logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів»

17 червня на факультеті економіки та підприємництва відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів».

Відкрила конференцію к.е.н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва Ірина Салькова, яка повідомила, що на конференцію зареєструвалися 70 учасників, приємно, що географія учасників надзвичайно широка, адже беруть участь науковці з Києва, Харкова, Тернополя, Львова, Білої Церкви, Кременчука. Подякувала керівництву в особі президента університету Григорія Калетніка, ректора університету Віктора Мазура та проректора з наукової та інноваційної діяльності Інни Гончарук за надану технічну можливість проведення конференції та значну допомогу щодо її організації та супроводу. Декан факультету побажала учасникам конференції плідної та насиченої роботи в обговоренні актуальних питань, цікавих доповідей та активної дискусії. 

Привітав учасників конференції к.с.-г.н., професор, ректор університету Віктор Мазур, який зауважив що тема, яка обрана для обговорення на конференції надзвичайно актуальна і висловив сподівання, що напрацьовані наукові пропозиції і твердження обов’язково знайдуть своє відтворення в економічному розвитку нашої країни.

До вітання ректора приєдналася  к.е.н., доцент, проректор з наукової та інноваційної діяльності Інна Гончарук, яка побажала учасникам конференції цікавих наукових відкриттів та набуття професійного зростання і досвіду. А також познайомила з планом роботи конференції та її регламентом.

Перед учасниками конференції першою виступила к.е.н., доцент Ірина Салькова з темою «Глобалізація світової економіки та виклики для України». З виступу науковця слідує, що глобалізація світової економіки – це не лише формування вільної системи світової торгівлі. Це процес стрімкого розвитку продуктивних сил, що вимагає нового типу виробничих відносин не в окремій країні, а в масштабах всієї планети. Спроби адміністративними методами обмежити доступ іноземних товарів на внутрішній ринок або створити неринкові переваги для власних товаровиробників неминуче провокуватимуть подібну ж реакцію з боку урядів інших країн. Крім того, за таких обставин уряд скоріше за все не матиме можливостей та мотивації впроваджувати ті заходи, які би дозволяли забезпечити конкурентність продукції вітчизняних виробників на зовнішніх ринках. Тому основним завданням для наших українських підприємств залишається продовження впровадження їх модернізації, вдосконалення виробництва та невпинне підвищення якості виробленої продукції. Державі необхідно вкладати кошти у розвиток інновацій та технологій, адже без цього ми  і надалі будемо відставати від розвинених економік світу, а згодом можемо просто перетворитися у сировинну державу. 

З високою зацікавленістю учасники конференції сприйняли виступ  Кропивка Михайла Федоровича, д.е.н., професора, академіка НААН України, головного наукового співробітника відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» щодо парадигми аграрного устрою. Виступ академіка вирізнявся глибиною аналізу процесів земельних відносин в Україні, організації ведення сільськогосподарської діяльності на основі багатоукладності розвитку сімейних форм господарювання, розвитку інтеграційних процесів – переважно з використанням механізмів кооперації та кластеризації.

Неабиякий інтерес викликали доповіді к.е.н., доцента кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Миколи Олексійовича Попова на тему «Стратегічні напрями розвитку олієжирових підприємств в умовах ризику та невизначеності», к.е.н., доцента кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і  природокористування України Анни Миколаївни Слободяник на тему «Діджиталізація менеджменту в аграрному секторі економіки України», д.е.н., доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ Олени Михайлівни Головні на тему «Розвиток індустрії гостинності в системі міжнародного туризму під впливом глобалізаційних можливостей та загроз», к.т.н., доцента завідувача кафедри економічної кібернетики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Дмитра Володимировича Дмитріва на тему «Оцінка та прогнозування розвитку ринку міжнародних вантажних автоперевезень».

Ґрунтовні дослідження та практичні пропозиції озвучили на конференції: к.е.н., доцент кафедри економіки ВНАУ Світлана Ярославівна Ковальчук, к.е.н., доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики ВНАУ Наталія Петрівна Юрчук, к.е.н., доцент кафедри економіки, заступника декана факультету економіки та підприємництва Антоніна Анатоліївна Брояка, к.е.н., доцент кафедри фінансів Вінницького фінансово-економічного університету Наталія Володимирівна Поліщук.

Одностайними були колеги-науковці із закладів вищої освіти України у своїй позитивній оцінці щодо високої організації та проведення онлайн конференції у такий складний час дії протиепідемічних заходів та висловили вдячність організаторам за можливість виступу на такому авторитетному зібранні.

Конференція продовжила роботу у секціях: 1. Розвиток національної економіки в умовах глобалізації та трансформаційних зрушень; 2. Економіка та управління: формування національних моделей економічних систем та прогнозування їх розвитку в умовах діджиталізації; 3. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Україні та світі.

4536

Події у світлинах