logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Севостьянов Іван В'ячеславович

Місце та дата народження:
м. Москва, Росія
29.03.1970 р.

Освіта:
1988 – 1993 рр.: машинобудівний факультет, Вінницький політехнічний інститут, спеціальність – технологія машинобудування;
1994 – 1997 рр.: аспірантура, Вінницький державний технічний університет, спеціальність 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Кар’єра:
З 1998 р. – асистент кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв (МРВ та ОАВ) Вінницького державного технічного університету (ВДТУ);
У листопаді 1998 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» на тему «Вибропресс с гидроимпульсным приводом для многокомпонентного нагружения порошковых заготовок»;
З 1999 р. – старший викладач кафедри МРВ та ОАВ ВДТУ;
З 2002 р. – доцент кафедри МРВ та ОАВ ВДТУ (з 2003 р. – Вінницький національний технічний університет (ВНТУ);
У 2003 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв;
У лютому 2014 р. захистив у Національному університеті харчових технологій (м. Київ) дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» на тему «Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв»;
З вересня 2014 р. – професор кафедри МРВ та ОАВ ВНТУ;
У 2015 р. присвоєне вчене звання професора кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв;
З липня 2019 р. завідувач кафедри технологічних процесів та обладнання переробних та харчових виробництв Вінницького національного аграрного університету.

Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях:
Міжнародна науково-технічна конференція «Гідро- та пневмоприводи машин - сучасні досягнення та застосування», 2016 р.
Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення процесів і обладнання - запорука іноваційного розвитку харчової промисловості», 2016 р.
Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них», 2016 р.
XLV науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, 2016 р.
XLVІ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, 2017 р.
І Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019», м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 2019 р.
II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» м. Ладижин, Ладижинський коледж ВНАУ, 2019 р.
Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави» м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 2019 р.

Публікації:
Всього – понад 100 праць.

З них:
монографії – 3;
статті, у фахових виданнях – 56;
патенти України на корисні моделі – 9;
тези доповідей на науково-технічних конференціях – 27;
підручники – 2 (обидва під грифом МОН України);
навчальні посібники – 16 (1 під грифом МОН України);
методичні вказівки – 1.

Наукові інтереси:
Масо- і теплообмінні процеси та обладнання харчових виробництв.

256

Події у світлинах