logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Чому Вчена рада ВНАУ прийняла рішення про звільнення Огородніка О.В. з посади директора Чернятинського коледжу ВНАУ

З метою неприпустимості поширення окремими зацікавленими особами недостовірної інформації щодо підстав звільнення Огородніка Олександра Васильовича з посади директора Чернятинського коледжу ВНАУ серед трудового колективу даного коледжу та широкого кола громадськості через засоби масової інформації, прес-служба університету офіційно повідомляє про обставини, що стали підставами для звільнення Огородніка Олександра Васильовича.
22 грудня 2017 року Вчена рада університету прийняла рішення рекомендувати ректору університету звільнити Огородніка О.В. із займаної посади за вчинені ним аморальні дисциплінарні проступки, розглянувши при цьому низку фактів та обставин, що підтверджуються належними доказами і свідчать про вчинення Огородніком О.В. грубих правопорушень на посаді директора коледжу, та отримавши від нього пояснення з цього приводу.

Зокрема, на засіданні Вченої ради університету було розглянуто недопустиму аморальну поведінку директора Чернятинського коледжу ВНАУ Огородніка О.В. та заступника директора з навчальної роботи Тетеріної Г.М., яка полягає у приховуванні матеріалів дипломних робіт та організації педагогічних працівників на фізичне блокування і не допуск комісії університету, створеної наказом ректора № 460-з від 29.11.2017 р. до подальшої перевірки на наявність плагіату в матеріалах дипломних робіт. Так, із раніше перевірених 16 дипломних робіт студентів в кожній міститься плагіат. І найчастіше це змінювались лише титульні сторінки та керівники дипломних робіт студентів, а показники залишались ідентичними, незважаючи на досліджуваність різних підприємств.

Також, на Вченій раді університету були розглянуті обставини допущення загибелі в Чернятинському коледжі ВНАУ 53 голів поросят, що призвело до нанесення збитків коледжу майже на 100 (сто) тисяч гривень. Зокрема, було встановлено, що директор коледжу Огороднік О.В., використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам коледжу, за заявою відповідального за свиноферму Смачного Віталія Валерійовича звільнив з займаної посади, не притягнувши його до матеріальної та дисциплінарної відповідальності за службову недбалість, безвідповідальне, неякісне ставлення до виконання своїх обов'язків, що спричинило заподіяння істотної шкоди коледжу. При цьому, Огороднік О.В. лише 24 липня 2017 року, тобто більше ніж через три місяці з моменту падежу, занизивши у тричі вартість поголів’я падежу чомусь поклав відповідальність (оголосивши догану) та відшкодування збитків за загибель поросят на Басарабу Михайла Петровича, який на момент падежу, тобто в квітні 2017 року, не був відповідальним і не працював на свинофермі.

Тобто, користуючись своєю впливовістю директор коледжу фактично приховав вчинення відповідальним за свиноферму Смачним Віталієм Валерійовичем проступку, що призвів до значних матеріальних втрат коледжу. Поряд з цим, Огороднік О.В. переслідуючи корисливі аморальні мотиви незаконно надав перевагу Смачному В.В., звільняючи його від передбаченої законом відповідальності за вчинене порушення. Крім того, члени Вченої ради університету звернули увагу на те, що відсутні належні докази загибелі саме 53 поросят, оскільки розтин проводився лише трьох поросят та лише в перші два дні падежу, що свідчить про підроблення та складання неправдивих документів, з метою приховування привласнення майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Окрім того, Вчена рада університету врахувала той факт, що протягом 2017 року директору Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету Огородніку Олександру Васильовичу було оголошено дві догани.

І на завершення Вчена рада університету врахувала морально-психологічний клімат трудового колективу Чернятинського коледжу ВНАУ, який навмисно був створений Огородніком О.В. шляхом перекручування інформації та введення в оману колективу щодо розподілу коледжу на дві окремі юридичні особи. Хоча підстав для такої інформації немає ні в усному ні в письмовому вигляді, оскільки таких рішень ні ректорат ні Вчена рада університету не приймали.

Отже, Вчена рада університету, ухвалила рекомендувати ректору університету звільнити Огородніка Олександра Васильовича з займаної посади, з урахуванням того, що Огороднік О.В. не рахується з покладеними на нього Законом України “Про вищу освіту”, Законом України «Про освіту Положенням Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету, затвердженого наказом ректора університету від 2 лютого 2017 року №19, Статутом Вінницького національного аграрного університету, посадовими обов'язками а діє всупереч їм.

 

15

Події у світлинах