logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбулась Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва»

29 жовтня на факультеті менеджмент та права Вінницького національного аграрного університету відбулась всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва».

З вітальним словом до учасників конференції звернулась к. е. н., доцент, проректор з наукової та інноваційної діяльності Інна Гончарук, яка передала вітання від д. е. н., професора, академіка НААН України, президента ВНАУ Григорія Калетніка та к. с-г. н., професора, ректора університету Віктора Мазура. Проректор зазначила, що у конференції зареєструвалося 63 учасники з різних куточків України: Києва, Умані, Білої Церкви, Вінниці. Побажала учасникам конференції плідної роботи та жвавих дискусій, напрацювання дієвих пропозицій, які послужать стимулом у розвитку національної економіки України. 

З високою зацікавленістю учасники конференції прослухали доповідь

д.е.н.,  професора, члена-кореспондента НААН України, заступника директора з науково-проектної роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Ольги Ходаківської «Земельні ресурси у розв’язанні проблем продовольчої та економічної безпеки: глобальний та національний вимір». Академік акцентувала увагу, що сьогодні на планеті проживає 7,8 мільярда чоловік. До 2050 року очікується збільшення майже до 10 мільярдів. Звичайно з кожним роком буде зростати потреба продовольчих ресурсів на планеті, адже вже сьогодні 847 млн потерпають за даними ФАО від недостатнього рівня харчування. Серйозне занепокоєння викликає і те, що 1035 млн га світових земель піддані деградації, з них: 45% -водна ерозія, 42% - вітрова ерозія, 10% - хімічне забруднення, 3% - втрати фізичної структури ґрунту. Щороку 12 млн га перетворюється в пустелю, цього було б достатньо для вирощування 20-40 млн тон зерна.  Виходячи з вище викладеного ми маємо невпинно розвивати аграрний потенціал України, адже за даними 2018 року частка України  у світовому виробництві зерна кукурудзи становить 3,1%, пшениці – 3,4%, європейському – 27,8% та 10,2% відповідно. Проте у світовому експорті кукурудза становила 10,3%, пшениці близько 7,3%, європейському – 35,1% та 13,3 % відповідно.  Саме це має стати для нас визначальним чинником подальшого поступу. 

У пленарному засіданні виступили:

д.е.н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Уманського національного університету садівництва Наталія Петренко «Формування економічної безпеки регіону: теоретико- методологічний аспект»;

к.е.н., доцент, декан факультету менеджменту та права Людмила Пронько

«Особливості оцінки вартості підприємств у сучасних умовах»;

д.ю.н., професор кафедри права ВНАУ Михайло Грібов «Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю»;

д.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ Роман Логоша  «Потенціал, обмеження та динаміка основних економічних

показників ринку овочевої продукції в Україні»;

д.ю.н., професор кафедри теорії та історії держави і права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Ольга Токарчук «Судова влада у «Проекті конституції основних державних законів УНР» 1921 р. Отто Ейхельмана»;

д.е.н., професор кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних

джерел енергії ВНАУ Володимир Захарченко «Нова регіональна економіка: сутність, основні напрями та механізми реалізації»;

к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ Тетяна Колесник «Сучасні тенденції та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в умовах COVID-19»;

к.пед.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних

джерел енергії ВНАУ Світлана Лутковська «Екологобезпечний сталий розвиток регіонів України на основі процесів модернізації»;

к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносин Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Віктор Гарбар «Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку»;

к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ Наталя Пришляк «Socio-economic and ecological significance of biolfuel development: world and Ukrainian dimension»;

к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних

джерел енергії ВНАУ Сергій Березюк «Екологічне оподаткування як інструмент національної безпеки України»;

к.е.н.  доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу ВНАУ Олена Красняк «Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи

розвитку»;

к.ю.н., доцент кафедри права ВНАУ Руслан Комісарчук  «Криміналістичні засоби подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері економіки».

Кожен із науковців представив надзвичайно цікаві наукові дослідження, які розкривали глибину проблем, що не дозволяють Україні вивести економіку із стагнації, чітко окреслювали напрацьовані під час досліджень пропозиції, які вирізнялись інноваційністю, новітніми винаходами, актуальністю для сьогодення. 

Конференція продовжила свою роботу у секціях:

Секція 1. Проблеми та інноваційні напрями розвитку менеджменту і маркетингу в діяльності агроформувань в Україні;

Секція 2. Національна безпека України в умовах трансформаційних процесів;

Секція 3. Правове  забезпечення реформування соціально-економічної сфери: виклики та перспективи.

5373

Події у світлинах