logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вінницький національний аграрний університет оголошує прийом до аспірантури на 2018 – 2019 навчальний рік

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
оголошує прийом до аспірантури на 2018 – 2019 навчальний рік за державним замовленням та за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:

Економічні науки:
051 – економіка
071 – облік і оподаткування
Технічні науки:
132 – матеріалознавство
133 – галузеве машинобудування
181 – харчові технології
Сільськогосподарські науки:
201 – агрономія
204 – технології виробництва та переробки продукції тваринництва
212 – ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Вступники подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:
1) заяву вступника на ім’я ректора;
2) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо абітурієнт знаходиться закордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);
3) копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності, з додатком до диплома;
4) копію паспорта та ідентифікаційного коду;
5) резюме з фотокарткою;
6) список і копії опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць та винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності; 
7) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
8) сертифікат тестів з англійської мови TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Cambridge English Language Assessment; з німецької мови – TestDaF; французької мови – DELF або DALF (за наявності);
9) папку паперову на зав’язках, 2 конверти, ручку, 15 аркушів паперу формату А4, дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто (для перегляду).

Вступні іспити: іспит із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та іспит з іноземної мови(за вибором вченої ради вищого навчального закладу в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, німецької мови – TestDaF, французької мови – DELF або DALF, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені ВНАУ:
- подання заяв та інших документів для допуску до вступних іспитів починається з 1 липня по 
31 липня поточного року;

- вступні іспити до аспірантури проводяться з 10 серпня по 10 вересня поточного року;
- конкурсне зарахування – вересень поточного року.

Документи подавати у відділ аспірантури і докторантури (аудиторія 2629).
Завідувач відділу аспірантури і докторантури – к.е.н., доцент Гончарук Тетяна Вікторівна
 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0432) 46-56-52, або на офіційному сайті університету: http://www.vsau.edu.ua
 

Події у світлинах