logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи»

6 листопада у Вінницькому національному аграрному університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» факультету агрономії та лісівництва.
Відкрив конференцію в.о. ректора університету кандидат сільськогосподарських наук, професор Віктор Мазур, який наголосив, що конференція проходить у специфічних умовах пандемії, але ми свідомо не змінюємо календарний план наукових та освітніх заходів, активно використовуючи дистанційну форму, що дозволяє нам забезпечити проведення всіх як всеукраїнських, так і міжнародних конференцій, що є вдалим поєднанням освітньої та наукової роботи. Приємно, що з кожним роком ми збільшуємо кількість наукових конференцій – це дає велику можливість для наших науковців продемонструвати свої наукові дослідження у професійному колі науково-педагогічних працівників з різних закладів вищої освіти України. 
У сьогоднішній конференції зареєстровано 85 учасників – це заклади вищої освіти, науково-дослідні установи, представники виробництв, успішного аграрного бізнесу, стейкхлодери університету та керівники фермерських господарств.
Ректор передав учасникам конференції вітання від президента університету доктора економічних наук, професора, академіка НААНУ Григорія Калетніка. Побажав плідної дискусії, глибини розкриття актуальних тем та напрацювання інноваційних пропозицій щодо вдосконалення перспектив аграрної науки.
Про організаційні питання та регламент конференції поінформував в.о. проректора з наукової та інноваційної діяльності, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ярослав Цицюра. 
Першим на конференції виступив кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету агрономії та лісівництва Ігор ДІДУР, який щиро подякував проректору з наукової та інноваційної діяльності Інні Гончарук та науково-дослідній частині за постійну підтримку, супровід та допомогу у підготовці університетських наукових форумів та представив на розгляд учасників конференції наукове дослідження «Вплив сучасних біоінокулянтів на продуктивність рослинно-мікробного симбіозу у агроценозах зернобобових культур». Важливо відмітити, що дане дослідження є складовою прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків фонду державного бюджету на тему: «Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно- активних речовин», керівник проєкту професор Віктор Мазур. Обсяг фінансування якого становить 900 000 грн на 3 роки.
Надзвичайно приємно було слухати доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача лабораторією фітопатології і ентомології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Василя Трохимовича САБЛУКА, який досить тепло відгукнувся про Вінницький національний аграрний університет та високо оцінив рівень наукових конференцій, які є досить актуальні для розвитку аграрного сектору економіки держави та представив тему «Підвищення продуктивності сільськогосподарських і біоенергетичних культур за симбіозу мікоризоутворюючих грибів з їх кореневою системою».
На конференції виспупили:
заступник директора департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації Валентина КИРИЛЮК «Сучасний стан агропромислового комплексу Вінницької області та перспективи його розвитку»;
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ВНАУ Сергій РАЗАНОВ «Дослідження безпеки меду виробленого з сільськогосподарських медоносів в умовах північного Полісся»;
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва і кормовиробництва Подільського державного аграрно-технічного університету Микола БАХМАТ «Продуктивність різньостиглих сортів гороху в умовах Поділля»;
доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур ВНАУ Надія ГЕТМАН «Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового кормовиробництва»;
доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи Інститут овочівництва і баштанництва НААН України Олександр КУЦ «Ефективність мікробних препаратів за вирощування овочевих рослин в Лівобережному Лісостепу України»;
доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур ВНАУ Віталій ПАЛАМАРЧУК «Вплив позакореневих підживлень на вміст крохмалю у зерні кукурудзи»;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету Олег КОВАЛЕНКО «Продуктивність гібридів кукурудзи за використання бактеріальних препаратів в умовах Південного Степу України»;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур ВНАУ Олександр МАЗУР «Селекційна цінність зернобобових культур за адаптивністю в умовах Вінниччини»;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії ВНАУ Михайло ПОЛІЩУК «Вплив мінеральних добрив та регуляторів росту на елементи продуктивності сортів картоплі в умовах Лісостепу правобережного»;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин Поліського національного університету Тетяна ТИМОЩУК «Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах Полісся»;
директор фермерського господарства «Флора А.А.» Крижопільського району Андрій КАПРІЦА «Особливості впровадження та використання системи точного землеробства у малих агропідприємствах»;
менеджер з маркетингу насіння ТОВ «BASF» Олексій ЗАБАРНИЙ «Напрямки діяльності компанії BASF та їх вплив на розвиток систем адаптивного землеробства». 
Конференція продовжила свою роботу у секціях:
Секція 1. Інноваційні системи адаптивного землеробства та рослинництва;
Секція 2. Інноваційні технології в захисті рослин та охороні довкілля;
Секція 3. Актуальні проблеми використання рослинницьких та плодоовочевих ресурсів в умовах глобальних змін клімату.

9290

Події у світлинах