logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

На базі Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету відбувся «Молодіжний науковий форум»

23-24 квітня 2019 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція для представників наукової спільноти, бізнесу, викладачів, студентів та учнів «Молодіжний науковий форум» на базі Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету.

У рамках конференції було розкрито актуальні питання пов’язані з комплексними науковими дослідженнями енергоощадних технологій в АПК, застосуванням сучасного обладнання та впровадження інноваційних ідей у транспортні технології, вирішення екологічних проблем.

Урочисто відкрили захід вітальним словом директор Ладижинського коледжу ВНАУ Цуркан Олег Васильович та доктор економічних наук, професор, академік НААН України, президент Всеукраїнського науково-навчального консорціуму Калетнік Григорій Миколайович, який відзначив важливість проведення даних заходів та участь у них представників різних організацій і відомств, а також підкреслив виняткове значення обговорення питань із інституційного забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення в умовах викликів транзитивної економіки у своїй доповіді, якою і розпочав пленарне засідання. 

Проблематика конференції була розкрита у доповідях учасників пленарного засідання: к.е.н., доцента, проректора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ВНАУ Гончарук І.В., к.т.н., професора кафедри агроінженерії та технічного сервісу ВНАУ Середи Л.П., керівника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Дубового Ю.В., к.т.н., професора, завідувача кафедри агроінженерії та технічного сервісу ВНАУ Бандури В.М., д.т.н., професора, т.в.о. завідувача кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ВНАУ Севостьянова І.В., інженера з режимів ОДС ТОВ «Вінницька птахофабрика» філії «Внутрішньогосподарського комплексу з виробництва кормів» Іщука В.В., д.т.н., професора кафедри агроінженерії та технічного сервісу ВНАУ Анісімова В.Ф., к.т.н., доцента, директора Ладижинського коледжу ВНАУ Цуркана О.В., к.т.н., доцента кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва ВНАУ Яропуда В.М., менеджера з питань регіонального розвитку ПП «БТУ-Центр» Деркача Ю.С. та депутата Вінницької обласної ради Людмили Головашич.

Детальніше обговорення проблематики конференції продовжилось під час 5 секційних дискусій, у яких активну участь взяли аспіранти, докторанти, викладачі, науковці, представники бізнесу, студенти, учні, де вони представили свої доповіді та напрацювання. Під час роботи конференції учасники конференції могли ознайомитись із виставкою науково-технічних розробок студентів і викладачів коледжу. 

У роботі науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені та науковці провідних вищих навчальних закладів та установ, зокрема: Вінницького національного аграрного університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Полтавської державної аграрної академії, Львівського національного аграрного університету, Технологічно-промислового коледжу ВНАУ, Чернятинського коледжу ВНАУ, Немирівського коледжу ВНАУ, Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, ОДС ТОВ «Вінницька птахофабрика» філії «Внутрішньогосподарського комплексу з виробництва кормів», ПП «БТУ-Центр», Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру «Спадщина», ГО «Народний центр екологічного контролю» та інші.

Директори Технологічно-промислового та Чернятинського коледжів ВНАУ – Руслан Володимирович Будяк та Віталій Петрович Кучерявий привітали директора Ладижинського коледжу з проведенням конференції вручили запашний коровай.

Всеукраїнська науково-практична конференція для представників наукової спільноти, бізнесу, викладачів, студентів та учнів «Молодіжний науковий форум», відбулася на високому організаційному, науковому рівні та послугувала плідним підґрунтям для обміну думками з зазначеної проблематики. Оскільки питання, винесені на обговорення, є надзвичайно актуальними, то за результатами конференції будуть опубліковані статті учасників конференції у наукових фахових виданнях ВНАУ. 

Підсумком конференції стало урочисте вручення всім учасникам заходу сертифікатів та загального фото директором коледжу Цурканом Олегом Васильовичем та проректором з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ВНАУ Гончарук Інною Вікторівною.

Конференція відзначила позитивний момент поєднання у межах одного заходу розгляд і обговорення питань, що пов’язані з розвитком творчого потенціалу майбутнього фахівця при ефективній взаємодії наукової спільноти та представників бізнесу у контексті потреб сучасного ринку праці. Таке поєднання прискорює обмін науковими досягненнями у різних галузях науки і сприяє інтенсивному впровадженню наукових розробок у виробничу практику.

1171

Події у світлинах