logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії»

20 листопада на інженерно-технологічному факультеті Вінницького національного аграрного університету відбулась Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії».
Відкрив конференцію президент університету, д.е.н., професор, академік НААН України Григорій Калетнік, який зазначив, що кожна конференція, яка проходить у стінах Вінницького національного аграрного університету дає можливість науковцям розширити рамки співпраці, поділитися своїми напрацюваннями і дослідженнями. 
Приємно відзначити, що в конференції беруть участь науковці ВНАУ, науковці Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, створеного за ініціативою нашого університету та науковцями Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, а також Інститутом продовольчих ресурсів НААН України у 2013 році, який об’єднав спільноту освітянської і наукової структури Національної академії наук України. 
Григорій Миколайович побажав усім учасникам конференції цікавої, гострої дискусії та плідної роботи.
До участі в конференції долучилися провідні науковці та дослідники закладів вищої освіти Києва, Вінниці, Харкова, Ладижина, Чернятина, Індії, Казахстану, Польщі, Болгарії, США, молоді науковці, аспіранти. Всього у науково-практичній конференції взяли участь 83 учасники.
Першим на конференції виступив доктор технічних наук, професор, декан інженерно-технологічного факультету Віктор Матвійчук, який щиро подякував проректору з наукової та інноваційної діяльності Інні Гончарук та науково-дослідній частині за постійну підтримку, супровід та допомогу у підготовці наукових конференцій та представив дослідження на тему «Експериментально-аналітичне дослідження пластичності металів при складному деформуванні», метою якого є оцінка спроможності металів до наступної пластичної обробки при складному двоетапному деформуванні після вичерпання певного ресурсу пластичності на попередній операції.
На пленарному засіданні виступили:
доктор філософії, професор Інженерного коледжу Мангалпалле (Індія) ШРІ ЛАХМІ ГУНДЕБОММУ «Аналіз впливу вітрових електричних станцій на якість електроенергії в електричних мережах»;
доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету СЕРГІЙ ПАВЛОВ «Інноваційні розробки в напрямку лазерних та фотонних технологій для біомедичних досліджень»;
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри надійності, міцності, будівництва та технічного сервісу машин імені В.Я. Аніловича Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка ЄВГЕН КАЛІНІН «Реалізація інноваційних процесів в сфері підготовки конкурентоспроможних спеціалістів агропромислової інженерії»;
доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу ВНАУ ВАСИЛЬ КУРИЛО «Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків в умовах підвищеної щільності ґрунту»;
доктор економічних наук, професор Академії ім. Якуба з Парадижу у Гожуві-Великопольскому (Польща) ЯНУШ СОБОНЬ «Реалії та перспективи зеленої енергетики в республіці Польща»;
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологiї та автоматизацiї машинобудування Вінницького національного технічного університету ЛЕОНІД КОЗЛОВ «Гідропривод маніпулятора з адаптивним регулятором на основі нейромереж для мобільних робочих машин»;
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка ОЛЕКСАНДР МІРОШНИК «Підвищення якості енергії в розподільчих мережах»;
кандидат технічних наук, доцент Університету Хуманітас (Польща) РУСЛАНА СЕЛЕЗНЬОВА «Автоматизоване управління енергетичною системою в умовах недетермінованих процесів»;
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри основ конструювання Донбаської державної машинобудівної академії СЕРГІЙ КАРНАУХ «Розробка і дослідження перспективних схем розділення сортового прокату труб на мірні заготовки»;
кандидат технічних наук, доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації на транспорті Вінницького національного технічного університету ДМИТРО ПРОЦЕНКО «Автономне електропостачання тваринницької ферми з використанням відновлювальних джерел енергії»;
доктор філософії, IT-директор Ради доброчесності штату Луїзіана Луїзіанського державного університету (США) В’ЯЧЕСЛАВ СЕРЕДА «Діяльність системи «extenshion service university usa»»;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Карагандинського державного університету імені Є. А. Букетова (Республіка Казахстан) МАРИНА СМІРНОВА «Моделі управління енергетичними системами у просторі станів із випадковими збуреннями»;
кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань Вінницького національного технічного університету ВАЛЕРІЙ ГРАНЯК «Цифровий засіб вимірювання повітряного зазору між ротором та статором електричної машини». 
Конференція продовжила свою роботу у секціях:
Секція.1 Прогресивні технології агропромислового машинобудування та інноваційні процеси переробної галузі аграрного сектора економіки;
Секція. 2 Інноваційні техніко-технологічні системи в агроінженерії та технічному сервісі;
Секція. 3 Новітні підходи та досягнення електроінженерії в контексті енергоефективного розвитку агропромислового комплексу.  
 

9466

Події у світлинах