logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Державна інспекція навчальних закладів України працює в Брацлавському агроекономічному коледжі ВНАУ

Відповідно до наказу Державної інспекції навчальних закладів України від 6 лютого 2018 року № 01-13/5 у період з 12 по 16 лютого 2018 року здійснюється позапланова перевірка Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету щодо виконання Законів України, Статуту університету, Положень та інших нормативно-правових актів з питань освіти.
Комісія сформована у складі:

Носової Світлани Анатоліївни – головного спеціаліста управління контролю у сфері вищої освіти Державної інспекції навчальних закладів України (голова комісії);

Горчак Людмили Василівни – керівника відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Кузнєцова Андрія Олександровича – заступника декана з навчальної роботи факультету фізичного виховання Запорізького національного університету;

Храпкіної Валентини Валентинівни – старшого викладача циклової комісії з фінансів коледжу Київського університету ринкових відносин.
Інспектування здійснюється за такими напрямами:
· виконання навчальним закладом положень Конституції та Законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти;

· дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти;

· якість підготовки навчальним закладом студентів;

· організація у навчальному закладі навчально-виховної, навчально-методичної і наукової роботи;

· ефективність використання навчальним закладом кадрового потенціалу і матеріальних ресурсів;

· забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази і об'єктів соціальної сфери.

Перед початком проведення перевірки голова комісії наголосила на повній об’єктивності проведення заходу і визначила програму перевірки та перелік документів, який підлягає розгляду.

574

Події у світлинах