logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Мова, культура та освіта»


Інформаційний лист II всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференціїЇ «Мова, культура та освіта»

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція присвячена сучасному стану, проблемам і перспективам розвитку української та іноземних мов, а також освітніх процесів в Україні.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Сучасна філологія: здобутки, проблеми методології, перспективи розвитку (відповідальний секретар – Тимощук Наталія Миколаївна, тел. 0962910931; e-mail: redish_fox15@ukr.net).

2. Теоретичні та методичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін у ВНЗ (відповідальний секретар – Кравець Руслан Андрійович: 0686608638; e-mail: krawezj@ukr.net).

3. Упровадження інноваційних педагогічних технологій професійної підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців (відповідальний секретар – Гаврилюк Наталія Михайлівна, тел. 0938894325, e-mail: ngavriluk774@gmail.com).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

КАЛЕТНІК  Григорій Миколайович – доктор економічних наук, професор, академік НААН України, президент університету, голова організаційного комітету.

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, ректор університету, заступник голови організаційного комітету.

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, т.в.о. проректора з наукової роботи.

ГУНЬКО Ірина Василівна – кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної, інноваційної діяльності та роботи з відокремлених структурних підрозділів, віце-президент ННВК «Всеукраїнський науковонавчальний консорціум».

МЕЛЬНИЧУК Ольга Федорівна – доктор юридичних наук, професор, декан факультету менеджменту та права.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЦУРКАН Олег Васильович – кандидат технічних наук, доцент, директор Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету.

КУЧЕРЯВИЙ Віталій Петрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, в.о. директора Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету.

БУДЯК Руслан Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, директор Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету.

КАЗЬМІР Валентина Анатоліївна – директор Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету.

КОНДРАТОВА Марина Володимирівна - директор Немирівського коледжу будівництва та архітектури Вінницького національного аграрного університету.

КУШНІР Олександр Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, директор Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету.

ТИМКОВА Валентина Андріївна – завідувач кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, заступник голови організаційного комітету.

ГОЦУЛЯК Юрій Вікторович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права.

ГОНЧАРУК Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, учений секретар, в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури.

ПРИШЛЯК Наталя Вікторівна – кандидат економічних наук, старший викладач, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінницького національного аграрного університету.

СІЛКО Ірина Миколаївна – головний бухгалтер університету

Програма II всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Мова, культкра та освіта»

17

Події у світлинах