logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вчена рада університету розглянула лист Вінницької обласної ради та задовольнила звернення Брацлавського коледжу

12 квітня відбулось засідання Вченої ради університету. На початку засідання голова Вченої ради, президент ВНАУ Григорій Калетнік та ректор ВНАУ Віктор Мазур нагородили грамотою директора Верхівського сільськогосподарського коледжу Кушніра Олександра Михайловича за значні особисті заслуги, високу відповідальність, багаторічну сумлінну працю та активну громадську діяльність. Григорій Миколайович побажав директору ще багато років плідної діяльності на благо колективу коледжу та Вінницького національного аграрного університету.
На засіданні Вченої ради розглянули питання фінансового забезпечення університету та фінансовий план на 2018 рік. Економічні показники діяльності навчального закладу доповіла проректор із науково-педагогічної і фінансово-економічної роботи Галина Янчук.
Фінансово-економічна структура Вінницького НАУ, як бюджетної установи, у 2017 році включала в себе 7 коледжів, НДГ «Агрономічне», Дрогобицький центр комплексного проектування.
Галина Василівна поінформувала про видатки та надходження ВНАУ. Зокрема, доходи університету у 2017 році формувалися за рахунок двох джерел надходжень: загального та спеціального фондів. Отримані доходи за загальним фондом у 2017 році дали можливість університету завершити фінансовий рік без боргів. Усі кошти використовувалися за цільовим призначенням. У порівнянні з 2016 роком на 10468 тис. грн. зросли доходи спеціального фонду.
На 2018 рік університету затвердили постійні річні кошториси, кошторис за загальним фондом у порівнянні з попереднім роком зріс, проте кошторис спеціального фонду зменшився, є зміни у фінансуванні відокремлених структурних підрозділів – коледжів. Керівництво університету та коледжів постійно шукають шляхи покращення фінансово-економічної діяльності навчального закладу, оптимізації витрат та надходжень, їх ефективного використання.
Не менш важливим питанням, яке заслухали члени Вченої ради, стало впровадження пілотних науково-інноваційних проектів «Навчальні фермерські господарства - 2018» на базі НДГ «Агрономічне». Використання інноваційних інтегрованих методів навчання у підготовці студентів вищих аграрних закладів є об’єктивною вимогою часу та однією з важливих умов якісної підготовки фахівців. Концепція інтегрованої освіти передбачає одночасне просторове і часове поєднання навчання у навчальних аудиторіях, практичну підготовку та стажування на кращих підприємствах галузі та науково-дослідну роботу студентів в дослідних господарствах. У Вінницькому національному аграрному університету другий рік діє пілотний науково-інноваційного проект створення навчальних студентських фермерських господарств та студентських навчальних особистих господарств, як реальних моделей розвитку основних організаційно-економічних формувань АПК України. Сьогодні це вже повноправний проект, який підтримується Міністерством освіти і науки України, Наглядової радою університету та Вченою радою Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, до складу якого входить університет.
Особливістю проекту є те, що студенти різних факультетів спільно однією командою розробляють власні бізнес-проекти з вирощування сільськогосподарських культур, овочів, фруктів, ягід, виробництва продукції бджільництва, рибництва, тощо. Основними вимогами до проектів є: використання сучасних наукоємних технологій, вітчизняного насінництва, методів органічного землеробства, ефективного використання техніки і обладнання та забезпечення рентабельності не менше 30%. Університетом виділяється з власного фонду земля, теплиці, пасіка, озера, садки, засоби механізації, інші матеріали для забезпечення студентських проектів. Розроблена система внутрішніх розрахунків, отримання та розподілу прибутків. Пілотний проект дозволяє студентам, ще на етапі навчання, набути власний досвід роботи в умовах реального виробництва, відпрацювати власні моделі професійного розвитку.
Координує роботу проекту проректор з науково-педагогічної, інноваційної діяльності та роботи відокремлених структурних підрозділів Ірина Гунько.
Ірина Василівна поінформувала також членів Вченої ради про ситуацію, що склалася із Брацлавським коледжем. В листопаді 2017 року було опублікувано проект Закону України «Про державний бюджет», яким передбачалось переведення коледжів України на фінансування за рахунок обласного бюджету, у тому числі всі 7 коледжів Вінницького національного аграрного університету.
Виходячи з даного проекту і проекту концепції про фахову передвищу освіту директор та ініціативна група Брацлавського коледжу Вінницького національного аграрного університету прийняла ще і своє рішення про утворення самостійної юридичної особи і звернулась з цього приводу із заявою до університету. Не дивлячись на те, що в самому законі про державний бюджет, ця норма була змінена і проект концепції про фахову передвищу освіту так і не був прийнятий, а процедури виходу структурних підрозділів із структури університету чинним законодавством не передбачено, директор коледжу Рижмань Д.І. не змінив своє рішення і став вести агресивну, некоректну, дискредитаційну політику по відношенню до всього колективу університету, з єдиною метою всілякими шляхами отримати самостійність і стати окремою юридичною особою. Численні зустрічі з колективом і президента, і ректора університету, де були спроби виявити справжні причини ситуації, що склалась, результату не дали, були озвучені окремі претензії багаторічної давності, не бажання займатися науковою роботою. Займаючись питаннями, які були поставлені представниками колективу на зустрічах, керівництво університету використовувало всі спроби вияснити суть, коли відбувалися ці факти, з ким вони були пов’язані, але у відповідь отримували мовчання. Крім того, будь які спроби прояснити ситуацію, де бачить себе навчальний заклад в умовах реформування освіти, надання стратегії розвитку не мали результату. Напевно тому, що розвиток закладу у системі вищої освіти не передбачений. Замість того, щоб шукати законні шляхи вирішення створеної директором навчального закладу проблеми, він став використовувати ЗМІ, трибуну обласної ради, депутатом якої він на даний час є, для створення негативного іміджу університету, звинувачень у надуманих репресіях, проведеннях якихось начеб то замовних перевірок тощо. Тим самим нанесена шкода авторитету університету, що ми вже відчули спілкуючись з нашими колегами і абітурієнтами. Причому, в коледжі є дійсно суттєві проблеми, як у організації навчального виховного процесу, так і у фінансовій дисципліні.
З часом нарешті і сам Рижмань Д. І. зрозумів, що законних шляхів виходу будь-якого структурного підрозділу зі сруктури вищого навучального закладу не існує, і звернувся до Комітету Верховної ради з проханням розробити такий механізм. Весь цей час ректорат університету постійно шукав можливості вирішення питання з даним навчальним закладом, який став фінансовим і кадровим тягарем. Звертались за роз’ясненнями до Міністерства освіти і науки України, надсилали листи до Вінницької обласної ради і Вінницької обласної державної адміністрації, проводили особисті зустрічі щодо пошуку джерел фінансування навчального закладу. Тим паче, що дирекція коледжу взяла напрям на створення на базі коледжу ліцею, опорної школи, що не має відношення ані до вищої, ані до фахової передвищої освіти, і ніяким чином не співпадає зі стратегією і концепцією розвитку Вінницького національного аграрного університету та його коледжів.
Нарешті Університетом 10 квітня 2018 року отримано лист Вінницької обласної ради від 02.04.2018 року № 207-10-417 про згоду на включення коледжу до спільної власності територіальних громад області. Тепер ми маємо кому передати свій структурний підрозділ і тому я пропоную виключити Брацлавську філію із структури Університету.
Підсумовуючи вищезазначене Томляк Т.С. – начальник юридичного відділу, зауважила на необхідності пояснення ситуації, що склалась стосовно Брацлавського агроекономічного коледжу: взагалі питання, яке підняв керівник Брацлавського агроекономічного коледжу не «вписується» в жодну законодавчу норму. Всі звинувачення, які прозвучали від Рижманя Д.І. з приводу репресій з боку університету не знайшли свого підтвердження. Було вивчено низку законів, в тому числі Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та інших нормативних документів, які є чинними на сьогоднішній день та регулюють питання діяльності вищих навчальних закладів. Вчена рада не має таких повноважень приймати рішення про вихід із структури університету, проте Вінницька обласна рада погодилась виступити засновником Брацлавського навчального закладу. В зв’язку з цим, і з врахуванням норм чинного законодавства та Статуту Університету, Вчена рада має право прийняти лише одне рішення – про ліквідацію Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ. Дане рішення дасть можливість Вінницькій обласній раді створити і зареєструвати нову юридичну особу у відповідності до законодавства. Для цього Вчена рада має прийняти рішення про ліквідацію Брацлавської філії і внести відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо змін у структурі Вінницького національного аграрного університету в частині відокремлених структурних підрозділів.
Під час обговорення питання директор Брацлавського коледжу Рижмань Д.І. ще раз підтвердив рішення його і колективу щодо створення окремої юридичної особи.
Тому відповідно до Статуту університету, з урахуванням повноважень наданих, як колегіальному органу управління університету ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», Вчена рада університету одноголосно підтримала рішення про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу - Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 53, смт. Брацлав, Немирівський район, Вінницька область, 22870.

632

Події у світлинах