logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні»

4-5 квітня 2019 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні» на базі Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ.

У рамках конференції обговорювались актуальні питання пов’язані з сучасними технологіями в будівництві; розвитком сучасного землеустрою та кадастру; сучасними освітніми та інноваційними методами навчання в підготовці фахівця; економічними дисциплінами в підготовці фахівця для аграрного сектору економіки. 

Урочисто відкрили роботу конференції директор Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ Кондратова Марина Володимирівна та проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ВНАУ Гончарук Інна Вікторівна.

На пленарному засіданні проблематика конференції була відображена у змістовних доповідях к.е.н., доцента, проректора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ВНАУ Гончарук І.В., директора Немирівського відділення ПАТ КБ «Приватбанк», випускника ВНАУ Чухна О.М., к.е.н., доцента кафедри землевпорядного проектування НУБіПУ Чумаченка О.М., заступника директора з науково-технічної роботи ДП «Вінницький науково-дослідний проектний інститут землеустрою» Пашкевича І.М., директора ТОВ «Група Мирів», національного експерту ЮНІДО Ямковенка С.П., к.т.н., доцента, завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці ВНАУ Солоної О.В., керівника ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» Коновалова С.В., к.т.н., доцента, старшого викладача кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці ВНАУ Деревенько І.А., к.т.н., доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці ВНАУ Сивака Р.І., викладача ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» Солейка В.Ф. 

Пленарне засідання завершилось проведенням майстер-класів по виконанню геодезичних робіт від Солейка В.Ф. та Січкара В.М.

Окрім пленарного засідання, детальніше обговорення проблематики конференції продовжилось під час 4 секційних дискусій, у яких активну участь взяли аспіранти, викладачі, науковці, представники бізнес-структур. Кожне секційне засідання було наповнене актуальними доповідями, активними обговореннями та корисними порадами для подальших досліджень.

У роботі науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені та науковці провідних вищих навчальних закладів та установ, зокрема: Вінницького національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, ДП «Вінницький науково-дослідний проектний інститут землеустрою», Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Технологічно-промислового коледжу ВНАУ, Чернятинського коледжу ВНАУ, Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ, Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму, ДНЗ «Немирівського професійного ліцею» та інші. 

Окрім того, в рамках роботи конференції відбулася екскурсія «Визначні місця м. Немирова: Немирівський парк; палац графині М.Г. Щербатової».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», відбулася на високому організаційному, науковому рівні та послугувала плідним підґрунтям для обміну думками з зазначеної проблематики. Оскільки питання, винесені на обговорення, є актуальними, то за результатами конференції будуть опубліковані статті учасників конференції у збірниках наукових праць ВНАУ. Всі учасники конференції отримали роздаткові матеріали та сертифікати.

95

Події у світлинах