І., Панцирева Г.В. Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності: монографія. Вінниця ВНАУ. 2020. 276 с. (16,04 д.а.)
2. Гетман Н.Я., Квітко М.Г., Циганський В.І. Люцерна посівна: Монографія. Вінниця ВНАУ. 2021. 428 с.

Сфера наукових інтересів
Раціональне природокористування: технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття; технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості; перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості; проблеми забезпечення продовольчої безпеки і збереження та розширення генофонду сільськогосподарських сортів рослин.

Особисті дані:
Браніцький Юрій Юрійович

E-mail: branits@vsau.vin.ua

Посада: старший викладач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

Інформація про освіту:
Вінницький державний сільськогосподарський інститут.
Спеціальність за освітою «Агрономія».
Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації: кандидат сільськогосподарських наук, 2020 р., 06.01.09 – «рослинництво», «Обґрунтування технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного».


Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID, Scopus authors/Google Scholar тощо (навести посилання)
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0166-5699
ResearcherID L-8754-2018
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=mOK5-fYAAAAJ&hl=uk

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних), Web of Science – 1; Yurii Branitskyi

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено –h-індекс) https://scholar.google.com.ua/citations?user=mOK5-fYAAAAJ&hl=uk − 2

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science) (зазначити назви баз, де видання індексуються, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Mazur V.A., Branitskyi Y.Y., Pantsyreva H.V. Bioenergy and economic efficiency technological methods growing of switchgrass. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10 (2). Р. 8–15. (Web of Science).
Журнал входить у Web of Science Core Collection до ESCI (індекс цитувань нових видань), для якого IF не розраховується.
https://www.ujecology.com/articles/bioenergy-and-economic-efficiency-technological-methods-growing-of-switchgrass.pdf

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Калетнік Г. М., Скорук О. П., Браніцький Ю. Ю. Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5. С. 7-25.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23651.pdf
2. Браніцький Ю.Ю. Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 10. С. 122-130. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/rYzjqdmZwzQB1R33jTGc.pdf
3. Браніцький Ю.Ю. Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С. 193-201.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/Z77v7D6sGu75P8epvyAZ.pdf
4. Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю., Гунько І.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С.5-14. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/LPAnWwdLHdkAPoA8HYHt.pdf
5. Купчук І.М., Браніцький Ю.Ю. Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини. Вібрації в техніці та технологіях. Всеукраїнський науково-технічний журнал Вінницького національного аграрного університету. 2018. № 2 (89). С. 80-87.
http://vibrojournal.vsau.org/storage/articles/February2020/1iENeXcXeLWFxp6fMr28.pdf
6. Калетнік Г.М., Шаргородський С.А., Браніцький Ю.Ю. Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Всеукраїнський науково-технічний журнал Вінницького національного аграрного університету. 2018. № 3 (102). С. 11-21.
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/0WJgRwOqFrH5JgOtQj77.pdf
7. Гунько І.В., Галущак О.О., Браніцький Ю.Ю. Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палива в процесі роботи автономних енергетичних установок. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Всеукраїнський науково-технічний журнал Вінницького національного аграрного університету. 2018. № 4 (103). С. 24-33.
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/February2020/iRTQQjQtAXh3OLpuZPWd.pdf
8. Пронько Л.М., Бранніцький Ю.Ю., Бузинний М.В. Перспективи розвитку енергозабезпеченості та енергоефективності сільськогосподарського виробництва в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С. 19-27.
http://efm.vsau.org/storage/articles/December2019/woZMTLEjOtrMDYhTM5r5.pdf
9. Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю. Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.28-43.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/yD0KSyMdrAJ7GuStSefr.pdf
10. Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю., Алєксєєв О.О. Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С. 68-83. http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/buR0WOd5u6EVyPBxGiOp.pdf
11. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 5-12. http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/hkvVb1ExmAnJtlAtl1sM.pdf
12. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №19. С.5-16. http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/G6mJ9BT8axdI69IF5nh6.pdf
13. Мазур В.А., Цицюра Я.Г., Браніцький Ю.Ю. Ефективність використання редьки олійної для біологізації систем удобрення окремих сільськогосподарських культур в умовах ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Сільське господарство та лісівництво. 2021. Вип. 21. С. 5-23.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/zlgggXNHL53TC8l7tH6e.pdf

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Калетнік Г.М., Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного. Монографія, Вінниця: ТОВ "Друк", 2020. 212 с. (12 д. а.)

Сфера наукових інтересів
Напрями наукових досліджень: Удосконалення технологічних прийомів вирощування енергетичних культур. Енергетичні рослинні ресурси.

Особисті дані:
Гетман Надія Яківна

E-mail: nadia.getman52@gmail.com

Посада: доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур факультету агрономії та лісівництва

Інформація про освіту:
Білоцерківський сільськогосподарський інститут;
Спеціальності за освітою: 201 « Агрономія»;

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації (для докторів наук - обох дисертацій), посилання на автореферат/автореферати (для докторів наук) (у разі наявності) доктор сільськогосподарських наук, 2007 рік, спеціальність 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво, тема: «Агробіологічне обґрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України»; кандидатская дисертация на тему: «Продуктивность яровой ржи и высеваемой после ней кукурузы при выращивании двух урожаев в Лесостепи УССР» 06.01.09 – растениеводство.

Вчене звання старший науковий співробітник

Наукова діяльність та публікаційна активність
Профіль науковця (ORCID*, Scopus authors/Google Scholar**
Orcid 0000-0002-0334-2044;
Researcher ID L-5312-2018;
Google Scholar

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних), Hetman Nadia

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс) https://scholar.google.com.ua/citations?user=uKXdDkEAAAAJ&hl=ru. 3

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science) (зазначити назви баз, де видання Індексується, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
Kvitko, M., Нetman, N., Butenko, A., Demydas, G., Moisiienko, V., Stotska,S., Burko, L., Onychko, V. Factors of increasing alfalfa yield capacity under conditions of the forest-steppe. Agraarteadus. 2021.32(1):In Press. DOI: 10.15159/jas.21.10.us.
https://agrt.emu.ee/en/?J._Agr._Sci._2021/2021_0_XXXII_0_1

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, що не увійшли до підпункту 5.3 цього пункту, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного.[ зб. наук. пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця:ТОВ «Видавництво-друкарня Діло»,2017.Вип.83.С.46-51. http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/83.pdf
2. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я. Фактори підвищення продуктивності агрофітоценозів багаторічних бобових трав в умовах Лісостепу Правобережного. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня Діло»,2017. Вип.84. С. 3-10.
http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/84.pdf
3. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Ткачук Р.О. Формування екологічно стійких агрофітоценозів люцерни посівної залежно від умов вирощування. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня Діло», 2017.Вип.84. С.70-75.
http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/84.pdf
4. Гетман Н.Я., Ткачук Р.О., Циганський В.І., Квітко М.Г. Формування травостою люцерни посівної в перший рік сівби в умовах Лісостепу правобережного. Кормовиробництво, сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. Серія: Сільське господарство ВНАУ. №7 (Том 1).2017. С.77-84.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16341.pdf
5. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я. Фактори підвищення продуктивності агрофітоценозів багаторічних бобових трав в умовах Лісостепу Правобережного. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2017. Вип.84. С. 3-10.
http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/84.pdf
6. Гетман Н.Я., Василенко Р.М., Степанова І.М. Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового в південному регіоні на зрошуваних неполивних землях. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво.Вінниця, 2018. Вип.86. С. 145-152.
http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/86.pdf
7. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. Люцерна посівна як стабілізуючий чинник інтенсифікації кормовиробництва. Вісник аграрної науки.2018.№10. С.19-26.
https://agrovisnyk.com/pdf/en_2018_10_03.pdf
8. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А. Кормова продуктивність еспарцету піщаного в умовах Лісостепу Правобережного. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2019. Вип.88. С. 50-55.
http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/88.pdf
9. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Захлєбна Т.П., Ксенчіна О.М. Зміна ростових процесів однорічних культур залежно від способу вирощування та удобрення. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2019. Вип.87. С.43-48.
http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/87.pdf
10. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Векленко Ю.А. Обґрунтування продуктивності люцерни посівної за тривалого використання травостою в умовах зміни клімату. Вісник аграрної науки. №3. 2020. С.20-26.
https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2020_03_03.pdf
11. Векленко Ю.А., Гетман Н.Я., Захлебна Т.П., Ксенчіна О.М. Продуктивність кормових культур та ефективність їх вирощування за органічного виробництва рослинної сировини. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2020.Вип.89.С.143-150. http://fri.vin.ua/download_materials/catalogues/89.pdf
12. Гетман Н.Я., Квітко М.Г. Продуктивність люцерни посівної залежно від сортових особливостей та гідротермічних умов Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2020..Вип.17. С.143-155.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/28294.pdf
13. Гетман Н.Я. Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового кормовиробництва. Сільське господарство та лісівництво. 2020.Вип.19. С.51-64.
http://repository.vsau.org/getfile.php/27937.pdf
14. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Ткачук Р.О., Бовсуновська О.В. Продуктивність кормових агрофітоценозів за органічного землеробства в Лісостепу правобережному. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції: Поєднання науки, освіти, практичного виробництва справедливого продажу якісної органічної продукції. Чабани, 2017. С. 96-103.
https://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/2021/04/organika_2020.pdf
15. Гетман Н.Я., Іскра О.В., Семеренко С.В., Василенко Р.М. Процеси формування урожайності зеленої маси сумішей тритикале озимого з горошком паннонським залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Тези доповідей Міжнародної наукової-практичної конференції «Тритикале – культура ХХІ століття». Харків, 2017. С.72-73.
http://confer.uiesr.sops.gov.ua/tritikale2017/paper/viewFile/9291/4138
16. Гетман Н.Я., Чернецька С.Г. Кормова продуктивність бінарних сумішей тритикале ярого з горошком посівним залежно від співвідношення компонентів в умовах Лісостепу Правобережного. Тези доповідей Міжнародної наукової-практичної конференції «Тритикале – культура ХХІ століття». Харків, 2017. С.73-74. http://confer.uiesr.sops.gov.ua/tritikale2017/paper/view/9293
17. Бовсуновська О.В., Гетман Н.Я. Вплив рівня удобрення та норм висіву на видовий склад сумішей тритикале озимого з горошком паннонським. Тези Міжнародної науково-практичної конференції: Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти. К. 2018. С. 288-292.
https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/Tezu.pdf
18. Гетман Н.Я, Векленко Ю.А., Чернецька С.Г., Бовсуновська О.В. Продуктивність однорічних кормових культур у проміжних посівах при виробництві органічних зелених кормів. Тези доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур. К. 2018. С. 68-70.
https://sops.gov.ua/uploads/page/5abddd45cfb92.pdf
19. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А. Вплив органічних добрив на насіннєву продуктивність однорічних ярих культур. Тези доповідей Х міжнародної конференції. Корми і кормовий білок. 4-5 липня. Вінниця, Україна.2018. С.25-26. http://fri.vin.ua/conferenzii/tezi2018.pdf
20. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Захлєбна Т.П. Оцінка продуктивності бінарних озимих культур за тривалістю світлового дня. Тези доповідей XI Міжнародної наукової конференції «Корми і кормовий білок».28 жовтня 2019. Вінниця. С.20-21.http://fri.vin.ua/download_materials/Tezu_2019.pdf
21. Гетман Н.Я., Ткачук Р.О. Влияние системы удобрений на формирование облиствленности люцерны посевной в условиях Лесостепи правобережной Украины. Volumul include materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ANI AI FACULTĂŢII DE AGRONOMIE – REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE” dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.CHISINAU.2018.С.78-81.
http://dspace.uasm.md/handle/123456789/4873
22. Гетман Н.Я., Демидась Г.И., Квитко М.Г. Формирование морфометрических показателей разными экотипами люцерны посевной в условиях Лесостепи правобережной Украины. Volumul include materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ANI AI FACULTĂŢII DE AGRONOMIE – REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE” dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova. CHISINAU. 2018.С.173-176.
http://dspace.uasm.md/handle/123456789/4873
23. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Захлєбна Т.П. Оцінка продуктивності бінарних озимих культур за тривалістю світлового дня. Тези доповідей XI міжнародної наукової конференції «Корми і кормовий білок». 28 жовтня 2019 р. С.20-21.
http://fri.vin.ua/download_materials/Tezu_2019.pdf
24. Гетман Н.Я., Загребельний Р.А. Особливості проходження ростових процесів тритикале ярого та горошку посівного за сумісного вирощування. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства: проблеми та шляхи їх вирішення».3-4 червня 2021 р.м.Житомир.2021.С.80-82.

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
Гетман. Н.Я. та ін. Технології вирощування кормових культур і луківництво; за ред. Гандзала Я.М., Камінського В.Ф. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: монографія. К.: Аграрна наука,2017. 1.5 д.а.

Членство НПП у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій:
06.01.09; 06.01.12; шифр К 05.854.01; Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН;
06.01.09; 06.01.12; шифр Д 71.831.01; Подільський державний аграрно-технічний університет.

Керівництво НПП науковою роботою аспірантів – 8 аспірантів.

Кількість захищених під керівництвом НПП дисертацій:
Сатановська І.П. «Формування продуктивності різностиглих гібридів кукурудзи на силос залежно від удобрення в умовах Лісостепу правобережного» (2014 р.);
Циганський В.І. «Удосконалення технологічних прийомів вирощування люцерни посівної на кормові цілі в умовах Лісостепу правобережного» (2015 р.);
Лехман О.В. «Продуктивність вівса та його сумішей з бобовими культурами залежно від технологічних заходів вирощування на корм у Правобережному Лісостепу» (2015 р.);
Чернецька С.Г. «Кормова продуктивність тритикале ярого з горошком посівним залежно від співвідношення компонентів, способу сівби та удобрення в умовах Лісостепу правобережного» (2017 р.);
Бовсуновська О.В. «Кормова продуктивність горошку паннонського в бінарних сумішах з тритикале озимим в умовах Лісостепу правобережного» (2019 р.).

Сфера наукових інтересів
Напрям наукових досліджень: Виробництво високобілкової еколого-безпечної рослинної сировини для заготівлі різних видів кормів; виробництво якісної тваринницької продукції.

Особисті дані:
Телекало Наталія Валеріївна

E-mail: nataliiatelekalo@gmail.com

Посада: доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет
Спеціальність/спеціальності за освітою «Агрономія»

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації: Кандидат сільськогосподарських наук (2015, 06.01.09 – рослинництво), «Продуктивність інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного»

Вчене звання: Доцент (16.12.2019, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур).

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID*, Scopus authors/GoogleScholar** тощо (навести посилання)
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7337-0008
Scopus Author ID: 57204778442 http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57204778442&partnerID=MN8TOARS
Researcher ID L-5717-2018 http://www.researcherid.com/rid/L-5717-2018
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rpwqZIAAAAAJ&hl=uk#

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати) (навести транслітерацію прізвища та ім’я, за якою можна ідентифікувати у відповідній базі даних)
h-індекс Scopus – 2, Telekalo, Natalia
h-індекс Web of Science – 4, Telekalo Natalia, Telekalo N.
h-індекс Google Scholar – 10, Телекало Наталія Валеріївна / Телекало Н. В. / Telekalo N.V. / Telekalo Natalia / Telekalo NV
http://www.researcherid.com/rid/L-5717-2018

Індекс Гірша (Google Scholar) (навести посилання, за яким наведено h-індекс)
Google Scholar – 10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rpwqZIAAAAAJ&hl=uk#

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексуються, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік):
1. Palamarchuk V., Telekalo N. The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2018. Vol. 24(5). P. 785-792. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index); Scopus, SNIP 0.660)
https://www.agrojournal.org/24/05-08.pdf
2. Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right- bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Vol. 8(3). P. 47-53. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
https://www.ujecology.com/abstract/effect-of-the-elements-of-corn-cultivation-technology-on-bioethanol-production-under-conditions-of-the-rightbank-forests-4892.html
3. Mazur V.A., Didur I.M., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V. Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Vol. 8(4). P. 26-33. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
https://www.ujecology.com/abstract/energyeconomic-efficiency-of-growth-of-graincrop-cultures-in-conditions-of-rightbank-foreststeppe-zone-of-ukraine-5455.html
4. Telekalo N., Mordvaniuk M., Shafar H., Matserа O. Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9(1). P. 169-175. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
https://www.ujecology.com/abstract/agroecological-methods-of-improving-the-productivity-of-niche-leguminous-crops-18972.html
5. Mazur V., Didur I., Myalkovsky R., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkach O. The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(1). P. 101-105. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
https://www.ujecology.com/abstract/the-productivity-of-intensive-pea-varieties-depending-on-the-seeds-treatment-and-foliar-fertilizing-under-conditions-of--53085.html
6. Didur I., Bakhmat M., Chynchyk O., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank ForestSteppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(5). P. 54-61. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
https://www.ujecology.com/abstract/substantiation-of-agroecological-factors-on-soybean-agrophytocenoses-by-analysis-of-variance-of-the-rightbank-foreststep-58880.html
7. Telekalo N., Melnyk M. Agroecological substantiation of Medicago sativa cultivation technology. Agronomy Research. 2020. Vol. 18(4). P. 2613-2626. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index); Scopus, SNIP 0.828)
https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2020/07/AR2020_Vol18No4_Telekalo.pdf#abstract-7845
8. Palamarchuk V., Krychkovskyi V., Honcharuk I., Telekalo N. The modeling of the production process of high-starch corn hybrids of different maturity groups. European Journal of Sustainable Development. 2021. Vol. 10(1). P. 584-598. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index); Scopus, SNIP 0.01)
https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2020/07/AR2020_Vol18No4_Telekalo.pdf#abstract-7845
9. Honcharuk I., Kupchuk I., Solona O., Tokarchuk O., Telekalo N. Experimental research of oscillation parameters of vibrating-rotor crusher. Przegląd Elektrotechniczny. 2021. Vol. 3. P. 97-100. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index); Scopus, SNIP 0.584)
http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=12515
10. Palamarchuk V., Honcharuk I., Telekalo N., Krychkovskyi V., Kupchuk I., Mordvaniuk M. Modeling of hybrid cultivation technology corn to ensure energy efficiency for sustainable rural development. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11. № 37. P. 204-211.

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, що не увійшли до підпункту 5.3. цього пункту, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Телекало Н.В., Блах М.В. Біологічний азот, як запорука екологічної безпеки ґрунтів. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 5. С. 155–164.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=agf_2017_5_21
2. Телекало Н.В. Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 5. С. 241–247.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=agf_2017_5_30
3. Телекало Н.В. Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 6(Т1). С. 97–102.
http://forestry.vsau.org/uk/num?page=3
4. Телекало Н.В., Блах М.В. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люцерни посівної в умовах Лісостепу правобережного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 6(Т2). С. 35–43.
https://www.researchgate.net/publication/342738668_Economic_efficiency_of_alfalfa_cultivation
5. Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н.В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 7(Т2). С. 33–39.
http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/4081.pdf
6. Поліщук І.С., Телекало Н.В. Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2018. 1 (8). С. 35–44.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/5lXl1Hq2KgQmqvg7mLt9.pdf 7. Телекало Н.В. Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах лісостепу правобережного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2018. 2(9). С. 79–88.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/gooiWyTyyqeIf2SBTTfi.pdf
8. Telekalo N.V. The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2018. 4(11). С. 114–122.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/12A8YvkEprCtnI3mD4qi.pdf
9. Телекало Н.В. Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2019. 2(13). С. 84–93.
http://forestry.vsau.org/en/particles/agroecological-methods-of-growing-peas-pisum-sativum-in-the-conditions-of-the-forest-steppe-right-bank
10. Телекало Н.В. Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2019. 3(14). С. 127–140.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/8gkmxBPWFI4wT6H01aVY.pdf
11. Телекало Н.В., Мельник М.В. Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної на насіння. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2019. 4(15). С. 56–63.
http://forestry.vsau.org/en/particles/ways-to-increase-the-productivity-of-alfalfa-sowing-on-seeds
12. Telekalo N.V., Melnyk M.V. Feed productivity of medicago sativa depending on the elements of growing technology. Сolloquium-journal. 2020. № 13(65). P. 18–20.
http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/05/colloquium-journal-1365-chast-2.pdf
13. Телекало Н.В., Мельник М.В. Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2020. 1(16). С. 73–88.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/May2020/WN23wNViA2mka0hzITvE.pdf
14. Телекало Н.В., Мельник М.В. Насіннєва продуктивність люцерни посівної залежно від елементів технології вирощування. Наукові доповіді НУБІП України. 2020. 3(85). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13901/12328
15. Телекало Н.В., Мельник М.В. Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування. Агроекологічний журнал. 2020. №2. С. 76–83.
http://journalagroeco.org.ua/article/view/207684
16. Didur I., Pantsyreva H., Telekalo N. Agroecological rationale of technological methods of growing legumes. The scientific heritage. 2020. 52. P. 3–14.
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-1-No-52-52-2020.pdf
17. Купчук І.М., Яропуд В.М., Телекало Н.В., Граняк В.Ф. Перспективи та передумови впровадження автономних систем електрозабезпечення агропромислових підприємств. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. 3(110). С. 51–63.
http://tetapk.vsau.org/uk/particles/perspektivi-ta-peredumovi-vprovadzhennya-avtonomnih-sistem-elektrozabezpechennya-agropromislovih-pidpriyemstv
18. Паламарчук В.Д., Телекало Н.В. Перспективи вирощування кукурудзи на зерно для отримання біоетанолу. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2021. № 2(21). С. 47–61.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/26a3SiGOjcSfz59216nV.pdf
19. Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Вплив елементів технології на накопичення біологічного азоту посівами гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2021. № 2(21). С. 62–68.
http://forestry.vsau.org/uk/particles/vpliv-elementiv-tehnologiyi-na-nakopichennya-biologichnogo-azotu-posivami-gorohu-posivnogo

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами:
1. Мазур В.А., Гончарук І.В., Панцирева Г.В., Телекало Н.В. Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур. Монографія. Вінниця: Твори, 2020. 192 с. (11,16 д.а).
2. Мазур В.А., Гончарук І.В., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Телекало Н.В., Купчук І.М. Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур: монографія. Вінниця: Нілан-ЛТД. 2021. 180 с. (10,5 д.а).
3. Телекало Н.В., Матусяк М.В., Прокопчук В.М. Лісівничо-екологічні особливості лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля: монографія. Вінниця: ТВОРИ. 2021. 184 с. (10,1).

Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР:
1. Tkachuk О., Telekalo N. Agroecological potential of legumes in conditions of intensive agriculture of Ukraine сollective monograph. Latvia: Riga: Baltija Publishing, 2020. P. 91-104. (0,98 д.а).

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
а) отримано патенти на: винахід, корисну модель, промисловий зразок:
1. Телекало Н.В. Патент на корисну модель № 121391. Спосіб вирощування гороху посівного. Номер заявки: u201702974. Дата подання заявки: 29.03.2017. Дата з якої чинними права на корисну модель: 11.12.2017 . Публікація відомостей про видачу патенту : 11.12.2017, Бюл. № 23.

в) перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
1. Купчук І.М., Токарчук О.А., Телекало Н.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100458. Науковий твір «Структурна схема з описом «Гібридна система автономного електрозабезпечення» Україна, дата реєстрації 13 листоп. 2020 р. Опублікований 2021 бюл.
2. Купчук І.М., Шаргородський С.А., Телекало Н.В., Токарчук О.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100674. Комп’ютерна програма «Harvesting Сereals Optimization v.1.0» («Harvesting cereals v.1.0»). Україна, дата реєстрації 17 листоп. 2020 р. Опублікований 2021 бюл.
3. Мазур В.А., Гончарук І.В., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Телекало Н.В., Купчук І.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104195 від 21.04.2021 р. «Монографія «Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур»». Опублікований 2021 бюл. 64.
4. Купчук І.М., Шаргородський С.А., Твердохліб І.В., Телекало Н.В., Колесник Т.В., Дідик А.М. Комп'ютерна програма «Optimization of agricultural transportation v.1.0» («Agro-transportation optimization v.1.0»). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107370 від 16.08.2021 р. Авторське право і суміжні права. Заявка від 22.07.2021 р. № с202105210.

Перелік наукових проєктів, що фінансувалися з державного бюджету, у яких кандидат брав участь в якості виконавця:
Прикладна робота «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій» (Термін виконання: 03.2021-12.2022 рр., Міністерство освіти і науки України)

Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
Зокрема: Лауреат державної премії, стипендія Кабінету Міністрів України, Грант Президента України тощо (вказати: назву, за що була відзнака, яким центральним органом виконавчої влади/установи призначено, номер та дата документа призначення)
Стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Постанова Президії Комітету з державних премій України в галузі науки ті техніки від 10 червня 2020 року № 4

Досвід проведення експертизи
Перелік наукових журналів, в яких кандидат є членом редколегії (зазначити назву журналу, відповідне посилання, чи ідентифікується він у наукометричних базах Scopus/Web of Science та вказати (за наявності) імпакт-фактор за попередній рік)
Наукове фахове видання категорії "Б" «Сільське господарство та лісівництво». http://forestry.vsau.org/

Участь кандидата у захисті дисертацій з присвоєння наукового ступеня кандидата наук (PhD – доктора філософії) в якості офіційного опонента:
Лемішко С.М. Тема: «Екобіологічні заходи реалізації потенціалу продуктивності гороху в умовах Північного Степу України», 2021 р.

Керівництво кандидатом науковою роботою аспірантів:
Аспірантка першого року навчання Коробко А.А. зі спеціальності 201 – агрономія. Тема дисертаційної роботи: «Вдосконалення елементів технології вирощування адаптивних сортів сої в умовах Лісостепу правобережного».

Кількість захищених під керівництвом кандидата дисертацій:
Мельник М.В. Тема: «Формування насіннєвої продуктивності люцерни посівної залежно від використання стимуляторів росту і мікродобрив в умовах лісостепу правобережного», 2021 р.

Сфера наукових інтересів
Напрям наукових досліджень
Раціональне природокористування: технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття; технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату; технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів; технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості; перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості.

Особисті дані:
Мордванюк Мирослава Олексіївна

E-mail: temchenko.miroslava@gmail.com

Посада: старший викладач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет
Спеціальність/спеціальності за освітою «Агрономія»

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації: Кандидат сільськогосподарських наук, (2021 р., 06.01.09 «Рослинництво», «Формування продуктивності зерна нуту та його якісних показників залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного»

Наукова діяльність та публікаційна активність за останні 5 років
Профіль науковця (ORCID*, Scopus authors/GoogleScholar**
https://orcid.org/0000-0001-6615-4705
https://scholar.google.com/citations?user=RpsjHFcAAAAJ&hl=uk;
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic;
Researcher ID: M-2836-2018, https://publons.com/researcher/1900080/ myroslava-mordvaniuk/.

Індекс Гірша (Scopus та/або Web of Science вказати)
Web of Science h-index – 1, Mordvaniuk, M, https://app.webofknowledge.com/author/record/30081896?lang=ru_RU&SID=D4fmi4nwJQi7kqH4AkY

Індекс Гірша (Google Scholar)
Google Scholar – 2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=RpsjHFcAAAAJ&hl=uk

Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science (зазначити назви баз, де видання індексуються, а також імпакт-фактор (або аналогічний показник) видання згідно з відповідною базою за попередній рік)
1. Telekalo N., Mordvaniuk M., Shafar H., Matserа O. Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9(1). P. 169-175. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
https://www.ujecology.com/abstract/agroecological-methods-of-improving-the-productivity-of-niche-leguminous-crops-18972.html
2. Palamarchuk V., Honcharuk I., Krychkovskyi V., Telekalo N., Kupchuk I, Mordvaniuk M. Modeling of hybrid cultivation technology corn to ensure energy efficiency for sustainable rural development. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(7). P. 204-211. https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2020/07/AR2020_Vol18No4_Telekalo.pdf#abstract-7845

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, що не увійшли до підпункту 5.3. цього пункту, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Мордванюк М.О. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування нуту. Сільське господарство та лісництво. 2021. Вип. 21. С. 24-33.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/zvlIWWLjEYOhC8YpbG50.pdf
2. Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Вплив елементів технології на накопичення біологічного азоту посівами гороху посівного. Сільське господарство та лісництво. 2021. Вип. 21. С. 62-68.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2021/0hpgH0vZRUADTjDnCSBQ.pdf
3. Мордванюк М.О. Вплив елементів технології вирощування нуту на врожайні показники. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 16. С. 238-250.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2020/Uex6mnQ9nsnNcnDPz0tY.pdf
4.Дідур І.М., Мордванюк М.О. Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 14. С. 13-22.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/q5pa56PrIh4dJ5axXKpN.pdf
5. Дідур І.М., Мордванюк М.О. Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С. 26-35.
http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/XpRZCStYt3pTDM7R4gpE.pdf
6. Дідур І.М., Темченко М.О. Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (том 1). С. 14-21.
http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3646.pdf
7. Темченко М.О. Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на густоту стояння та висоту рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2017. Вип. 21 (35). С. 287-292.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidtIePvvjwAhWBtYsKHT1cBEgQFjAFegQICBAF&url=http%3A%2F%2Flib.udau.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F7195%2F1%2F5.pdf&usg=AOvVaw3gnuXLboEULwx3XwkUzcNM
8. Мордванюк М.О. Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на зернову продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного. Вплив змін клімату на онтогенез рослин: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 жовтня 2018 р. Миколаїв. 2018. С. 112-113.
https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/zbirnyk_tez_03-05_10_18.pdf
9. Мордванюк М.О. Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах правобережного Лісостепу України. Збірник тез II міжнародної науково-практичної конференції. «Кліматичні зміни та сільське господарство». Виклики для аграрної науки та освіти». Київ-Миколаїв-Херсон. 10-12.04.2019 р. С. 346-348.
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16249223594548139612&btnI=1&hl=uk
10. Мордванюк М.О. Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив. Збірник тез II міжнародної науково-практичної конференції. «Кліматичні зміни та сільське господарство». Виклики для аграрної науки та освіти». Київ-Миколаїв-Херсон. 10-12.04.2019 р. С. 344-346.
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=15941915850586605292&btnI=1&hl=uk

Сфера наукових інтересів
Напрям наукових досліджень
Раціональне природокористування: технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття; технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату; технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів; технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості; перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості.

Особисті дані:
Шевченко Наталія Василівна;

E-mail: nataliashevchenko111@gmail.com.

Посада: Старший викладач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур факультету агрономії та лісівництва.

Інформація про освіту:
Вінницький національний аграрний університет;
Спеціальності за освітою: 101 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 73 «Менеджмент організацій та адміністрування»;

Науковий ступінь (рік присудження, спеціальність), тема дисертації: кандидат сільськогосподарських наук, 2019 рік, спеціальність 06.01.09 – рослинництво, тема: «Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу правобережного»
https://pdatu.edu.ua/images/naukova-miznarodna-diyalnist/svr/avtoref-shevchenko.pdf ;

Наукова діяльність та публікаційна активність
Профіль науковця (ORCID*, Scopus authors/Google Scholar)
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0334-2044;
Researcher ID L-5312-2018;
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uKXdDkEAAAAJ&hl=ru

Індекс Гірша Scopus та/або Web of Science
Shevchenko Natalia

Індекс Гірша (Google Scholar)
h-індекс – 3
i10-індекс – 0
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uKXdDkEAAAAJ&hl=ru. 3

Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах, а також тез доповідей на міжнародних конференціях:
1. Мазур В. А., Шевченко Н.В. Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2017. Вип. 6 (Т.1). С. 7–13.
http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3645.pdf
2. Мазур В. А., Циганська О.І., Шевченко Н. В. Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2018. Вип. 8. С. 5–13.
http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/4146.pdf
3. Мазур В. А., Шевченко Н. В. Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Біоресурси і природокористування. Київ, 2018. Т. 10, № 1, 2. С. 108–114.
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/article/view/10289
4. Шевченко Н. В. Урожайність зерна кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень. Наукові доповіді НУБіП України: електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 3 (73).
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/10820/9463.
5. Шевченко Н. В. Тривалість міжфазних періодів рослин гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень. Збалансоване природокористування. Київ, 2018. Вип. 1. С. 73–76.
http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2018/13.pdf
6. Шевченко Н. В. Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Київ, 29 березня 2018 р.). Вінниця, 2018. С. 161–163.
http://ktpe-conf.kpi.ua/public/conferences/70/Tezy_2018.pdf

Сфера наукових інтересів
Напрям наукових досліджень
Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості; проблеми забезпечення продовольчої безпеки.

Вивчення основних дисциплін забезпечено підручниками та посібниками, науково-методичними матеріалами, підготовленими викладачами кафедри.

Заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасного мультимедійного обладнання та зразків рослин і насіння польових культур:

   

Аудиторний фонд кафедри складає 312 м². Функціонують 6 аудиторій, з яких лекційна, комп’ютерний клас та 5 аудиторій для проведення практичних  занять, які оформленні інформаційними стендами та мультимедійним устаткуванням відповідно  до сучасних технологій.

Співробітники кафедри ведуть різносторонні наукові дослідження і приймають участь в госпдоговірних та ініціативних тематиках із розроблення та вдосконалення існуючих технологій вирощування зернових, зернобобових, олійних культур та буряків цукрових і картоплі.

На кафедрі виконуються науково-дослідні тематики: «Розробка адаптивної технології вирощування технічних культур відповідно до ресурсного потенціалу підприємства-замовника» (госпдоговірна); «Ефективність позакореневих підживлень, біологічно активних речовин та симбіотичних препаратів на посівах сої, гороху, нуту та квасолі в Лісостепу Правобережному» (ініціативна); «Розроблення технологій вирощування гібридів буряків цукрових за зміни ширини міжрядь та збільшення густоти стояння рослин в Лісостепу Правобережному» (ініціативна), «Дослідження реакцій сортів картоплі та буряків цукрових на позакореневі підживлення макро- та мікродобривами і застосування біологічно активних препаратів» (ініціативна); «Вивчити строки сівби та норми висіву насіння сортів сої в Лісостепу Правобережному» (ініціативна); «Врожайні властивості сортів картоплі залежно від удосконалення технологічних прийомів вирощування» (ініціативна); «Ефективність позакореневого підживлення при формуванні зернової продуктивності вирощування кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного» (ініціативна); «Ефективність використання органічних решток після обробки в біогазовій установці при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу правобережного» (ініціативна).

Виконання аспірантами тем дисертаційних досліджень:

1. «Ефективність використання органічних решток після обробки в біогазовій установці при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу правобережного», аспірант Кричковський Вадим Юрійович.
2. «Ефективність позакореневого підживлення при формуванні зернової продуктивності вирощування кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного», аспірант Віннік Олег Валерійович
3. «Мінливість та успадкування цінних господарських ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.) в умовах правобережного Лісостепу України», аспірант Сташевський Роман Володимирович.
4. «Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі в умовах Лісостепу правобережного», аспірантка Миронова Ганна Володимирівна.
5. «Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу правобережного», аспірант Копитчук Юрій Миколайович.
6. «Удосконалення технологічних прийомів вирощування нуту в умовах правобережного Лісостепу України», аспірант Затолочний Олег Васильович.

Також аспіранти кафедри приймають участь у виконанні ініціативних тематик:

1. Ефективність використання органічних решток після обробки в біогазовій установці при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу правобережного (№ 0118U100365), аспірант Кричковський Вадим Юрійович.
2. Ефективність позакореневого підживлення при формуванні зернової продуктивності вирощування кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного (№ 0121U108316), аспірант Віннік Олег Валерійович.
3. Врожайні властивості сортів насіннєвої картоплі залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування (№ 0121U110776), аспірантка Миронова Ганна Володимирівна.
4. Адаптивна селекція зернобобових культур (квасоля, соя, нут) в умовах Лісостепу правобережного (№ 0121U110726), аспірант Сташевський Роман Володимирович.
5. Удосконалення елементів технології вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу Правобережного (№ 0117U004702), аспіранти Копитчук Юрій Миколайович та Затолочний Олег Васильович.

Викладачі кафедри разом зі студентами проводять сівбу колекційного розсадника

За кафедральною тематикою розробляються технологічні прийоми вирощування сільськогосподарських культур.

Викладачі кафедри проводять дослідження на Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків у плані розвитку сумісної наукової діяльності Консорціуму.

При університеті функціонує дослідне поле у с. Агрономічному, де студенти, аспіранти, викладачі проводять польові дослідження:

   

 

З метою проведення якісного практичного навчання студентів, кафедрою здійснюється активна співпраця з науково-дослідними установами, представниками виробництва та бізнесу – стейкхолдерами.

Завдяки сприянню  канд. с.-г. наук, професора, ректора ВНАУ Мазура В.А. підписано договір про співпрацю та укладено угоду на проведення практики студентів із провідною науково-дослідною установою з селекції зернових культур в Україні − Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (18.11.2020);

 • Селянсько-фермерським господарством «Промінь» Літинського району (31.03.2020);
 • Товариством з обмеженою  відповідальністю агрокомплексом «Зелена долина» смт. Томашпіль (23.03.20);
 • Державним підприємством дослідним господарством «Корделівське ІК НААН України», Калинівський р-н., с. Корделівка (30.03.2020).

Для підвищення ефективності навчання та оволодіння сучасними науковими розробками технології вирощування сільськогосподарських культур викладачами кафедри розробляються і видаються науково-методична література, навчальні посібники та підручники.

Колективом кафедри у співавторстві видано монографії, підручники та посібники з грифом МОН та Вченої ради Вінницького національного аграрного університету:

 • «Селекція і насінництво польових культур»
 • «Буряківництво»
 • «Системи сучасних інтенсивних технологій в рослинництві»
 • «Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні»
 • «Системи сучасних  інтенсивних технологій»
 • «Біологія та екологія сільськогосподарських рослин»
 • «Новітні агротехнології в рослинництві»
 • Навчальні посібники:
 • «Насіння сільськогосподарських культур»
 • «Лікарські рослини. Технологія вирощування»
 • «Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових  культур»
 • «Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур»
 • «Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності»
 •  «Методика наукових досліджень в агрономії»
 • «Селекція та насінництво польових культур»
 • «Рослинництво. Частина I»
 • «Рослинництво. Частина II»
 • Монографії:
 • «Кукурудза. Селекція та вирощування гібридів»
 • «Селекція та вирощування кукурудзи в умовах монокультури»
 • «Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання»
 • «Аспекти сучасної технології вирощування висококрохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного»
 • «Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного»
 • «Рід Lupinus L. в Україні: генофонд, інтродукція, напрями досліджень та перспективи використання»
 • «Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур»
 • «Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції»
 • «Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур із підвищеною адаптивністю та зерновою продуктивністю в умовах Лісостепу Правобережного»

Події у світлинах