logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Проведення відкритих занять у Вінницькому національному аграрному університеті

Насиченим для викладачів університету став місяць березень, адже постійне удосконалення у методиці викладання дисциплін, передбачених навчальними планами, відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" повинно супроводжуватися проведенням відкритих занять. Такі заняття є невід’ємним елементом методичної діяльності викладача, а також компонентом атестації науково-педагогічних працівників, що проводиться з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.


Відкрите заняття виконує ряд функцій,зокрема, інформаційну, діагностуючу та стимулюючу, яка стимулює подальше удосконалення професіоналізму викладача і навчальної діяльності студентів, а також відкрите заняття повинно бути ефективним як для учасників процесу навчання (студентів і викладача), так і для тих, хто присутній на занятті в якості експерта.


Так, представниками ректорату та навчально-наукового центру було відвідано більше 30 лекційних та практичних занять професорів, доцентів, старших викладачів та асистентів університету.


Відмічено високий професіоналізм викладачів, навчальна інформація подається в доступній та цікавій для студентів формі, спостерігається активна взаємодія учасників навчального процесу, студенти з задоволенням беруть активну участь в обговоренні, з цікавістю сприймають новітні методи навчання – мозкової атаки, диспутів, ситуаційного аналізу та інші (Скорук О.П., Голубенко Т.Л., Цицюра Я.Г., Богатчук С.С., Юр’єв В.І., Бережнюк Н.А., Манжос Е. О., Мельничук О.Ф., Яремчук О.С., Коваль Н. І., Левчук К.І., Коломієць Т.В., Паламарчук І.І., Солона О.В., Вдовенко Л.О.).


Щиро бажаємо представникам науково-педагогічного складу університету не зупинятися на досягнутому, досягати нових висот, підкорювати нові наукові вершини та бути справжніми педагогами- новаторами!

 

587

Події у світлинах