logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Освітній центр Крим-Україна, Донбас-Україна

Вступна кампанія-2024

І. Загальні положення

1. Правила до Вінницького національного аграрного університету на навчання для здобуття вищої або фахової передвищої освіти в 2024 році осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес (далі – Правила прийому осіб з ТОТ), розроблені відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», абзацу першого частини третьої статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, (далі – Порядок прийому осіб з ТОТ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 726 та від 19 липня 2023 року № 866), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі – наказ № 271), визначають особливі умови прийому для здобуття вищої або фахової передвищої освіти до Вінницького національного агарного університету (далі – Університет) або його відокремлених структурних підрозділів (Технологічно-промислового фахового коледжу, Чернятинського, Могилів-Подільського технолого-економічного, Ладижинського фахових коледжів та Немирівського фахового коледжу будівництва, економіки та дизайну) особами, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, із наданням можливості вступати у межах встановлених квот прийому до Університету або його відокремлених структурних підрозділів.

Організацію роботи із заявниками здійснює освітній центр «Крим- Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) та освітній центр «Донбас-Україна» (для заявників з окремих територій України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації), (далі – Центри) у м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Немирів, м. Ладижин, с. Чернятин.

Центри створено на базі Вінницького національного аграрного університету та його відокремлених структурних підрозділів (Технологічно-промислового фахового коледжу, Чернятинського фахового коледжу, Могилів-Подільського технолого-економічного фахового коледжу, Ладижинського фахового коледжу та Немирівського фахового коледжу будівництва, економіки та дизайну), які здійснюють підготовку здобувачів фахової передвищої або вищої освіти за кошти державного бюджету, спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Вінницької обласної державної (військової) адміністрації серед закладів загальної середньої освіти Вінницької області для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених Порядком прийому осіб з ТОТ випадках (далі – уповноважені заклади загальної середньої освіти).

Центри:

 • надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;
 • забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (здійснюється уповноваженим закладом загальної середньої освіти);
 • організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного випробування (вступних випробувань) до Університету або його відокремлених структурних підрозділів та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до Університету або його відокремлених структурних підрозділів (здійснюється Університетом);
 • сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку Університету або його відокремлених структурних підрозділів;
 • сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;
 • забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

Центри працюють з 01 червня до 30 вересня.

Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти до Університету та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти до відокремлених структурних підрозділів Університету.

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

Правила прийому осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, затверджуються Вченою радою Університету відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, визначених Порядком прийому осіб з ТОТ, як додаток до Правил прийому до Університету (далі - Правила прийому).

Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:

 • заява;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2021 років або результати національного мультипредметного тесту (за бажанням);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • документ про освіту державного зразка та додаток до нього;
 • довідка про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту.

У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання документів, заявник надсилає на електронну пошту Центра (приймальної комісії Університету e-mail: pk_vnau@ukr.net; https://vsau.org/, або Viber +380984907484:

 • скановані копії (фотокопії) документів, передбачених у пункті 3 цього розділу;
 • фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі).

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) Центр отримує від уповноваженого закладу загальної середньої освіти.

Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) за кошти державного бюджету приймаються в два етапи:

перший етап – в терміни, визначені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів фахової передвищої або вищої освіти у поточному році;

другий етап – прийом заяв завершується за 7 днів до завершення роботи Центрів, проведення вступних іспитів завершується не пізніше ніж за 5 днів до завершення роботи Центрів, рейтинговий список оприлюднюється не пізніше ніж за 3 дні до завершення роботи Центрів, а зарахування проводиться не пізніше дати завершення роботи Центрів.

У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання співбесіди, за зверненням заявника проводиться шляхом дистанційної співбесіди з відеофіксацією.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра визначається Правилами прийому. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання співбесіди, за зверненням заявника проводиться шляхом дистанційної співбесіди з відеофіксацією.

Оцінка річного оцінювання з української мови може використовуватись як оцінка вступного іспиту.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна» працюють за адресою:

21008 м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 (корпус №1);тел.: (0432) 46-74-37;
e-mail: pk_vnau@ukr.net; https://vsau.org/ 
Проїзд тролейбусом № 12, № 13, № 14 та маршрутним таксі № 10 А, 18А, 16 до зупинки «Аграрний університет»

Графік роботи:

З 07 червня до 24 вересня: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00
*приміщення приймальної комісії в навчальному корпусі № 1.
Тел. роб.:(0432) 46-74-37
Тел. моб.: +38(096) 753-63-28
Viber: +38(098) 490-74-84

Відповідальна особа: Щур Олеся Володимирівна

Проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про повну загальну середню освіту здійснюється Комунальним закладом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради».

Адреса: м. Вінниця, вул. Миколи Шимка, 3, е-mail:  larisa.tanadaychuk111@gmail.com, моб. тел.+38(097)5100143.

Відповідальна особа: ТАНАДАЙЧУК Лариса Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи.

 

Робота освітніх центрів регламентується

Наказ МОН України 01.03.2021 № 271 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 р. за № 505/36127 ро затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.

Наказ МОН України від 08.04.2020 року № 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 трав 2020 року за № 460/34743, «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України».

Наказ МОН України від 13.03.2020 року № 394 «Про внесення змін до наказу МОН від 14 червня 2016 р. № 667 «Про затвердження переліку уповноважених вищих навчальних закладів»».

Наказ МОН України № 537 від 19.05.2016 р. «Про затвердження порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року (із змінами).

Наказ Вінницького національного аграрного університету «Про створення Освітнього центру «Крим-Україна»»

Наказ Вінницького національного аграрного університету «Про створення Освітнього центру «Донбас-Україна»»

Правила прийому (ОЦ «Крим-Україна» і «Донбас-Україна» (Додаток 17))

Лист Міністерства освіти і науки України

3701

Події у світлинах