logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні»

18 червня в центральній студії Вінницького національного аграрного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», організатором якої виступив Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну.

Відкрила конференцію Інна Гончарук, к.е.н., доцент, проректор з наукової та інноваційної діяльності Вінницького національного аграрного університету, яка щиро привітала учасників з Одеської державної академії будівництва та архітектури, Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», Державного підприємства «Вінницький науково-дослідний проектний інститут землеустрою», науковців Вінницького національного аграрного університету, структурних підрозділів ВНАУ та стейкхолдерів. Проректор повідомила, що всі заявлені 75 учасників беруть участь у конференції, поінформувала про порядок та регламент ведення конференції, закликала науковців активно дискутувати, сперечатися, переконувати та напрацювати гідні наукові пропозиції та рекомендації. 

Привітав учасників конференції ректор університету Віктор Мазур, який в свою чергу подякував організаторам за таке високе представництво, відзначив Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну за відповідальний та інноваційний підхід щодо організації наукових заходів, передав вітання від президента університету Григорія Калетніка, який, як науковий керівник, в даний час перебуває на захисті майбутнього доктора технічних наук директора Ладижинського коледжу ВНАУ Олега Цуркана та висловив надію, що найближчим часом кандидатом педагогічних наук стане і директор Немирівського коледжу Марина Кондратова, що серйозно збагатить якісний кадровий потенціал наших науково-педагогічних колективів.

До вітання ректора приєдналася директор Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Марина Кондратова, яка відзначила, що складно науково-педагогічним працівникам вже протягом трьох місяців залишатись без живого спілкування, проте лише Вінницький національний аграрний університет забезпечив унікальну технічну можливість проведення наукових конференцій, що дозволило провести їх відповідно до календарного плану. Директор коледжу висловила надію, що сьогоднішня дискусія науковців  виправдає очікування, які мали наші колеги із закладів вищої освіти України.

Першою виступила директор Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ Марина Кондратова щодо сучасних освітніх технологій при підготовці фахівців-будівельників та зосередила увагу на забезпечення процесів функціонування освітнього процесу, подальшому розподілу завдань, здійсненні виховних і дисциплінарних функцій щодо вироблення у студентів відповідної мотивації, вихованні моральних цінностей особистості, згуртуванні колективу на основі спільної діяльності для досягнення поставленої кінцевої мети, адже використання сучасних технологій – один із факторів, що дозволяє здійснювати навчально-виховну роботу і дає право називати педагогіку сучасною. 

Педагогічним працівникам коледжів було надзвичайно корисно та пізнавально познайомитись із науковими дослідженнями д.т.н., професора, декана інженерно-технологічного факультету ВНАУ Віктора Матвійчука, д.е.н., професора кафедри економіки ВНАУ Андрія Сахна, д. т. н., доцента кафедри виробництва будівельних виробів та конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури Володимира Мартинова,  к.т.н., доцента, проректора з науково-педагогічної роботи Одеської державної академії будівництва та архітектури Олега Попова та к.т.н., доцента, завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці ВНАУ Олени Солоної.

З особливою зацікавленістю учасники конференції сприйняли доповіді Івана Пашкевича, щодо особливостей законодавчого регулювання розробки проєктів землеустрою, та їх екстериторіальне погодження, Ярослава Цицюри щодо основних напрямків удосконалення бонітування ґрунтів та земель у системі земельно-кадастрових даних в Україні, Анатолія Колосюка  «Порівняльні показники капіталізації земельної ренти земель сільськогосподарського призначення південних регіонів України кінця II – початку III тисячоліття», так як ці питання сьогодні активно дискутуються в Україні та набрали неабиякої ваги в зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». 

Цікавими, науково обґрунтованими із інноваційною практичною складовою були доповіді к.е.н., доцента, декана факультету обліку та аудиту ВНАУ Наталії Здирко, керівника сектору з проведення консультаційно-профорінтаційної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» Станіслава Коновалова, к.т.н., доцента, директора Технологічно-промисловий коледж ВНАУ Руслана Будяка, к.е.н., доцента, декана факультету менеджменту та права ВНАУ Людмили Пронько, директора Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ Валентини Казьмір,  керівника консалтингової компанії AVG Аліни Соколенко.

Конференція продовжила свою роботу у секціях: 1. Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємств аграрного сектору, 2. Інноваційні проєкти та інвестиційна політика в будівництві, 3. Розвиток сучасного землеустрою та кадастру.

4635

Події у світлинах